Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Megvédtük az erdőgazdálkodás nemzeti jellegét

  A cikk dátuma április 30th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  tz

  Az EP kedden megszavazta az Európai Erdőstratégiáról szóló jelentést, melynek számos rendelkezése egyezik a magyar érdekekkel. „Az elfogadott állásfoglalás megtiltja többek között az erdőgazdálkodás uniós hatáskörbe emelését, ami a hazai erdészek egyik legfőbb törekvése. Jelentős magyar siker tehát, hogy ezt most az EP kimondta” – hívta fel a figyelmet Erdős Norbert fideszes EP-képviselő Strasbourgban.

  A néppárti politikus kiemelte: a jelentés legfőbb üzenete teljes mértékben összhangban áll a magyar erdőgazdálkodók érdekeivel. Kimondja ugyanis, hogy az Európai Parlament számára elfogadhatatlan minden kísérlet, mely uniós szintre kívánja emelni az erdőgazdálkodást. „Egyhangúan mondjuk tehát, hogy tartsuk tiszteletben az ágazat helyi és regionális jellegét és a tagállamok hatásköri illetékességét” – húzta alá Erdős Norbert.

  Az elfogadott dokumentum elismeri, hogy az erdők és az erdőgazdálkodók kiemelt szerepet töltenek be a vidék életében, nélkülük a vidék fejlesztése elképzelhetetlen.

  Az erdőgazdálkodást, és hozzá kapcsolódóan a fafeldolgozást ezért megfelelően támogatni kell a rendelkezésünkre álló vidékfejlesztési programokon belül. „Megnyugtat a tudat, hogy a magyar vidékfejlesztési program jelentős mértékben támogatja az erdeinket” – mutatott rá Erdős Norbert.

  Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás mellett azonban az erdőkkel összefüggő egyéb tevékenységeket is támogatnunk kell. Például a gombák és bogyós gyümölcsök szedése, a legeltetés és az agrár-erdészet, valamint a méhészkedés jelentősen hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez. „Külön öröm számomra, hogy a jelentés elismeri a rövid vágásfordulójú energiaültetvények és a belőlük származó biomassza hasznosságát és a fenntartható erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó jelentőségét” – emelte ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság fideszes tagja.

  (EPP-HungarianPress)

 • A szabadtéri tűz gyújtásának szabályai

  A cikk dátuma április 30th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.
  225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
  226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
  Az irányított égetés engedélyezése külterületen:
  Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
  Kivétel:
  Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

 • Az Erdőtörvény április 20-i módosításának végleges szövege

  A cikk dátuma április 29th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Honlapunkon már április 20-án jeleztük, hogy az Országgyűlés elfogadta egy un. „saláta módosító” keretében az Erdőtörvény módosítását, amely a köztársasági elnöki jóváhagyás után most már hivatalosan is megjelent a Magyar Közlöny 58. számában (mellékelve).

  A módosítás az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 2173/2005/EK tanácsi rendelet hazai bevezetéséről szól. Felhívjuk figyelmüket a mellékletben sárgával kiemelt részekre.

  Üdvözlettel:

  Duska József

  projektfelelős

 • Május 5-étől hatályos a Vadászati törvény módosítása

  A cikk dátuma április 29th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Több pontban lépnek életbe változások a jogszabályban

  A Vtv.-t módosító törvény a Magyar Közlöny 2015. április 27-én, hétfőn kiadott 58. számában jelent meg. Ennek értelmében 2016. február 29-éig meghosszabbították a körzeti vadgazdálkodási terveket, nem kötelező a 10 ezer hektárnál nagyobb és a különleges rendeltetésű vadászterületeken a felsőfokú végzettségű hivatásos vadász alkalmazása és a vad és gépjármű ütközések tekintetében visszaállt a jelenlegi Ptk. előtti rend.

  A jogszabály-módosítást április közepén szavazta meg a parlament és a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  A változások:

  A Vtv. 42. §-a kiegészül a (2) ponttal:

  42. § (1) A körzeti vadgazdálkodási terv az e törvényben foglalt célok megvalósítását szolgáló tíz évre szóló hosszú távú vadgazdálkodási előírás.

  (2) Az e törvény hatálybalépését követően első alkalommal jóváhagyott körzeti vadgazdálkodási terv 2016. február 29-ig szóló hosszú távú vadgazdálkodási előírás.

  Az 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  (4) A vadászati hatóság, amennyiben a vad és élőhelyének szakszerű védelme ezt különösen indokolttá teszi, felsőfokú végzettségű hivatásos vadász igénybevételét is előírhatja.

  (a korábbi (4) bekezdés így szólt: (4) A vadászati hatóság, amennyiben a vad és élőhelyének szakszerű védelme ezt különösen indokolttá teszi, felsőfokú végzettségű hivatásos vadász igénybevételét is előírhatja, míg tízezer hektárt meghaladó vagy különleges rendeltetésű vadászterület esetén felsőfokú végzettségű hivatásos vadász igénybevétele kötelező.)

  75/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

  (1) A jogosult a vadászható állat által okozott kárért való felelősség Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályai alapján köteles a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a vadászatra jogosult ellenőrzési körén kívül eső oknak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül eső okot kell tekinteni.

  (2) A vadászható állat által okozott kárért való (1) bekezdés szerinti felelősség és a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség találkozása esetén a Polgári Törvénykönyvnek a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

  (a korábbi 75/A. § így szólt: A jogosult a vadászható állat által okozott kárért való felelősség Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályai alapján köteles a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt megtéríteni.)

  A Magyar Közlöny a változásokat tartalmazó száma letölthető innen.

  Forrás: OMVK Sajtóközlemény

  Erdészüdvözlettel:

  Duska József

  MEGOSZ

 • M E G H Í V Ó a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) 2015. évi Közgyűlésére

  A cikk dátuma április 27th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Értesítem, hogy a MEGOSZ következő Közgyűlését az Elnökség

  2015. május 20-án (szerdán) 10 órára

  hívja össze a MEGOSZ székhelyén, az Erdészeti Információs Központ tanácstermében

  (1021 Budapest, Budakeszi út 91.)

  Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója a 2014. évről (Luzsi József, elnök)

  2. A Felügyelő Bizottság jelentése az előző Közgyűlés óta eltelt időszakról és a 2014. évről (Könnyű István, a Felügyelő bizottság elnöke)

  3. A MEGOSZ 2014.evi MERLEG elfogadása (Luzsi József, elnök)

  4. 2015. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János, ügyvezető elnök)

  5. Egyebek 

  Az Elnökség, az esetleges határozatképtelenség esetén, a megismételt Közgyűlést az eredeti napirendi pontok megtárgyalására 2015. május 20-án 10 óra 30 percre hívja össze, azonos helyszínre. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

  A jelen meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül várjuk a MEGOSZ Titkárságára írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat a napirend kiegészítésére, annak indoklásával. A 2014. évi mérleg és a MEGOSZ bíróság által nemrég elfogadott, új Alapszabálya a MEGOSZ honlapján (www.megosz.org) mindenki számára elérhető.

  Szeretettel várjuk valamennyi tagtársunkat a Közgyűlésre!

  A Közgyűlést követően a MEGOSZ pártoló tagjainak bemutatóit tekinthetik meg.

  A Meghívó hátoldalán az eddigi hagyományoknak megfelelően, összefoglaltuk az elmúlt év legfontosabb történéseit, eredményeit. Áttekintve a leírtakat, büszkék lehetünk, mert hatékonyan képviseltük a magyar magánerdő érdekeit.

  Azonban az eredményes érdekképviseleti munkához jól működő Szövetségre van szükség! Ezért kérem Kedves Tagtársamat, hogy a mellékelt csekken tagdíját szíveskedjen rendezni.  A MEGOSZ új ALAPSZABÁLYA rendkívül szigorú előírásokat tartalmaz (pl. kizárás) a tagdíjbefizetés elmulasztása esetén, ezért külön is kérünk minden tagtársunkat, hogy szíveskedjen a 2015. évi tagdíjakat mielőbb befizetni! (Tagdíjjal kapcsolatos kérdés esetén titkárságunkon tájékozódhat a 06-1-391-42-90-es telefonszámon.)

  Mivel az egykori birtokhasznosítási bizottságok már megszűntek, szeretnénk, ha az előző években azokban tevékenykedő tagtársaink is minimális mértékben hozzájárulnának Szövetségünk működéséhez, hasonlóan a magánszemély pártoló tagjainkhoz. Ezért nekik is mellékelünk a legkisebb tagdíjról, vagyis 3.000 forintról szóló csekket, kérve támogatásukat.

  Budapest, 2015. április 21.

  Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

  Luzsi József

  elnök

   

   

   

 • Erdőtelepítés és SAPS támogatás együttes igénylése

  A cikk dátuma április 27th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Gazdálkodók!

  A Közös Agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet a 32. cikk (2) bekezdésben rendelkezik a „támogatható hektár” fogalmáról.

  Ennek értelmében a 2008 után megvalósított erdőtelepítéssel érintett területek SAPS-ban támogatható területnek minősülnek.

  A fenti rendelet alapján a 2008. év után a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre 2015-től az erdőtelepítéses jogcímben jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatás (SAPS) iránt is benyújthatnak kérelmet az egységes kérelem keretében.

  A támogatási jogosultságot szerzett erdőrészletekre lekötött források figyelembevételével, az igényelt erdőtelepítéses jogcímben benyújtott kifizetési kérelem részét képező jövedelempótló támogatás, valamint ugyanazon erdőrészletre igényelt területalapú támogatás (SAPS) pontos támogatási összegei a kifizetési kérelem ügyintézése során kerülnek megállapításra.

  Forrás: MVH

  Erdészüdvözlettel:

  Duska József

 • Első kifizetési kérelem benyújtásának szabályai egyes erdészeti támogatásoknál

  A cikk dátuma április 27th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Gazdálkodók!

  A 2014. évben egyes erdészeti jogcímekben támogatási jogosultságot szerzett ügyfelek esetében első kifizetési kérelem benyújtására a 2016-os egységes kérelem benyújtásáig lesz lehetőség. Az alábbi jogcímek esetében lesz lehetőség a 2015. év után még a 2016-os évben is első kifizetési kérelmet benyújtani:

  124/2008. (IX.24) FVM rendelettel (EKV rendelet).

  139/2009. (X.22) erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások feltételeiről szóló rendelet (ENTB rendelet).

  32/2008. (III.27.) erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások szabályairól szóló rendelet (EP rendelet).

  46/2009 FVM rendelet agrárerdészeti rendszerek (Agrárerdészet).

  Minden esetben, a jogcímrendeletekben, a kifizetési kérelmek benyújtására megállapított határidők érvényesek.

  Az EKV, ENTB rendelet és az EP rendelet vonatkozásában, amennyiben több erdőrészlet került jóváhagyásra, a rendelet továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy az erdőrészletekre külön gazdasági évben nyújtsanak be az ügyfelek kifizetési kérelmet, de a további erdőrészletekre is az első kifizetési kérelmet be kell nyújtani 2016-ban.

  Erdészüdvözlettel:

  Duska József

 • KÖBÖZŐKÖNYV 2015 – rönk és hengeresfa köbözéshez

  A cikk dátuma április 23rd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Szíves figyelmükbe ajánljuk az alábbi kiadványt:

  KÖBÖZŐKÖNYV 2015 – rönk és hengeresfa köbözéshez

  A héten jelent meg a KÖBÖZŐKÖNYV – Rönk és egyéb hengeresfa köböző táblázatok című kiadvány 6. kiadása. A faanyagok adás-vételéhez elengedhetetlen segédeszköz centiméteres átmérőugrásokkal, három-tizedesjegy pontossággal adja a hengeres faanyagok térfogatát.

  3

  Tartalom

  – Fafajcsoportok szerinti (8 csoport) csúcsátmérős köböző-táblázatok

  – Középátmérő szerinti köböző-táblázatok

  – Rúdfa, Bányafa, Bányapillérfa, Bányadorong- és féldorong, Vezetéktartó faoszlop, Állványfa, Cölöpfa csúcsátmérő szerinti köböző táblázatai

  – Szaknévsor: a szakterület szereplőinek, beszállítóinak szaknévsora  

  A kiadvány [mérete: A5, 268 oldal] megvásárolható a FAGOSZ Szakkönyvesboltjában, bruttó 3.500,- (nettó 2.756,-) Ft/db áron.

  Telefon: +36 1 798-5685 – email: info@fagosz.hu

  Forrás: FATÁJ

  Erdészüdvözlettel:

  Duska József

 • 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

  A cikk dátuma április 23rd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére – közölte a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Magyarország várhatóan 100 százalékosan felhasználhatja az előző uniós költségvetési ciklusban e területen rendelkezésre álló forrásokat – tette hozzá Kis Miklós Zsolt. Pályázni május 5-től lehet.

  2

  Az államtitkár elmondta: a maradványpénzek felhasználásával egyrészt a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokat kívánják fejleszteni. Erre a célra 15 milliárd forint jut. Másrészt a fiatal gazdák induló támogatását kívánják finanszírozni. Ezt 10 milliárd forintot tesz ki, míg a kertészeti gépek beszerzését szintén 10 milliárd forinttal támogatják – közölte.

  Kis Miklós Zsolt hozzátette: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretösszege – Darányi Ignác Program – 2007-2013 között a magyar társfinanszírozással együtt több mint 1500 milliárd forintot tett ki. Eddig több mint 1200 milliárd forintot fizettek ki – mondta.

  Részletezve a pályázatokban foglaltakat, elmondta: a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztését tartalmazó jogcímen a települési önkormányzatok, ezek társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, de egyházi jogi személyek is pályázhatnak gépbeszerzésre. Így például mikrobuszok és terepjárók beszerzésére is.

  A pályázaton azok a települések vehetnek részt, amelyek lakosságszáma 5 ezer alatti, vagy nem haladja meg a 100 főt négyzetkilométerenként, vagy az 5 ezer lélekszám feletti település esetében a lakosság több mint 2 százaléka tanyás térségben él. A pályázható összeg 15 milliárd forint. Ennek a keretnek a nagyobbik hányada, 10 milliárd forint jut a tanya- és falugondnoki hálózat fejlesztésére, míg 5 milliárd forintra lehet pályázni a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése esetében.

  Pályázni május 5-től lehet. Követelmény azonban, hogy a beszerzéseket még az idén meg kell valósítaniuk azoknak, akik nyernek, sőt az év végéig el is kell számolniuk.

  A fiatal gazdák induló támogatását az előző évekhez hasonló feltételekkel hirdetik meg, 10 milliárd forintos kerettel. Fontos – hívta fel a figyelmet az államtitkár –, hogy az unió új költségvetési ciklusában (2014-2020 között) ezek a feltételek már megváltoztak. Azok a fiatal gazdák indulhatnak a mostani pályázaton, akik például korábban nem nyújtottak be és az idén sem nyújtanak be területalapú támogatási kérelmet.

  A kertészeti gépbeszerzés támogatására ugyancsak 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A támogatás mértéke 35 százalékos, de a fiatal gazdák és a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók is további 10 százalékos többlettámogatást kapnak. Mind a fiatalgazda-támogatásra, mind a kertészeti gépbeszerzésre május 18-tól lehet pályázni, és itt is fontos kritérium az idei elszámolás – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a Darányi Ignác Program forrás lehívása már most is közel van a 100 százalékhoz.

  Forrás: Miniszterelnökség

 • Az erdőgazdálkodás komplex feladat: művelés, nevelés és üzemszervezés

  A cikk dátuma április 23rd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  1

  Bognár Miklós erdőmérnök (elöl) és Csuti Elemér mintagazda a tanulók egy csoportjával bejárják a csemetést. Fotó: Horváth László

  Csuti Elemér faiskoláját a szakma is kiválónak tartja, így nem véletlen, hogy technikusi képzéshez szolgálhat tananyagként.

  Erdőgazdálkodók esetében előírás szakmai tanácsadó alkalmazása. A szakértő és tulajdonos találkozásainak alkalmával hamar kiderült, olyan munka folyik a területen, ami a leendő erdő technikusok számára is bemutatható.

  – Egyedülálló és példaszerű, amit Csuti Elemér művel – állítja a tanácsadónak kijelölt nyugdíjas erdészmérnök. Bognár Miklós a Soponyai Erdészet volt vezetője, aki a székesfehérvári Comenius Szakközépiskola felnőtt képző tanári karának tagja is, így kézenfekvő volt a terület gyakorlati oktatás céljára való kihasználása.

  Haladva az erdőben egymást érik a különböző évjáratú csemeteültetvények. Csuti Elemér sorra mutatja, melyiket mikor, milyen módon ültette, és nem maradt ki a vadak okozta kár észrevételezése sem. Szinte fűnyírószerűen letarolták néhány helyen a friss telepítéseket. Ottjártunkkor a legutóbbi erdőtisztítás s levágott gallyainak szépen kupacolt sorát is megcsodálhattuk. Az ágakat nem tüzelik el, hanem hagyják lebomlani. De nemcsak nézelődtünk, hallgattuk is a gazdát:

  – Egy ilyen telepítésnél nagyon sok buktató van, amit a saját kárán tanul meg az ember. Mára egészen belejöttem, de azért biztosan sok mindent másként tennék. Az erdőgazdálkodás egy komplex feladat, ami a művelésről, nevelésről és üzemszervezésről szól. Folyamatos tanulást kíván az erdő, de a szívvel, lélekkel végzett munka mindig meghozza a gyümölcsét. Örülök a tanulók érdeklődésének, hiszen a teljesítmény elismerése, ha a tapasztalatokat átadhatjuk az utókornak – beszélt örömről és nehézségekről Csuti Elemér.

   Csuti Elemér 25 hektáros területen gondozza erdő-gazdaságát. A faültetvény nagy része teljesen új telepítés. A legöregebb rész is csak 14 éves. Tölgy, akác fekete dió és török mogyoró képezi az állomány legjavát.

  Forrás: duol.hu