Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Változnak a jogszerű földhasználat szabályai !

  A cikk dátuma június 18th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Változnak a jogszerű földhasználat szabályai !

  A Kormány támogatja Font Sándor (Fidesz) országgyűlési képviselő azon törvényjavaslatát, amely a jogszerű földhasználatot kívánja újraszabályozni oly módon, hogy a gazdák még egyszerűbben juthassanak hozzá a támogatásokhoz.

  Az MVH eljárási törvény módosítására benyújtott javaslat célja, hogy a jogszerű földhasználati kategóriákat hozzáigazítsa az időközben megjelent földforgalmi törvény által használt kategóriákhoz, továbbá kijavítsa a gyakorlati végrehajtás során azonosított hibákat, ugyanakkor megtartva az eredeti szabályozás bevált elemeit (pl.: igazolás sorrendje, családi gazdaság közös földhasználata stb.) A tervezet fontos rendelkezése, hogy a haszonbérleti szerződés mellett további földhasználati szerződéstípusokat is külön földhasználat igazolásra alkalmas szerződés típusként nevesít, tehát az ilyen szerződések is elfogadhatóak önmagukban is, földhasználati-nyilvántartásba történő bejegyzés nélkül, sőt földhasználónak tekinti az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, illetve a haszonélvező, a használó mellett magát a tulajdonost is.


  A módosítás jelentős újítása, hogy az osztatlan közös tulajdonú földterületek esetén a tulajdoni hányadot meghaladó mértékű használat esetén a használat tényét alátámasztó gazdálkodási napló is földhasználatot igazoló okiratként szolgálhat, feltéve hogy rendelkezik a használó a tulajdoni hányadát meghaladó terület használatára jogosító írásbeli megállapodással, valamint, hogy a jogszerű földhasználók közeli hozzátartozóit is jogszerű földhasználóként ismeri el. A módosítást már a 2015. évben benyújtott egységes kérelmekre induló eljárásokban is alkalmazni szükséges.

  A javaslat teljes szövege az alábbi linken érhető el:

  Törvényjavaslat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról

   (Forrás: MTI)

  Erdészüdvözlettel:

  Duska József

  programfelelős

 • Indul a vis maior bejelentés MVH elektronikus felülete!

  A cikk dátuma június 18th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Indul a vis maior bejelentés MVH elektronikus felülete!

  2015. június 4-től az egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior bejelentéseket csak elektronikus felületen lehet benyújtani.

  Vis maior bejelentést akkor javasolt tenni, ha a 2015. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény (például belvíz, jégkár, állatbetegség stb.) történt, és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán illetve a bejelentett állat elpusztult és pótlására nincs lehetőség.

  A bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül, vagy ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, akkor az akadályoztatás megszűntét követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani.

  A bejelentés, a fentiekben leírtakat figyelembe véve, elektronikus formában egész évben megtehető, az egységes kérelmek benyújtási határidejének lezárulta után is.

  További részletes tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján a

  Egyseges_kerelem_vis_maior_kitoltes_es_benyujtas_felhasznaloi_kezikonyvpdf linken olvasható.

  (Forrás: MVH)

  Erdészüdvözlettel:

  Duska József

  programfelelős

 • Egyszerűsítette a zöldítés szabályait az Európai Bizottság

  A cikk dátuma június 18th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Egyszerűsítette a zöldítés szabályait az Európai Bizottság annak érdekében, hogy az érintett gazdák módosíthassák az idei év egységes támogatására vonatkozó igényeiket. Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók! A módosítással azokat a szabályokat változtatták meg, amelyek az ökológia jelentőségű területekre vonatkoznak (EFA). Változtatott a zöldítés szabályain az Európai Bizottság – közölte a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). A módosítás célja, hogy segítse a gazdálkodókat, akik így még – június 15-ig- szankciómentesen módosíthatják az egységes támogatásokra vonatkozó igényeiket. Az egyszerűsítés az idei évi egységes kérelmekre is vonatkozik. Az Európai Bizottság korábbi jogértelmezése szerint a szántóterületeknek és az EFA területeknek közvetlenül szomszédosnak kellett lenniük ahhoz, hogy a gazdálkodók zöldítési szempontból el tudják számolni azokat. Ezzel ellentétben az új bizottsági jogértelmezés egy 5 méteres, a zöldítés céljaival összeegyeztethető puffert tart elfogadhatónak a szántóterületek és az elszámolható EFA elemek között. Így mostantól, ha a szántóterület és az EFA elem közé például egy maximum 5 méter széles földút ékelődik, akkor azt az EFA elemet a gazdálkodó még elszámolhatja egységes kérelmében. A puffersáv a következő EFA elemek esetén fordulhat elő: táblaszegély, fás sáv, vizes árok, fasor, vízvédelmi sáv. AZ MVH 2015. június kilencedikére elkészül a fejlesztéssel, és megnyitja a szükséges felületet. Az unió enyhébb jogértelmezést gyakorolt a fás sávokban, a táblaszegélyekben, a vízvédelmi sávokban és a vizes árkokban előforduló úgynevezett „szakadások” megítélésénél, így a korábban alkalmazandó két méter helyett négy métert engedélyezett. Ezt a „szakadást” úgy kell értelmezni, hogy nagy számban léteznek olyan fás sávok, amelyekben egy-egy részen megszakad a jellemzően fás–bokros vegetáció, és egy füves rész váltja föl azt. A régi szabály szerint, ha ez a füves rész két méternél nagyobb, akkor azt a gazdálkodóknak külön kellett jelölniük a kérelmeikben, és nem számíthatták bele az adott EFA elem nagyságába. Az új értelmezésben viszont csak a négy méternél nagyobb ilyen „szakadásokat” kell jelölni, az az alattiakat beleszámíthatja a gazdálkodó az adott EFA elem nagyságába. (Forrás: FM) Erdészüdvözlettel: Duska József programfelelős