Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Közbeszerzési értékhatárok 2020. január 1-től

  A cikk dátuma január 6th, 2020 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok

  Magánerdő Tulajdonosok 

  Tisztelt Erdőgazdálkodók

   

  1. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

  írta: Dr. Kothencz Éva

  A közbeszerzési értékhatárok ismerete a közbeszerzési törvény alkalmazásának alaptétele, ezért azokról rendre tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat. Jelen írásunkban a 2020. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról informáljuk Önöket.

  A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint a nemzeti értékhatárokat minden év elején a honlapján közzéteszi. [Kbt. 15. § (5) bek.] Ez évben – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – hamarabb, már november hónapban megjelentek a következő évre irányadó értékhatárok.

  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján uniós és nemzeti értékhatárokat különböztetünk meg. Az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, míg a nemzeti értékhatárokat a hazai jogalkotó az éves költségvetési törvényben határozza meg. [Kbt. 15. § (2)-(3) bek.]

  A Közbeszerzési Hatóság elnöknek hivatkozott tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 224. számában, 2019. november 21-én jelent meg, illetve az a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján a „Jogalkalmazás elősegítése” menüpontból az „Elnöki tájékoztatók” almenüből is elérhető.

  Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság kétévente vizsgálja felül, azaz főszabály szerint azokat kétéves időszakra állapítja meg, és szükség esetén hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi felülvizsgálatra 2017. végén került sor, idén újra szükségessé vált az értékhatárok aktualizálása. A Bizottság gondoskodik az értékhatárok nemzeti valutákban történő átváltásáról is.[1] Jóllehet az euróban meghatározott értékhatárok némileg alacsonyabbak az előző évhez képest, azonban az euró árfolyamváltozása következtében az ajánlatkérőknek lényegében ugyanazokkal a forintban meghatározott értékhatárokkal számolhatnak 2020-ban is.

   

  1. január 1-jétől irányadó uniós értékhatárok az alábbiak:

   

  1. Klasszikus ajánlatkérők esetén[2]

   

  I.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

  • a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében (azaz a minisztériumok illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 139 000 euró, azaz 44 279 840 forint;
  • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint
  • a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 238 920 000

   

  I.2. Építési beruházás esetén 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint,

   

  I.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

  • a Kbt. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árura akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 139 000 euró, azaz 44 279 840 forint;
  • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint

   

  1. A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatár[3]:

   

  1. 1. Árubeszerzés, valamint szolgáltatásmegrendelés esetén: 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint;

  II.2. Építési beruházás esetén: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint,

  II.3. A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1.000.000,- euró, azaz 318 560 000  forint;

  II.4. Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint.

   

  III. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor[4]:

   

   Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.

   

  A továbbiakban a 2020-ban alkalmazandó nemzeti értékhatárokat ismertetjük.

   

  A nemzeti értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben kell meghatározni. Ennek megfelelően a 2020. évre irányadó nemzeti értékhatárok Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a 70. §-ában kerültek megállapításra.

   

  Az előző évhez képest a nemzeti értékhatárok tekintetében az építési beruházásokra megállapított értékhatárt érinti változás. A 2020-ban irányadó értékhatárok az alábbiak.

   

  1. Klasszikus ajánlatkérők esetében:

   

  árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;

  építési beruházás esetében 50 000 000 forint.

  szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint;

   

  1. II. Közszolgáltatói szerződésekre esetén:

   

  árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;

  építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

  szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint;

   

  III. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

   

  Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

   

  építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

  szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

   

  Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

   

  építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

  szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

   

  (Forrás: A Közbeszerzési Hatóság hivatkozott elnöki tájékoztatójában foglaltak felhasználásával)

  [1] Lásd a Bizottság 2019/C 370/01 számú közleményét a vonatkozó bizottsági rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeiről.

  [2] Lásd a 2019/1828/EU bizottsági rendeletet.

  [3] Lásd a 2019/1829/EU bizottsági rendeletet.

  [4] Lásd a 2019/1827/EU bizottsági rendeletet.

  Forrás: www.perfekt.hu

  Leave a reply

  Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.