Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • FONTOS! SÜRGŐS! MÁR BENYÚJTHATÓK A 2016. ÉVI MAGÁNERDŐS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK KÉRELMEI!

  A cikk dátuma február 23rd, 2016 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatók!

  Örömmel jelezzük, hogy megnyílt a lehetőség az idei magánerdős közfoglalkoztatási program kérelmeinek benyújtására. Az alábbi információkat a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától sikerült beszereznünk, de az eljárásrend és az alkalmazott nyomtatványok minden valószínűség szerint országosan, valamennyi megyében egységesek lesznek.
  A 2016. évben a magán erdőgazdálkodók közfoglalkoztatási programja tehát a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében valósul meg.
  A “kérelem” dokumentumot és kötelezően előírt mellékleteit (munkaerőigények, köztartozás mentesség, aláírási címpéldány stb. lásd. melléklet) a székhely/telephely szerint illetékes járási foglalkoztatási osztályra (munkaügyi kirendeltség) szíveskedjenek benyújtani.
  A támogatáshoz szükséges forrásokat a Belügyminisztérium a megyei foglalkoztatási főosztályoknak leosztotta.
  Felhívjuk szíves figyelmüket az alábbiakra:
  – korábban jelzett létszám foglalkoztatását 2016.március 1. napja és 2017. február 28. napja közötti időszakban valósíthatják meg,
  – az országos programnál megszokott átlaglétszám tartásának kötelezettségével szemben a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás során a kérelemben megjelölt létszámot kell foglalkoztatni. Nagyobb létszám foglalkoztatására nincs lehetőség! A közvetlen költség 20%-os arányát pedig a ténylegesen jogviszonyban állók bérköltségéhez megállapított támogatás összegéhez kell viszonyítani. Tehát nem a támogatási szerződésben megállapított bérköltség 20%-a használható fel a közvetlen költségekre, hanem a ténylegesen jogviszonyba állók bérköltségének 20%-a! Ha nem sikerül az igényelt létszámot feltölteni, akkor az csökkenti a közvetlen költségekre felhasználható támogatás mértékét.
  Ennek megfelelően:
  – a) ha az utolsó elszámolással elszámolni tervezett közvetlen költség a korábban elszámolt közvetlen költségekkel együtt meghaladja a ténylegesen jogviszonyban állók bérköltségéhez megállapított (utolsó elszámolással együtt) támogatás 20%-át, akkor
  – az utolsó hónapban elszámolni tervezett közvetlen költséget, vagy azoknak egy részét nem lehet elszámolni;
  – ha a kifizetett közvetlen költség az utolsó havi elszámolás nélkül is meghaladja a megállapított bérköltség-támogatás 20%-át, akkor a különbséget érvényesíteni kell az utolsó havi közvetlen költség támogatásból, ha ez nem lehetséges, akkor vissza kell követelni a jogosulatlanul kifizetett összeget;
  b) ha az utolsó elszámolással elszámolni tervezett közvetlen költség a korábban elszámolt közvetlen költségekkel együtt a megállapított (utolsó elszámolással együtt) bérköltség-támogatás 20%-át nem haladja meg, akkor azt el lehet számolni;
  c) ha utólag a bérköltség-támogatás korrekciójára kerül sor, az arányok változása miatt vizsgálni kell a bérköltség-támogatás, valamint a kifizetett közvetlen költség arányát. Amennyiben szükséges, vissza kell követelni.
  Az országos programtól eltérően a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban engedélyezett a program megvalósításához szükséges anyagköltség elszámolása is.
  A kérelem dokumentumot, a csatolandó iratok körét, és a számolási segédtáblát jelen levelünkhöz csatolva megküldjük további szíves felhasználásra. A dokumentumok kitöltésével kapcsolatban és egyéb kérdésekben kérjük, forduljanak az illetékes járási foglalkoztatási osztályhoz.

  kérelem, csatolandó dokumentumok

  Számolási segédlet OKP 20150903

  Remélhetőleg a megyei, vagy járási foglalkoztatási osztályok (munkaügyi kirendeltségek) közvetlenül is megkeresik majd a tavalyi programban sikeresen résztvevő közfoglalkoztatókat.
  Sikeres kérelembenyújtást kívánva, erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök
  MEGOSZ

  Leave a reply

  Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.