Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Középfokú jogosult erdészeti szakszemélyeknek 2023 július 1-én lejár a jogosulti időszaka.

  A cikk dátuma május 25th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

   

  Azoknak a középfokú végzettségű jogosult erdészeti szakszemélyeknek, akik 2020.07.01-én az erdészeti szakirányítói névjegyzékben rendészeti feladatokat ellátó kiemelt besorolással szerepeltek és az eltelt időszakban nem szüneteltették tevékenységüket2023. június 30-án lejár az aktuális jogosulti időszakuk.

  Az ő létszámuk jelenleg 1185 fő. Közülük 720 fő teljesítette a kreditpont-gyűjtési (min. 72 pont) kötelezettségét és a 2022. évi kötelező kiegészítő képzést (továbbiakban: 2022. évi KKK). Rajtuk kívül még 204 fő teljesítette a KKK-t, de még nem gyűjtött elegendő kreditpontot. Nekik 2023. június 30-ig még adott a lehetőség, hogy a Nemzeti Földügyi Központ honapján, az https://nfk.gov.hu/Akkreditalt_valaszthato_kiegeszito_kepzesek__illetve_szakmai_rendezvenyek_news_669 oldalon elérhető akkreditált válaszható kiegészítő képzéseken vagy szakmai rendezvényeken történő részvétellel a hiányzó kreditpontjaikat összegyűjtsék. Az oldalon jelenleg 14db választható kiegészítő képzés és 2db szakmai rendezvény érhető el. A jelentkezési lehetőség ismertetése a Képzés alapadataitematikája vagy a  Rendezvény programja hívószavakkal elérhető anyagokban található.

  Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy az eddig megszerzett saját kreditpontokat az Erdőtérképen meg lehet tekinteni. Amennyiben eltérést tapasztal, azt telefonos elérhetőségének megadásával kérjük jelezze az erdesz.szakszemely@nfk.gov.hu e-mail címünkre.

  Aki teljesítette a meghosszabbítási feltételeket (min. 72 kreditpont, KKK) és folytatni szeretné jogosult erdészeti szakszemélyzeti tevékenységét, az 2023. június 30-ig a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal erdészeti hatóságához nyújtsa be meghosszabbítási kérelmét. Erre formanyomtatvány szolgál, letölthető az előzőekben megadott oldalunkról, vagy a https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 oldalunkról.

  A fenti adatok alapján az érintettek közül 261 főnek már biztosan nem hosszabbítható majd meg 2023. július 1-től öt évre a jogosulti időszakuk, nem teljesítették a 2022. évi KKK-t. Nekik nem kell kreditpontot gyűjteniük, a meghosszabbítási kérelmet ne nyújtsák be.

  Budapest, 2023. május 25.

  Forrás:

  Nemzeti Földügyi Központ

  Erdészeti Főosztály

   

 • SOE Erdőmérnöki Kar szakirányú továbbképzései

  A cikk dátuma május 17th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

  Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán 2023. szeptemberében induló szakirányú továbbképzéseket az alábbiakban ismerhetik meg az érdeklődők.

  EHS (Environment, Health & Safety) szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés

  A környezet-, tűz- és munkavédelem területén korszerű ismerettel rendelkező szakemberek képzése, akik ellátják, irányítják, szervezik az EHS-re vonatkozó feladatokat a gazdálkodó szervezeteknél.

  Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/ehs-szakmernok-szakember

  Erdőpedagógiai szakmérnök/szakvezető szakirányú továbbképzés

  A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nem csak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az észszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

  Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/erdopedagogiai-szakmernok-szakvezeto

  Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzés

  Az agrárerdészetnek a világ számos részén nagy hagyománya van, az utóbbi időben pedig a természeti erőforrás-gazdálkodás innovációjának egyik fő fókuszpontjává vált. Egyre fontosabb szerepe van a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban, az állattenyésztésben, a vidékfejlesztésben. Jelentőségét tovább fokozza a biodiverzitás növelése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, és a faanyag iránti igény folyamatos növekedése. Képzésünk célja olyan komplex tudásanyag átadása, melynek alkalmazásával megvalósítható a fák és a mezőgazdaság fenntartható kombinációja, a több lábon álló, adaptív és termelékeny gazdaság.

  Csatlakozzon azokhoz a szakemberekhez, akik a jövő fenntartható termelési rendszereit tervezik és működtetik! 

  Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/fasbiomassza-termesztesi-agroerdeszeti-szakmernok

  Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzés

  A környezeti változások miatt a termőhelyi tényezők egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az ökoszisztémák életében. Ezek megfelelő értékelése teszi csak lehetővé az ökoszisztémák jövőbeni fenntartását. A szakmérnöki szak célja olyan talajtani, éghajlattani és hidrológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek ezen tényezőket, illetve változásukat megfelelően értékelni, szaktudásukat a fenntartható talajgazdálkodás szolgálatába állítani.

  Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/talajtani-erdeszeti-termohelyfeltarasi-szakmernok

  Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzés

  A képzés célja, hogy a más területen már diplomával rendelkező vadászati, vadgazdálkodási vezetők vagy leendő vezetők képzését a vadgazdálkodási szakfeladatokra fókuszálva biztosítsuk. Képzésünk a tényleges napi gazdálkodási, vadászati feladatok hatékony irányításának segítésének elsajátítását célozza. Hasznos információkkal, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a sokrétű igazgatási feladatokat. Ajánljuk a képzést azon tanulni vágyóknak is akik, sportvadászként, megválasztott tisztségviselőként szeretnének jobban elmélyülni, nagyobb szakmai jártasságot szerezni a vadgazdálkodási irányítás és szakigazgatás feladataiban.

  Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/vadgazdalkodasi-igazgatasi-szakmernok-szakiranyito-

  A jelentkezési határidő mind az öt szak esetében 2023. augusztus 15.

  A jelentkezési lap az egyes szakok részletes ismertetését tartalmazó oldalról tölthető le.

  forrás: FATÁJ-online szaklap; fataj.hu; SOE EMK

 • Az Országos Erdészeti Egyesület Örökerdő Szakosztálya szervezésében 2023. június 7-én 13:00-19:00 között, NFK által 20 kreditponttal akkreditált, online képzésre kerül sor az örökerdő kezelési tervek készítése, tartalmi követelményei témakörben. 

  A cikk dátuma április 11th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

  A képzés tartalma:

  • A képzés anyaga az NFK honlapján található útmutatóra épül.
  • Összegzi az örökerdő üzemmódú területek kezelésében nyert eddigi tapasztalatokat.
  • Bemutatja az örökerdő kezelési terv „A” részének (adott gazdálkodó örökerdő üzemmódú erdei kezelésének általános irányelvei) és  „B” részének (Adott erdőrészletre vonatkozó kezelési terv elkészítése) elkészítését.
  • A képzésben résztvevőknek lehetőséget biztosít a képzés során a különböző szimulált feladatok megoldására (előre letölthető Excel fájlok segítségével bárki gyakorolhatja az örökerdő kezelési terv „B” részének elkészítését), mely állami és magánerdő gazdálkodóknak egyaránt hasznos és elérhető.
  • Bemutatja a NAVISCON Zrt. részvételével az ESZR Örökerdő Modult, annak alkalmazását, és elméletileg lehetőség nyílik klónozott felületen keresztül itt is a szimulált adatokkal való gyakorlásra a résztvevőknek.
  • Ehhez kapcsolódva szintén bemutatjuk az örökerdő önellenőrzés digitalizálást szolgáló mobiltelefonos applikációt, mely kiváltja a terepi papíralapú jegyzőkönyveket és megkönnyíti az adatok továbbítását és feldolgozását (NAVISCON Zrt.) .

  A képzés programja letölthető az NFK honlapjáról, de az alábbi kapcsolóval is elérhető.

  Az örökerdő kezelési terv készítésének elméleti háttere

  A képzés díja kizárólag a OEE bevételét képezi és az egyesületi szakmai működés forrásait növeli!

  Szervező:  Dr. Csépányi Péter szakosztály elnök

  Örökerdő Szakosztály, https://www.oee.hu/szakosztalyok/orokerdo_szakosztaly

  Országos Erdészeti Egyesület

  Tel.: +36209846006

  e-mail: csepanyi.peter@pprt.hu

 • ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉG AZ ERDŐTERVEZÉS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ALATT

  A cikk dátuma április 6th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

  Az erdőgazdálkodói javaslatok ezentúl elektronikus úton is benyújthatók a körzeti erdőtervezéshez!

  körzeti erdőtervezés igazgatási szakaszában az érintett erdőgazdálkodók a használatukban álló erdőket érintően, az előzetes erdőterv javaslathoz tárgyév április 30-ig észrevételeket, javaslatokat tehetnek. A javaslat lehetséges tartalmát és a benyújtás feltételeit a 433/2017. (XII.21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza.

  A magánerdő gazdálkodók a továbbiakban a https://magyarorszag.hu/ weboldalon keresztül is benyújthatják erdőgazdálkodói javaslatukat, digitális azonosítást követően, a mezőgazdaság fejezeten belül, az „ERDŐGAZDÁLKODÓI JAVASLATOK KÖRZETI ERDŐTERVEZÉSHEZ (EFO-010G)” menüpontban. A beküldéshez szükséges formanyomtatványok elérhetők az ügyintézés során a weboldalról, illetve az Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) honlapján a Nyomtatványok menüponton belül, az „Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez” bekezdés alatt. Ugyanitt megtalálható a részletes tájékoztató is az erdőgazdálkodói javaslatok elektronikus beküldésével kapcsolatban!

  A körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről az érintett erdőgazdálkodókat az NFK minden esetben tájékoztató formájában értesíti. Minden a körzeti erdőtervezéssel kapcsolatos aktuális további információ elérhető az NFK honlapjáról az Erdőtervezés menüpontból!

  Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály

 • A Nemzeti Földügy Központ a középfokú Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet lejáró jogosultsága miatt az alábbi közleményt adta ki.

  A cikk dátuma április 5th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet!

   

  Azoknak a középfokú végzettségű jogosult erdészeti szakszemélyeknek, akik 2020.07.01-én az erdészeti szakirányítói névjegyzékben rendészeti feladatokat ellátó kiemelt besorolással szerepeltek és az eltelt időszakban nem szüneteltették tevékenységüket, 2023. június 30-án lejár az aktuális jogosultsági időszakuk.

  Az ő létszámuk jelenleg 1239 fő. Közülük 655 fő teljesítette a kreditpont-gyűjtési (min. 72 pont) kötelezettségét és a 2022. évi kötelező kiegészítő képzést (továbbiakban: KKK). Rajtuk kívül még 314 fő teljesítette a KKK-t, de még nem gyűjtött elegendő kreditpontot. Nekik 2023. június 30-ig még adott a lehetőség, hogy a Nemzeti Földügyi Központ honapján, az https://nfk.gov.hu/Akkreditalt_valaszthato_kiegeszito_kepzesek__illetve_szakmai_rendezvenyek_news_669 oldalon elérhető akkreditált válaszható kiegészítő képzéseken vagy szakmai rendezvényeken történő részvétellel a hiányzó kreditpontjaikat összegyűjtsék.

  Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy az eddig megszerzett saját kreditpontokat az Erdőtérképen meg lehet tekinteni. Amennyiben eltérést tapasztal, azt telefonos elérhetőségének megadásával kérjük jelezze az erdesz.szakszemely@nfk.gov.hu e-mail címünkre.

  Aki teljesítette a meghosszabbítási feltételeket (min. 72 kreditpont, KKK) és folytatni szeretné jogosult erdészeti szakszemélyzeti tevékenységét, az 2023. június 30-ig a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal erdészeti hatóságához nyújtsa be meghosszabbítási kérelmét. Erre formanyomtatvány szolgál, letölthető az előzőekben megadott oldalunkról, vagy a https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 oldalunkról.

  A fenti adatok alapján az érintettek közül 270 főnek már biztosan nem hosszabbítható majd meg 2023. július 1-től öt évre a jogosultsági időszakuk, nem teljesítették a KKK-t. Nekik nem kell kreditpontot gyűjteniük, a meghosszabbítási kérelmet ne nyújtsák be.

   

  Budapest, 2023. április 4.

  NFK Erdészeti Főosztály

   

 • Nagy István agrárminiszter az 1848. március 15-e alkalmából a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban rendezett ünnepségen kitüntetéseket adott át több kiemelkedő munkát végző erdész kollégának

  A cikk dátuma március 16th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

  A siker kovásza az összefogás

   

  Betartjuk a magyar nemzet gerincét adó vidéknek tett ígéreteinket, és soha nem látott fejlesztéseket indítunk be. Az ágazat minden szereplője tudja, „most vagy soha”, mondta Nagy István agrárminiszter az 1848. március 15-e alkalmából rendezett ünnepségen a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

  A nemzeti ünnep kapcsán kiemelte, a márciusi ifjak, az első felelős magyar kormány, Kossuth és Széchenyi, majd a vértanúvá lett hadvezérek, a szabadság névtelen hősei mind ezt a célt tűzték zászlajukra: megalkotni Magyarországot. 1848 üzenete ma, 175 évvel később is élő, most is rendkívüli időket élünk. Az elmúlt időszakban a mezőgazdaság több súlyos kihívással szembesült. Ugyanakkor a 2027-ig tartó Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv támogatási időszakában annyi forrás áll a mezőgazdaság és az élelmiszeripar rendelkezésére, hogy a történelmi léptékű nehézségek mellett a lehetőségek is történelmiek. Mindenki érzi, hogy történelmi a felelősségünk is, mutatott rá Nagy István. Hozzátette, a termelő és önellátó mezőgazdaság mellé feltámasztják a korábbi évtizedekben a privatizációval tönkretett magyar élelmiszeripart. A cél egy olyan élelmiszeripar, amely a világpiacon is megállja a helyét, és amelynek révén a magyar emberek jó szívvel választhatnak hazait a külföldről ránk zúdított élelmiszer helyett.

  A tárcavezető köszöntötte az agrárium területén kiemelkedő teljesítményt nyújtókat, és hangsúlyozta, hogy a siker kovásza az agráriumban az ágazati szereplők közötti összefogás. Az egység jelenik meg a kitüntettek körében: bárhonnan érkezzenek, bármilyen szakterületen dolgozzanak, munkásságuk egy irányba mutat, ami az Agrárminisztériumhoz tartozó ágazatok, szakterületek erősítése, felemelése. Nehéz időkben különösképpen szükség van olyanokra, akik a próbatételek közepette is példát mutatnak azzal, hogy igyekeznek a legjobbat kihozni magukból és a rájuk bízott javakból, emlékeztetett Nagy István.

  A kitüntetettek névsora ide kattintva érhető el. Az ünnepségen készített fotók közül az erdőgazdálkodással kapcsolatban lévők:


  Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta

  Gőbölös Péter, az “Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás Vadgazdálkodási Konferenciája kurátora, a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója


  Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta

  Hölbling Sándor közgazdász, a Mecsekerdő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese
  részére, a mecseki erdészet informatikai fejlesztése során végzett kiváló munkája
  elismeréseként.

  Klemencsics András, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti
  Főosztályának nyugalmazott vezetője részére, az erdőtervezés és – felügyelet területén
  végzett magas színvonalú munkája elismeréseként.

  Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta

  Rencsi Gábor József, az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. Tállyai Erdészeti
  Igazgatóságának erdészeti igazgatója részére, a természetvédelem, a fakitermelés, az
  erdőfelújítás és a vadgazdálkodás közötti egyensúly fenntartása érdekében végzett négy
  évtizedes munkája elismeréseként.

  Takács József erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Nagybajomi
  Erdészetének igazgatója részére, a külső-somogyi dombvidék fakitermelési rendszereinek
  tervezésében és szervezésében elért eredményei elismeréseként.

  Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta

  Szelestei Péter programozó matematikus, a Bakonyerdő Zrt. Informatikai
  Osztályának vezetője részére, az erdőgazdaság korszerű működtetéséhez szükséges
  informatika fejlesztésében, illetve speciális szakmai rendszerek kidolgozásában betöltött
  szerepe elismeréseként.

  Dr. Nagy István miniszter úr az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát adományozta

  Bakonyi Lajos, a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a
  bakonyi, kemenesaljai erdőkért hosszú évtizedeken át végzett lelkiismeretes munkájáért,
  valamint az egykori Iharkút település lelkes hagyományőrzőjeként folytatott értékmentő
  tevékenységéért.

  Szelessné Mezei Erzsébet, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott műszaki vezetője
  részére, a Budapesti Erdészet érdekében végzett több évtizedes elkötelezett munkájáért, az
  Országos Erdészeti Egyesület Gödöllői Helyi Csoportjában folytatott közösségteremtő
  tevékenységéért.

  Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozta

  Dr. Bolgár Józsefné, a Soproni Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa részére, a
  leendő erdőmérnök generációk több mint három évtizedes lelkiismeretes oktatásáért.

  Hornyánszky Antal, a Nemzeti Földügyi Központ nyugalmazott erdőtervezési igazgató
  helyettese részére, az eredményes erdőgazdálkodás és az erdész szakma jó hírnevének
  öregbítése érdekében végzett tevékenységéért, valamint az erdész-bányász-kohász
  hagyományok regionális szintű ápolásáért.

  Kató Sándor, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott erdőművelési főmunkatársa részére, a
  növényvédőszeres technológiák bevezetése és gyakorlati alkalmazása, valamint az
  erdőművelési ágazat informatikai fejlesztése terén végzett kiváló munkájáért.

  Dr. Mátyás Csaba, a Soproni Egyetem professor emeritusa részére, a hazai és
  nemzetközi erdészeti kutatások, különösen az erdészeti genetika, az evolúcióökológia,
  valamint az erdőnemesítés terén elért eredményeiért.

  Dr. Tóth Sándor László, az Agárminisztérium nyugalmazott vezető-főtanácsosa
  részére, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség és a Faipari Tudományos Egyesület
  szakmai támogatásában nyújtott érdemeiért, szakírói tevékenységéért.

  Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést adományozta

  Horváth László, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott erdész technikusa részére,
  hivatásos vadászként és kerületvezető erdészként végzett elhivatott munkájáért,
  értékteremtő tevékenységéért.

  Pétervári-Varga Ágnes, a Gemenc Zrt. nyugalmazott bér- és társadalombiztosítási
  ügyintézője részére, több mint három évtizedes áldozatos munkájáért, mellyel hozzájárult
  az erdőgazdaság eredményességéhez.

  Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

  Virág Csabáné, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Sárvári Erdészetének vadászházi
  gondnoka részére, a vadászház hatékony működésében játszott szerepéért, a megszálló
  vendégek ellátása érdekében végzett munkájáért.


  Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár állami elismeréseket adott át az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából a Pesti Vigadóban.

  Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült

  GOMBOS ISTVÁN fafaragó népi iparművész,

  TÓTH KÁZMÉR díszlettervező, szcenikus, a Scabello Bt. ügyvezetője


  Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár állami elismeréseket adott át az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából a Pesti Vigadóban kedden.

  Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

  Kissné Dr Zsámboki Réka, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának tudományos és külügyi dékánhelyettese, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének egyetemi docense

  Dr. ifj. Sarkady Sándor tudományos kutató, a Soproni Egyetem főkönyvtárosa,

  Forrás: Fatáj online; AM Sajtóiroda
  Fotók: Fekete István

 • Módosult a „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.2.1- 16 kódszámú) felhívás

  A cikk dátuma március 14th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

  KÖZLEMÉNY

  Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
  kifizetések” című (VP4-12.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

  Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

  • A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Jogosultsági kritériumok 2. bekezdésének
  módosítása alapján azok az erdőgazdálkodók is támogatásban részesíthetők, amelyeknek 2021. december 31-én megszűnt a megbízási szerződése és a 2022. évi egységes kérelem utolsó napja előtt az erdészeti hatóságnál kezdeményezte a nyilvántartásba vételi eljárás megindítását, amely kérelem alapján 2022.09.30. napján bejegyzett erdőgazdálkodóként szerepel az Országos Erdőállomány Adattárban, továbbá 2022.09.30. napján az adott erdőrészlet vonatkozásában rendelkezik az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel.

  • A 3.4.1.1. II. Kötelezettségvállalások fejezet 2. bekezdés c) pont módosítása alapján a
  támogatást igénylőknek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell
  teljesítenie, legkésőbb 2023.december 31-ig. Kivételt képeznek azok a kedvezményezettek,
  akik 2023. évben nyújtanak be első alkalommal támogatási kérelmet, mert esetükben legkésőbb
  2024. december 31-ig kell a képzési kötelezettséget teljesíteni.

  • A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezet módosítása alapján a
  felhívásra 2023-ban is lehet beadni támogatási kérelmet, – ami egyben kifizetési igénylés is.
  • A 3.7.1. Indikátorok fejezetben a Vidékfejlesztési Program alapján módosultak a felhívás
  indikátorszámai.

  • Az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezet és a felhívás 3. számú melléklet (Támogatási
  összegek) pontosítása alapján a 2021-ben megemelkedett támogatási összegek a 2023-ban
  az egységes kérelem kertében benyújtott támogatási kérelmek – egyúttal kifizetési igénylések
  – esetében is alkalmazhatók.

  • Az 1. számú melléklet (Fogalomtár) kiegészült a „megbízási szerződés” fogalmával.
  • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

  A felhívás teljes szövegét az alábbi kapcsolón találja:

  https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1221-16-natura-2000-erdterleteknek-nyjtott-kompenzcis-kifizetsek-#

   

   

 • Jogosult erdészeti szakszamélyek választható kiegészítő képzését indítja a Nemzeti Földügyi Központ

  A cikk dátuma március 9th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet!

  A jogosult erdészeti szakszemélyzet kreditpont gyűjtési kötelezettségének segítése érdekében a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) Erdészeti Főosztály 2023 márciusában és áprilisában kettő online válaszható kiegészítő képzést tart, tartalmuk megegyezik a 2022-ben megtartott képzéseinkkel.

  Címeik:  1.  Erdészeti szakirányításhoz kapcsolódó ügyintézés I.

                    2.  Erdészeti szakirányításhoz kapcsolódó ügyintézés II.

  Az egyes számú képzést 2023. március 22-én és április 25-én, a kettes számú képzést 2023. március 23-án és április 26-án tartjuk.

  A képzések 2022-ben lettek akkreditálva, ezért a képzéseket azoknak ajánljuk, akik korábban nem vettek részt ezeken. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy-egy akkreditált képzésen történő részvételért csak egyszer írható jóvá kreditpont. Tehát aki tavaly részt vett ezeken a választható kiegészítő képzéseken, azok részére az ismételt részvételért nem adható kreditpont!

  Meghirdetett képzéseink célja az erdészeti szakirányítói tevékenység segítése a mindennapi közigazgatási ügyintézésben. Az egyes számú képzésen a különböző típusú formanyomtatványok kitöltése, az azok során előforduló leggyakoribb hibák kerülnek bemutatásra. A kettes számú képzésen az erdészeti szakirányítók szerepe, kötelezettségei illetve működési feltételei, a körzeti erdőtervezéshez és az erdőtérkép használatához kapcsolódó ismeretek, az adatszolgáltatás rendje kerül ismertetésre.

  A választható kiegészítő képzésekről további információk az NFK honlapján, a https://nfk.gov.hu/Valaszthato_kiegeszito_kepzesek_listaja_news_944  oldalon találhatók.

  A meghirdetett képzésekre történő jelentkezési felület elérhetősége, a képzés elismerésének feltételei részletesen a Képzés alapadatai, tematikája feliratra kattintva megjelenő tájékoztatóban olvasható.

  Az NFK egy-egy napra max. 100 fő jelentkezését tudja befogadni.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a márciusi képzési időpontokra már csak 2023. március 13-ig lehet jelentkezni! Azt követően 2023. április 17-ig az áprilisi időpontokra még biztosítani fogjuk a megadott felületen a jelentkezés lehetőségét.

  Részvételi díj: 12.000 Ft, amelyet a jelentkezés után e-mailben kiküldött fizetési számla ellenében kell átutalással teljesíteni.

  A képzések elfogadott teljesítése esetén a résztvevő 20-20 kreditpontot kap.

  Budapest, 2023. március 9.

  NFK

  Nemzeti Földügyi Központ

  Erdészeti Főosztály

 • Az ERDÉRT TUZSÉR ZRT. Magyarország legnagyobb fenyő feldolgozó fűrészüzeme folyamatosan keres tuzséri fafeldolgozó üzemébe fenyő és nemesnyár alapanyagot.

  A cikk dátuma március 6th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

   

  Éves feldolgozási kapacitásuk 100-110 ezer m3, melynek jelentős részét elsősorban hazai beszerzési forrásból szeretnék megoldani. Ezért az állami erdészetek mellett Önökkel is szeretnének kölcsönösen előnyös együttműködést kialakítani.

  Az ERDÉRT által keresett alapanyagok:

  • Fenyőfélék: luc-, erdei-, fekete – és vörösfenyő fafaj,
  • Egyéb lombos: nemesnyár

  Fő dimenzió: 14-26 cm csúcsban kéreg nélkül mért átmérő tartomány

  Egyéb alkalmi méretek : 27 cm + vastagabb fűrészipari alapanyag

  Hossz : jellemzően 3-6 m

  Amennyiben nyitott az együttműködésre, vegye fel velük a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeiken!

  Tóth Árpád beszerzési igazgató, erdőmérnök:

  telefonon +36-30-645-6104, e-mail: toth.arpad@erdert.hu.

  Az együttműködés során az ERDÉRT segít a lábonálló állomány megtekintésében, választékok helyszíni ellenőrzésében, valamint igény esetén szállítmányozási feladatok szervezésében is.

  ERDERT

   

 • A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály meghirdette az erdészeti szakszemélyzet 2023. évi jogosulti alapképzésének ütemezését.

  A cikk dátuma február 23rd, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

  A hirdetmény elérhetősége:

  http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_szakszemelyzet_jogosulti_alapkepzese_es_vizsgaztatasa_news_554

  Az ütemezés szerint a távoktatásos formában megvalósuló képzésre két alkalommal, 2023. április 17. – 2023. május 12., valamint 2023. október 9. – 2023. november 3. közötti intervallumokban kerül sor, amelyek a képzéseket követő hét keddi napján online vizsgával zárulnak.

  A képzésekre azok kezdete előtt 30 napos jelentkezési időtartamot biztosítunk.

  A képzés lebonyolításában együttműködő partner a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

  A képzéssel kapcsolatos további részletek az előzőekben megadott internetes felületen találhatók.