Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • F E L H Í V Á S az erdőgazdálkodók, földhasználók és szakirányítók részére

  A cikk dátuma október 20th, 2022 Duska József Nincs hozzászólás

  A zavartalan erdőgazdálkodási munkák tervezéséért és végrehajtásáért, valamint az egyéb hatósági ügyintézésekhez az alábbi felhívást intézzük az erdőgazdálkodókhoz, földhasználókhoz és erdészeti szakszemélyzethez.
  A kormány a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rend.) 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. A Korm. rend. 2. § (1) bekezdése szerint az igazgatási szünet időtartama alatt a kormányzati igazgatási szerv feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás sem működik. A Korm. rend. 2. § (2)
  bekezdés alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe. Az intézkedés a tervbejelentőkkel kapcsolatos ügyintézésre is hatással van. Amennyiben a hatósági munka megáll és jogszabály szerint az igazgatási szünet alatt az eljárási határidők nem folynak, akkor a tervbejelentő ellenőrzésére vonatkozó eljárási határidő sem folyik.
  Továbbá felhívom a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet hatálya a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
  következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény (a továbbiakban: veszélyhelyzeti törvény) hatályához igazodik.

  A veszélyhelyzeti törvény – meghosszabbítás hiányában – 2022. november 1-én hatályát veszti, így vele együtt a Korm. rendelet is. Ekkor a tervbejelentések esetében a 8 napos bejelentési határidő újra 21 napos lesz. A veszélyhelyzeti törvény hatályának meghosszabbítását illetve a veszélyhelyzet alatt is, a Korm. rendelet bármikor bekövetkező visszavonását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A fentiekre tekintettel, ahhoz hogy 2023. január 1. meg tudják kezdeni az erdőgazdálkodók a szakirányító által ellenjegyzett 2023. évre tervezett fahasználati, és időjárástól függően a tervezett erdőművelési tevékenységet, a tervezett bejelentéseket legkésőbb 2022. december 1. napig (de lehetőség szerint hamarabb) kérjük küldjék meg a területileg illetékes erdészeti hatóság (kormányhivatal) részére. Ellenkező esetben az igazgatási szünet a határidő lejártába fog esni és csak 2023. január 6. után folytatódik a bejelentési határidő számítása. (Amennyiben időközben a veszélyhelyzetre tekintettel újra 8 napos lenne a tervbejelentési határidő, úgy 2022. december 13. a határnap, hogy mely bejelentési határidőt nem hosszabbítja az igazgatási szünet.) A fentiek fokozottan igazak az áthúzódó fakitermelésekre. Amennyiben legkésőbb 2022. december 21-ig nem jelentik be a területileg illetékes erdészeti hatóságnak az elvégzett fakitermelések végrehajtás bejelentésében az áthúzódás tényét, úgy 2023. január 1-én nem folytathatják a munkálatokat, csak az igazgatási szünet lejártát követően. Természetesen nem csak az áthúzódó fakitermelések végrehajtás bejelentésénél célszerű figyelembe venni az igazgatási szünetet, és nem csak a tervbejelentések végrehajthatósági határideje esetében kell figyelembe venni az igazgatási szünetet. Az igazgatási szünet minden hatósági eljárásra hatással van és minél hosszabb az ügyintézési határidő, annál valószínűbb, hogy az igazgatási szünet kitolja annak ügyintézési határidejét. Pl.: az erdőtervtől eltérő kérelmek, igénybevételi eljárások, vagy gazdálkodói nyilvántartási ügyek esetében a 90 napot.

  A fent írt szabályozás vonatkozik az erdőtörvény hatálya alá tartozó fásításokra és szabad rendelkezésű erdőkre is, így amennyiben a 2023-ban tervezett fakitermelési bejelentéseket nem teszik meg az erdészeti hatóság felé 2022. december 1-ig, úgy az abban szereplő földrészletek vonatkozásában a fásításban illetve szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelés 2023. január 1-én nem kezdhető meg. Az igazgatási szünet hatással van a középfokú végzettségű, kizárólag szakfeladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet aktuális jogosultsági határidejének meghosszabbítására is. A 244/2020. (V.
  28.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2020. július 1-én nyilvántartásban szereplő, az előbbi besorolással rendelkező jogosult erdészeti szakszemélyzet határozatlan időre szóló jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolása 2023. január 1-jéig tartó határozott időtartamra módosult. A jogosultsági időszak meghosszabbításának egyik feltétele a meghosszabbítás kérése, erre a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról letölthető formanyomtatvány szolgál. Annak érdekében, hogy az érintett jogosult erdészeti szakszemély jogosultsága folyamatos legyen, az igazgatási
  szünetre tekintettel a középfokú végzettségű, kizárólag szakfeladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet a meghosszabbítási kérelem nyomtatványt legkésőbb 2022. december 13-ig nyújtsa be az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes erdészeti hatósághoz. Ellenkező esetben az igazgatási szünet miatt és a 8 napos ügyintézési határidő figyelembe vételével az érintett jogosult erdészeti szakszemélyzet jelenlegi jogosultsági időszaka csak annak lejártát követően, 2023. január 9-től kerülhet meghosszabbításra. Ameddig a meghosszabbításra nem kerül sor, az érintett jogosult erdészeti szakszemélyzet nem folytathatja tevékenységét (pl. nem írhat alá bejelentéseket, nem állíthat ki műveleti lapot).

  Köszönjük szíves együttműködésüket!

  Budapest, 2022. október 20.

  Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály

 • Segédlet és minta az EUTR DDS kötelező alkalmazásához

  A cikk dátuma október 18th, 2022 Duska József Nincs hozzászólás
  A NAK erdészeti csoportja elkészítette  a kötelezően alkalmazandó EUTR DDS rendszernek megfelelő nyilvántartás és dokumentumkezelés ajánlott nyomtatványait. A mellékletek között megtalálja az ellenőrzéseknek megfelelő nyomtatványokat, amiket a saját adataival kitöltve a saját vállalkozásának sajátosságaira kell szabni.
  Fontos, hogy minden fát forgalmazó piaci szereplőnek kell legyen a DDS rendszernek megfelelő nyilvántartása.
 • Elindult a jogosult erdészeti szakszemélyzet 2022. évi kötelező kiegészítő képzése

  A cikk dátuma szeptember 13th, 2022 Duska József Nincs hozzászólás

  A Nemzeti Földügyi Központ (NFK) Erdészeti Főosztálya szervezésében 2022. szeptember 1-én mintegy 390 fő részvételével sikeresen elindult a jogosult erdészeti szakszemélyzet 2022. évi kötelező kiegészítő képzésének I. időszaka. A képzés online formában, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) távoktatási felületén zajlik.

  A hónapokig tartó gondos előkészítő munkák a Nébih-hel történő szoros együttműködés keretében valósultak meg.

  A meghirdetett kötelező kiegészítő képzésen minden jogosult erdészeti szakszemélynek részt kell vennie, a képzés nem teljesítése esetén a jogosultsági időszak annak lejártakor nem hosszabbítható meg, az érintett szakszemély jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolása törlésre kerül.

  Ez alól kivételt képez:

  • ha a képzés teljes ideje alatt, 2022. szeptember 1. – 2022. december 1. közötti időszakban szünetelteti tevékenységét (ennek kezdeményezése már nem lehetséges!),
  • ha a jogosulti alapképzést 2020. július 1. után teljesítette.

  A jogosult erdészeti szakszemélyzet a képzésre egyénileg vagy csoportosan jelentkezhet. A II. és a III. időszakra a jelentkezési lehetőség még nyitva áll.  Az egyedi jelentkezéshez szükséges Jelentkezési Űrlap, a csoportos jelentkezéshez használatos táblázat az NFK honlapján, a https://nfk.gov.hu/Jogosult_erdeszeti_szakszemelyzet_kotelezo_kiegeszito_kepzese_es_vizsgaztatasa_news_2114 oldalon keresztül elérhető el.

  A jelentkezéshez kapcsolódó eddigi tapasztalatok alapján kérjük, hogy a kapcsolattartásra szolgáló egyedi e-mail címet körültekintően és pontosan adják meg, családon vagy munkahelyen belül ez az e-mail cím mindenkinél más-más legyen. Kérünk nagyobb figyelmet fordítani a képzés díjáról kiállított számla fizetési határidőn belüli befizetését, ezzel könnyítve és csökkentve az NFK munkáját.

  A kötelező kiegészítő képzés célja alapján lehetőséget adtunk arra, hogy aki a jogosulti alapképzést 2020. július 1. után teljesítette, annak nem kötelező ezt a 2022. évi kötelező kiegészítő képzést elvégeznie. Annak ellenére, hogy ez az információ a honlapunkon és korábbi tájékoztatóinkban több helyen is megjelenik, sok frissen alapvizsgázott jogosult erdészeti szakszemély jelentkezik a képzésre, amely jelentkezést az erre vonatkozó egyeztetés során általában visszavonnak.

  Felhívjuk a képzésen részvevő jogosult erdészeti szakszemélyzet figyelmét, hogy a vizsgateszt eredményes kitöltése érdekében a témakörönkénti online tananyagok és az azok megértését, részletezését szolgáló kiegészítő jegyzetek áttanulmányozására kellő időt fordítsanak.

  A vizsga során a három, nyomtatványkitöltés ismeretét számon kérő feladat során több kérdésre kell választ adni. Azok helyes megválaszolására több időre van szükség, mint az egyszerű felelet-választós tesztkérdések esetén. Kérjük, hogy ennek figyelembe vételével osszák be idejüket a 90 perces vizsgaidőtartam alatt.

  Nemzeti Földügyi Közpon

   Erdészeti Főosztály

 • Erdőtervező munkatársakat keres a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya

  A cikk dátuma július 26th, 2022 Duska József Nincs hozzászólás

   

  A Szervezet hosszú távú munkalehetőséget kínál az erdőrendezési szakmai tevékenység iránt érdeklődőknek, akiknek célja a megszerzett szakmai tudás fejlesztése, bővítése!

  Várjuk jelentkezésedet, hogy tudásodat, munkádat a magyar erdők szolgálatába állítsd!

  Amit kínálunk:

  Határozatlan idejű, teljes munkaidős kormánytisztviselői jogviszony.

  Béren kívüli juttatások: cafetéria, munkába járás támogatása, opcionálisan szolgálati lakás biztosítása.

  Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség.

  Erős csapatszellem.

  A munkavégzés helye: a Dél-Dunántúli Erdőtervezési Osztály kaposvári telephelye

  A munkakörhöz tartozó kiemelt feladatok:

  Terepi adatgyűjtés, erdőállomány felvételezés, irodai feldolgozási munka, Erdőállomány Adattár kezelése, szakmai elemzés, egyeztetés szakmai partnerekkel, távérzékelési módszerek megismerése, majd alkalmazása az erdőtervezésben.

  Pályázati feltételek: Erdőmérnöki egyetemi diploma vagy erdész technikusi végzettség;

  „B”-kategóriás jogosítvány; alapfokú térinformatikai ismeretek.

  A jelentkezéshez benyújtandó iratok, dokumentumok:

  Szakmai önéletrajz

  Motivációs levél

  Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél

  Jelentkezésedet az erdeszet@nfk.gov.hu e-mail címre várjuk!

   Jelentkezési határidő: 2022. július.

 • MEGJELENT AZ JOGOSULT ERDÉSZETI SZAKSZEMÉLYEK 2022. ÉVI KÖTELEZŐ KÉPZÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE

  A cikk dátuma június 29th, 2022 Duska József Nincs hozzászólás

  Az NFK az alábbiakban olvasható hirdetményen tette közzé a jogosult erdészeti szakszemélyek 2022. évi kötelező képzésének és vizsgáinak ütemezését.

  Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolás meghosszabbítási feltételéül többek között a kötelező kiegészítő képzések teljesítését határozza meg. A meghirdetett kötelező kiegészítő képzésen a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek (JESZ) kötelező részt vennie! Ennek elmulasztása esetén a jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolását az erdészeti hatóság nem hosszabbíthatja meg.

  A kötelező kiegészítő képzések szervezése és lebonyolítása a Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) feladata.

  Az Agrárminisztérium Erdőkért Felelős Államtitkársága szakmai irányítási döntése alapján a kötelező kiegészítő képzés előírása szükséges, mely teljesítéséhez az NFK 2022-ben az alábbi három időszakot hirdeti meg:

  I.       időszak: 2022. szeptember 1. – 2022. szeptember 16.

  II.     időszak: 2022. október 10. – 2022. október 26.

  III.   időszak: 2022. november 15. – 2022. december 1.

  A kiválasztott két hetes időszak alatt kell elsajátítani a képzési anyagot, majd azt követően teljesíteni a vizsgát (továbbiakban: képzési- és vizsgaidőszak). A képzést és a vizsgát online módon, díjfizetési kötelezettség mellett lehet teljesíteni.

  A meghirdetett képzési– és vizsgaidőszakokban a tananyag ugyanaz, az időszakon belül a vizsgával kétszer lehet próbálkozni.

  A JESZ által kiválasztott képzési- és vizsgaidőszakra jelentkezni kell egy későbbiekben közzétett linkkel elérhető Jelentkezési Űrlap kitöltésével és elektronikus beküldésével. A jelentkezés lehetőségét 2022. július 15-től 2022. október 28-ig biztosítjuk. Egy JESZ csak egy képzési- és vizsgaidőszakra jelentkezhet, a jelentkezés beküldése utáni változtatás csak kivételesen, igazolt okból, külön kérelemre lehetséges.

  A jelentkezési lehetőség képzési- és vizsgaidőszakokhoz igazított határideje:

  –        2022. augusztus 10-ig mindhárom időszak közül lehet választani, ezt követően

  –        2022. szeptember 25-ig már csak a II. vagy a III. időszakra, ezt követően

  –        2022. október 28-ig már csak a III. időszakra lehetséges a jelentkezés.

  A képzés és a vizsga díja: 20.000 Ft.

  A képzés zártkörű, csak a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolással rendelkező, nyilvántartásban szereplő szakszemélyek jelentkezhetnek.

  A kötelező kiegészítő képzés további részletei, az aktuális információk az NFK honlapján, a https://nfk.gov.hu/Jogosult_erdeszeti_szakszemelyzet_kotelezo_kiegeszito_kepzese_es_vizsgaztatasa_news_2114 oldalon lesznek elérhetőek.

  Amennyiben az érintett jogosult erdészeti szakszemélyzet nem teljesíti a meghirdetett kötelező kiegészítő képzéseket és az azokhoz kapcsolódó vizsgákat, úgy a jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolása annak lejártakor nem hosszabbítható meg, kivéve, ha a kötelező kiegészítő képzés ideje alatt a JESZ szünetelteti tevékenységét. A kiemelt besorolás hiányában a szakszemélyzet nem jogosult a jogszabályban az ezen kiemelt besoroláshoz kötött tevékenységek végzésére.

  Budapest, 2022. június

  Nemzeti Földügyi Központ

  Erdészeti Főosztály

 • Meghívó a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége 2022 évi Közgyűlésére.

  A cikk dátuma május 5th, 2022 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt Tagtársunk!

  Tisztelettel meghívom Önt, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) 2022. évi Közgyűlésére. Értesítem, hogy az Elnökség a 2021. évi mérlegelfogadó, Közgyűlését  május 26-án (csütörtökön) 10:00 órára hívja össze a 1021 Budapest, Budakeszi út 91. szám alatti Erdészeti Információs Központ  tanácsteremébe.

  Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója a 2021. évről (Mocz András elnök)
  2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021. év gazdálkodásáról (Könnyű István FB elnök)
  3. A 2021. évi mérleg ismertetése, elfogadtatása (Duska József ügyvezető elnök)
  4. 2022. évi költségvetési terv ismertetése, megvitatása, jóváhagyása (Duska József üv.elnök)
  5. MEGOSZ tagság revíziója (kizárandó tagok listájának ismertetése) (Duska József üv.elnök)
  6. Egyebek

  Az Elnökség határozatképtelenség esetén a megismételt mérlegelfogadó Közgyűlését azonos napirenddel 2022. május 26-án 10:30 percre hívja össze, azonos helyszínre. A megismételt mérlegelfogadó Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

  A jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül várjuk a MEGOSZ Titkárságára írásos (levél, e-mail) javaslataikat esetleges újabb napirendi pontokra.

  A csatolmányban összefoglaltuk a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb történéseit, eredményeit.

  Az eredményes érdekképviseleti munkához jól működő, stabil anyagi háttérrel rendelkező szövetségre van szükség, ezért kérem tagtársaimat, ha még nem tették, rendezzék tagdíjukat.

  Kérem, hogy a Közgyűlésen való részvételi szándékát 2022. május 23-ig jelezze a MEGOSZ titkárságon a megosz@megosz.hu, vagy a 30/413-9793 elérhetőségek egyikén.

  Budapest, 2022. május 5.

  Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

  Mocz András

  elnök

 • TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VISSZAVONÁSA

  A cikk dátuma április 5th, 2022 Duska József Nincs hozzászólás
  A lehullott csapadék mennyisége jelentősen megváltoztatta a tűzkockázatot, ezért a tűzgyújtási tolalom feloldásra került, viszont
  Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyékben  nem volt elegendő csapadék az erdő és vegetációtűz kockázat csökkenéséhez, ezért a tilalom érvényben marad.

  Tűzgyújtási tilalom

   

  A térképen a piros színnel jelzett megyékben/országrészekben van érvényben tűzgyújtási tilalom.

  A térkép a napi állapotot mutatja. Ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom, az a térképen szövegesen is jelezve van.

   

  A tűzgyújtási tilalom idején alkalmazandó szabályokról részletesen itt olvashat: http://erdotuz.hu/tuzgyujtasi-tilalom/

  Az alábbi térképre kattintva az erdészeti hatóság által készített interaktív tűzgyújtási tilalom térképre navigál, ahol további információkat talál, illetve be tudja azonosítani a lakóhelye környékén található erdőterületeket.

 • A Vidékfejlesztési Program 2022-ben pályázható forrásai

  A cikk dátuma február 8th, 2022 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt erdőgazdálkodók!

  Az alábbi pályázatok nyíltak meg, illetve a feltüntetett időben fognak megnyílni 2022-ben. 

  VP5-8.2.1-16Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (újranyitás)2022.03.01 – 2022.12.31.

  VP5-8.5.1-17Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások2022.02.28., majd 2022.04.30.

  VP5-8.3.1-17Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése (újranyitás)2022.02.04 – 2022.03.31

  Módosult „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című (VP5-8.3.1-17
  kódszámú) felhívás
  Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
  erdőkárok megelőzése” című (VP5-8.3.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.
  Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
   Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a támogatási összegek a Vidékfejlesztési
  Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm.
  határozat módosítása alapján pontosításra kerültek.
   A Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) módosítása alapján új célterületként
  bevezetésre került az „erózióvédelmet és vízvisszatartást szolgáló tókák létesítése” és „az
  erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés támogatása”. „Az erdészeti
  károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés támogatása” célterület keretében a
  jövőben támogathatóak a „madárodúk kihelyezése és fenntartása”, „a lisztharmat elleni
  vegyszeres védekezés”, a „cserebogár pajor elleni védekezés”, valamint a „klímaállomás
  beszerzése”. Az új célterületek bevezetésével a felhívás több fejezete is módosult.
   A VP módosítás alapján módosult a 3.7.1. Indikátorok fejezetben a felhívás indikátorszáma.
   Kiegészült a 3.3 Nem támogatható tevékenységek fejezet a 3.)-6.) bekezdéssel.
   A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben új benyújtási
  időszakok kerültek feltüntetésre (2022. február 4-től – 2022. december 31-ig), ezáltal a
  felhívás keretében ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására.
   A VP módosítás alapján az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezetben átlagosan 20-25%-
  al megemelkedtek a felhívás keretében eddig támogatott tevékenységek egységköltségei.
  Az 5.3 fejezet 1).-4.) bekezdésében tett támogatásemelés a 2022-ben és az azt követő
  években benyújtott kifizetési igénylések kapcsán kerülnek alkalmazásra.
   Az 1. számú mellékletben (Fogalomtár) módosult a „jogosult erdészeti szakszemélyzet” és a
  „mérési jegyzőkönyv” meghatározása, valamint kiegészült a melléklet a „tóka” fogalmával.
   A 2. számú melléklet (Művelettípusok szakmai követelményei) kiegészült „a tókák létesítése”,
  a „madárodúk kihelyezése és fenntartása”, valamint a „klímaállomás beszerzése”
  célterületek műszaki követelményeivel.
   Az 5. számú melléklet (Hozzájáruló nyilatkozat) kiegészült a „tókák létesítése” és a
  „klímaállomás beszerzése” célterületekkel.
   A felhívás az „erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés” célterület
  vonatkozásában kiegészült a 7. számú (Igazolás az erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy
  vegyszeres védekezés indokoltságáról), valamint a 8. számú (Permetezési napló)
  mellékletekkel.
   A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

  VP5-8.1.1-16Erdősítés támogatása2022.02.28., majd 2022.04.30.

  VP-5-8.6.2-16Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (újranyitás)2022.02.09 – 2022.03.31., majd 2022.11.02 – 2022.12.02.

  Módosult az „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” című (VP5-8.6.2-16
  kódszámú) felhívás
  Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
  tevékenységek” című (VP5-8.6.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
  Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
   Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a támogatási összegek a Vidékfejlesztési
  Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm.
  határozat módosítása alapján pontosításra kerültek.
   A 3.7.1. Indikátorok fejezetben módosult a felhívás indikátorszáma.
   A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben új benyújtási
  időszakok kerültek feltüntetésre (2022. február 9-től – 2022. március 31-ig és 2022.
  november 2-tól 2022. december 2-ig).
   A Vidékfejlesztési Program módosítása alapján a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben
  módosultak a felhívás értékelési szempontjai. Új értékelési szempontként került beillesztésre
  az „Erdőgazdálkodó teljes erdőgazdálkodási tevékenységének területe”, valamint az
  „Erdőrészlet fatermési osztálya” értékelési szempont. Az új kiválasztási kritériumok a felhívás
  módosítás megjelenését követő értékelési időszak első napjától alkalmazandóak.
   Az 5.1 A támogatás formája fejezetben módosult az euró/forint átváltási arány
  meghatározásával kapcsolatos előírás.

  VP4-15.1.1-17Erdő-környezetvédelmi kifizetések (újranyitás)2022.03.01 –2022.04.30.

  VP4-15.2.1.1-16Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése (újranyitás)2022.03.01 –2022.12.31.

  VP4-12.2.1-16Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Évente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.

  VP5-8.4.1-16Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállításaÉvente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.

 • EU konzultáció – megújulóenergia-irányelvről

  A cikk dátuma április 15th, 2021 Duska József Nincs hozzászólás

   

  Tisztelt MEGOSZ Tagok

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok

  Tisztelt Erdőgazdálkodók

   

  2021. április 28-ig lehet véleményt nyilvánítani az Európai Bizottság megújulóenergia-irányelvéről, az erdei biomassza energiatermelési célú felhasználásról a fenntarthatósági kritériumokról.

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12943-Renewable-Energy-Directive-guidance-on-the-sustainability-criteria-for-forest-biomass- felhasznált energia-termelés

  A fenti kapcsolót választva, vagy a link bemásolásával érhetőek el az EU honlapján a konzultációs lehetőségek az EU megújulóenergia-irányelvével kapcsolatban. Az oldal angolul nyílik meg és a nyelvválasztással lehet magyarra átállítani.

  A kezdést az EU röviden így mutatja be:

  “Az ország éghajlat- és energiapolitikai célok megvalósításának fenntartása az  erdeibioenergia-termelésnek fenntarthatóvá kell válnia . E célból a 2018. évi megújulóenergia-irányelv új fenntarthatósági kritériumokat vezet be a hő- és villamosenergia-termelésben felhasznált biomasszára és biogázra, mely kritériumok az erdei biomasszára is kiterjednek.

  Az említett célzás gyakorlati iránymutatást határoz meg és a gazdasági szereplők számára, hogy miként tudják igazolni az erdei biomassza különböző irányelveit 29. cikkében meghatározott új fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés.

  A jogi aktus típusa – Végrehajtási rendelet  alkotása

  Az oldalon látható, hogy éppen zajlik a véleménynyilvánítási szakasz, jelen FATÁJ cikk írásáig 6 vélemény érkezik (köztük egy Magyarországról) és ezek mindegyikével – a vélemény írásának eredeti nyelvével – az el olvasható.

  A Bizottság kíváncsi az Ön véleményére

  Ezt a tervezetet  4 hétig lehet véleményezni . A Bizottság a kezdeményezés véglegesítését magában veszi a beérkezett véleményeket. A beérkezett visszajelzéseket közzétessük ezen a terven, ezért azoknak meg kell felelniük a véleménynyilvánításra vonatkozó szabályokat.

  A  véleménynyilvánításra 2021. március 31 – 2021. április 28.  ( brüsszeli idő szerint éjfél ig) van opciók.

  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakértője AZ eredetileg  angolul publikált joganyag-tervezetet  – Ares (2021) 2.233.415 – a gyorsabb értelmezhetőség kedvéért lefordította magyar nyelvre  .

  A rendelet-tervezet NAK által magyarított (nem hivatalos) szövege:

  A Bizottság végrehajtási rendelet – tervezete

  az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és irányítási 29. cikkében megállapított, az erdei biomassza fenntarthatósági kritériumainak való megfelelés igazolásához szükséges bizonyítékokra vonatkozó működési útmutató kidolgozásáról

  1. cikk

  Tárgy és hatály:

  E rendelet meghatározása az alkalmazási végrehajtási szabályokkal, az (EU) 2018/2001 irányelv 29. alapján (6) és (7) bekezdésében meghatározott, az erdei biomasszára vonatkozó, kockázatalapú fenntarthatósági kritériumok határozott és összehangolt végrehajtási biztosításával.

  A rendeletet az EU-ban felhasznált bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomassza-tüzelőanyagok előállításához használt összes  erdei biomasszára kell használni,  amelyeknek megfelelően :

  – az erdőkből származó elsődleges biomassza, amelyekből olyan szilárd biomassza tüzelőanyagot állítanak elő, mint villamos energiát, fűtést és hűtést előállító létesítményeket használnak, vagy olyan üzemanyagok, amelyek teljes névleges hőteljesítménye 20 MW alatt van;

  – az  erdőkből származó elsődleges biomassza, amelyből olyan gáznemű biomassza-tüzelőanyagokat állítanak elő, mint villamos energiát, fűtést és hűtést előállító létesítményeket használnak, vagy olyan üzemanyagokat, amelyek teljes névleges hőteljesítménye 2 MW alatt van,  vagy a következő egyenértékű átlagos biometán áramlási sebességgel:

  – ha a biogáz 100% metánt tartalmaz, 200 m3 / h alatt, normál hőmérsékleten és nyomás között (azaz 0 ° C és 1 bar légköri nyomás mellett) mérve

  – ha a biogáz metán és más gázok keverékéből áll, akkor az első pontban meghatározott küszöbérték újraszámításból származó értékek maradnak a metán keverékben lévő térfogati arányban;

  –  erdőkből származó másodlagos biomassza.

  2. cikk

  Definíciók

  Meghatározták a következő definíciókat:

  – erdőkből származó elsődleges biomassza (minden kivágott vagy más módon eltávolított hengeres fa);

  – erdőkből származó másodlagos biomassza (faiparból származó maradványok, ment fűrészpor, kéreg stb.);

  – nemzeti vagy szubnacionális szintű fakitermelési kritériumok;

  – fakitermelési kritériumok a forrásterület szintjén;

  – kitermelés országa,

  – természetes erdők (természetes úton felújult őshonos fákból álló erdők, valószínűleg a spontán és a “támogatott” felújulást);

  – félig természetes erdők (olyan kezelt természetes erdők, amelyek az idő múlásával különféle természetességre jellemző tulajdonságokat mutatnak, ide jelentenek több szintet, fajgazdagságot, véletlenszerű távolságot; vagy felettett erdőket, amelyek az idő múlásával több különböző természetes erdőkre jellemző tulajdonságokat mutatnak, ide tartoznak az elhagyott ültetvényszerű erdők, amelyek változatos korszerkezetűek és ahol az őshonos fajok egyértelmű felújulnak;

  – ültetvényszerű erdők (ültetett erdők, ahol intenzíven gazdálkodnak és ültetnek, valamint amikor az állomány vágáséretté változik, teljesíteniük kell a következő kritériumokat: egy vagy két fafaj, egyenletes korosztály és egyenlő távolság);

  – tuskók és gyökerek (a teljes fatérfogat részei, kivéve a tuskó feletti fás biomassza térfogatok;

  – holtfa;

  – hosszú távú termelési kapacitás;

  – gazdálkodási rendszer;

  – természetes bolygatás;

  – nettó éves növekedés;

  – LULUCF kritériumok nemzeti szinten;

  – LULUCF kritériumok a forrásterület szintjén;

  – szénkészlet;

  – szénelnyelők;

  – első gyűjtőhely (olyan gazdasági szereplő által kezelt tároló vagy feldolgozó létesítmény, amely nyersanyagokat közvetlenül az erdei biomassza elsődleges termelőitől szerez;

  – első fél általi audit (az első gyűjtőhelyre szállító gazdasági szereplő önnyilatkozata);

  – második fél általi audit (a szállító ellenőrzése az első gyűjtőhelyet kezelő által);

  – harmadik fél általi audit (a gazdasági szereplő ellenőrzése olyan harmadik fél, amely független az ellenőrzött szervezettől);

  3. cikk

  A fakitermelési kritériumok megfelelésének értékelése nemzeti és szubnacionális szinten

  1. A tagállamok megkövetelik a gazdasági szereplőktől, hogy ellenőrizzék a biztosításokat, amelyek igazolják a kitermelési kritériumok betartását nemzeti vagy szubnacionális szinten. Ebből a célból a gazdasági szereplők kockázatalapú értékelése végezhető, amely pontos, naprakész és elérhető bizonyítékot nyújt a következő elemek mindegyikére:

  – a kitermelés országa, és adott esetben a régió, ahol az erdei biomasszát termelték, a forrásterületet;

  – a kitermelés helyére alkalmazandó nemzeti vagy szubnacionális szabályokat, amelyek biztosítják:

  – a fakitermelési műveletek végrehajtása jogszerűen történjen;

  – erdőfelújítást (előírásnak megfelelően természetes vagy mesterséges vagy kettő kombinációja; biodiverzitás nem romolhat és a természetesség sem);

  – az erdőterületek hatékony védelmét;

  – az erdő kitermelését úgy kell végrehajtani, hogy minimalizáva legyenek a talajra és a biodiverzitásra gyakorolt ​​negatív hatások;

  – az erdő hosszú távú termelési kapacitásának fenntartása vagy növelése.

  – a nemzeti és a szubnacionális jogszabályok nyomonkövetését, a biztosítási rendszerek meglétét

  – hogy nincs jelentős hiánya a nemzeti és / vagy a szubnacionális törvények és rendeletek végrehajtásának.

  2. A gazdasági szereplők szempontjából veszélyes a nemzeti vagy a nemzetközi kormányzati szervezetek által alkotott jogi értékelések és jelentések.

  3. A gazdasági szereplők adminisztratív terheinek csökkentése a nyilvános adatbázisok hoznak létre, amelyek naprakész tartalmazzák.

  4. A gazdasági szereplők dönthetnek úgy, hogy bizonyítják a kitermelési kritériumok teljesítését a forrásterület szintjén.

  4.cikk

  A fakitermelési kritériumok megfelelésének értékelése a forrásterület szintjén

  Ahol egy vagy több fakitermelési kritériumnak való megfelelés bizonyítása egy vagy több kitermelési kritériummal a nemzeti vagy a szubnacionális szinten nem áll rendelkezésre, ott a feltételeknek és a gazdasági szereplőknek meg kell követelniük, hogy ellenőrizni tudják, hogy milyen új jelentőségű, hogy ezeknek a kritériumoknak eleget tettek -ea forrásterület szintjén bevezetett és alkalmazott gazdálkodási rendszerek. Ennek érdekében a gazdasági szereplők pontos, naprakész és képes bizonyítékokat kell biztosítani a következő elemekről:

  – A forrásterület térbeli határai, amelyeknek megfelelően kell megfelelniük (a földrajzi koordinátákat, a földrészleteket vagy a parcellákat)

  – A forrásterületen alkalmazható gazdálkodási rendszerek, amelyek biztosítják az alábbiakat:

  – a fakitermelési műveletek végrehajtása jogszerűen történjen;

  – erdőfelújítást;

  – az erdei biomassza nem a természetvédelmi területekről származik;

  – az erdő kitermelését úgy kell végrehajtani, hogy minimalizáva legyenek az talajra és a biodiverzitásra gyakorolt ​​negatív hatások;

  – erdő hosszú távú termelési kapacitásának fenntartása vagy növelése.

  5.cikk

  LULUCF kritériumoknak való megfelelés értékelése nemzeti szinten

  A tagállam megkövetelik a gazdasági szereplőktől, hogy nyújtsanak be ellenőrzött, és megerősítsék a LULUCF kritériumainak való megfelelő nemzeti szintjét.

  6.cikk

  LULUCF kritériumoknak való megfelelés értékelése az erdei forrásterület szintjén 

  Ahol a LULUCF kritériumoknak való megfelelés bizonyítása nemzeti szinten nem áll rendelkezésre, ott a szereplőknek a gazdasági szereplőktől meg kell követniük, hogy ellenőrizniük kell az új forrásokat az erdei forrásterület szintjén bevezetett gazdálkodási rendszerek létezéséről és végrehajtásának biztosításáról, hogy a szén tárolási és elnyelési szintje az erdőkben hosszú távon megvalósuljon és megerősödjön. Ennek érdekében a gazdasági szereplőknek pontos, naprakész és jelentős bizonyítékokat kell szolgáltatniuk a következő követelményeknek megfelelően:

  – meghatározza a forrásterület térbeli határát, melyeknek megfelelően kell megfelelniük (földrajzi koordinátákat, a földrészleteket vagy a parcellákat);

  – számítsa ki az erdő átlagos szén-dioxid-készleteit és -elnyelőit;

  – ismertesse a forrásterületen (amelyből a biomassza származik) az erdőgazdálkodási gyakorlat forgatókönyvét egy előre jelzett hosszú távú -legalább a kitermelés után 30 évre kiterjedő- időszakra vált;

  – becsülje meg a forrásterület átlagos szénkészletét és hogy mennyit nyel el az előre jelzett hosszú távú időszakban, ami többek között 30 év a kitermelés után;

  – hasonlítsa össze az adott erdei forrásterületen az előre jelzett hosszú távú időszakos szénkészletet és – elnyelőit az referencia időszaki szénkészletével és – elnyelőivel.

  7. cikk

  Ellenőrzés

  A tagálmok:

  – megfelelő- fenntarthatóságot bizonyító információ biztosítása;

  – a jogszabályban előírt tömegmérleg-rendszert fejlesztik;

  – megfelelő színvonalú független harmadik fél általi könyvvizsgálatról nyújtsanak be információkat;

  – biztosítsák az átláthatóság megfelelő szintjét;

  – tudják bizonyítani, hogy rendszeresen ellenőrzik.

  ————————————————– —————————————-

  A véleménynyilvánításra 4000 karakter terjedelmet biztosító, valamint ha ez kevés lenne a csatolni lehet dokumentumot is 5 MB terjedelemben (txt, doc, docx, pdf, odt, rtf formátumokban).

  szerk: TJ, Forrás: NAK / Szalai Károly + a fenti kapcsolók

  Kiegésztés:

  Nyilvános konzultáció tartottak az Európai Bizottság a Megújuló Energia Irányelve ((EU) 2018/2001 irányelv) felülvizsgálatáról, módosításáról .

  Az európai zöld megállapodás alapján a Bizottság elkötelezte magát az éghajlatváltozás elleni küzdelem határozottabb fellépése mellett, és értékelte szorosan, hogy az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátása hogyan képes felelősségteljesen megváltoztatni 50-55% -kal 2030-ig.

  A felülvizsgálat

  – értékelni szorosan, hogy a megújuló energiára vonatkozó rendelkezések milyen módon járuljanak hozzá a nagyobb szinten az éghajlat-politikai törekvésekhez

  – fel szigorúan tárni, hogy miként lehetne felgyorsítani az integrált energiarendszerre való átállást az integrált energiarendszerről szóló stratégiai és a hidrogénstratégiában foglaltak szerint.

  Az irányelvre vonatkozó javaslat jogi aktusa során  2021. február 9-ig  két lépcsőben lehet hozzászólni.

  Az első körös véleménynyilvánításban 2020. augusztus 3. – 2020. szeptember 21. között  374 szabad szövegű észrevétel  érkezett (köztük három Magyarországról: Habitat for Humanity Hungary; Wild Europe Initiative; Ethanol Europe).

  A 2020. november 17-én megnyílt, 2021. február 9-ig tartó nyilvános konzultáció kérdőívét 37750-en küldték be – ezek között 289 válasz érkező Magyarországról, köztük a FAGOSZ, a MEGOSZ és a Soproni Egyetem válasza is. A bemutató kérdőívek táblázata innen letölthető .

  Az Európai Bizottság speciális összeállítása a témával kapcsolatban:

  Fókuszban: Megújuló energia Európában  (2020-03-18)

   

  Forrás: FATÁJ-online

   

   

 • Online konferencia a fotoanalitikus faanyag felvételezési módszerekről

  A cikk dátuma november 4th, 2020 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az OEE Erdőhasználati szakosztálya online konferencia szervezési “Fotoanalitikus faanyag felvételezési módszerek bemutatása” címmel. A bejelentkezéshez szükséges szükséges a mellékelt meghívóban található.
  Erdészüdvözlettel: Duska József
  MEGHÍVÓ

  Tisztelt Tagtársak! Kollégák Tisztelt!

  Az OEE Erdőhasználati Szakosztálya következő ülését 2020. november 11.-én tartom. Tekintettel a járványügyi helyzetre online konferenciát szervezünk 8.45-12.30-ig,

  Fotoanalítikus faanyag felvételezési módszerek bemutatása címmel

  A rendezvényre tisztelettel meghívunk, kérve aktív részvételedet!

  Program:

  8.45- 9. 00    Bejelentkezés

  9.00  – 12.00   Előadások (30-30 percben):       

  • Szakálosné Dr. Mátyás Katalin (Soproni Egyetem): Faanyag felvételezés történeti áttekintése
  • Dr Pásztory Zoltán (Faforrás Kft.): MobileForester erdészeti és sarang mérő eszköz
  • Czimber Kornél (Woodwiser Kft.) Sarangolt és máglyázott faanyag felvételezésének új módszere
  • Dr, Polgár Rudolf (SciALea Kft.): Faanyag mennyiségi mérése androidos applikáció segítségével.
  • Borovics Bálint (Agrolytics Kft.): Korszerű térfogatmérési eljárás az erdészetben
  • Konczos Tibor – Szűcs Kálmán (Naviscon Zrt.): Faanyag-felvételezési lehetőségek az ESZR-ben.

  12.00  – Hozzászólások, konzultáció, konferencia lezárása

  A lebonyolítással kapcsolatos technikai tudnivalók:

  • A konferenciát a Zoom platformon rendezzük.
  • A részvétel visszaigazolásakor egy e-mail címet is kérek megküldeni a jozsef@bakonyerdo.hu címre. Erre a címre fogom megküldeni a konferencia meghívót.
  • Célszerű a Zoom kliens programot még a konferencia megkezdése előtt napokban telepíteni a résztvevő (bejelentkező) gépére. Ezt kétféleképpen is megvalósítható. Egy részben a https://zoom.us/test hivatkozás egy teszt konferencia környezetben, ahol a teszt konferencia bejelentése az alkalmazás települése és a környezet tesztelhetősége (hang és video beállítása). Másrész a https://zoom.us/download helyről a telepíthető program. A Youtube videó csatornák a „Zoom használat” szövegre keresve több ismertető videó található az alkalmazásról.
  • A konferencia megkezdése előtt az e-mailben kapható konferencia meghívó hivatkozásra választási gyakorlatilag kapcsolódni lehet a beszélgetéshez. Erre lehetőleg a 8.45-9.00 óra közötti negyed órában kerítsünk sort, mert a bejelentés helyett akkor kell hagyni.
  • Az előadók az előadásokat meg fogják osztani a döntőn, mindegyik előadást mindenki tevő lehetőségekkel lesznek kérdések és válaszok, kb. 10-15 percben.
  • Az egyéni bejelentkezések mellett, hogy az egy munkahelyi dolgozó részvevők egy bejelentést, egy központi helyet (közös tárgyaló, kivetítő stb.) Kövessék nyomon a rendezvényt. Így elegendő egy felhasználónak bejelentkeznie.
  • Továbbá javaslatom, hogy az téma iránt érdeklődő, de internetes kapcsolattal nem rendelkező tagtársakat, kollégákat is vonjuk be az így szerveződő kisebb csoportokba.
  • Természetesen az önszerveződő csoportokban a járványügyi előírások betartására ezúton is felhívom a figyelmet!

  A szakosztály rendezvények sorában ez az első online konferencia, nem riadjunk el a formától, mert a terítékre kerülő téma aktuális és fontos szakmai ügyet érint.

  Kérem, hogy legkésőbb november 9.-ig e-mailben jelezd részvételedet a varadi.jozsef@bakonyerdo.hu címen a válasz e-mail cím megadásával, valamint csoportos részvétel esetén – lehetőségek szerint – a részvevők nevével!

  Kérdés esetén e-mailben, vagy telefonon (30 / 378-8718) állunk rendelkezésre!

  Váradi József

  szakosztály elnök

  Nemes Zoltán

  szakosztály titkár