Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Fontos-sürgős! Már benyújthatók az idei Erdő-NATURA kérelmek!

  A cikk dátuma április 2nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Újra igényelhető az idén is Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó vissza nem térítendő kompenzációs támogatás.

  A Natura erdők gazdálkodói egyszerű módon beadható területalapú támogatásban részesülhetnek a felmerülő költségeik és jövedelem kiesésük ellentételezése céljából, a 41/2012.(IV.27.) VM rendelet alapján. Pályázatot csak elektronikusan, minden év május 15-ig lehet beadni az ügyfélkapun keresztül az egységes kérelem részeként. A beadás előfeltétele a tulajdonolt vagy kezelt, az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került erdőterület, eredményes erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel, az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott, vagy a pályázat beadását megelőzően megigényelt erdőterv.

  Hogyan vehető igénybe a magánerdős Natura kompenzációs támogatás?

  A Natura 2000 rendelet [275/2004. (X.8.)] értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan magánerdő gazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel (benyújtott erdőterv kérelemmel), gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait, és megadott időn belül egy alkalommal részt vesz a Natura-2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzések valamelyikén. A legkisebb támogatható terület 1 hektár. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig (!) igényelhető. Ugyanakkor ez az időpont majdnem 1 hónappal, (június 9-ig) meghosszabbítható, mivel ekkor is befogadják az erre irányuló kérelmeket, igaz, hogy egyre csökkenő (1 % csökkenés munkanaponként) támogatási hányaddal. Továbbá, aki május 15-ig benyújtja az egységes kérelmet, az május végéig szankciómentesen módosíthatja az abban foglalt adatokat. A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 12 – 70 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik az érintett erdők korának és fafaj összetételének függvényében. Kérjük, hogy mindenki terjessze ennek a lehetőségnek a hírét, hiszen az itt felhasználható keret 2014-20 között meghaladja a 25 milliárd (!) forintot, ami rendkívül nagy összeg a magyar magánerdő gazdálkodás újkori történetében!

  Mi a teendő, ha Erdő-Natura támogatást szeretne igénybe venni

  1. Ha meg akarja tudni, hogy van-e naturás erdőrészlete, akkor a községhatár és a helyrajzi szám ismeretében ellenőrizheti az alábbi, a jogszabály mellékletében felsorolt helyrajzi számok listája alapján a következő linken: http://natura.2000.hu/doc/14_2010_kvvm.pdf

  2. Amennyiben van támogatható naturás erdőterülete, de még nem bejelentett erdőgazdálkodó (nem működő magánerdő), akkor ezt a bejelentést a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál minél előbb meg kell tennie előzetes telefonos időpont egyeztetéssel. Az Erdészeti Igazgatóságok országos listája az elérhetőségekkel itt található: https://www.nebih.gov.hu/elerhetosegek

  3. Amennyiben van bejelentett erdőgazdálkodó az adott erdőre vonatkozóan, akkor szintén az illetékes erdészeti igazgatóság megkeresésével ellenőrizhetjük, hogy van-e az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőterv. Ha nincs, akkor haladéktalanul kérelmezni kell az erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv készítését az erdészeti hatóságtól (illetékes erdészeti igazgatóságtól), csak ezután nyújtható be támogatási kérelem.

  4. Ezt követően a kizárólag elektronikus formában beadható egységes kérelem elkészítése miatt célszerű segítséget kérni a legközelebbi falugazdásztól, agrárkamarai tanácsadótól vagy erdészeti szakirányítótól a lakóhelyünk közelében, aki segít a támogatási kérelem benyújtásában. Az elérhetőségük az alábbi linken található: http://www.nak.hu/hu/kamara/ugyfelszolgalati-irodak

  Azoknak is érdemes hivatalosan megkezdeni területükön az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételt, akik az elhúzódó adminisztráció miatt esetleg idén már nem tudják benyújtani kérelmüket, mert a támogatások lehívására a következő években is lehetőség nyílik.

  A magyarországi erdők 43 %-át kitevő magánerdők jelentős hányadát, közel 200 ezer hektárt jelöltek ki annak idején a Natura-2000 hálózatba, aminek működőképessége meghatározó, és nagymértékben függ az elnyerhető támogatásoktól.

  Kérjük, hogy mindenki, aki naturás magánerdő gazdálkodója, éljen az idén is a lehetőséggel, nyújtsa be kérelmét, vegye igénybe a MEGOSZ, a helyi falugazdászok, nemzeti agrárgazdasági kamarai tanácsadók segítségét és adja hírül ezt a rendkívül kedvező támogatási lehetőséget gazdálkodó társainak is!

  Az Erdő-Naturával kapcsolatos LIFE pályázat rövid ismertetése:

  A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége 2014-ben többedmagával sikeresen pályázott uniós forrásra egy LIFE kommunikációs pályázat keretében, a Natura 2000 –es erdőterületek kezelésének, és az erre beadható pályázatok népszerűsítésére.

  Az Országos Erdészeti Egyesülettel (OEE), a Pilisi Parkerdő Zrt-vel, a Bükki, a Duna-Ipoly és Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal, mint partnerekkel közösen, a WWF Magyarország programvezetése mellett, sikeresen elnyerte a LIFEinFORESTS, azaz ÉLET az Erdőkben kommunikációs program forrásait. A pályázat célja „a Natura 2000 területen található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve az azt fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása, az ehhez szükséges információk minden érdekelthez történő eljuttatásával.”

  A program megvalósításában a MEGOSZ a Natura 2000-es területeken érintett magán erdőgazdálkodók, illetve tulajdonosok minél szélesebb körű tájékoztatását tűzte ki feladatául, többek között azért, hogy a pályázható, elnyerhető EU források a lehető legnagyobb mértékben kerüljenek az erdőt fenntartó tulajdonoshoz vagy gazdálkodóhoz, függetlenül attól, hogy az tagja a szövetségnek vagy sem. Felvállalva ezzel a ma még rendezetlen, gazdálkodó nélküli területek bevonását is. Sokan nem ismerik ugyanis azt a lehetőséget, hogy egyszerűen igénybe vehető, területalapú uniós támogatás jár a NATURA 2000-es magánerdők gazdálkodóinak, aminek mértéke fafajtól és az állomány korától függően elérheti a 70 ezer Ft-ot hektáronként. A széleskörű tájékoztatás érdekében a MEGOSZ a program keretében 2015-16-ban tájékoztató előadásokat szervez az országban 15 helyszínen, hogy minél nagyobb számban meg tudja szólítani a támogatásra jogosultakat, és átadja az összes információt a sikeres erdőkezeléshez, és a pályázat beadásához. Ezeken a fórumokon a pályázat résztvevői a saját vállalt feladataikról is beszámolnak. Ismertetik az összegyűlt rendszerezett adatokat, kutatási eredményeket, meghívott előadókkal segítik elő az erdőkezelés speciális feladatainak megismerését, a támogatási pályázat sikeres beadásának módját, feltételeit. Ismertetésre kerülnek azok a kötelezettségek, melyeket be kell tartani, feladatok, amelyeket el kell végezni a naturás erdőterületen az évenkénti folyamatos támogatás elnyerése érdekében.

  Az érintett erdőgazdálkodók területe szerinti LIFE rendezvény pontos idejéről és helyszínéről levélben küldünk tájékoztatást a későbbiek során. Addig is információkhoz a MEGOSZ e-mail címén megosz@mail.datanet.hu, vagy honlapján, www.megosz.org tudnak hozzájutni. Előzetes részvételi szándékát, vagy információ igényét ezeken az elérhetőségeken, vagy a következő címeken tudja jelezni: Levelezési cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 91., Telefon: 06-1-391-42-90; Fax: 06-1-391-42-99

  Célunk az erdőterületek természetességének megőrzése, és az ezt segítő, az országba érkező, az erdő és az erdőgazdálkodás minőségét javító támogatások teljes mértékű lehívása, kifizetése az erdőgazdálkodók, erdőtulajdonosok számára.

  Duska József

  MEGOSZ

 • Itt vannak az erdészeti támogatások – Az idei egységes kérelem benyújtásának szabályai

  A cikk dátuma április 2nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  bonsaiMegismerhetik a gazdálkodók az idei évben egységes kérelemben benyújtható EMVA támogatási és kifizetési kérelmek csoportját, valamint a benyújtás körülményeit, feltételeit és előírásait is.

  A Magyar Közlönyben ugyanis már elérhető a 2015. évi agrár-vidékfejlesztési célú támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeiről szóló,17/2015. (III. 30.) MvM-rendelet.

  Az eltérő forrású támogatásokhoz kapcsolódó támogatási, illetve kifizetési kérelmet ugyanazon „egységes kérelem” keretében kell benyújtani. A rendelet szoros összefüggésben áll a Földművelésügyi Minisztérium által jegyzett, a 2015. évi támogatások igénybevételének egységes eljárási szabályairól szóló EMGA-rendelettel, hiszen rendkívül fontos, hogy azonos kérelemhez azonos eljárási szabályok tartoznak.

  A rendelet segít a pontos, hibáktól mentes kérelembenyújtásban. Így a gazdálkodóknak nem kell szembenézniük az esetleges hibák következményeivel, a támogatás részleges vagy akár teljes elvesztésének veszélyével.

  Az egységes kérelem kifizetési kérelemnek minősül az alábbi jogcímeknél:

  Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás
  Erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás
  Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatás
  Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás
  Évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás
  Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás
  Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
  Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás
  Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás
  Kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatás
  Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatás
  Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás
  Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás
  Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás

  Az egységes kérelem támogatási és kifizetési kérelemnek minősül a következő jogcímek esetében:

  Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
  Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
  Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.

  (Földművelésügyi Minisztérium)

 • MEGHÍVÓ

  A cikk dátuma április 2nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Kollégák, kedves Erdészhölgyek!

  A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület tisztelettel és szeretettel meghívja az erdészhölgyeket Vas megyébe, a 2015. május 15-16. között megrendezésre kerülő Erdésznők Országos Találkozójára.

  A programokat Vasvár (Jeli Arborétum) és Sárvár környéki helyszínekkel tervezzük, szombathelyi szállással és baráti találkozóval. A rendezvény programja jelenleg összeállítás alatt áll, várhatóan a részletes program, a meghívó és a jelentkezési lap április 10-e után kerül kiküldésre, április 20-i jelentkezési határidővel.

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk az Alpokalján!

  Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

  Bugán József                                                                                     Zambó Péter

  vezérigazgató                                                                                         elnök

  Szombathelyi Erdészeti Zrt.                                                 Országos Erdészeti Egyesület

 • Megújult az MVH E-ügyintézés felhasználói felülete

  A cikk dátuma április 2nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVH Elektronikus ügyintézés felhasználói felülete megváltozott! A könnyebb, gyorsabb e-ügyintézés érdekében kialakított új felület struktúrájáról mellékelten küldjük az MVH tájékoztatását.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • Kormányhivatali főosztályokká alakultak a megyei erdészeti igazgatóságok

  A cikk dátuma április 2nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Újabb feladatok kerülnek a kormányhivatalokhoz április 1-jétől, mivel a megyei és a járási hivatalokban összevonják a jelenleg önálló hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerveket, illetve további államigazgatási szervektől vesznek át feladatokat.

  A kormányhivatalok eddig ágazatonként elkülönülten, megyei és járási szinten működő, önálló feladat-és hatáskörrel bíró szakigazgatási szervekből (pl. munkaügyi központ, földhivatal, fogyasztóvédelmi felügyelőség, közlekedési felügyelőség, szociális és gyámhivatal), valamint a szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező feladatokat ellátó törzshivatalból álltak.

  Mától a szakigazgatási szervekből (a jelenlegi megyei igazgatóságokból, felügyelőségekből) kormányhivatali főosztályok, a járási szinten működőkből pedig osztályok lesznek. A kormányhivataloknál egy-egy főosztály több jelenlegi szakigazgatási szerv feladatát fogja ellátni, amellyel összefüggésben csökken a vezetői szintek száma. Az átalakítás célja az ügyek még gyorsabb elintézése, korábban ugyanis nem mindig lehetett tartani a 21 napos határidőt a szakhatósági eljárások miatt.

  Az alábbi szakhatóságok integrálódnak a hivatalba:

  Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatósági Szerv,
  Erdészeti Igazgatóság,
  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság,
  Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal,
  Fogyasztóvédelmi Felügyelőség,
  Földhivatal,
  Földművelésügyi Igazgatóság,
  Igazságügyi Szolgálat, Közlekedési Felügyelőség,
  Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság,
  Munkaügyi Központ,
  Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv,
  Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
  Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,
  Szociális és Gyámhivatal,
  Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv.

  Az integráció keretében elsősorban a hatósági típusú államigazgatási feladatok kerülnek a kormányhivatalokba. Összesen mintegy 2100 munkatárs kerül át a kormányhivatalhoz, ahova a szakigazgatási szervek szakmai irányítása is tartozni fog. „Az ágazati miniszterek a tervek szerint ezentúl a kormánymegbízottat és a járási hivatalvezetőt utasíthatják. A szakigazgatási szervek pedig az ottani irányítási rendszer részei lesznek. Ezzel megszűnik az eddigi kettős irányítás, ami így egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé” – fejtette ki korábban rádiónkban Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár.

  A változások eredményeképp nő a kormányhivataloknál elintézhető ügyek száma. Az azokkal kapcsolatos kérelmek pedig leadhatóak a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is, aminek köszönhetően az ügyfelek egyes ügyeket, amiket addig csak a megyeszékhelyen intézhettek, a jövőben már a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják.

  Kormányhivatali főosztályokká alakultak a megyei erdészeti igazgatóságok