Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • MEGOSZ 2014 évi közgyűlés!!

  A cikk dátuma április 30th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  M E G H Í V Ó

  A MEGOSZ 2014. évi Közgyűlésére

   Értesítem, hogy a MEGOSZ következő Közgyűlését

  2014. május 16-án (pénteken) 11 órára

  hívja össze az Erdészeti Információs Központ tanácstermében (1021 Budapest, Budakeszi út 91.).

  Napirend:

   1.Elnökségi beszámoló a 2013. évről (Luzsi József)

   2.A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2013. évről (Bodor Dezső Károly)

   3.A 2013. évi mérleg elfogadása (előterjesztő: Luzsi József)

  MEGOSZ_2013._évi_mérlege

   4.2014. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János)

   5.Alapszabálymódosítás

  MEGOSZ-alapszabály-tervezet_04.28.

   6.Egyebek

   Az Elnökség határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel 2014. május 16-án 11 óra 30 percre hívja össze, azonos helyszínre. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

  A jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül várjuk a MEGOSZ Titkárságára írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat esetleges újabb napirendi pontokra. A 2013. évi mérleg, és a módosított Alapszabály tervezete a MEGOSZ honlapján (www.megosz.org) mindenki számára elérhető.

   Szeretettel várjuk valamennyi tagtársunkat a Közgyűlésre!

  A Meghívó hátoldalán az idén is összefoglaltuk a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt év legfontosabb történéseit, eredményeit. Áttekintve a leírtakat, büszkék lehetünk, mert 2013-2014-ben is hatékonyan képviseltük a magyar magánerdő érdekeit.

  Azonban az eredményes érdekképviseleti munkához jól működő Szövetségre van szükség! Ezért kérem Kedves Tagtársamat, hogy a mellékelt csekken tagdíját szíveskedjen rendezni. (Tagdíjjal kapcsolatos kérdés esetén titkárságunkon tájékozódhat a 06-1-391-42-90-es telefonszámon).

   Budapest, 2014. április 16.

  Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

   Luzsi József

  elnök

 • A magánerdősök az idén is igényelhetnek erdő-Natura támogatást!

  A cikk dátuma április 22nd, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Tájékoztató

  A MEGOSZ már a 2004. évi Natura területek kijelölését követően indítványozta, hogy a korlátozások miatti elmaradt haszon és árbevétel kiesés kompenzálására kaphassanak a magyarországi magánerdő tulajdonosok a mintegy 180 ezer hektár Natura-2000 hálózatba kijelölt erdőterületen támogatást. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások végül 2011-12-ben eredményre vezettek és 2012.áprilisában megjelent a Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012.(IV.27.) számú rendelet, ami ma is érvényes és hatályos formájában elérhető   a http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200041.VM linkre kattintva. A rendelet értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan naturás magánerdő gazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel (benyújtott erdőterv kérelemmel), gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és a támogatási határozat kézhezvételét követő 10 hónapon belül részt vesz a Natura-2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzések valamelyikén. A legkisebb támogatható terület 1 hektár. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig (!) igényelhető. Ugyanakkor ez az időpont majdnem 1 hónappal, június 10-ig meghosszabbítható, mivel ekkor is befogadják az erre irányuló kérelmeket, igaz, hogy egyre csökkenő (1 % csökkenés munkanaponként) támogatási hányaddal. Továbbá, aki május 15-ig benyújtja az egységes kérelmet, az június 02-ig szankciómentesen módosíthatja az abban foglalt adatokat.

  Fontos, hogy az idén adategyeztetésre is felszólítják az egységes kérelmet benyújtókat, ami esetenként hosszabb időt vehet igénybe, ezért kérjük, ne halasszák az utolsó pillanatra a kérelmek benyújtását!

  A beadással kapcsolatban felmerült kérdésekkel telefonon az MVH ügyfélszolgálatához a 06-1/374-3603, 06-1-/374-3604 telefonszámokon, elektronikusan a honlapon található “Kérdések / Kérdés feltevése”

  <http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kerdesek/kerdes_felteves> menüponton keresztül lehet fordulni, melyre a Hivatal munkatársai rövid időn belül válaszolnak.

  Az egységes kérelem benyújtásáról további részletek az 53/2014. (IV.8.) számú MVH Közleményben

  <http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk532014> olvashatók.

   A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 12-70 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik az érintett erdők korának és fafajösszetételének függvényében.

  Kérjük, hogy minden arra jogosult nyújtsa be támogatási kérelmét május 15-ig és terjessze ennek a lehetőségnek a hírét környezetében azon jogosultak között is, akik tavaly még nem nyújtottak be Natura kérelmet!

  Mi a teendő, ha most nyújtok be először erdő-Natura támogatásra egységes kérelmet?

  Ha meg akarom tudni, hogy van-e naturás erdőrészletem és ismerem annak blokkazonosítóját, akkor a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete 4.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében, a NATURA 2000 erdőterületek fizikai blokkazonosító szerint meghatározott, 2013/2014. gazdálkodási évben érvényes jegyzéke az alábbi linket megnyitva olvasható:

  http://umvp.kormany.hu/download/5/78/60000/IHk_2013_031_%28III_28%29_IHkozlemeny_mell%C3%A9klet_blokk.pdf

  1.Amennyiben van támogatható naturás erdőterületünk, de még nincs bejelentett erdőgazdálkodója (nem működő magánerdő), akkor ezt a bejelentést a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál minél előbb meg kell tenni előzetes telefonos időpont egyeztetéssel. Az Erdészeti Igazgatóságok országos listája az elérhetőségekkel itt található: http://www.nebih.gov.hu//elerhetosegek

   

  2.Amennyiben van bejelentett erdőgazdálkodónk az adott erdőre vonatkozóan, akkor szintén az illetékes erdészeti igazgatóság megkeresésével ellenőrizhetjük, hogy van-e az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervünk. Ha nincs, akkor haladéktalanul kérelmezzük az erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv készítését az erdészeti hatóságtól (illetékes erdészeti igazgatóságtól), csak ezután nyújtsunk be támogatási kérelmet!

   

  3.  Ezt követően forduljunk segítségért a legközelebbi falugazdászhoz, nemzeti agrárgazdasági kamarai tanácsadóhoz, vagy erdészeti szakirányítóhoz a lakóhelyünk közelében, aki segít a támogatási kérelem benyújtásában és – ha szükséges – az azt megelőző jogosultság megszerzésében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.

  Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy ugyan csökkenő támogatási mértékre, de egészen június 10-ig lehetőség van a kérelmek pótlólagos benyújtására!

  Azoknak is érdemes hivatalosan megkezdeni területükön az erdőgazdálkodást, akik az elhúzódó adminisztráció miatt esetleg idén már nem tudják benyújtani kérelmüket, mert a támogatások lehívására reményeink szerint a jövőben is lehetőség lesz és akkor is alapfeltétel marad, hogy az erdőrészletnek legyen bejelentett erdőgazdálkodója.

  A MEGOSZ valamennyi kérelmezőnek támogatást, folyamatos információt szeretne nyújtani, ezért, ha a Natura jogcímmel kapcsolatban bárkinek kérdése van, hívja a 06-1-391-42-90 számot munkaidőben, küldjön e-mailt címünkre (megosz@mail.datanet.hu), vagy érdeklődjön munkaidőn túl, akár hétvégén is a 06-30-455-22-61 mobilszámon.

  Eredményes kérelembenyújtást kívánva, erdészüdvözlettel:

   Luzsi József elnök,

   Dr. Sárvári János ügyvezető elnök

 • FIGYELEM! További fontos tudnivalók az egységes kérelmek benyújtásával és az adatellenőrzésekkel kapcsolatban!

  A cikk dátuma április 22nd, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Egységes Kérelmet Benyújtó Erdőgazdálkodók!

   Az MVH elnökétől, Palkovics Péter úrtól a mellékelt levelet kaptuk, amelyben felhívja figyelmünket az egységes kérelmek minél előbb történő benyújtására. Erre annál is inkább szükség van, mert 2014. április 09-től kezdődően az első elektronikus felületre történő belépéskor minden ügyfél adatellenőrzésen esik át és ez bizonyos esetekben meghosszabbíthatja a benyújtás időtartamát.

  Kérem tehát, mindenki olvassa el figyelmesen a mellékelt levélben található és egységes kérelmének benyújtásakor ennek megfelelően járjon el.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Erdőgazdálkodás – kézikönyv erdőtulajdonosoknak

  A cikk dátuma április 21st, 2014 admin Nincs hozzászólás

   Pápai Gábor szerkesztésében és a Mezőgazda Kiadó   gondozásában megjelent az Erdőgazdálkodás – Kézikönyv erdőtulajdonosoknak című szakmai kiadvány. A közelmúltban Versenyképes erdő -gazdálkodás címen megjelent, azzal tartalmilag azonos mű formailag átdolgozva ezúttal a szakmai nagyközönség számára is elérhető szakkönyv. A kiadvány tartalmazza a fatömegtáblákat is.

  erdogazdalkodas_konyv

   Az igazán jövedelmező erdőgazdálkodást hosszú évszázadok megfigyelése alapozza meg, hiszen a fáknak a faanyaggal hasznot hajtó kitermelésig olykor évszázados kort kell megélniük, ami alól csak az ültetvényszerűen telepített és a gyorsan növő állományok a kivételek. Ezért az erdőből kivehető hasznot – a tartamosság figyelembevételével – mindig hosszú távra, szakember bevonásával tervezzük.

  A könyv egyes fejezeteinek szerzői jeles szakemberek, akik arra vállal-koztak, hogy az erdőgazdálkodással kapcsolatos ismereteik lényegét összefoglalják és közkinccsé tegyék. Olyan művet hoztak létre, amelyből az erdőtulajdonos azt is megtudhatja, hogy a birtokában levő életközösséggel való munkálkodás során a természetvédelemmel, a vadgazdálkodással és a vadászattal kapcsolatos előírásokat is figyelembe kell venni.

  A kötet a Libri könyvesbolt-hálózatnál és a Mezőgazda kiadó honlapján keresztül vásárolható meg.
  Erdőgazdálkodás – kézikönyv erdőtulajdonosoknak

  (Forrás: Országos Erdészeti Egyesület)

   

 • Fekete István: Akácfa

  A cikk dátuma április 17th, 2014 admin Nincs hozzászólás

 • Az EP megszavazta az agresszív fajok kitiltását!!

  A cikk dátuma április 16th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Megszavazta az Európai Parlament szerdán azt a javaslatot, amely az Európai Unióban nem őshonos, agresszíven terjedő, a szaknyelvben “idegenhonos özönfajoknak” nevezett állat- és növényfajok kitiltását, visszaszorítását irányozza elő.

  Ezek a fajok a becslések szerint uniós szinten évente 12 milliárd euró kárt okoznak. A jogszabály arra kötelezi a tagállamokat, hogy tárják fel, hogy hol juthatnak be ilyen fajok kívülről az unió területére és hogyan terjednek, valamint, hogy állítsanak fel felügyeleti rendszert. Az új irányelv megerősítené az ellenőrzést az EU külső határain, a tagállamoknak pedig akciótervet kell készíteniük, hogy hogyan tervezik kezelni a területükön terjedő, nem őshonos fajokat.

  Az új jogszabály minden olyan faj importját, kereskedelmét, terjesztését, tartását, tenyésztését, termesztését, szállítását és szabadon engedését megtiltja, amely felkerül az uniós szintű tiltólistára.

  akac

  A bizottság eredeti javaslata szerint az 50 legveszélyesebb faj került volna listára, a két társjogalkotó, a tagállamok szakminisztereit tömörítő tanács és az EP egyeztetései során ugyanakkor az EP elérte, hogy ne korlátozzák a tiltólistára tehető fajok számát.

  Az Európai Bizottság szerint ezek a fajok a fő felelősei, hogy Európában csökken a biodiverzitás, és egyes fajok kihalnak. Az ilyen növények és állatok gyakran hurcolnak be betegségeket vagy okoznak valamilyen egészségi problémát, például asztmát, ekcémát vagy allergiát, károsítják az infrastruktúrát és a különböző létesítményeket, akadályozzák az erdőgazdálkodást, és a mezőgazdaságban is károkat okoznak.

  (MTI)

 • FONTOS! SÜRGŐS! Erdészeti jogcímek 2014. évi támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának rendje

  A cikk dátuma április 16th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Gazdálkodók!

  Nemrégen adtunk hírt az egységes kérelmek idei benyújtási rendjéről. Tájékoztatást kértünk a Vidékfejlesztési Minisztériumtól az erdészeti jogcímek idei támogatási és kifizetési kérelem benyújtási rendjéről, amit az alábbiakban olvashatnak.

  ÚMVP erdészeti jogcímek – 2014.
  1.
  „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

  Támogatási kérelem: x
  Kifizetési kérelem: az egységes kérelem részeként

  2.
  „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

  Támogatási kérelem: 2014. május 1. és június 30. között
  Kifizetési kérelem: az egységes kérelem részeként

  3.
  „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet (várható módosítás: 2014. május)

  Támogatási kérelem: 2014. június 9. és június 30. között
  Kifizetési kérelem: az egységes kérelem részeként

  4.
  „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet

  Támogatási kérelem: 2014. július 2. és július 31. között
  Kifizetési kérelem: 2015. évben az egységes kérelem részeként

  5.
  „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet (várható módosítás: 2014. május)

  Támogatási kérelem: 2014. július 2. és július 31. között
  Kifizetési kérelem: az egységes kérelem részeként

  6.
  „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

  Támogatási kérelem: 2014. július 2. és július 31. között
  Kifizetési kérelem: az egységes kérelem részeként

  7.
  „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet

  Támogatási kérelem: x
  Kifizetési kérelem: az egységes kérelem részeként

  8.
  „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól” szóló 41/2012 (IV.27.) VM rendelet (várható módosítás: 2014. május)

  Támogatási és kifizetési kérelem: az egységes kérelem részeként

  9.
  „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet

  Támogatási kérelem: (2014. február 1. és február 28. között)
  Kifizetési kérelem: a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül kell benyújtani.

  Felhívjuk szíves figyelmüket a határidők pontos betartására, illetve buzdítunk mindenkit, hogy 2014-ben is éljenek az erdészeti jogcímek által nyújtott sokoldalú lehetőségekkel és pályázzanak minél többen a támogatások elnyerésére. Az egyes jogcímek kiírásával, adminisztrációjával kapcsolatban a MEGOSZ – a korábbi évekhez hasonlóan – folyamatosan tájékoztatja a magánerdősöket.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • AZ MVH TÁJÉKOZTATÁSA AZ ERDÉSZETI JOGCÍMEK ÁLLÁSÁRÓL

  A cikk dátuma április 14th, 2014 admin Nincs hozzászólás

   Az egyes erdészeti jogcímekkel kapcsolatosan az MVH-tól kért és kapott információk alapján a következő tájékoztatást adjuk a 2013-as kifizetési kérelmekre vonatkozóan:

  1. Erdészeti potenciál helyreállítása

  2013. évi kifizetési kérelmek:

  285 db kérelem érkezett be. A jelenlegi állapot alapján a kérelmek több mint fele ügyintézésre került és 194 esetében forgalom generálás is történt.

  Elutasított 47 db

  Kifizetett (EMVA) 194 db

  Kifizetett összeg: 517 015 579 Ft

  Még 38 kérelem vár az ügyintézésre. Ezen kérelmek döntő többsége még áprilisban lezárásra kerül.

   2. Agrárerdészeti rendszerek:

  2013. évi kifizetési kérelmek: Minden kérelem lezárásra került, azokon 102 702 835 Ft kifizetés történt.

   3. Natura 2000 erdő 2013:

  2127 db kérelem érkezett be, ebből:

  Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár 4 db

  Elutasított 143 db

  Érdemi vizsgálat nélkül elutasított 2 db

  Érdemi vizsgálat nélkül elutasított, jóváhagyott: 1 db

  Kifizetett (EMVA) 1958 db

  Kifizetett összeg: 3 791 830 004 Ft

  Az ügyintézés állásából látszik, hogy a jogcím 13 db kérelmen kívül lezárásra került. Ez utóbbiak mind kölcsönös megfeleltetés ellenőrzéssel érintett területek.

   4. Erdő környezetvédelmi intézkedések esetén

  2013. évi kifizetési kérelmek

  Elutasított 41db

  Kifizetett (EMVA) 359 db

  Összesen: 413 db

  Összes kifizetés a 359 db kérelemre: 669 426 523 Ft

  Az ügyintézés állásából látszik, hogy a jogcím 14 db kérelmen kívül lezárásra került.

   5. Erdőszerkezet átalakítás

  2013. évi  kifizetési kérelmek

  Elutasított 35 db

  Kifizetett: 98 db

  Visszavont 5 db

  Összesen: 141 db

  Eddig kifizetett összeg a 98 db kérelemre: 592 247 296 Ft

  Az ügyintézés állásából látszik, hogy a jogcím 3 db kérelmen kívül lezárásra került.

   6. Fiatal erdők állománynevelése

  Kifizetési kérelem:

  A kifizetések augusztus végén megkezdődtek és folyamatosan teljesülnek. Ennek eredményei a következők:

  A 2014. április 4. állapot alapján 742 db kérelem érkezett be, ebből:

  Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár 1 db

  Elutasított 49 db

  Kifizetett (EMVA) 577 db

  Törölt 27 db

  Visszavont 1 db

  Összesen: 577 db kérelem esetében 323 548 979 Ft kifizetés történt.

  2014. februárjában 317 db kérelem került rögzítésre, várható maximális forrásigényük 250 millió Ft körül lesz.

   7. Erdőtelepítés (EMVA)

  2013. évi kifizetési kérelmek

  Visszavont 3 db

  Érdemi vizsgálat nélkül elutasított 4 db

  Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár 156 db

  Elutasított 21 db

  Helyszíni ellenőrzésre vár 152 db

  Kifizetett 2235 db

  Összesen 2967 db

  Eddig 2235 db kérelemre összesen 2 405 955 439 Ft kifizetés történt.

  Azon kérelmeket (egyedi esetek), melyek még nincsenek lezárva, külön listákban kezelik. Várható lezárásuk május közepe.

   Erdőtelepítés (NVT)

  2013. évi kifizetési kérelmek

  Összesen 3635 kérelem került kifizetésre 1 952 114 132 Ft értékben.

  Kizárt, jóváhagyható: 2 db

  Jegyzőkönyv rögzítése folyamatban: 100 db

  Utalványozott: 3635 db

  Összesen: 4084 db

  Az ügyintézés állásából látszik, hogy a kérelmek 90% lezárásra került.

  Azon kérelmeket (egyedi esetek), melyek még nincsenek lezárva, külön listákban kezelik. Várható lezárásuk május közepe.

   Köszönjük az MVH gyors és pontos tájékoztatását!

   Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • Védekezzünk a gyapjaslepke hernyók ellen! ( Erdő-Mező online után )

  A cikk dátuma április 13th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  gyapjaslepke_

  A 2011-es és a 2012-es év száraz időjárása a gyapjaslepke tömeges felszaporodását idézte elő a tavalyi évtől. Kártételük az idei évben is veszélyt jelent, ezért házikertben, erdészetben egyaránt javasolt a védekezés ellene.

  A hernyó kártétele lyuggató, majd karéjozó rágás, súlyosabb esetben a tarrágás. A hernyók március végétől június elejéig, közepéig fejlődnek és táplálkoznak, majd bebábozódnak. A gyapjaslepke lárva legfontosabb tápnövénye a cser és a kocsányos tölgy, de a gyertyán, az éger, a nyár és a fűz is kedvelt számára. A tűlevelű növények közül az erdei fenyőt, ezüstfenyőt, a lucfenyőt, a vörös fenyőt és a jegenyefenyőt sem veti meg. Továbbá szívesen táplálkozik különböző almatermésű, csonthéjas, héjas termésű gyümölcsfákon, de megél szőlőn, lombos díszfákon és díszcserjéken is.

  Kertek, ültetvények, parkok védelme érdekében már a fiatal hernyók ellen érdemes védekezni, hiszen minél fejlettebb egy lárva, annál több táplálékot fogyaszt el, így annál nagyobb kárt tud okozni. A nagy veszteség elkerülése érdekében, nem nélkülözhető a rovarölő szer használata. A felhasználásra javasolt rovarölő szerek házikertben, ültetvényben, díszkertben.

  Erdőkben, a természetes ellenségek felszaporodása érdekében, csak korlátozott területeken szükséges a kémiai növényvédelem. Az erősen fertőzött erdőterületek környezetében azonban szükség lehet a többszöri kezelésre is. Különösen fontos a hernyók elleni védelem ott, ahol fiatal fákat telepítettek, mert ezek károsítása gyorsan növénypusztuláshoz vezethet. A felhasználásra javasolt növényvédő szerek erdészetben, közterületi dísznövényeken.

  Növényvédő szer vásárlása és kijuttatása során vegye igénybe növényvédelmi szakember tanácsát! A gyapjaslepke hernyójának szőre az érzékeny embereken bőrirritációt okozhat, ezért lehetőleg kerülni kell a hernyókkal való érintkezést.

  (Veszprém Megyei Kormányhivatal)

 • Nótáskönyv az akácról a MEGOSZ kiadásában

  A cikk dátuma április 10th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  120 nóta, népdal az akácról és a “Méhészek dala”

  A magyar akác és a magyar akácméz hungarikummá minősítési folyamata még tart, de rendkívül fontos előrelépés, hogy a februári ágazati érték- tárba való felvétel után, a Dr. Fazekas Sándor miniszter úr által vezetett Hungarikum Bizottság március 18-i ülésén döntött mindkét kategóriában azok Magyar Értéktárba kerüléséről. A bizottsági ülésen az előterjesztő Akác-koalíciót a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselte.
  A döntést Glattfelder Béla európa parlamenti képviselő a következő-képpen kommentálta:
  “Gratulálunk a Hungarikum Bizottságnak, amely tegnapi döntésével a magyar akácot és az akácmézet felvette a Magyar Értéktárba. Az utolsó lépés a hungarikummá nyilvánítás lesz, amelyre reményeink szerint még májusban sor kerül”.
  Reméljük ehhez jelentős mértékben hozzájárulhat, hogy Puskás Pál kollégánk szerkesztésében, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének kiadásában 500 példányban megjelent az akác nótáskönyv, ami megrendelhető a MEGOSZ titkárságán és gondos-kodunk arról is, hogy Szövetségünk jubileumi nagyrendezvényén minden résztvevő megkaphassa, a Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületének történetét bemutató könyvvel együtt.
  A frissen megjelent nótás könyvet a szerkesztő ajánlja az Erdészeti Lapok olvasóinak szíves figyelmébe!

  Ajánlás

  Az akácfa a magyar Alföld uralkodó fája,a Nyírség aranya, a nótaszövegek, népdalok legkedveltebb fafaja. A róla szóló dalszövegek csokorba szedése egy volt debreceni főerdésznek, erdőtulajdonosnak – különösen ha még nótakedvelő és -gyűjtő is – hálás feladatot jelent. Ennek aktualitását azonban az akác elleni folyamatos itthoni és külhoni támadások adták. Egyik képviselőnk, észlelve az „idegenhonos özönfajok” közé sorolt akácfa várható ellehetetlenítését – telepítési támogatás megvonása, fokozatos kiirtása –, lépéseket tett ennek megelőzésére és megszervezte az Akác-koalíciót. A céljuk az, hogy a magyar akác hungarikummá váljon a magyar akácmézzel együtt. Ez a nótáskönyv is ezért készült el.
  A magyar nóták számtalanszor visszatérő motívuma az akáclombos kicsi falum, az akácos út, az öreg akác, a lilaakácok, a bólingató akácfa, a kétszer nyíló fehérfürtös akácfa virága, bódító illata, lehulló levele, s végül az akáclombos temető, melyekben a magyar ember mindennapi élménye: szerelme, honvágya, bánata benne van. A nótákat dalolták a mezei munka közben, katonaként, lakodalmakban, a csárdában és a filmekben, rádióban egyaránt.
  1920-ban a trianoni országcsonkítás következtében hazánk erdeinek 80%-a a szomszéd államokhoz került. Az elvesztett erdők pótlására indult fásítási programok révén mára az erdők területe majdnem meg- duplázódott – az ország mai területére nézve 12,6%-ról 20,8%-ra nőtt. Ez a gyarapodás főleg az Alföldön a gazdaságosan nem művelhető földek és a parlagterületek beerdősítésével jött létre, elsődlegesen az akácnak köszönhetően. Az akác magyar fává vált, nálunk van a legtöbb akácerdő Európában – 463 ezer hektár, ami az ország összes erdőterületének egynegyede, az alföldi erdők egyharmada. Az akác talajvédelmi, tájvédelmi, gazdasági szerepe megkérdőjelezhetetlen. Ezért kérek mindenkit, ne bántsa a magyar akácot!
  Édesapám méhész is volt, egyike a több, mint húszezer méhésznek, akik évente körülbelül 25 ezer tonna mézet pergettek, ellátták az országot, és 80%-át exportálták. A megtermelt méz nagy része – egyben a legkeresettebb is – a finom akácméz volt. Magyarország akác és akácméz nagyhatalom! Jó lenne, ha ez így is maradna.
  A nótáskönyv kiadásért köszönetet mondok a MEGOSZ-nak, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének.

   Puskás Pál

  Nótáskönyv az akácról borító teljes-2-page-001  A könyv borítólapja