Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • A vadkárbecslési táblázatok aktualizálása 2013-2014

  A cikk dátuma augusztus 28th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Erdőgazdálkodók, vadgazdálkodók és becslő szakértők figyelmébe ajánljuk!

  Az Erdészeti Tudományos Intézet Ökonómiai Osztálya aktualizálta az Intézet honlapján megtalálható vadkárbecslési segédtáblázatokat.

  http://www.erti.hu/friss-publikaciok/vadkarbecslesi-segedletek-2013-2014.html

  A 2013/2014. évben általunk mérvadónak tekintett országos átlagszámok lényegében változatlanok, számottevő költségszint emelkedés-csökkenés nem következett be, tömegesen alkalmazott új technológiai sor értékelésére sem volt szükség.

  A gyakorlat visszajelzései alapján a táblázatokat kiegészítettük a mesterséges I.kivitelek értékével (C I.kiv). Ez kifejezetten a mennyiségi károk értékeléséhez használható mutató. Tartalmazza a valamilyen formában megismételendő talaj-előkészítés, a szaporítóanyag (makk, csemete, mag, dugvány, stb.) és az erdősítés költségeit. Az egyéves értékkel ellentétben azonban nem kamatosítottunk, a kár-értékelés-térítés rövid időintervalluma miatt azt nem tartjuk indokoltnak.

  Változtattunk továbbá a karácsonyfa telepeknél alkalmazott kamatlábon, a különböző korfokok értékeit az 5 %-ról az egységes 4 %-os kártérítési kamatlábra átszámítottuk. Amellett a korosodásból következő egyenletes értéknövekedés megjelenése érdekében minden évjárat költségeit a végső, tervezett(elvárt) kihozatali darabszámra osztottunk vissza (5 200 db/ha).

  Több visszajelzés alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a kéreg hántási és rágási károk a befejezett tartományt meghaladó korfokokban a hatályos vadászati és erdészeti jogszabályok szerint az egyszerűsített, jegyzői közreműködéssel lefolytatott eljárásban nem becsülhetők. Tipikus, hosszú távra kiható minőségi kárformáról van szó. Jellege, változatossága és következményei miatt a kártérítési eljárás csak erdőrészlet szinten végrehajtott és megfelelő mélységű szakértői felmérés nyomán a felek egyezségével zárulhat, vagy károsult a kárát közvetlenül a bírósági úton érvényesítheti. Utóbbi esetben az igazságügyi szakértő kirendelése bizonyosan megtörténik.

  Kámon, 2013. augusztus 21.

  Nagy Imre

  tudományos munkatárs

  Erdészeti Tudományos Intézet

  Ökonómiai Osztály

 • Tájékoztatás magánerdős közfoglalkoztatási programok őszi folytatásának lehetőségéről

  A cikk dátuma augusztus 27th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatók!

  Mint azt július közepén megküldött kör e-mailünkben jeleztük, a MEGOSZ további erőfeszítéseket tett a mindannyiunk számára oly fontos magánerdős közfoglalkoztatási programok őszi folytatása érdekében.

  A Belügyminisztérium levélben jelezte, hogy nagyobb létszámú közfoglalkoztatott folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatásba történő bevonását tervezik 2013. november 1. és 2014. április 30. között. A fentiek alapján, a Belügyminisztérium kérésére,  a MEGOSZ felmérte a várható magánerdős közfoglalkoztatási és képzési igényt a jelzett időszakra és arról tájékoztatta a tárcát.

  Reméljük, hogy ennek alapján sikerül majd a közfoglalkoztatási programok őszi újbóli, bővített létszámú megindítása. Tudomásunk szerint az ezzel kapcsolatos hivatalos döntés még nem született meg, de amint a jóváhagyás megtörténik, akkor arról a BM értesíti az illetékes munkaügyi hivatalokat, akik tájékoztatják a közfoglalkoztatókat.

  Igyekszünk a részletekről minél többet megtudni és azokról folyamatosan tájékoztatni a magánerdős közfoglalkoztatókat.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Dr. Somogyvári Vilmos augusztus 1-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársa

  A cikk dátuma augusztus 26th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Dr. Somogyvári Vilmos, aki a MEGOSZ  munkatársaként hosszú éveken keresztül oly sokat tett a magyar magánerdő gazdálkodás fejlesztéséért, augusztus 1-től a NAK Vidékfejlesztési Igazgatósága szakértőjeként dolgozik az erdészet- és vadgazdálkodás területén.

  Ezen belül legfontosabb feladatai:

  – részvétel a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 erdészeti jogcímeinek előkészítésében,

  – az erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos legkülönbözőbb szintű jogszabályok véleményezésének előkészítése,

  – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselete a legkülönbözőbb szintű erdő- és vadgazdálkodási rendezvényeken, fórumokon, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásban, szakmai és egyéb anyagok elkészítése stb.

  Új beosztásában sok sikert kívánunk a magánerdősök nevében is!

 • Az erdészeti jogcímekkel kapcsolatos legújabb információk az MVH-tól!

  A cikk dátuma augusztus 12th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok, Gazdálkodók!

   A Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kérésünkre részletes tájékoztatást adott a jelenleg folyamatban lévő erdészeti jogcímek ügyintézésével, elbírálásával, határozathozatalaival és kifizetési kérelmeivel kapcsolatban.

  Az alábbiakban adjuk közre ezeket a mindannyiunk számára nagyon fontos információkat:

  Erdészeti potenciál helyreállítása

  2012. évi támogatási kérelmek:

  Beérkezett 283 db támogatási kérelem, ebből:

  2 db érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került (késedelmes benyújtás, MVH-s azonosító hiánya)

  40 db kérelem adminisztratív ellenőrzés eredménye miatt került elutasításra.

  1 db kérelmet időközben visszavontak.

  1 db korábban elutasított kérelmet saját hatáskörben újra kell ügyintézni

  Összesen tehát 239 db elfogadott kérelem van, amelynek teljes jóváhagyott kötelezettségvállalási összege: 1 523 221 989 Ft.

  Natura 2000 erdő kérelmek ügyintézése:

  A 2012-ben benyújtott 2196 db kérelemből:

  3 db érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került,

  246 db kérelem elutasításra került különböző okok miatt,

  9 kérelmet visszavontak,

  15 kérelem esetében az eljárás megszüntetésre került/kerül az ügyfél halála miatt,

  3 kérelmező időközben megszűnt, ezek esetében is megszüntetésre kerül az eljárás.

  Összesen az elfogadott 1920 kérelemre kifizetett az MVH eddig 3 598 546 039 Ft-ot.

  Folyamatban levő kérelmek darabszáma: 4 db (2 db Kölcsönös megfeleltetésben megállapított szankció még nem jogerős, illetve 2 db elhalálozás miatt eljárásbeli jogutódlás megállapítása van folyamatban)

  Erdő környezetvédelmi intézkedések:

  Tájékoztatás a 2012. évi 270 db benyújtott támogatási kérelemről:

  Forrásallokáció előtt:

  Elutasított 28 db,

  Igazgatói felülvizsgálatra vár 4 db,

  Igazgató által jóváhagyott (EMVA) 228 db,

  Indított 10 db

  Az előzetesen lekért adatok alapján a várható támogatási összeg: 6 615 824,19 Euró

  Az MVH még összegyűjti a nyilatkozattétellel érintett gazdálkodók leveleit, mert rész forrásallokációt nem kérhetnek az Irányító Hatóságtól. Ezen nyilatkozattételre felszólító levelek 2013. július 30-n kerültek postázásra és 8 nap van a válaszadásra a kérelmek újraügyintézését követően az MVH haladéktalanul kezdeményezi a forrásallokációt.

  Erdőszerkezet átalakítás

  2011-ben 100 db kérelem esetén a forrásigény: 648.240.672 Ft volt.

  A 2012. évben benyújtott 153 támogatási kérelem megoszlása:

  Forrásallokáció előtt:

  Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár 9 db,

  Elutasított 20 db,

  Értékelésre vár 123 db

  Visszavont 1 db.

  Az  erdő-környezetvédelmi kifizetésekhez hasonlóan az MVH ennél a jogcímnél is most gyűjti össze a nyilatkozattétellel érintett gazdálkodók leveleit.

  Fiatal erdők állománynevelése:

   Támogatási kérelmek:

  A 2012-es évben 568 db támogatási kérelem érkezett be:

  Ebből 517 db kérelem támogatott

  2013. évben pedig 303 db támogatási kérelmet nyújtottak be:

  1. Az alapjogosultság ellenőrzés lezárult.

  2. Az ügyintézéshez szükséges ügykezelői felület fejlesztése elkészült ezt az Erdészeti igazgatóság is tesztelte. Adatbázisok szinkronizálására szükséges, konkrétan az NVT és MgTe telepített erdők adatait kell frissíteni. A tervek szerint ezen a héten az ügyintézés elkezdődhet. Az iránymutatás elkészült hozzá.

  3. A segédexcelben történő ügyintézés lezárása után az IIER-ben is végezhető az adminisztratív ügyintézés, a felület már régen kész.

  4. Az erre a hétre tervezett ügyintézés indulását követően az ügyintézés lezárható szeptember elején, második felében. Elindul a segédexceles ügyintézés, annak várható befejezése: augusztus 30.

  5. Forrásallokáció várhatóan október elején.

  6. Határozatok postázása: október közepén várható.

   Kifizetési kérelmek:

  1. Az alapjogosultság ellenőrzése elkezdődött az MVH kirendeltségeken,

  2. valamint a 2012. évi és 2013. évi támogatási kérelmekre benyújtott kifizetési kérelmek szétválasztása is.

  3. Az első kifizetések augusztus végén várhatók.

  Jól látható, hogy milyen komoly adminisztrációs feladatok kapcsolódnak az egyes jogcímekhez.

  Ezúton is szeretnénk megköszönni az MVH-nak a korrekt és gyors tájékoztatást!

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • Megjelent az “Erdőkárok”című képes útmutató

  A cikk dátuma augusztus 12th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!
  Megjelent az “Erdőkárok”című képes útmutató, amit ezúton ajánlunk különösen a jogosult erdészeti szakszemélyzet és az érdeklődők figyelmébe.
  Az ezzel kapcsolatos részletekről az OEE és a NÉBIH honlapjain megjelent híranyagok alapján számolunk be.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

  OEE:
  http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdokarok_konyvajanlo
  A kárjelentésekre kötelezettek munkáját segítő új útmutató és kódjegyzék készült

  2012-től kezdődően az Erdővédelmi Figyelő-Jelzőszolgálat kárbejelentő modulját felváltotta azOrszágos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (OENYR). A kárbejelentések tartalma és formai elvárásai is számottevő mértékben változtak. Ez már önmagában is szükségessé tette, hogy a kárjelentésekre kötelezettek munkáját segítendő új útmutató és kódjegyzék készüljön. A korábbi segédanyaghoz (Hirka A. és Csóka Gy. 2006: Képes útmutató és kódjegyzék – az erdővédelmi jelzőlapok kitöltéséhez) képest jelentősen kibővült szakmai tartalommal az ERTI és a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság közös kiadásában a napokban jelent meg az újabb kiadvány „Erdőkárok – képes útmutató címmel. A könyvet négyen jegyzik szerzőként (Csóka György, Hirka Anikó, Koltay András és Kolozs László), de az ERTI és a NÉBIH Erdészeti Igazgatóságának számos további szakembere is közreműködött az elkészítésében. A borítóterv Szőcs Levente (ERTI) munkája.

  Az első fejezetben található a kárjelentések kitöltését segítő útmutató, részletes tartalmi és formai előírásokkal, az utolsóban pedig a kódjegyzék. A kettő között helyezkedik el az igazi „színes” rész, ahol 166 oldalon, fafajonkénti bontásban találjuk meg a jellemző kárképeket, illetve okozóikat. A tömör leírások mellett színes képek (a könyvben összesen több mint 650) segítik a kárformák azonosítását. Az erdész szakemberek mellett vélhetően erdőjárók, biológusok és növényvédelmi szakemberek, kertészek számára is hasznos lehet a kiadvány

  A kiadvány (a készlet erejéig) ingyenesen beszerezhető lesz az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer keretében bejelentőt küldő jogosult erdészeti szakszemélyzet számára. Az átvételről rövidesen részletes információt közlünk a NÉBIH honlapján.

  NÉBIH:

  http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/erdeszet_szakteruletek/monitoring/OENyR

  A NÉBIH Erdészeti Igazgatósága felhívja a jogosult erdészeti szakszemélyzet figyelmét, hogy az ERTI és NÉBIH közös gondozásában megjelent az „Erdőkárok” című képes útmutató, mely az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (OENyR) útmutatóját, valamint számos erdei károsító leírását és képes ismertetőjét tartalmazza.

  A kiadvány ingyenesen elérhető mindazon jogosult erdészeti szakszemély részére, aki  a 2012. vagy a 2013. évben legalább egy alkalommal erdővédelmi kárbejelentőt küldött az OENyR-be.

  A kiadvány a fent meghatározott JESz-ek részére két módon kerül átadásra.

  1. Az MFB-hez tartozó 22 db erdőgazdasági zrt. központjába a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága juttatja el a kiadványt. Az erdészetek innen közvetlenül vehetik azokat át.

  2. Egyéb esetben a JESz annál a megyei kormányhivatalnál tudja átvenni az ingyenes kiadványt, ahol a JESz nyilvántartásba vétele történt, ideértve azon JESz–t is, aki ugyan valamelyik erdőgazdasági zrt-nél dolgozik, de regisztrációjakor működési területeként nem azt adta meg.

  A kiadvány kiosztása augusztus második felében kezdődik.

   http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/nyitolap/kepes_utmutato.html


 • FONTOS! SÜRGŐS! Megjelent a “Támogatás erdei közjóléti létesítmények kialakításához” rendelet

  A cikk dátuma augusztus 7th, 2013 admin Nincs hozzászólás
  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent a 66/2013. (VII.29.) VM rendelet az EMVÁ-ból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
  A rendelet a Magyar Közlöny 129. számában jelent meg (65123. oldaltól):http://kozlony.magyarorszag.hu/A rendelettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók  az alábbiak (Forrás: NAK):

  A támogatás: 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő az alábbi közjóléti létesítmények kialakításához:

  A közjóléti létesítmények maximális támogatási mértéke

  Közjóléti létesítmény euró/létesítmény

  Erdei kirándulóhely 8.347
  Erdei kirándulóhely (tűzrakóhely összegével csökkentve) 7.155
  Erdei pihenőhely 1.356
  Erdei pihenőhely (tűzrakóhely összegével csökkentve) 760
  Erdei tanösvény 13.600
  “A” típusú erdei kilátó (6-8 méter magasságú) 19.800
  “B” típusú erdei kilátó (8,01-11 méter magasságú) 44.395
  “C” típusú erdei kilátó (11 méter feletti magasságú) 81.575

  A közjóléti berendezések támogatási mértéke

  Erdei bútor garnitúra 380 euró/db
  “A” típusú erdei kilátó építése (6-8 méter magasságú) 17.845 euró/db
  “B” típusú erdei kilátó építése (8,01-11 méter magasságú) 42.200 euró/db
  “C” típusú erdei kilátó építése (11 méter feletti magasságú) 79.000 euró/db
  Pad 120 euró/db
  Védőház 179 euró/m2
  Tájékoztató tábla – 12-100 dm2 információs felületű 10 euró/dm2
  Tájékoztató tábla – 100 dm2-t meghaladó, de legfeljebb – 225 dm2 információs felületű 7 euró/dm2
  Tűzrakóhely 596 euró/db

  A támogatható közjóléti létesítmények követelményeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

  A támogatási kérelem benyújtása: 2013. évben október 1. és november 29. között az MVH honlapján közzétett nyomtatványon, az erdészeti hatósághoz.

  A támogatás igénybevételének feltételeit, a csatolandó dokumentumokat és egyéb feltételeket a mellékelt összefoglaló tartalmazza.

  A rendelet elérhetősége:

  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162266.245976

  Kérjük minél többen pályázzanak és éljenek a támogatási rendelet nyújtotta lehetőséggel!

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • MVH 79. számú hírlevele

  A cikk dátuma augusztus 7th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!
  Megjelent az MVH 79. számú hírlevele, melyet az alábbi linkre kattintva
  tudnak megtekinteni:
  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_79_szam_20130806_1039129

  Erdészüdvözlettel:
  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • MEGOSZ idei nagyrendezvénye

  A cikk dátuma augusztus 7th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy a MEGOSZ idei nagyrendezvényére 2013. október 5-én(szombaton), Kecskeméten kerül sor. Kérjük jegyezzék elő a dátumot és minél többen vegyenek részt a magánerdősök éves találkozóján! A részletes meghívókat postai és elektronikus úton a későbbiekben küldjük, illetve közzétesszük majd honlapunkon is.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök
  MEGOSZ

 • A TV2 Zöld világ beszámolója az OEE Vándorgyűlésről 23:33 percben.

  A cikk dátuma augusztus 5th, 2013 admin Nincs hozzászólás
  Magyarországon régóta nagyon tudatos erődgazdálkodás folyik, nagyon jó szakmai eredményeket értünk el, ráadásul a természetföldrajzi adottságainkhoz képest is kimagasló munkát végeznek a hazai erdészek.

  Megosztás:
  Megosztás a Facebook-on
  Megosztás az IWIW-en

  Tevékenységükről, az erdők állagmegóvásáról, és szépségéről beszélnek neves hazai erdészeti szakemberek. Szóba került még a nemrégiben megtartott “az év erdésze” verseny, és a Vándorgyűlés is, amely hazánk legnagyobb erdészeti gyűlése, melyet a ország minden pontjáról több, mint 600 erdész látogatott meg.

 • Erdőgazdálkodók számára is elérhető a bemutató üzemi támogatás 2 milliárd forintos kerete

  A cikk dátuma augusztus 2nd, 2013 admin Nincs hozzászólás

  A VM Sajtóirodája a mellékelt közleményben adott hírt arról, hogy mezőgazdasági termelőknek és erdő-gazdálkodóknak tartandó bemutató üzemi programok megvalósítására támogatást lehet igényelni.
  Ennek részleteiről a FATÁJ készített mindenre kiterjedő ismertetőt, amit szintén mellékelünk.
  <http://fataj.hu/2013/07/311/201307311_Bemutato-uzemi-tamogatas-erdogazdalkodoknak-is.php> 

  Ezúton is felhívjuk
   a támogatási kritériumoknak megfelelő erdőgazdálkodók figyelmét erre a lehetőségre.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök