Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Középfokú jogosult erdészeti szakszemélyeknek 2023 július 1-én lejár a jogosulti időszaka.

  A cikk dátuma május 25th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

   

  Azoknak a középfokú végzettségű jogosult erdészeti szakszemélyeknek, akik 2020.07.01-én az erdészeti szakirányítói névjegyzékben rendészeti feladatokat ellátó kiemelt besorolással szerepeltek és az eltelt időszakban nem szüneteltették tevékenységüket2023. június 30-án lejár az aktuális jogosulti időszakuk.

  Az ő létszámuk jelenleg 1185 fő. Közülük 720 fő teljesítette a kreditpont-gyűjtési (min. 72 pont) kötelezettségét és a 2022. évi kötelező kiegészítő képzést (továbbiakban: 2022. évi KKK). Rajtuk kívül még 204 fő teljesítette a KKK-t, de még nem gyűjtött elegendő kreditpontot. Nekik 2023. június 30-ig még adott a lehetőség, hogy a Nemzeti Földügyi Központ honapján, az https://nfk.gov.hu/Akkreditalt_valaszthato_kiegeszito_kepzesek__illetve_szakmai_rendezvenyek_news_669 oldalon elérhető akkreditált válaszható kiegészítő képzéseken vagy szakmai rendezvényeken történő részvétellel a hiányzó kreditpontjaikat összegyűjtsék. Az oldalon jelenleg 14db választható kiegészítő képzés és 2db szakmai rendezvény érhető el. A jelentkezési lehetőség ismertetése a Képzés alapadataitematikája vagy a  Rendezvény programja hívószavakkal elérhető anyagokban található.

  Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy az eddig megszerzett saját kreditpontokat az Erdőtérképen meg lehet tekinteni. Amennyiben eltérést tapasztal, azt telefonos elérhetőségének megadásával kérjük jelezze az erdesz.szakszemely@nfk.gov.hu e-mail címünkre.

  Aki teljesítette a meghosszabbítási feltételeket (min. 72 kreditpont, KKK) és folytatni szeretné jogosult erdészeti szakszemélyzeti tevékenységét, az 2023. június 30-ig a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal erdészeti hatóságához nyújtsa be meghosszabbítási kérelmét. Erre formanyomtatvány szolgál, letölthető az előzőekben megadott oldalunkról, vagy a https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 oldalunkról.

  A fenti adatok alapján az érintettek közül 261 főnek már biztosan nem hosszabbítható majd meg 2023. július 1-től öt évre a jogosulti időszakuk, nem teljesítették a 2022. évi KKK-t. Nekik nem kell kreditpontot gyűjteniük, a meghosszabbítási kérelmet ne nyújtsák be.

  Budapest, 2023. május 25.

  Forrás:

  Nemzeti Földügyi Központ

  Erdészeti Főosztály

   

 • SOE Erdőmérnöki Kar szakirányú továbbképzései

  A cikk dátuma május 17th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

  Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán 2023. szeptemberében induló szakirányú továbbképzéseket az alábbiakban ismerhetik meg az érdeklődők.

  EHS (Environment, Health & Safety) szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés

  A környezet-, tűz- és munkavédelem területén korszerű ismerettel rendelkező szakemberek képzése, akik ellátják, irányítják, szervezik az EHS-re vonatkozó feladatokat a gazdálkodó szervezeteknél.

  Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/ehs-szakmernok-szakember

  Erdőpedagógiai szakmérnök/szakvezető szakirányú továbbképzés

  A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nem csak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az észszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

  Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/erdopedagogiai-szakmernok-szakvezeto

  Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzés

  Az agrárerdészetnek a világ számos részén nagy hagyománya van, az utóbbi időben pedig a természeti erőforrás-gazdálkodás innovációjának egyik fő fókuszpontjává vált. Egyre fontosabb szerepe van a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban, az állattenyésztésben, a vidékfejlesztésben. Jelentőségét tovább fokozza a biodiverzitás növelése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, és a faanyag iránti igény folyamatos növekedése. Képzésünk célja olyan komplex tudásanyag átadása, melynek alkalmazásával megvalósítható a fák és a mezőgazdaság fenntartható kombinációja, a több lábon álló, adaptív és termelékeny gazdaság.

  Csatlakozzon azokhoz a szakemberekhez, akik a jövő fenntartható termelési rendszereit tervezik és működtetik! 

  Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/fasbiomassza-termesztesi-agroerdeszeti-szakmernok

  Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzés

  A környezeti változások miatt a termőhelyi tényezők egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az ökoszisztémák életében. Ezek megfelelő értékelése teszi csak lehetővé az ökoszisztémák jövőbeni fenntartását. A szakmérnöki szak célja olyan talajtani, éghajlattani és hidrológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek ezen tényezőket, illetve változásukat megfelelően értékelni, szaktudásukat a fenntartható talajgazdálkodás szolgálatába állítani.

  Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/talajtani-erdeszeti-termohelyfeltarasi-szakmernok

  Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzés

  A képzés célja, hogy a más területen már diplomával rendelkező vadászati, vadgazdálkodási vezetők vagy leendő vezetők képzését a vadgazdálkodási szakfeladatokra fókuszálva biztosítsuk. Képzésünk a tényleges napi gazdálkodási, vadászati feladatok hatékony irányításának segítésének elsajátítását célozza. Hasznos információkkal, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a sokrétű igazgatási feladatokat. Ajánljuk a képzést azon tanulni vágyóknak is akik, sportvadászként, megválasztott tisztségviselőként szeretnének jobban elmélyülni, nagyobb szakmai jártasságot szerezni a vadgazdálkodási irányítás és szakigazgatás feladataiban.

  Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/vadgazdalkodasi-igazgatasi-szakmernok-szakiranyito-

  A jelentkezési határidő mind az öt szak esetében 2023. augusztus 15.

  A jelentkezési lap az egyes szakok részletes ismertetését tartalmazó oldalról tölthető le.

  forrás: FATÁJ-online szaklap; fataj.hu; SOE EMK

 • Az alábbiakban olvashatják az EU Erdészeti Beruházási Tanácsadó Programjáról készülő felmérés kérdőívét.

  A cikk dátuma május 6th, 2023 Duska József Nincs hozzászólás

  Az Európai Befektetési Bank (EBB) megbízásból felmérés készül, amelynek célja az EBB támogatásának felajánlása egy uniós szintű erdészeti beruházási tanácsadási program kidolgozásában. E program a fenntartható állami és magánberuházások létrejöttéhez, megvalósításához járul majd hozzá az erdőgazdálkodás és a szélesebb körű erdőalapú biogazdaság területén.A program részeként a beruházási projektek/programok finanszírozásában, résztvevők (vagy reménybeli résztvevők) számára egy kérdőív kitöltése keretében mód nyílik a finanszírozáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások meglétéről, illetve szükségéről való véleménynyilvánításra.

  A kérdőív ezen a LINK -en érhető el – magyar nyelven is – 2023. május 19-ig.

  A felkérő levél magyar nyelvű fordítása:

  Tisztelt Hölgyem / Uram

  Ez egy megkeresés, hogy felkérést kap az EU Erdészeti Beruházási Tanácsadó Programjáról szóló felmérés kitöltésére . Az Európai Beruházási Bankkal (EBB) egyeztetve szervezetét felvettük a felmérés potenciális válaszadóinak  listájára. A mai napig számos választ kaptunk a felmérésre, de kíváncsiak vagyunk az Ön véleményére arról, hogy tanácsadói szolgáltatásokra van szükség az erdészeti értéklánc fenntartható és bankképes projektjeinek fejlesztéséhez.

  A felmérés ezen a LINKEN érhető el és 2023. május 19-ig lesz nyitva . A kérdőív megválaszolása 10-15 percet vesz igénybe. Lehetőség van egy piszkozat mentésére és a kérdőív későbbi folytatására.

  Hálásak lennénk, ha megosztaná ezt az e-mailt, amely tartalmazza a felmérés linkjét a tagbázisán/hálózatán .

  Az összegyűjtött adatokat az EBB és szolgáltatói dolgozzák fel e tanulmány kizárólagos felhasználására , amely 2023 végéig készül el. A közvetlen azonosítást lehetővé tevő kérdések megválaszolása nem kötelező. Minden esetre a válaszadók kézben tartják adataikat, és kapcsolatba léphetnek velünk adataik hozzáférését, módosítását vagy törlését kérve.

   

  Probléma vagy kérdés esetén a kérdőív kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül megkereshetik őket .

  Üdvözlettel

  Louis Théophile Brunie,

  EU és nemzetközi fenntarthatósági politikai tanácsadó, PwC Luxembourg