Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Erdészeti vállalkozások fejlődését is segítheti az új GINOP pályázat

  A cikk dátuma január 15th, 2021 Duska József Nincs hozzászólás

   

  Tisztelt MEGOSZ Tagok

  Magánerdő Tulajdonosok 

  Tisztelt Erdőgazdálkodók

  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett GINOP-1.2.9-20 kódszámú, „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű felhívás néhány hete jelent meg, és rövidesen megnyílik a lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására is. A pályázó vállalkozások 70-100 százalékos támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, amelyet elsősorban új eszközök, gépek beszerzésére, valamint ingatlanfejlesztésre, munkabérre, alkalmazottak képzésére, IT-fejlesztésre fordíthatnak.

  A támogatási kérelmek kizárólag online, elektronikus kitöltőprogramon keresztül, 2021. január 19. 9:00 órától 2021. február 18. 12:00 óráig nyújthatók be.

  A felhívás 4.2 fejezetének 15. pontjában foglaltak arról rendelkeznek, hogy azon vállalkozások, amelyek árbevételének nagyobb hányada mezőgazdasági tevékenységből (TEÁOR szám 01.11-03.22) származik – tehát eszerint az erdőgazdálkodási, erdészeti szolgáltatási tevékenység (TEÁOR 02) is ide tartozik – azok e támogatásban nem részesülhetnek. Azonban egy érintett erdőgazdálkodó és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére az erre vonatkozó részt hamarosan korrigálja a kiíró, illetve, ha a megnyitásig nem is történik meg a módosítás, a pályázat elbírálása során a helyes értelmezést fogják alkalmazni! Az irányító hatóság megerősítése alapján a felhívás 8. számú szakmai mellékletében foglaltak az irányadók, mely szerint mezőgazdasági tevékenységnek a TEÁOR’08 szerint a 01 nemzetgazdasági ág alá besorolt tevékenységek, valamint a 1102 számú szőlő-bor termelés szakágazat alá besorolt tevékenység minősül. Ennek megfelelően jogosult támogatási kérelem benyújtására az a vállalkozás, amelynek legutolsó lezárt üzleti évéből származó bevételének több, mint 50%-a a TEÁOR’08 szerinti 02-es (erdőgazdálkodás) tevékenységből származik.  

  Tehát zöld az út az előírt feltételeknek megfelelő erdészeti vállalkozások számára is!

  Csak olyan mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak, amelyek:
  – Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
  – vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók egyéni vállalkozás (kizárólag SZJA szerint adózó, KATA adózók nem), egyéni cégek,
  – vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.

  Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére, amely többségi önkormányzati tulajdonban áll.

  A fejlesztés megvalósítási helye: a felhívás 1. számú mellékletében szereplő hátrányos helyzetű települések egyike (vissza nem térítendő támogatás: 2-10 millió Ft, összes elszámolható költség max. 70%), vagy a 2. számú mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák településeinek valamelyike (maximum 60 millió Ft igényelhető, 100%-os támogatottság mellett). Ez esetben rendelkezni kell az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal is.

  Előlegként a támogatás legfeljebb 25%-át lehet igényelni. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. (Ez a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-a az ingatlan beruházásokkal együtt. Ha az utóbbi igénylése nem történik meg, akkor önállóan szükséges elérnie az 50%- ot.)

  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  – ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés);
  –  IT-fejlesztések;
  – képzések (kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe);
  – gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése;
  – bérköltség-támogatás igénybevétele;
  – munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása – bérköltség felmerülése esetén;
  – kötelezően előírt nyilvánosság;
  – projektelőkészítés költségei (pl.: előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei) – kizárólag az 1. számú melléklet településeinek pályázatánál;
  – projektmenedzsment – kizárólag az 1. számú melléklet településeinek pályázatánál.

  A nem támogatható tevékenységek listáját érdemes figyelmesen átolvasni, mert amíg például a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházására (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) lehet pályázni, addig a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek már nem minősülnek elszámolható tételnek. Másik jó példa az IT-fejlesztések, mert ez esetben a már meglévő informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége nem támogatható.

  A pályázati dokumentáció innen érhető el.

  Forrás: NAK

  Leave a reply

  Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.