Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Energetikai ültetvények az Alföldön

  A cikk dátuma április 14th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Dr. Kovács Gábor (1) – Magyari Csaba (2) – Győri Tibor (3) – Dr. Vágvölgyi Andrea (1) – Dr. Heil Bálint (1)

  1 – NYME-EMK – Sopron, 2 – Afforest Kft. – Derecske, 3 – Győri-Kert Kft – Sárkeresztes

  1. Bevezetés

  Az elmúlt években az erdőtelepítéseink jelentős mértékben visszaszorultak, az Erdőstratégiai programban megfogalmazott évi 10.000-15.000 ha-os ütem erősen megtorpant. Az erdőtelepítés szabályozása gyakran nem a gazdaságos faanyag termelést, hanem inkább egy őshonos jellegű természeti környezet létrehozását szorgalmazza (lásd nemesnyárasok vagy feketediósok helyébe ültetendő fehér- vagy feketenyárasok). A természetvédelmi korlátozások elsősorban az Alföldön éreztetik hatásukat az ültetvényekkel kapcsolatosan, aminek ma már kézzel fogható jele, hogy 3-5 éven belül a jelenlegi ültetvényekről kikerülő faanyag mennyisége akár a felére, harmadára eshet vissza.

  A piacon megjelenő faanyaghiány munkahelyeket fog megszüntetni. A fafeldolgozó ipar, és az azt kiszolgáló gazdaságok már jelenleg is szembesülnek ezzel a problémával. Az Ő esetükben egyenesen a vállalkozások működtetése kerül veszélybe, további problémákat felvetve.

  Mivel az erdőtelepítések alapvetően korábban szántó művelési ágban művelt területeken történnek, érdemes lenne alternatívát adni a gazdálkodóknak. Ezek közé tartozik a szántó művelési ágban történő, ültetvényszerű faanyagtermesztés.

  A szántókon létrehozható ültetvények két alapvető típusa különíthető el, úgy, mint a sarjaztatásos, rövid vágásfordulójú energetikai ültetvény, valamint akár véghasználati hálózatban létrehozott hengeres ültetvény. Az ültetvényekkel kapcsolatos jogszabályok változás előtt állnak, az új EU-s ciklusban pedig törekvések vannak a támogatási jogcímek kidolgozásáról is.

  tovább

 • FONTOS! Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló rendelet

  A cikk dátuma április 14th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Gazdálkodók!

  Korábban már felhívtuk a figyelmet a */szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló rendeletre/*, de célszerű azt részletesebben is átnézni, amihez az alábbi leírással igyekszünk segítséget nyújtani:
  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 41/2015. (III.20.) számú közleménye (mellékelve) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igénybevételének részletes rendjéről szól.
  A közlemény 3. pontja c.) bekezdése foglalkozik az erdővel:
  *3. A támogatás igénybevételére jogosult személyek *

  *c.) az erdőgazdálkodó, ha: *

  −az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján erdőgazdálkodói nyilvántartásba vette;

  −legalább 1 hektár üzemi területtel (erdőterület) rendelkezik az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján.

  *A támogatás nem vehető igénybe olyan ügyfél esetében, aki *

  -bejegyzett szaktanácsadó;

  -TSzK.

  Nem támogatható az olyan TSzK-val kötött szolgáltatási szerződésen alapuló támogatási kérelem, amely 40.000 Ft-ot – erdőgazdálkodó ügyfél esetében 20.000 Ft-ot – el nem érő összegű támogatás igénylésére irányul.

  *4. Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának követelményei az ügyfél személyével szemben *

  a. az ügyfélnek eleget kell tennie az MVH eljárási tv.-ben, a Vhr.-ben és a támogatási rendeletben foglaltaknak;

  b. amennyiben az ügyfél nem természetes személy, úgy nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt;

  c. az ügyfél nem állhat a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, ÚMVP, a Halászati Operatív Program, illetve a Nemzeti Diverzifikációs Program bármely intézkedése keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt;

  d. nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

  *Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációs folyamat időigényes, ezért mielőbb gondoskodjon az Ügyfélkapus regisztrációról, abban az esetben, ha még nem rendelkezik vele*.

  Kérjük, minél többen vegyék igénybe a szaktanácsadási támogatásokat!

  Erdészüdvözlettel:

  Duska József
  MEGOSZ

 • Gomba szakellenőri tanfolyam indul

  A cikk dátuma április 14th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Felhívjuk szíves figyelmüket a szaktárca által kiírt gomba szakellenőri tevékenység végzésére jogosító tanfolyamra.
  A részletes felhívást mellékelve olvashatják.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Figyelem! Változás a szakhatóságoknál

  A cikk dátuma április 14th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Felhívjuk szíves figyelmüket , hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerint 2015. április 1. napjától a Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai járnak el környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként és szakhatóságként.
  A felügyelőségek általános jogutódjait, s azok elérhetőségeit az alábbi táblázat foglalja össze:
  Megszűnő Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek

  Jogutód
  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
  Csongrád Megyei Kormányhivatal
  Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
  Baranya Megyei Kormányhivatal

  Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

  Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

  Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

  Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
  Pest Megyei Kormányhivatal

  Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
  Fejér Megyei Kormányhivatal

  Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

  Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
  Vas Megyei Kormányhivatal

  Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

  Forrás: kormany.hu, okotech-lab.hu; OEE ;