Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Erdészeti Évzáró rendezvény a minisztériumban

  A cikk dátuma december 18th, 2015 Duska József Nincs hozzászólás

  Nemzeti kincsünk az erdő!
  Erdészeti Évzáró rendezvény a minisztériumban
  A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság és az FM Állami Földekért Felelős Államtitkárság közös szervezésében, december 16-án, a Földművelésügyi Minisztériumban tartották meg az immár hagyományossá váló ágazati évzáró rendezvényt.

  Luzsi József a MEGOSZ elnöke előadásában a magán erdőgazdálkodók évértékelését tartotta meg, melyben továbbra is az alapvetően nehéz helyzet okait világította meg, megjegyezve, hogy a legfontosabb eredmény, hogy remény látszik a romló viszonyok, a negatív folyamatok megállítására. Kiemelte a szakirányítói rendszer fontosságát, reményét fejezte ki az egyszerűsödő, gazdálkodóbarát és átlátható jogi szabályozás kialakításának megvalósulására és jó iránynak nevezte a Vidékfejlesztési Programban megjelenő erdészeti jogcímek kialakítását.”

                                                                  

   A részletes beszámolót itt olvashatják:

  Forrás: OEE
  Szerző: Nagy László
  Fotók: Nagy László

 • Tájékoztatás a gazdálkodó-barát Erdőtörvény-módosítási javaslatcsomagról

  A cikk dátuma december 18th, 2015 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Az Erdőtörvény módosítása, vagy új Erdőtörvény megalkotása már több mint egy éve újra napirenden van. Az eddigi munkákról és azok előrehaladásáról, az elképzelésekről, módosítókról viszont elég kevés visszajelzést kapott a magánerdős társadalom. Ezúton szeretnénk minden magánerdő tulajdonosnak és gazdálkodónak megköszönni munkáját, akik konkrét módosító javaslataikkal, elképzeléseikkel segítették az Erdőtörvény változtatást célzó erőfeszítéseinket!
  Ez év nyarán, az eddigi törvénymódosítások történetében egyedülálló módon, az állami és magánerdő gazdálkodókra, illetve az erdőgazdálkodás szakmai civil szervezeteire alapozva, a szaktárca és az erdészeti hatóság képviselőinek részvételével Erdőtörvény Előkészítő Munkacsoport alakult az Országos Erdészeti Egyesület irányítása alatt. Ebben a munkacsoportban a magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók érdekeit a MEGOSZ képviselte. A Munkacsoport több alkalommal ülésezett, részletesen megvitatta a beérkezett javaslatokat és példaértékű, szakmai konszenzuson alapuló munkával október elejére megalkotta az alábbi linken található, a jelenlegi Erdőtörvény szövegébe beépített konkrét módosító javaslatokat és az azokhoz kapcsolódó, erre a hivatkozásra kattintva elérhető szakmai indoklást. Mindkét anyagot az OEE és a MEGOSZ elnökének aláírásával felterjesztettük a Minisztériumba.
  Meggyőződéssel valljuk, hogy a kialakítandó új, vagy megújuló Erdőtörvény csak ennek az anyagnak az alapulvételével, csak ebből az anyagból kiindulva képzelhető el, amely tükrözi és magában foglalja az erdőgazdálkodói, tulajdonosi érdekeket, a mindennapi erdőgazdálkodás működőképességét biztosító jogi keretek vonatkozásában.
  Nem tudjuk milyen lesz a módosított Erdőtörvény végleges és az illetékesek által 2016. végére a Parlament által elfogadni ígért szövege, de fontosnak tartjuk, hogy a magánerdős társadalom a mellékelt anyagok áttanulmányozásával lássa és tudatosítsa azt a javaslatot, amelyet a MEGOSZ teljes mellszélességgel és következetesen támogat és támogatni fog a jövőben is. Reméljük a végleges szöveg ennél csak még jobb, gazdálkodó-barátabb lesz.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

  Evt_2015 09 21_OEE_7  ;       Evt_módosító_összegzés_OEE_2015 10.05

 • Felkérés az Erdészcsillag Alapítvány támogatására

  A cikk dátuma december 16th, 2015 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészcsillag Alapítványától a mellékelt felhívást kaptuk.
  Az Alapítvány közel 15 éve segíti a szociálisan rászoruló erdészeket és azok családját, továbbá a nehéz anyagi helyzetben lévő erdész diákokat.

  Kérjük segítsék az Alapítvány munkáját a mellékletben megadott bankszámlára történő támogatásukkal!

  Köszönettel és erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

  Felhívás:   20151214_erdészcsillag_támogatás

 • A II. Hungarikum Gálán adták át az elismerő oklevelet a magyar akácfának és akácméznek

  A cikk dátuma december 12th, 2015 Duska József Nincs hozzászólás

                                                  image09b

  A Glattfelder Béla által vezetett Akáckoalíció áldozatos munkájának is köszönhetően a magyar akácfa és akácméz hungarikummá vált, amelyről a Hungarikum Bizottság 2014. május 16-án, Szarvason megtartott ülésén döntött. Talán nem véletlenül választották Szarvas városát, mert Tessedik Sámuel lelkész, pedagógus, gazdasági szakíró, az akác egyik legjelentősebb meghonosítója ezer szállal kötődött a városhoz. Nem véletlenül kapta meg a magyar akác ezt az elismerést, hiszen meghonosítása óta valóban a magyarság „kenyéradó fájává” vált. A magyar erdők 24 %-át borítják akácosok és a hazai akácerdők nagysága meghaladja az ezen fafaj által egész Európában elfoglalt terület mértékét. A bizottság másfél évvel ezelőtti döntését most a II. Hungarikum Gálán szentesítették és ismerték el. A rendkívül színvonalas ünnepségre a Pesti Vigadó épületében került sor, 2015. december 02-án. Az I. Hungarikum Gálán 25, a mostani alkalommal 29 új hungarikum képviselői vehették át ünnepélyes keretek között az elismerő oklevelet és a Hungarikum díjat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől, Lezsák Sándortól, az Országgyűlés alelnökétől és V. Németh Zsolttól, az agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkártól. Az akác hungarikum díját Luzsi Józsefnek, a MEGOSZ elnökének nyújtották át, hiszen a magyar magánerdőkben található a magyarországi akácosok közel háromnegyede.

  Dr. Sárvári János

                                                            image5

 • Információk az erdészeti intézkedések 2015. évi kifizetéseiről

  A cikk dátuma december 8th, 2015 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Mivel a tagságtól számos visszajelzést kaptunk a 2015. év végéig várható egyes vidékfejlesztési intézkedések kapcsán történő kifizetésekről, ezért kérdéssel fordultunk az MVH-hoz. Tőlük – az időközben az MVH honlapján is megjelent – tájékoztatást kaptuk, amit most a magánerdő tulajdonosoknak és gazdálkodóknak megküldünk azzal a kéréssel, hogy kölcsönösen tájékoztassák társaikat is az abban foglaltakról.

  “Elindulnak az EMVA területalapú erdészeti támogatások kifizetései: december elejétől több mint 10 milliárd forint kifizetése kezdődik meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, területalapú erdészeti támogatások keretében.
  December második hetében kapják kézhez az érintett gazdák az egyes intézkedésekre vonatkozó támogatási határozatukat, és az utalások is ezen a héten kezdődnek meg.

  Az egyes intézkedések keretében az MVH az alábbi összegeket fizeti ki:

  Natura 2000 erdő kompenzációs támogatásból 4,5 Mrd Ft,
  Erdei közjóléti létesítmények megvalósítása támogatásból 3,5 Mrd Ft,
  Erdészeti potenciál helyreállítása támogatásból 220 millió Ft,
  Erdőtűz megelőzés támogatásból 94 millió Ft,
  Erdőkörnyezet védelem támogatásból 762 millió Ft,
  Agrárerdészeti rendszerek létrehozása támogatásból 46 millió Ft,
  Erdőszerkezet átalakítás támogatásból 246 millió Ft,
  Mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA, NVT) 800 millió Ft.

  A fennmaradt kifizetési kérelmek lezárása folyamatos, a kifizetések folytatódnak az adminisztratív ellenőrzések lezárását követően.
  Fennálló köztartozás esetén az MVH a támogatásokat a lejárt köztartozás összegével csökkentve fizeti ki.”

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  A cikk dátuma december 7th, 2015 Duska József Nincs hozzászólás

     ültess fát

  Mellékelten közreadjuk a fenti ötlet, mozgalom leírását, amelynek a MEGOSZ is aktív szereplője kíván lenni. Arra kérünk mindenkit, hogy akinek lehetősége van, támogassa a kezdeményezést a mellékletben leírt módon.
  Szíves felajánlásaikat, segítségüket és támogatásukat előre is köszönjük!

  Erdészüdvözlettel:    a MEGOSZ Vezetősége

  Segits-es-ultess-projekt-leiras

 • Ajánljuk a magánerdősök szíves figyelmébe

  A cikk dátuma december 6th, 2015 Duska József Nincs hozzászólás

  Friss, letölthető ERTI publikációk a hántáskártól, az iparifa ültetvényekig

  A 2014-2020 közötti új EU pénzügyi ciklus egyik erdészeti szakmai újdonsága, hogy a rövidített vágásfordulójú, intenzív kezelésű NNY és akác iparifa ültetvények a támogatott körbe kerültek. Magyarországon a technológia nem ismeretlen a kutatók körében, de a főleg nem szakemberekből álló termelői körnek az ismeretek átadásával még adósak vagyunk

  Hiánypótló rendezvényként a MERD (Magánerdőkért Egyesület) Nyíregyházán, 2015. szeptember 30-án, mintegy 140 fő résztvevővel szervezett tárgyköri szakmai napot. A nagy érdeklődésre tekintettel a  NNY ültetvények technológiai és gazdasági elemzéséről készült előadást a NAIK-ERTI  honlapján PDF formátumban közzétesszük, mely a szövegkapcsolóra kattintva érhető el. Az akác ültetvények hasonló elemzése részünkről még folyamatban van, a publikáció 2016. első negyedévében várható.

  Másik most zárult és figyelemre érdemes, tematikai fejlesztést, valamint eredményt hozó kutatásunk a rudas és lábas erdőkben keletkezett vad hántáskár szakmai és pénzügyi értékelése tárgykörrel foglalkozik. A jelenség gazdasági kihatásait a Bakonyerdő Zrt.-vel közösen a magas kőris fafajnál vizsgáltuk. Megbízó hozzájárulásával a kutatási jelentést, „szakvéleményt” szintén PDF formátumban feltettük honlapunkra. A publikációk között „Szakértői vélemény a Bakonyerdő Zrt. részére” címszó alatt található meg.

  Mindkét szakanyag gazdasági elemzései aktuális időponti, helyi, vagy átlagos pénzügyi mutatókat tartalmaznak. Ezek az ár és költségszintek csak általános tájékozódásra alkalmasak. Egyedi esetekben, piaci mozgások miatt, vagy az idő előre haladtával módosulhatnak.

  Termelők, erdő- és vadgazdálkodók, erdészeti szakértők figyelmébe!
  Forrás: ERTI, OEE
  Szerző: Nagy Imre
  Hírszerkesztő: Nagy László
 • Tájékoztatás a magánerdős közfoglalkoztatási program jövő évi lehetőségeiről

  A cikk dátuma december 1st, 2015 Duska József Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatók!
  A hozzánk eljuttatott információk és a magánerdős közfoglalkoztatók részéről érkezett visszajelzések alapján a MEGOSZ tájékozódott a magánerdős közfoglalkoztatási program jövő évi lehetőségeiről és kilátásairól. A hír sajnos igaznak bizonyult, miszerint a magánerdős közfoglalkoztatás 2016-ban kikerül az országos programok közül. Ennek okául a Belügyminisztérium elsősorban a magánerdős közfoglalkoztatási programok ellenőrzéseinek negatív tapasztalatait jelölte meg. Tudomásunk szerint 4 esetben született negatív megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyv.
  A MEGOSZ nemcsak saját hatáskörében eljárva, de a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségét is kérve kezdeményezte a magánerdő számára hátrányos döntés megváltoztatását, azonban érveinket a Belügyminisztérium nem fogadta el. Ugyanakkor mindenféleképpen pozitív elmozdulást sikerült elérnünk abban a vonatkozásban, hogy a magánerdősök számára 2016-ban is biztosított lesz a munkabér- és járulékainak támogatása a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kerestében. Leszögezhető az is, hogy a támogatható költségek köre és a támogatás mértéke az országos közfoglalkoztatási programok és a hosszabb időtartamú programok esetében közel azonos, vagyis reményeink szerint a magánerdő gazdálkodók nem járnak rosszabbul a változással. Rendkívül fontos aláhúzni azt, hogy a források biztosítása során a Belügyminisztérium a jövő évben a magánerdő gazdálkodók támogatására célzott pénzügyi keretet határoz meg a Kormányhivatalok részére, amelyet ezen közfoglalkoztatói kör támogatására kell fordítaniuk. Ez a keret pedig a jogszabályi lehetőségek között nyújtható legmagasabb támogatási intenzitás alapján kerül meghatározásra.
  A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében nyújtott támogatás mértéke a bérköltség 100 %-áig terjedhet, a közvetlen költség, valamint a program megvalósításához szükséges anyagköltség elszámolható összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát. Az anyagköltség keretében nagy értékű tárgyi eszközök elszámolására azonban nincs lehetőség, mivel ebben a formában nem cél a beruházási jellegű programok támogatása. További fontos szabály, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén szolgáltatásvásárlás elszámolására a jogszabály nem ad lehetőséget, szervezési költség úgyszintén nem számolható el.
  A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál a benyújtott kérelmekről nem minisztériumi szinten, hanem helyben, a járási hivatalban születik majd döntés, ami reményeink szerint az eljárást egyszerűsíti és gyorsítja, hasonlóan ezen a szinten valósulnak majd meg az ellenőrzések is.
  A MEGOSZ eddig is mindent megtett a magánerdős közfoglalkoztatás megindításáért és megtesz folyamatosan növekvő működtetéséért. Talán nem sokan tudják, hogy az elmúlt 4 évben a magánerdő gazdálkodók ezen a címen 6,2 milliárd forint támogatást vehettek igénybe és ugyanezen időszak alatt a magánerdős közfoglalkoztatók, illetve közfoglalkoztatottak száma megtízszereződött. Ma már mintegy 167 közfoglalkoztató több mint 1600 főnek nyújt ennek a programnak a keretében munkalehetőséget.
  Annak érdekében, hogy a magánerdős közfoglalkoztatókat időben tájékoztassunk valamennyi részletkérdésről a MEGOSZ előreláthatólag 2016. január 11-13. között egynapos rendezvényt szervez számukra, amelynek során az eddigi ellenőrzések tapasztalatairól, a megoldásukra teendő lépésekről, a 2016. évi közfoglalkoztatás legfontosabb feltételeiről és a pályázatok kiírásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról tartanak tájékoztatást és konzultációt a BM illetékes szakemberei. A rendezvény meghívóját valamennyi magánerdős közfoglalkoztatónak postai úton küldjük meg, reményeink szerint még a karácsonyi ünnepek előtt.
  Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a magánerdős közfoglalkoztatás országos programokba való visszakerüléséhez és további töretlen fejlődéséhez!

  Erdészüdvözlettel:
  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök