Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Szarvasgomba-Termesztés Napja Konferencia Budapesten május 07-én

  A cikk dátuma április 29th, 2016 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Mellékelten küldjük a Magyar Szarvasgombász Szövetség szervezésében 2016. május 7-én immár 9. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Szarvasgomba-termesztés Napja c. konferenciára szóló meghívót.
  Tekintettel arra, hogy egy – a szakma és az egész gazdálkodói társadalom számára – teljesen új, alig ismert, de igen nagy jövedelmi potenciállal rendelkező témáról van szó, illetve a téma kiemelt fontosságú az új EMVA MgTE pályázati lehetőség kapcsán is, a mikorrhizált csemetével történő erdőtelepítési lehetőségek mind teljesebb kihasználása érdekében, kérjük, hogy kapcsolatrendszerükben is terjesszék a konferenciára szóló meghívót.

  MEGHÍVÓ Szarvasgomba_termesztés_2016

  Erdészüdvözlettel: Duska József

 • EUTR – a lehetetlen határidő

  A cikk dátuma április 26th, 2016 Duska József Nincs hozzászólás

   

  EUTR = European Timber Regulation = Európai Faanyag Rendelet, melyet 2010-ben kihirdettek és 2013. március 3-tól hatályos és alkalmazni kell. A rendelet célja, hogy ne juthasson illegálisan kitermelt fa vagy abból készült fatermék az EU piacára.

  Ezért az EUTR

  – tiltja az illegális fa és abból készült termék EU piacán forgalomba hozatalát;

  – előírja hogy a fa és fatermékek EU piacán első forgalomba bocsátásakor a piaci szereplők “megfelelő gondossággal” járjanak el;

  – a fatermékek nyomon követhetősége érdekében a piaci szereplők kötelesek beszállítóikról és vevőikről nyilvántartást vezetni.

  A “megfelelő gondosság” lényege, hogy a piaci szereplőknek kockázatkezelési eljárással kell csökkenteniük az illegális fa és fatermék piacra jutását. E rendszer alapelemei:

  – a tájékoztatás,

  – a kockázatértékelés és

  – a kockázatcsökkentés.

  Az Erdőtörvény február 15-i határidőt írt elő a hazai EUTR regisztrációra. Sok ezer fával foglalkozó vállalkozás és személy várhatóan nem tudott eleget tenni e törvényi kötelességnek, mivel nem jelent meg a regisztrációs felület.

   E szabálysértést most remélhetően nem fogja bírságolni a hatóság.

  A hazai jogrendszerbe honosítása terén az első lépés a törvénybe illő részek Erdőtörvénybe (Evt.) beemelése volt, majd megjelent az Evt. bírságokkal foglalkozó végrehajtási rendeletének (Vhr.) kiegészítése az EUTR-rel összefüggő vétkek büntetésére. Egy elem hiányzik még: az a nyilvántartási rendszer, amelyben minden fával foglalkozónak regisztrálnia kell magát. A 2015. októberi Fakonferencián hallhattunk róla, hogy folyamatban van e rendszer létrehozása is. Az ezt leíró FM miniszteri rendelet tervezete 2016. január 26-án érkezett a fával, erdővel foglalkozó érdekképviseletekhez, melyek 2016. február 1-ig adták meg véleményüket erre. E szervezetek tagjai ismerik a tervezet teljes szövegét és a képviseleteik adta választ is.

  Az Erdőtörvény 114. § szerint: “Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén 2015. július 1-ig megkezdte, a 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget 2016. február 15-ig köteles teljesíteni.”

  Az adatközlés és az adattartalom pedig az alábbi.

  Evt. 90/F. § (1) Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi, köteles a tevékenység megkezdése előtt a 90/E. § (2) bekezdés b)-e) pontja szerinti adatait nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon erdőgazdálkodóra, aki kizárólag Magyarország területén végzett erdőgazdálkodási tevékenysége keretében erdei faválasztékok előállítását és értékesítését végzi.

  Evt. 90/E. § (1) Az erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet a hazai faanyag kereskedelmi lánc szereplőiről.

  (2) Az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkörben

  1. a) a kiadott regisztrációs számot, illetve technikai azonosító számot,
  2. b) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat számát,
  3. c) a természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosító számát, bankszámlaszámát,
  4. d) gazdálkodó szervezet esetén a cégnevét, adószámát, székhelyét, telephelyét, elérhetőségét, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosító számát, bankszámlaszámát,
  5. e) a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett tevékenységeit,
  6. f) a faanyag kereskedelmi lánc felügyelete keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat eredményét elektronikusan olyan módon, hogy az ügyfélhez köthető legyen.

  (3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a (2) bekezdés a), e) és f) pontja tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

  A gond csak annyi, hogy a 143/2009 Korm.r. 4.§ (4) b) szerint:

  1. § (4) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az erdővédelmi bírság mértéke – mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az Evt. 108. § (7) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével
  2. b) az 108. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 0,5 EJA – 25,0 EJA;

  (Megfejtés: 1 EJA = 100 ezer Ft, tehát az alkalmankénti bírságtétel: 50 ezer Ft-tól 2,5 millió Ft-ig terjedhet.)

  Az itt hivatkozott eset:

  Evt. 108. § (5) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az erdészeti hatóság erdővédelmi bírság fizetését rendeli el azzal szemben, aki

  1. c) az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban előírt adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségének felszólítás ellenére vagy ismételten nem tesz eleget.

  Így azt vélelmezhetjük, hogy a hatóság leghamarabb az online regisztrációs felület korrekt működésétől számított negyed évvel később küldi majd első (bírságmentes) felszólítását a faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek, ha azt tapasztalja, hogy addigra valaki még nem jelentkezett be itt.

  Forrás: FATÁJ-online,

  Szerző: Mőcsényi Miklós

 • Idén is versenyeznek az erdészeti és vadgazdálkodási technikusok

  A cikk dátuma április 19th, 2016 Duska József Nincs hozzászólás

   Gyulán rendezik a Kiss Ferenc Kupát

  kiss_ferenc_kupa_2016_clGyulán, a Városerdő Erdei Iskolában rendezik meg a 2016-os Kiss Ferenc Kupa erdészeti és vadgazdálkodási technikus országos szakmai tanulmányi versenyt április 20. és 22. között. A diákoknak több gyakorlati és elméleti témában kell bizonyítaniuk tudásukat. Az Erdő-Mező Online információi szerint 2016-ban 15 tanuló jutott be a gyulai döntőbe: 6 tanuló Sopronból, 3 tanuló Szőcsénypusztáról, 6 tanuló pedig Szegedről.

  A megmérettetés szervezői a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a házigazda a Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt., a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola és a Kiss Ferenc Alapítvány Az Erdészeti Oktatásért.

  Forrás: Erdő-Mező Online

 • EUTR – az FM új rendelete április 27-től hatályos

  A cikk dátuma április 18th, 2016 Duska József Nincs hozzászólás

   

  A Magyar Közlöny 2016/49. számában megjelent a 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól.

  Hatályba lép: április 27-től.

   

  Részletek a rendeletből

  A jogszabály teljes szövege innen olvasható / nyomtatható.

  Forrás: FATÁJ-Online, FM.

 • Év Erdésze Verseny országos döntő – 2016 |

  A cikk dátuma április 11th, 2016 Duska József Nincs hozzászólás

  Az Országos Erdészeti Egyesület és a Mocz és Társa Magánerdészet Kft. közösen rendezi a 2016-os szakmai verseny országos döntőjét. A rendezvény fontos küldetése az erdész szakma korábbi magas társadalmi elismertségének visszaállítása. Célja, hogy a résztvevők szaktudása a felkészülés során gyarapodjon, a szakmát művelők közötti barátságok erősödjenek. A versenyre az erdőgazdálkodásban dolgozó, felsőfokú erdészeti képesítéssel nem rendelkező erdésztechnikusok jelentkezhetnek.

  A verseny időpontja: 2016. május 25-26.

  A versenyzők nevezés díja: 40.000 Ft/fő, a kísérők részvételi díja 20.000 Ft/fő.

  A nevezési díj tartalmazza a versenyen való részvétel, a szállás és a teljes ellátás költségeit.

  A versennyel és nevezéssel kapcsolatos minden információ és dokumentáció elérhető a www.moczerdeszet.hu és www.oee.hu honlapokon.

  Jelentkezés: a honlapokról letölthető jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségek egyikére kell kitöltve elküldeni, 2016. április 1-30. között. A jelentkezők visszaigazolást kapnak.

  A versenyen való részvétel csak előzetes jelentkezés és a részvételi díj befizetése mellett lehetséges. A részvételi díj kiegyenlítése előre utalással történik, az OTP Bank 11743033-20028716-00000000 számlaszámra. Az utalás megjegyzésébe kérjük megadni: „Év Erdésze 2016”, vagy „Év Erdésze 2016 – kísérő”.

  Elérhetőségek (kérdés esetén is):

  Mocz és Társa Magánerdészet Kft., 7563 Somogyszob, Szent Imre u. 23., Tel./fax: +3682/445-300, E-mail: filaklaszlo@moczerdeszet.hu, Telefon: +3670/3655-91

  Minden további részletes információ és letölthető dokumentumok az Év Erdésze Verseny menüpontban vagy a Mocz Magánerdészet Kft. honlapján keresztül érhető el.

   Erdész üdvözlettel

                  László Diána                Zambó Péter

  ügyvezető igazgató               elnök

    Mocz és Társa Magánerdészet Kft.  Országos Erdészeti Egyesület

  Év Erdésze Verseny országos döntő - 2016
  Forrás: Országos Erdészeti Egyesület, Mocz és Társa Magánerdészet Kft.
  Fotók: Erdészeti Lapok/OEE

 • Módosultak a VP pályázati felhívások a Széchenyi 2020 keretében

  A cikk dátuma április 7th, 2016 Duska József Nincs hozzászólás

  A Miniszterelnökség ezúton hívja fel a pályázók figyelmét arra, hogy korábban több elektronikus portálon is tévesen jelent meg az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek támogatására kiírt pályázat támogatási kérelmének benyújtási határideje. Az idei évben – első körben – 2016. április 15. és 2016. május 16. között érkezhetnek be a kérelmek.

  Ezenkívül korábban módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című (VP5-8.4.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a  módosítások a Felhívás teljes 4.3  „A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” fejezetét érintik. Kisebb módosítások történtek továbbá a Támogatói Okiratban valamint az 5. számú szakmai mellékletben.

  Módosultak a VP pályázati felhívások a Széchenyi 2020 keretében
  Forrás: ME Közlemények , OEE