Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Az EMVA-ból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosítása

  A cikk dátuma november 26th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az EMVA-ból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, amelyben megtalálhatók az alábbi módosítások:
  –  EMVA-ból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet módosítása, amelynek rövid összefoglalása a következő:

  „22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2) bekezdés a) pontot a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”
  (2) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „150 hektár-t” szövegrész helyébe a „100 hektár-t” szöveg lép.
  A rendelet az alábbi linken érhető el:
  http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/1d1c6d035abd06959bc07d8e180ba54fc8752af1/megtekintes

  – EMV-ból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása, amelynek rövid összefoglalása a következő:

  21. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

  „(4) Építési engedély-köteles beruházásoknál az ügyfél a kifizetési kérelemhez mellékeli
  a) az illetékes építési hatóság jogerős használatbavételi engedélyének másolatát,
  b) – ha a használatbavételi engedély még nem emelkedett jogerőre – a nem jogerős használatbavételi engedély másolatát, vagy
  c) – ha a használatbavételi engedélyt az ügyfél még nem kapta kézhez – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásának igazolását.

  (4a) A (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a kifizetési kérelemhez kapcsolódó kifizetésre csak azután kerülhet sor, hogy az ügyfél a jogerős használatbavételi engedély másolatát annak kézhezvételétől számított 5 napon belül, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig megküldi az erdészeti hatóság részére. Az MVH a kifizetési eljárást a jogerős használatbavételi engedély másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti.”

  (2) A 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
  „(7) Amennyiben az ügyfél az építési engedélyköteles beruházások esetében legkésőbb 2015. szeptember 30-ig nem igazolja, hogy rendelkezik az építési hatóság által kiadott jogerős használatbavételi engedéllyel, abban az esetben az építési engedélyköteles létesítmény vonatkozásában támogatásra nem jogosult.”

  (3) A 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 13. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
  „13/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 8. § (4) és (4a) bekezdést, valamint 12. § (7) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

  A rendelet az alábbi linken érhető el:
  http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/1d1c6d035abd06959bc07d8e180ba54fc8752af1/megtekintes

  – A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása, melynek rövid összefoglalója a következő:
  10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet [a továbbiakban: 25/2012. (III. 20.) VM rendelet] 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(5) Az ügyfél a 2. §-ban felsorolt műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 9-ig végezheti el.”
  (2) A 25/2012. (III. 20.) VM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:
  „17. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 10. § (5) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”
  A rendelet az alábbi linken érhető el:
  http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/1d1c6d035abd06959bc07d8e180ba54fc8752af1/megtekintes

  Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni az egyes erdészeti vidékfejlesztési intézkedések rendeletmódosításaiban foglaltakat!

  Köszönettel és erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

  Leave a reply

  Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.