Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Egyszerűsítette a zöldítés szabályait az Európai Bizottság

  A cikk dátuma június 18th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Egyszerűsítette a zöldítés szabályait az Európai Bizottság annak érdekében, hogy az érintett gazdák módosíthassák az idei év egységes támogatására vonatkozó igényeiket. Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók! A módosítással azokat a szabályokat változtatták meg, amelyek az ökológia jelentőségű területekre vonatkoznak (EFA). Változtatott a zöldítés szabályain az Európai Bizottság – közölte a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). A módosítás célja, hogy segítse a gazdálkodókat, akik így még – június 15-ig- szankciómentesen módosíthatják az egységes támogatásokra vonatkozó igényeiket. Az egyszerűsítés az idei évi egységes kérelmekre is vonatkozik. Az Európai Bizottság korábbi jogértelmezése szerint a szántóterületeknek és az EFA területeknek közvetlenül szomszédosnak kellett lenniük ahhoz, hogy a gazdálkodók zöldítési szempontból el tudják számolni azokat. Ezzel ellentétben az új bizottsági jogértelmezés egy 5 méteres, a zöldítés céljaival összeegyeztethető puffert tart elfogadhatónak a szántóterületek és az elszámolható EFA elemek között. Így mostantól, ha a szántóterület és az EFA elem közé például egy maximum 5 méter széles földút ékelődik, akkor azt az EFA elemet a gazdálkodó még elszámolhatja egységes kérelmében. A puffersáv a következő EFA elemek esetén fordulhat elő: táblaszegély, fás sáv, vizes árok, fasor, vízvédelmi sáv. AZ MVH 2015. június kilencedikére elkészül a fejlesztéssel, és megnyitja a szükséges felületet. Az unió enyhébb jogértelmezést gyakorolt a fás sávokban, a táblaszegélyekben, a vízvédelmi sávokban és a vizes árkokban előforduló úgynevezett „szakadások” megítélésénél, így a korábban alkalmazandó két méter helyett négy métert engedélyezett. Ezt a „szakadást” úgy kell értelmezni, hogy nagy számban léteznek olyan fás sávok, amelyekben egy-egy részen megszakad a jellemzően fás–bokros vegetáció, és egy füves rész váltja föl azt. A régi szabály szerint, ha ez a füves rész két méternél nagyobb, akkor azt a gazdálkodóknak külön kellett jelölniük a kérelmeikben, és nem számíthatták bele az adott EFA elem nagyságába. Az új értelmezésben viszont csak a négy méternél nagyobb ilyen „szakadásokat” kell jelölni, az az alattiakat beleszámíthatja a gazdálkodó az adott EFA elem nagyságába. (Forrás: FM) Erdészüdvözlettel: Duska József programfelelős

 • Elfogadták az özönfajok kiszorításáról szóló EU rendeletet! ( Fatáj- online után )

  A cikk dátuma október 4th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Az EU szakminisztereit tömörítő tanács elfogadta hétfőn az úgynevezett idegenhonos özönfajok, vagyis az EU-n kívülről származó, agresszíven terjedő, a helyi élővilágra fenyegetést jelentő állat- és növényfajok kizárását és visszaszorítását szolgálni hivatott uniós rendeletet.

  A minősített többségi szavazásnál Németország, Bulgária és Románia tartózkodott, és egyedül Magyarország szavazott a javaslat ellen – derül ki a döntést összegző közleményből. Budapest ugyanis garanciát akart kapni arra, hogy az unióban nem kívánatosnak minősülő fajok listájára, amelyet most az Európai Bizottság feladata lesz összeállítani, nem fog rákerülni az immár hungarikummá minősített fehér akác, amely az Egyesült Államokban őshonos, Magyarországon a XVIII. században, Mária Terézia idején kezdték telepíteni a homokos területek megkötésére.

  Erre a bizottság nem adott írásos garanciát, ám a jogszabály elfogadása kapcsán is azt hangoztatja, hogy a listán olyan fajok szerepelnek majd, amelyek uniós léptékben jelentenek fenyegetést, a felsorolást a tagállamokkal együttműködve, átfogó kockázatelemzést követően, szilárd tudományos bizonyítékok birtokában, a társadalmi és gazdasági hatások, a többi között a már meghonosodott iparágak érdekeinek maradéktalan szem előtt tartásával állítják majd össze.

  A bizottság adatai szerint jelenleg mintegy 12 ezer nem őshonos faj él Európában, a jövevényeknek pedig mintegy 10-15 százaléka válik veszélyes özönfajjá, amelyek fenyegetik a helyi élővilágot, sőt, nem egy esetben az emberi egészséget is. Ilyen például az Amerikából származó ökörbéka, a parlagfű és a pézsmapatkány.

  A bizottság által összeállítandó lista nyilvános lesz, és legalább hatévente felül kell majd vizsgálni. A tiltólistára tett fajokat tilos lesz behozni az Európai Unióba, sem tartani, sem tenyészteni, illetve termeszteni, sem forgalomba hozni vagy szabadon engedni nem szabad majd azokat.

  Forrás: MTI

  Kiegészítés:

  Az Európai Parlament április 14-én fogadta el a Rendeletet 606 igennel, 36 nemmel és 4 tartózkodással.

  Az Európai Únió Tanácsa pedig 2014. szeptember 29-én fogadta el a Rendeletet. Németország, Bulgária és Románia tartózkodott, Magyarország ellene szavazott. Dánia és Finnország pedig abban bízik, hogy az amerikai nyérc nem kerül majd a listára. (A 09-29-i ülés teljes emlékeztetője.)

  13266/14 ADD 1 dokumentumban szerepel a magyar ellenszavazat indoklása:

  Az EU jelentőségű fajok listája meghatározza az ezekkel kapcsolatos kötelező teendőket is, így alapvető, hogy ez a lista átlátható és előre látható (kiszámítható) legyen, valamint olyan eljárás által készüljön, amely teljes mértékben megfelel a Rendeletben lefektetett követelményeknek.

  Összhangban a 4 (6) bekezdéssel és az ezzel összefüggő leírás 12-vel, Magyarország kihangsúlyozza, hogy megfelelő figyelmet kell szentelni a szociális és gazdasági szempontoknak, valamint a tagállami megvalósítási költségeknek. Ezzel összefüggésben különös figyelemmel kell lenni azon fajokra – mint a hamis akác (Robinia pseudoacacia) – melyeket elterjedten használnak és jelentős szociális-gazdasági hasznot jelentenek a tagországnak.

  A fentiek alapján, Magyarország véleménye a fehérakáccal kapcsolatban az, hogy ez a faj ne kerüljön be az EU listába és a vele gazdálkodás nemzeti joglakotási hatáskörben kell maradjon.

  ——-

  Amennyiben az akác e tiltólistára kerülne, az azt jelentené, hogy sem tartani, se termeszteni, sem forgalomba hozni utána nem lenne szabad. Tekintve, hogy a hazai erdők területben és fakitermelésben közel negyede akác, a listára kerülése az egész magyar erdőgazdálkodás, a vidéken élők, a magyar táj arculata, az e fát feldolgozó hazai faipar, a vele foglalkozó kereskedők számára katasztrofális hatású lenne. A hazai erdők e részét ki kellene irtani, az e termékkel foglalkozást az ipar és kereskedelem terén be kellene szüntetni, ami számtalan munkahely megszűnését is jelentené. A FATÁJ szerkesztőség és a FAGOSZ részéről erősen reméljük, hogy – a fenti hivatalos magyar ellenszavazatot is figyelembe véve – egyetlen olyan hazai szervezet, intézmény, cég, hatóság, személy sem lesz, amely/aki Magyarországról az akác e listára kerülését javasolná, vagy azzal egyetértene, illetve bármely más szervezet, személy ilyen kezdeményezését támogatná. Sőt reméljük, ha bármely hazain kívüli szervezet vagy személy ilyen kezdeményezést tesz, a hazaiak igyekeznek majd azt elhárítani.

  Ismereteink szerint a szöveget még nem hirdették ki, ezért még hatályba sem lépett. Ez lehet az oka, hogy az ügy aloldalán a rendelet elfogadásának és elfogadott szövegének még nincs nyoma. Jelen cikkünk aktualitását így a szeptember 29-én megjelent MTI közlemény, illetve a szeptember 30-i Magyar Nemzet cikk (13. oldal) adta.

  Amint a fentiekben is szerepelt: a Bizottság fogja megalkotni az EU szinten veszélyes idegenhonos fajok listáját. Az első változat valószínűleg jövő tavasszal vagy nyáron jelenik majd meg. Sajnálatos, hogy az előzetes szakértői anyagban az akác már szerepel, tehát azt kell elérni az említett következmények elkerülése érdekében, hogy a bizottsági listában ez ne így legyen.

  Kapcsolódó:

  EU az idegenhonos özönfajok ellen FATÁJ 2014-01-02

 • Íme az Európai Parlament által megtárgyalásra kerülő Európai Erdészeti Stratégia!

  A cikk dátuma szeptember 26th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Kérjük a magánerdősök véleményét!

  Páczay Györgytől, aki oly sokat tett az Akác-koalícióért és jelenleg is az Európai Parlamentben a mezőgazdasági ügyekkel foglalkozik, megkaptuk az Európai Parlament által most tárgyalt Európai Erdészeti Stratégiát. A Stratégiát magyar nyelven mellékeljük:

  Európai Erdészeti Stratégia

  Ez egy bizottsági közleményben lesz benne, amely leírja azokat az elképzeléseket, hogyan kellene európai szinten össze-hangolni az erdőgazdálkodást.

  Szükség lenne egy egységes magyar erdészeti álláspont kidolgozására a dokumentumban leírtakkal kapcsolatban. Ebben külön meg kellene nevezni azokat a pontokat, ahol véleményünk szerint esetleg képviselői módosító javaslattal kellene majd fellépni a magyar félnek.

  Kérünk ezért mindenkit, hogy tanulmányozza át a mellékelt erdészeti stratégiát, ami mindannyiunk erdőgazdálkodására hatással lesz az elkövetkező években és ha azzal kapcsolatban fontos észrevétele, javaslata, vagy az ott leírtakkal szemben ellenvetése van, azt az adott szöveghelyre hivatkozva, indoklással együtt jelezze nekünk legkésőbb 2014. október 03-ig a MEGOSZ titkárságára.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök”

   

 • Kedden az európai erdőkről tárgyalnak az EP-ben ( Erdő-Mező online után )

  A cikk dátuma szeptember 23rd, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Nagy ZoltánA Mezőgazdasági Bizottság az európai erdők jövőjéről is tárgyal a héten az Európai Parlamentben. A napirendekről szóló videóból kiderül, hogy kedden lesz szó az Európa 35 százalékát borító, mintegy másfél millió négyzetkilométernyi erdőről. A kérdés, hogyan kezeljék ezeket a területeket. A héten emellett lesz még szó az éghajlatváltozásról is.

  Felirat magyarul is választható!

  u

 • Géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

  A cikk dátuma július 25th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm a 111/2014. (V.22.) számú MVH közlemény összefoglalóját, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szól.

  A teljes dokumentáció a minisztérium honlapjáról vagy innen.

  Üdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • Szabályozott idegenhonos özönfajok – Jövő év elején lép hatályba a veszélyt jelentő fajokat kijelölő uniós rendelet

  A cikk dátuma május 5th, 2014 admin Nincs hozzászólás
  2014.05. 5.Jogi Fórum / MTI

  Várhatóan a jövő év elején lép életbe az Európai Unió özönfajok szabályozására vonatkozó rendelete, a fajlistát azonban a tagországi egyeztetéseket követően várhatóan csak egy évvel később állítják össze – mondták el a Vidékfejlesztési Minisztériumban (VM).

  Az Európai Bizottság által, több éves előkészítő munkát követően, a múlt év szeptember 9-én bemutatott “Az idegenhonos özönfajok betelepedésének és elterjedésének a megelőzéséről és féken tartásáról” szóló rendelet-javaslatát plenáris ülésén, nagy többséggel megszavazta az Európai Parlament.

  A rendelet elfogadásáig még hátra van az Európai Tanács jóváhagyása, mely júniusban várható. Ezt követően a rendelet 2015. január 1-i hatállyal léphet életbe.

  Az idegenhonos özönfajokra megalkotott átfogó jogszabály számos szakterületet érint, például a természetvédelmet, a mezőgazdaságot, az állattenyésztést, a növénytermesztést, erdőgazdálkodást, halgazdálkodást, az egészségügyet. A rendelet célkitűzése: az európai szinten évi 12 milliárd euróra becsült károk enyhítése, amit a nem őshonos, inváziós tulajdonságokkal rendelkező állat- és növényfajok okoznak. Ezek amellett, hogy a biológiai sokféleséget, a természeti értékeket rombolják, gazdasági és egészségügyi károkat is okoznak.

  A rendelet még elfogadásakor sem fog fajlistát tartalmazni, mely kijelölné azokat az unió számára veszélyt jelentő fajokat, amelyek ellen elsődlegesen kell majd védekezni, fellépni. A jegyzék első változatának elfogadását a rendelet hatályba lépésétől számított egy éven belül, azaz a jövő év végére ígéri az EU Bizottsága. Ezt azonban még a tagországok szakértőinek egyeztetése előzi meg.

  A tagállamoknak – így Magyarországnak is -, lesz beleszólása a jegyzék összeállításába és minden további változtatásába is. A jegyzék összeállítása kapcsán a Bizottság egyértelműen kinyilvánította azt a szándékát, hogy elsősorban azokra az inváziós, idegenhonos fajokra kíván koncentrálni, amelyek még nem jelentek meg az Unió területén, illetve még inváziójuk kezdeti szakaszán állnak.

  Ezekre az esetekre lehet ugyanis a leghatékonyabb intézkedéseket, többek közt a kereskedelmi korlátozásokat, a terjedési útvonalak felderítését és felszámolását megvalósítani. Az unióban már széles körben elterjedt idegenhonos inváziós fajok kezelése esetében elsősorban a további terjedésük lassítását, valamint megállítását célzó intézkedések meghozatala lehet a reális cél.

  Az európai szinten is jelentős, idegenhonos inváziós fajok kezelésének problémáját uniós szinten, a tagország közti együttműködés erősítése révén orvosló rendeletben előírt feladatok teljesítése minden érintett szakterületen kedvező hatást eredményez – vélik a szakértők. Mindez hosszabb távon ugyanis jelentősen csökkentheti az inváziós fajok elleni védekezésből eredő anyagi ráfordítást – tartalmazza a tájékoztatás.

 • Az EP megszavazta az agresszív fajok kitiltását!!

  A cikk dátuma április 16th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Megszavazta az Európai Parlament szerdán azt a javaslatot, amely az Európai Unióban nem őshonos, agresszíven terjedő, a szaknyelvben “idegenhonos özönfajoknak” nevezett állat- és növényfajok kitiltását, visszaszorítását irányozza elő.

  Ezek a fajok a becslések szerint uniós szinten évente 12 milliárd euró kárt okoznak. A jogszabály arra kötelezi a tagállamokat, hogy tárják fel, hogy hol juthatnak be ilyen fajok kívülről az unió területére és hogyan terjednek, valamint, hogy állítsanak fel felügyeleti rendszert. Az új irányelv megerősítené az ellenőrzést az EU külső határain, a tagállamoknak pedig akciótervet kell készíteniük, hogy hogyan tervezik kezelni a területükön terjedő, nem őshonos fajokat.

  Az új jogszabály minden olyan faj importját, kereskedelmét, terjesztését, tartását, tenyésztését, termesztését, szállítását és szabadon engedését megtiltja, amely felkerül az uniós szintű tiltólistára.

  akac

  A bizottság eredeti javaslata szerint az 50 legveszélyesebb faj került volna listára, a két társjogalkotó, a tagállamok szakminisztereit tömörítő tanács és az EP egyeztetései során ugyanakkor az EP elérte, hogy ne korlátozzák a tiltólistára tehető fajok számát.

  Az Európai Bizottság szerint ezek a fajok a fő felelősei, hogy Európában csökken a biodiverzitás, és egyes fajok kihalnak. Az ilyen növények és állatok gyakran hurcolnak be betegségeket vagy okoznak valamilyen egészségi problémát, például asztmát, ekcémát vagy allergiát, károsítják az infrastruktúrát és a különböző létesítményeket, akadályozzák az erdőgazdálkodást, és a mezőgazdaságban is károkat okoznak.

  (MTI)

 • Az akác legyen hungarikum!

  A cikk dátuma április 3rd, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Erdészettudományi és erdőökológiai szakmai vélemény a X. Flóra Konferencia egyoldalú Akácállásfoglalására

  A tegnapi naptól a világhálón nyilvánosan is elérhető a márciusi soproni X. Flóra Konferencia egyoldalú  akác állásfoglalására megalkotott erdészettudományi és erdőökológiai szakmai véleményem.
  Az elfogult és rövid klisékre tárgyilagos és részletesen kifejtett tényekkel válaszoltam.
  A Szakmai Vélemény tartalma mindenki számára szabadon megismerhető.

  A múlt héten az Európai Unió minősített többséggel mégis elfogadta az Idegenhonos Özönnövények (Invasive Alien Species) rendelettervezet első változatát, az előző heti sikeres hazai vétó ellenére.

  http://greenfo.hu/hirek/2014/03/24/akacos-oromre-akacos-urom

  Ebben az akác a legrosszabb, hármas besorolással szerepel – részletek a Szakmai Vélemény vége felé -, és hazánk nem kapott írásos garanciát arra vonatkozóan, hogy az akác esetében a tervezett korlátozás mértéke enyhülni fog, ill. hogy nem fog a fafaj teljes betiltásra kerülni.

  Ezekre a fejleményekre való tekintettel kérek mindenkit arra, hogy igyekezzen további támogatókat szerezni a jelen kezdeményezésnek, ti. az aláírásgyűjtés innentől már egy figyelemfelhívó tiltakozó célt is kap a preambulum címében megfogalmazott alapcélkitűzésen túl.

  Egyúttal mindenkinek nagyon köszönöm az eddigi megtisztelő aktívitását!

  Erdészüdvözlettel!

  ifj. Pályi Zoltán

  ‘Az akác legyen hungarikum’ c. aláírásgyűjtés Kezdeményezője

  http://www.peticiok.com/akac_hungarikum

   

   

 • A Fidesz bírja az akácot, a WWF Magyarország nem

  A cikk dátuma március 18th, 2014 admin Nincs hozzászólás
  “Káros és “alkotmányellenes” az akác.
   Felelőtlenségnek és alkotmányellenesnek tartja a WWF Magyarország természetvédelmi szervezet azokat a törekvéseket, amelyek segítenék az akác terjedését Magyarországon. A szervezet szerint egyáltalán nem számít „nemzeti érdekeket védő diplomáciai sikernek”, hogy egyelőre sikerült blokkolni az akácra is vonatkozó uniós jogszabálytervezet kidolgozását. A nem őshonos akác jelenléte káros, terjedése pedig csökkenti a biológiai sokféleséget – hangoztatja a természetvédő szervezet.
  Az Európai Unió egyelőre levette napirendről az úgynevezett inváziós fajokkal (így az akáccal) kapcsolatos jogszabálytervezet kidolgozását, részben Magyarország fehér akáccal kapcsolatos felvetései miatt – emlékeztet a WWF Magyarország. Glattfelder Béla fideszes európai parlamenti (EP) képviselő, az akácügyet elindító politikus azonban a szervezet szerint tovább menne, a magyar erdőtörvényt is felülvizsgálná az akácra vonatkozó korlátozások megszüntetése érdekében. Fazekas Sándor pedig vidékfejlesztési miniszter pedig egyenesen úgy vélte, hogy az akácot hungarikummá kell nyilvánítani.
   Minden szakmai műhely károsnak tartja
  Az akácügyben eddig valamennyi jelentősebb tudományos műhely megszólalt, és ahol szakmai állásfoglalás született, ott kivétel nélkül kiemelték az akác, mint fafaj számos káros tulajdonságát – hangsúlyozza ugyanakkor a természetvédelmi szervezet.  A WWF Magyarország aggályosnak tartja, hogy a Magyarországot képviselő döntéshozók nemzeti, gazdasági érdekekre hivatkozva akadályozzák egy súlyos természetvédelmi problémakör uniós szintű megoldását – idézi a közlemény Gálhidy Lászlót, a szervezet erdővédelmi programjának vezetőjét.
  A közlemény szerint olyan idegenhonos fafaj felkarolásáról van szó, amelyet az erdőirtások, a túllegeltetés és a drasztikus vízszabályozások által tönkretett alföldi tájba telepítettek be, és amely hatalmas területeken további, növekvő ökológiai problémákat okoz.
   Csökkenti a biológiai sokféleséget
  Az akác jelenléte, terjedése csökkenti a biológiai sokféleséget, rontja a talaj és a vízbázisok állapotát, ami hosszú távon gazdasági károkkal, kockázatokkal, költséggel jár – hívja fel a figyelmet a szervezet.
  Az akác terjedésének támogatása sérti az alaptörvényben megfogalmazott célok, így a természeti örökség, az erdők, a talaj védelmének teljesülését – hangsúlyozzák. A WWF Magyarország szerint a jelenleg hatályos jogszabályok a magyar érdekek védelmére születtek, ezért nem megengedhető, hogy szűk látókörű gazdasági érdekekből fellazítsák ezeket – áll a közleményben.”
  (agrarszektor.hu) 2014. március 17., hétfő 16:44

  Komment: 1., Nem kellene mindenből politikát csinálni!

  2., Milyen “tudományos szakmai műhelyek” foglaltak állást?

  ( admin )

 • Akác-koalíció alakult az akác és akácméz védelmére és elismertetésére | 2014-01-27

  A cikk dátuma január 28th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Glattfelder Béla európai parlamenti képviselő hivatalos sajtóközleménye

  Számos agrár- és erdészeti szakmai szervezet részvételével megalakult az Akác-koalíció. „A kezdeményezés célja az akác és a hozzá kapcsolódó tevékenységek, különösen a méhészet védelme az egyre szaporodó támadásokkal és korlátozási szándékokkal szemben” – emelte ki a szervező, Glattfelder Béla fideszes európai parlamenti képviselő

  http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/glattfelder_bela_akac_kozlemeny

   

  OEE híre után