Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • A magánerdősök az idén is igényelhetnek erdő-Natura támogatást!

  A cikk dátuma április 22nd, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Tájékoztató

  A MEGOSZ már a 2004. évi Natura területek kijelölését követően indítványozta, hogy a korlátozások miatti elmaradt haszon és árbevétel kiesés kompenzálására kaphassanak a magyarországi magánerdő tulajdonosok a mintegy 180 ezer hektár Natura-2000 hálózatba kijelölt erdőterületen támogatást. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások végül 2011-12-ben eredményre vezettek és 2012.áprilisában megjelent a Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012.(IV.27.) számú rendelet, ami ma is érvényes és hatályos formájában elérhető   a http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200041.VM linkre kattintva. A rendelet értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan naturás magánerdő gazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel (benyújtott erdőterv kérelemmel), gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és a támogatási határozat kézhezvételét követő 10 hónapon belül részt vesz a Natura-2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzések valamelyikén. A legkisebb támogatható terület 1 hektár. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig (!) igényelhető. Ugyanakkor ez az időpont majdnem 1 hónappal, június 10-ig meghosszabbítható, mivel ekkor is befogadják az erre irányuló kérelmeket, igaz, hogy egyre csökkenő (1 % csökkenés munkanaponként) támogatási hányaddal. Továbbá, aki május 15-ig benyújtja az egységes kérelmet, az június 02-ig szankciómentesen módosíthatja az abban foglalt adatokat.

  Fontos, hogy az idén adategyeztetésre is felszólítják az egységes kérelmet benyújtókat, ami esetenként hosszabb időt vehet igénybe, ezért kérjük, ne halasszák az utolsó pillanatra a kérelmek benyújtását!

  A beadással kapcsolatban felmerült kérdésekkel telefonon az MVH ügyfélszolgálatához a 06-1/374-3603, 06-1-/374-3604 telefonszámokon, elektronikusan a honlapon található “Kérdések / Kérdés feltevése”

  <http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kerdesek/kerdes_felteves> menüponton keresztül lehet fordulni, melyre a Hivatal munkatársai rövid időn belül válaszolnak.

  Az egységes kérelem benyújtásáról további részletek az 53/2014. (IV.8.) számú MVH Közleményben

  <http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk532014> olvashatók.

   A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 12-70 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik az érintett erdők korának és fafajösszetételének függvényében.

  Kérjük, hogy minden arra jogosult nyújtsa be támogatási kérelmét május 15-ig és terjessze ennek a lehetőségnek a hírét környezetében azon jogosultak között is, akik tavaly még nem nyújtottak be Natura kérelmet!

  Mi a teendő, ha most nyújtok be először erdő-Natura támogatásra egységes kérelmet?

  Ha meg akarom tudni, hogy van-e naturás erdőrészletem és ismerem annak blokkazonosítóját, akkor a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete 4.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében, a NATURA 2000 erdőterületek fizikai blokkazonosító szerint meghatározott, 2013/2014. gazdálkodási évben érvényes jegyzéke az alábbi linket megnyitva olvasható:

  http://umvp.kormany.hu/download/5/78/60000/IHk_2013_031_%28III_28%29_IHkozlemeny_mell%C3%A9klet_blokk.pdf

  1.Amennyiben van támogatható naturás erdőterületünk, de még nincs bejelentett erdőgazdálkodója (nem működő magánerdő), akkor ezt a bejelentést a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál minél előbb meg kell tenni előzetes telefonos időpont egyeztetéssel. Az Erdészeti Igazgatóságok országos listája az elérhetőségekkel itt található: http://www.nebih.gov.hu//elerhetosegek

   

  2.Amennyiben van bejelentett erdőgazdálkodónk az adott erdőre vonatkozóan, akkor szintén az illetékes erdészeti igazgatóság megkeresésével ellenőrizhetjük, hogy van-e az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervünk. Ha nincs, akkor haladéktalanul kérelmezzük az erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv készítését az erdészeti hatóságtól (illetékes erdészeti igazgatóságtól), csak ezután nyújtsunk be támogatási kérelmet!

   

  3.  Ezt követően forduljunk segítségért a legközelebbi falugazdászhoz, nemzeti agrárgazdasági kamarai tanácsadóhoz, vagy erdészeti szakirányítóhoz a lakóhelyünk közelében, aki segít a támogatási kérelem benyújtásában és – ha szükséges – az azt megelőző jogosultság megszerzésében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.

  Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy ugyan csökkenő támogatási mértékre, de egészen június 10-ig lehetőség van a kérelmek pótlólagos benyújtására!

  Azoknak is érdemes hivatalosan megkezdeni területükön az erdőgazdálkodást, akik az elhúzódó adminisztráció miatt esetleg idén már nem tudják benyújtani kérelmüket, mert a támogatások lehívására reményeink szerint a jövőben is lehetőség lesz és akkor is alapfeltétel marad, hogy az erdőrészletnek legyen bejelentett erdőgazdálkodója.

  A MEGOSZ valamennyi kérelmezőnek támogatást, folyamatos információt szeretne nyújtani, ezért, ha a Natura jogcímmel kapcsolatban bárkinek kérdése van, hívja a 06-1-391-42-90 számot munkaidőben, küldjön e-mailt címünkre (megosz@mail.datanet.hu), vagy érdeklődjön munkaidőn túl, akár hétvégén is a 06-30-455-22-61 mobilszámon.

  Eredményes kérelembenyújtást kívánva, erdészüdvözlettel:

   Luzsi József elnök,

   Dr. Sárvári János ügyvezető elnök

 • FIGYELEM! További fontos tudnivalók az egységes kérelmek benyújtásával és az adatellenőrzésekkel kapcsolatban!

  A cikk dátuma április 22nd, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Egységes Kérelmet Benyújtó Erdőgazdálkodók!

   Az MVH elnökétől, Palkovics Péter úrtól a mellékelt levelet kaptuk, amelyben felhívja figyelmünket az egységes kérelmek minél előbb történő benyújtására. Erre annál is inkább szükség van, mert 2014. április 09-től kezdődően az első elektronikus felületre történő belépéskor minden ügyfél adatellenőrzésen esik át és ez bizonyos esetekben meghosszabbíthatja a benyújtás időtartamát.

  Kérem tehát, mindenki olvassa el figyelmesen a mellékelt levélben található és egységes kérelmének benyújtásakor ennek megfelelően járjon el.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök