Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • M E G H Í V Ó a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) 2015. évi Közgyűlésére

  A cikk dátuma április 27th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Értesítem, hogy a MEGOSZ következő Közgyűlését az Elnökség

  2015. május 20-án (szerdán) 10 órára

  hívja össze a MEGOSZ székhelyén, az Erdészeti Információs Központ tanácstermében

  (1021 Budapest, Budakeszi út 91.)

  Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója a 2014. évről (Luzsi József, elnök)

  2. A Felügyelő Bizottság jelentése az előző Közgyűlés óta eltelt időszakról és a 2014. évről (Könnyű István, a Felügyelő bizottság elnöke)

  3. A MEGOSZ 2014.evi MERLEG elfogadása (Luzsi József, elnök)

  4. 2015. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János, ügyvezető elnök)

  5. Egyebek 

  Az Elnökség, az esetleges határozatképtelenség esetén, a megismételt Közgyűlést az eredeti napirendi pontok megtárgyalására 2015. május 20-án 10 óra 30 percre hívja össze, azonos helyszínre. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

  A jelen meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül várjuk a MEGOSZ Titkárságára írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat a napirend kiegészítésére, annak indoklásával. A 2014. évi mérleg és a MEGOSZ bíróság által nemrég elfogadott, új Alapszabálya a MEGOSZ honlapján (www.megosz.org) mindenki számára elérhető.

  Szeretettel várjuk valamennyi tagtársunkat a Közgyűlésre!

  A Közgyűlést követően a MEGOSZ pártoló tagjainak bemutatóit tekinthetik meg.

  A Meghívó hátoldalán az eddigi hagyományoknak megfelelően, összefoglaltuk az elmúlt év legfontosabb történéseit, eredményeit. Áttekintve a leírtakat, büszkék lehetünk, mert hatékonyan képviseltük a magyar magánerdő érdekeit.

  Azonban az eredményes érdekképviseleti munkához jól működő Szövetségre van szükség! Ezért kérem Kedves Tagtársamat, hogy a mellékelt csekken tagdíját szíveskedjen rendezni.  A MEGOSZ új ALAPSZABÁLYA rendkívül szigorú előírásokat tartalmaz (pl. kizárás) a tagdíjbefizetés elmulasztása esetén, ezért külön is kérünk minden tagtársunkat, hogy szíveskedjen a 2015. évi tagdíjakat mielőbb befizetni! (Tagdíjjal kapcsolatos kérdés esetén titkárságunkon tájékozódhat a 06-1-391-42-90-es telefonszámon.)

  Mivel az egykori birtokhasznosítási bizottságok már megszűntek, szeretnénk, ha az előző években azokban tevékenykedő tagtársaink is minimális mértékben hozzájárulnának Szövetségünk működéséhez, hasonlóan a magánszemély pártoló tagjainkhoz. Ezért nekik is mellékelünk a legkisebb tagdíjról, vagyis 3.000 forintról szóló csekket, kérve támogatásukat.

  Budapest, 2015. április 21.

  Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

  Luzsi József

  elnök

   

   

   

  Leave a reply

  Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.