Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • M E G H Í V Ó a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) 2015. évi Közgyűlésére

  A cikk dátuma április 27th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Értesítem, hogy a MEGOSZ következő Közgyűlését az Elnökség

  2015. május 20-án (szerdán) 10 órára

  hívja össze a MEGOSZ székhelyén, az Erdészeti Információs Központ tanácstermében

  (1021 Budapest, Budakeszi út 91.)

  Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója a 2014. évről (Luzsi József, elnök)

  2. A Felügyelő Bizottság jelentése az előző Közgyűlés óta eltelt időszakról és a 2014. évről (Könnyű István, a Felügyelő bizottság elnöke)

  3. A MEGOSZ 2014.evi MERLEG elfogadása (Luzsi József, elnök)

  4. 2015. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János, ügyvezető elnök)

  5. Egyebek 

  Az Elnökség, az esetleges határozatképtelenség esetén, a megismételt Közgyűlést az eredeti napirendi pontok megtárgyalására 2015. május 20-án 10 óra 30 percre hívja össze, azonos helyszínre. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

  A jelen meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül várjuk a MEGOSZ Titkárságára írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat a napirend kiegészítésére, annak indoklásával. A 2014. évi mérleg és a MEGOSZ bíróság által nemrég elfogadott, új Alapszabálya a MEGOSZ honlapján (www.megosz.org) mindenki számára elérhető.

  Szeretettel várjuk valamennyi tagtársunkat a Közgyűlésre!

  A Közgyűlést követően a MEGOSZ pártoló tagjainak bemutatóit tekinthetik meg.

  A Meghívó hátoldalán az eddigi hagyományoknak megfelelően, összefoglaltuk az elmúlt év legfontosabb történéseit, eredményeit. Áttekintve a leírtakat, büszkék lehetünk, mert hatékonyan képviseltük a magyar magánerdő érdekeit.

  Azonban az eredményes érdekképviseleti munkához jól működő Szövetségre van szükség! Ezért kérem Kedves Tagtársamat, hogy a mellékelt csekken tagdíját szíveskedjen rendezni.  A MEGOSZ új ALAPSZABÁLYA rendkívül szigorú előírásokat tartalmaz (pl. kizárás) a tagdíjbefizetés elmulasztása esetén, ezért külön is kérünk minden tagtársunkat, hogy szíveskedjen a 2015. évi tagdíjakat mielőbb befizetni! (Tagdíjjal kapcsolatos kérdés esetén titkárságunkon tájékozódhat a 06-1-391-42-90-es telefonszámon.)

  Mivel az egykori birtokhasznosítási bizottságok már megszűntek, szeretnénk, ha az előző években azokban tevékenykedő tagtársaink is minimális mértékben hozzájárulnának Szövetségünk működéséhez, hasonlóan a magánszemély pártoló tagjainkhoz. Ezért nekik is mellékelünk a legkisebb tagdíjról, vagyis 3.000 forintról szóló csekket, kérve támogatásukat.

  Budapest, 2015. április 21.

  Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

  Luzsi József

  elnök

   

   

   

 • Erdőtelepítés és SAPS támogatás együttes igénylése

  A cikk dátuma április 27th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Gazdálkodók!

  A Közös Agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet a 32. cikk (2) bekezdésben rendelkezik a „támogatható hektár” fogalmáról.

  Ennek értelmében a 2008 után megvalósított erdőtelepítéssel érintett területek SAPS-ban támogatható területnek minősülnek.

  A fenti rendelet alapján a 2008. év után a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre 2015-től az erdőtelepítéses jogcímben jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatás (SAPS) iránt is benyújthatnak kérelmet az egységes kérelem keretében.

  A támogatási jogosultságot szerzett erdőrészletekre lekötött források figyelembevételével, az igényelt erdőtelepítéses jogcímben benyújtott kifizetési kérelem részét képező jövedelempótló támogatás, valamint ugyanazon erdőrészletre igényelt területalapú támogatás (SAPS) pontos támogatási összegei a kifizetési kérelem ügyintézése során kerülnek megállapításra.

  Forrás: MVH

  Erdészüdvözlettel:

  Duska József

 • Első kifizetési kérelem benyújtásának szabályai egyes erdészeti támogatásoknál

  A cikk dátuma április 27th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Gazdálkodók!

  A 2014. évben egyes erdészeti jogcímekben támogatási jogosultságot szerzett ügyfelek esetében első kifizetési kérelem benyújtására a 2016-os egységes kérelem benyújtásáig lesz lehetőség. Az alábbi jogcímek esetében lesz lehetőség a 2015. év után még a 2016-os évben is első kifizetési kérelmet benyújtani:

  124/2008. (IX.24) FVM rendelettel (EKV rendelet).

  139/2009. (X.22) erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások feltételeiről szóló rendelet (ENTB rendelet).

  32/2008. (III.27.) erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások szabályairól szóló rendelet (EP rendelet).

  46/2009 FVM rendelet agrárerdészeti rendszerek (Agrárerdészet).

  Minden esetben, a jogcímrendeletekben, a kifizetési kérelmek benyújtására megállapított határidők érvényesek.

  Az EKV, ENTB rendelet és az EP rendelet vonatkozásában, amennyiben több erdőrészlet került jóváhagyásra, a rendelet továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy az erdőrészletekre külön gazdasági évben nyújtsanak be az ügyfelek kifizetési kérelmet, de a további erdőrészletekre is az első kifizetési kérelmet be kell nyújtani 2016-ban.

  Erdészüdvözlettel:

  Duska József