Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Vonják vissza a földadót!

  A cikk dátuma január 30th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Erdőtulajdonosok, Erdőgazdálkodók!

  A Földművelésügyi Minisztérium – a Kormány szándékával összhangban – nem támogatja a földadó kivetését és a Miniszter arra kér minden Önkormányzatot, aki kivetett ilyen adót, hogy vonja vissza azt.

  A fentiekről készült sajtóhírt az alábbiakban közöljük.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök
  _____________________

  Tájékoztatásul küldöm a tárca közleményét:

  Vonják vissza a földadót!

  Magyarország Kormánya szerint a magyar föld a magyar gazdák jövendőjének létalapja kell legyen. Ennek jegyében harcba szálltunk az elmúlt években a helyi földművesek érdekeiért. Célul tűztük ki, hogy minél több vidéki embernek munkalehetőséget biztosítson a föld azáltal, hogy közös nemzeti kincsünket megóvja a hazai és külföldi spekulánsoktól.
  Tegnap Fazekas Sándor miniszter ezért is tette egyértelművé, hogy nem támogat semmi olyan intézkedést, mely a földműveseket sújtja.
  Ezért arra kér minden Önkormányzatot, aki kivetette a gazdákat sújtó földadót, hogy vonja vissza azt.

  FM Sajtóiroda

 • FONTOS! SÜRGŐS! Több vidékfejlesztési jogcím (köztük erdészeti gép, fiatal erdők állománynevelése, erdőtüzek és szaktanácsadás) rendelet módosításának véleményezése

  A cikk dátuma január 28th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az alábbi levél kíséretében most kaptuk meg  az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló MvM rendelet tervezetét.

  Kérem, hogy amennyiben- különösen az alábbi négy rendelet módosításával kapcsolatban észrevételük, módosító javaslatuk van, azt küldjék meg 2015. január 28-án 16 óráig a MEGOSZ Titkárságának:

  8.oldalon a 4. pont: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításaoldalon:

  16.oldalon a 14. pont: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet módosítása

  30.oldalon a 30. pont: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása

  45.oldalon a 46. pont: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV.8.) VM rendelet módosítása

  A fenti négy, részben vagy teljesen erdészeti témájú módosításokra vonatkozó részeket külön csatoljuk a könnyebb érthetőség érdekében.

  Erdészüdvözlettel:
  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

  ***************************************************

  Tisztelt Címzett!

  Mellékelten megküldöm  – Közigazgatási egyeztetés keretében, Elektronikus úton – Az európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló agrár-Detached Vidékfejlesztési Támogatási tárgyú rendeletek módosításáról Szóló MVM rendelet A tervezetét.

  Kerem, a hogy a rendelet A-tervezetekkel kapcsolatos egyetértését, esetleges észrevételeit kivételesen Soron kívül

  2015. január 29-én 10.00 óráig

  Elektronikus úton barbara.bezi.farkas@me.gov.hu ​​e-mail címre megküldeni szíveskedjék.

  Budapest, 2015. január 27.

  Üdvözlettel:

  DR. Petneházi-TÓTH JUDIT főosztályvezető
  Agrar-Vidékfejlesztési Koordinációs Főosztály
  Agrar-VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT Felelős ÁLLAMTITKÁRSÁG
  MINISZTERELNÖKSÉG
  H-6000 Kecskemét, Ipoly U. 1.
  Tel .: +36 76 795 365; +36 30 269 6321
  E-mail:

 • MVH közlemény az erdészeti gépparktámogatás kifizetés igénylésről

  A cikk dátuma január 27th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy megjelent az MVH 7/2015. (I.23.) számú közleménye az EMVA-ból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről, melyet ezúton mellékelünk.

  A közlemény szövege és mellékletei az alábbi linkre kattintva olvasható és tölthető le:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk72015

  A fontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze:

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • 2015. évi közfoglalkoztatás anyagai

  A cikk dátuma január 22nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatók!

  Az alábbi levél kíséretében most kaptuk meg a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztályától a 2015. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programban részt venni kívánó közfoglalkoztatóknak kitöltendő, a kérelem beadásához szükséges valamennyi dokumentáció iratmintáit, melyet ezúton mellékelten megküldök. A kérelem anyagát letölthetik a www.megosz.org honlapunkról is.

   2015-01-09-Tájékoztató-OKP-2015.

  01.22. BM kísér- levele közfoglalkoztatás

  A KÉRELEM és nyilatkozat 2015

  4-sz-mell-_kozfoglalkoztatas_segedtabla

  5-sz-mell-_kozfoglalkoztatas_segedtabla

  Segédtábla-kitöltési-útmutató-20150119

  Kérünk minden magánerdős közfoglalkoztatót, hogy a rendelkezésre álló rövid határidőt figyelembe véve készítsék el kérelmüket, és azt mind papír alapon, mind pedig elektronikus úton is adják be 2015. január 30-ig a területük szerint illetékes Munkaügyi Központnak.

   A MEGOSZ a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés estén a továbbiakban is készséggel áll a magánerdősök rendelkezésére!

  Erdészüdvözlettel:
  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • Megújította az ERTI az erdei vadkárbecslési segédleteket

  A cikk dátuma január 22nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Erdőgazdálkodók, vadgazdálkodók és kárszakértők figyelmébe ajánljuk!

  Összefoglaló az erdei vadkárbecslés általános szabályairól és az alkalmazható pénzügyi értékekről

  A mellékletben megadott I-VI. táblázat (2-7. sz. melléklet) mindösszesen 35 technológiai megoldás elemzéséből született, az egyszerűsítésre törekedve a közeli értékek összevonásával és a kis tételű megvalósulások kiejtésével. Az adatok a 2014/2015. évre átdolgozásra kerültek.

  A számsorok országos átlagadatok, amitől a helyi sajátosságok függvényében a szakértők nyilván eltérhetnek, de viszonyítási alapként mindenképpen van jelentőségük. A C I.kiv értékek kifejezetten a mennyiségi károk értékeléséhez használható mutatók. Tartalmazzák a valamilyen formában megismételendő talaj-előkészítés, a szaporítóanyag (makk, csemete, mag, dugvány, stb.) és az erdősítés költségeit. Az egyéves értékkel ellentétben azonban nem kamatosítottunk, a kár-értékelés-térítés rövid időintervalluma miatt azt nem tartjuk indokoltnak.

  Az állományokhoz tartozó számsorokat addig az időpontig adtuk meg, amíg a módszer alkalmazása szakmailag indokolható. Egy-két évvel, de legfeljebb a következő erdőnevelési beavatkozásig a kamatos kamatszámítás szabályai szerint az értékek exponálhatók.

 • “A kormány a piaci szereplők javaslataira figyelemmel 2015. március 1-ig meghosszabbította az online árukövető rendszer próbaüzemét.

  A cikk dátuma január 22nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Figyelmükbe ajánlom az  EKÁER -el kapcsolatban, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tájékoztatást:

  “A NAV revizorai, pénzügyőrei az év első két hónapjában ellenőriznek, de ezek fő célja február 28-ig a tájékoztatás. Az adóhatóság munkatársai a mulasztókat figyelmeztetik, de március 1-ig nem szabhatnak ki mulasztási bírságot. A vállalkozások a próbaüzem végéig mentesülnek a kockázati biztosíték megfizetése alól is.

  A piaci szereplőktől beérkező észrevételek és javaslatok, valamint  a próbaüzem első két hónapjának tapasztalatai alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium megvizsgálja a jogszabály módosításának lehetőségét és szükségességét. Azoknál a kérdéseknél, panaszoknál, amelyek orvoslása csak jogszabály-módosítással lehetséges, a gazdasági tárca javasolni fogja az országgyűlésnek a törvény módosítását.

  (Nemzetgazdasági Minisztérium)”
  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Javaslatok kérése a jövőbeni erdészeti képzési, szaktanácsadási témákra

  A cikk dátuma január 19th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Területi Szaktanácsadási Központok, Erdészeti Szaktanácsadók,

  Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Mellékelten megküldöm a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától kapott felkérést és az ahhoz kapcsolódó információkat, amelyben a jövőbeni erdészeti képzési, szaktanácsadási témákra kérnek javaslatokat.

  Amennyiben támogatásra érdemes, erdészeti szaktanácsadási, képzési javaslatuk van, kérjük szíveskedjenek megküldeni a mellékelt excel táblában az erdészet fejezetben 2015. január 22-ig a MEGOSZ titkárságára. 

  Az alábbi jogszabályokban találhatóak segítségül a jelen szabályozás szerinti képzési, szaktanácsadási lehetőségek:

  52/2007 FVM rendelet a szaktanácsadás támogatásáról (ebben találhatók a támogatható szaktanácsadási tématerületek)

  139/2008 FVM rendelet a képzések támogatásáról (ebben van a jelenleg támogatható képzések listája)

  Amit FONTOS tudni, hogy a támogatott témák (képzés és szaktanácsadás esetében egyaránt) mindegyikének kapcsolódnia kell a VP fókuszterületeinek valamelyikéhez, amelyek az alábbiak:

   Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben

  Fókuszterület (1A)

  Az innováció, együttműködés és a tudásbázis fejlesztése a vidéki térségekben

  Fókuszterület (1B)

  A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, élelmiszertermelés és az erdészet, valamint a kutatás és az innováció között., beleértve a környezeti menedzsment és teljesítménynövelési célt

  Fókuszterület (1C)

  Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban

  Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése

  Fókuszterület (2A)

  A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra

  Fókuszterület (2B)

  Megfelelően képzett gazdálkodók mezőgazdasági ágazatba való belépésének és különösen a generációs megújulásnak az előmozdítása

  Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása Fókuszterület (3A)

  Az elsődleges termelők versenyképességének növelése az agrár-élelmiszerláncba való jobb integrálásuk által a minőségrendszereken keresztül, mezőgazdasági termékek hozzáadott értéke, helyi piacok és rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, termelői csoportok és szakmaközi szervezetek

  Fókuszterület (3B)

  A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés és megelőzés támogatása

  Prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

  Fókuszterület (4A)

  A biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000 területeken, a természeti vagy más specifikus kényszerrel bíró területen és a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása, megőrzése és erősítése, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása és megőrzése

  Fókuszterület (4B)

  A vízgazdálkodás javítása, beleértve a trágya és növényvédőszer-kezelést

  Fókuszterület (4C)

  A talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása

  Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbon-szegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban

  Fókuszterület (5A)

  A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása

  Fókuszterület (5B)

  A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása

  Fókuszterület (5C)

  A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése

  Fókuszterület (5D)

  A mezőgazdaságból származó üvegház gáz és ammónia kibocsátás csökkentése

  Fókuszterület (5E)

  A szén megőrzésének és megkötésének előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben

  Prioritás: A társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

  Fókuszterület (6A)

  A diverzifikálás, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtés megkönnyítése

  Fókuszterület (6B)

  A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben

  Fókuszterület (6C)

  Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekben

   

  Szíves segítségüket előre is köszönjük!

   

  Üdvözlettel:

   

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

   

  Melléklet Javasolt képzési és szaktanácsadási témakörök_sablon

 • MVH közlemény az innovatív technológiák bemutató üzemi tájékoztató programokkal kapcsolatban

  A cikk dátuma január 14th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2015 (I. 13.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX. 9.) MVH Közlemény módosításáról.

  A közlemény tájékoztatója az alábbi linken elérhető:​

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk42015

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • FONTOS! SÜRGŐS! KEZDŐDIK AZ ÚJ KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM, A KÉRELMEK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE JANUÁR 30.!

  A cikk dátuma január 13th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatók!

  A Belügyminisztérium előzetes információja szerint napokon belül megküldik Szövetségünknek a 2015. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programban való részvétellel kapcsolatos hivatalos Tájékoztató anyagot. Amint megkapjuk, azonnal továbbítjuk Önöknek kör-email formájában, illetve a honlapunkon (www.megosz.org) is közzétesszük a beadáshoz szükséges Kérelem iratmintájával együtt.
  Telefonon kapott tájékoztatás alapján különösebb változás nem várható, így az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is kérelem útján történik a támogatás igénylése.
  Az idei közfoglalkoztatási program maximális időtartama 2015. március 01-től 2016. február 29-ig tarthat.
  A kérelmeket 2015. január 30-ig kell megküldeni a területük szerint illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Központjának. A kérelem iratmintáját még ezen a héten megküldi a Belügyminisztérium a kormányhivatalok részére.
  Egyetlen változásra számíthatnak a közfoglalkoztatók, hogy valószínűleg ebben a programidőszakban már a közvetlen költségek, anyagköltségek is elszámolhatóak lesznek.
  Az újonnan belépő magánerdős közfoglalkoztatók is közvetlenül, a területük szerint illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Központjaival vegyék fel a kapcsolatot, akik minden információval és dokumentummal készséggel állnak rendelkezésükre.
  Kérjük az érintetteket, hogy a következő napokban kísérjék nagyobb figyelemmel e-mailen és a honlapunkon e témában megjelenő tájékoztató anyagainkat!
  A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége a továbbiakban is mindent megtesz a magánerdős közfoglalkoztatók gyors és naprakész tájékoztatásáért és az aktuális információk átadásáért, hiszen a magánerdős közfoglalkoztatás mindannyiunk ügye!
  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • FONTOS! Sürgős! A 2015. január 01-ével életbe lépett Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel kapcsolatos első tájékoztatás magánerdősök részére

  A cikk dátuma január 8th, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Erdőtulajdonosok, Erdőgazdálkodók!

  2015.január elsejétől bevezetésre került az EKÁER / Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer / és ennek következtében közúti fuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat.

  A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott egyéb kockázatos termékek között szerepelnek a 4401 vámtarifaszámon az energia célú, a 4403 vámtarifaszámon a tovább feldolgozásra alkalmas faanyagok:

  4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor, és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
  4403 Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is

  Emiatt a rendszer alkalmazása – a meghatározott esetekben – a magán erdőtulajdonosokat és gazdálkodókat is jelentős mértékben érinti. Mikor kell, illetve nem kell EKÁER számot kérni?

  BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN:

  Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítés esetén, a 22/E. § (8) bekezdés b)-j) pontjaiban meghatározott adatokat az EKÁER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKÁER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig.

  Tekintettel arra, hogy a feltételek között szerepel az is, hogy az értékesítés adóköteles legyen, nem kell EKÁER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg. Továbbá első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKÁER számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Az Art. végfelhasználónak tekinti azt a természetes személyt, aki a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja.

  Közúton, címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles termékértékesítés esetében kell, ha nem történik értékesítés, illetve az Art. szerinti végfelhasználó részére történő értékesítés esetében nem kell EKAER számot kérni.

  Külföldi áruforgalom esetén mindig kell EKÁER számot kérni.

   Mellékeljük a vonatkozó jogszabály szövegét, az EKÁER rendszerrel kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és válaszokat, a további információkat tartalmazó honlap elérhetőségeket és egyéb hasznos tudnivalókat.

  A nemzetgazdasági miniszter 51

  Általános szabályok

  Az Art 2015 jan 1-tőlhatályos rendelkezései

  EKÁER 3

  ekaer-szám-igénylése2

   

  Jogkövetkezmények

  kockazatos-termekek-normaszoveg

  Mentességek

  A fentiekre való tekintettel közúti szállítás előtt tájékozódjanak az érvényes szabályokról!

  A MEGOSZ, tagjai érdekeit képviselve, begyűjt minden elérhető információt, állásfoglalásokat kér, és részletes tájékoztatást ad még január végéig, mert a bírságolásra vonatkozó törvényi rendelkezéseket az állami adó- és vámhatóság 2015. február 1-jétől alkalmazza, tehát az EKÁER rendszer bevezetését követően 30 napos türelmi időszak van jelenleg is érvényben, így mulasztási bírság és lefoglalás helyett csak figyelmeztetés alkalmazására kerülhet sor az év első hónapjában.

  Kérjük segítse tájékoztató munkánkat azzal, hogy a MEGOSZ Titkárságára (megosz@mail.datanet.hu) megírja tapasztalatait, tanácsait,  javaslatait a rendszer működésével kapcsolatban!

  Köszönettel és erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök