Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Esedékes a II.negyedévi kárbejelentő lapok leadása!

  A cikk dátuma június 27th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

   „A NÉBIH Erdészeti Igazgatósága felhívja az erdészeti szakirányítók figyelmét, hogy az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (OENyR) második negyedéves erdővédelmi kárbejelentő lapjainak leadási határideje: 2013. július 8!

  Tekintettel az ország egyes területein számottevő kárt okozó gyapjaslepke hernyó károsításra, kérjük, hogy a Lymantria rágáskár felmérése, és bejelentése fokozott figyelemmel történjen! Ez ugyanis meghatározó információ lehet a jövő évi – vélhetően az ideit meghaladó mértékű – károsítás elleni védekezés előkészítésében.

   Felhívjuk a figyelmet, hogy, amennyiben az elmúlt negyedévben nem észleltek káreseményt, úgy „0”-ás kárbejelentőt nem kell leadni. A NÉBIH honlapján továbbra is megtalálható a leggyakrabban feltett kérdések és a rájuk adott válaszok gyűjteménye (GYIK), valamint az OENyR útmutató, melyek segítséget nyújtanak a bejelentő kitöltésében.

  Amennyiben további kérdés merül fel a rendszer üzemeltetésével, illetve az erdővédelmi kárbejelentővel kapcsolatosan, azt az erdovedelem@nebih.gov.hu címen jelezhetik.

    Tájékoztatjuk továbbá, hogy honlapunkon már olvasható A 2012. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2013-ban várható károsítások prognózis füzet, mely a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le.”

   Forrás: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

   Erdészüdvözlettel:

   Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • MVH 76. számú hírlevele

  A cikk dátuma június 25th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!
  Az alábbi linkre kattintva olvashatják az MVH legfrissebb hírlevelét:
  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_76_szam_20130624_1038644

  Felhívjuk figyelmüket az alábbi közleményre:

   éA mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben is be kell jelenteni az árvíz okozta károkat!

  A kockázatkezelési rendszer keretében nem fogadható el kárbejelentésnek az MVH- hoz benyújtandó vis maior bejelentés.

  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer keretében a kárenyhítő juttatás igénybevételének egyik előfeltétele a káresemény határidőben történő bejelentése. A kárbejelentést – mezőgazdasági árvízkár vonatkozásában is – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett bejelentőlapon a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani, legkésőbb a káresemény bekövetkeztét követő tizenötödik napon!

  Az MVH felhívja a figyelmet, hogy a kárenyhítési rendszerben részt vevő gazdálkodók – érintettségük esetén – jelentsék be a káresemény bekövetkeztét a megyei kormányhivatalhoz, illetve ezen felül tegyenek vis maior bejelentést is, amennyiben az érintett területeikkel más támogatási intézkedésben is részt vesznek. A két bejelentés nem helyettesíti egymást!

   Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Megjelent a magánerdőket is érintő Evt. módosítás az erdőkben lóval és kerékpárral történő közlekedésről!

  A cikk dátuma június 24th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok, Gazdálkodók!

   Mint azt május 30-i kör e-mailben és a honlapunkon is megjelenő hírünkben jeleztük, a Parlament elfogadta és a Magyar Közlöny 101. számában megjelent az Erdőtörvény módosítása, a 2013. évi XCIV. törvény, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról. A jogszabály 2013. június 21-től hatályos.

  A módosítás rendkívül nagymértékben érinti a magyar magánerdőket is, amennyiben – bár bizonyos korlátozás mellett – , de mégis lehetővé teszi annak bejárhatóságát nemcsak a gyalogosok, de a tereplovasok és a kerékpárosok számára is. Az erre vonatkozó módosítás pontos szövege:

   “Az Etv. 91. §-a a következő (1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:

  „(1a) Nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdonú erdőben az  erdészeti feltáró hálózat részein kívül lovagolni, emberi erővel hajtott kerékpárral közlekedni tilos, kivéve, ha az  erdő tulajdonosa az  erdő nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdoni jellegét megfelelően nem jelezte.”

   Ez azt jelenti, hogy az erdei feltáróhálózat elemein kívül csak akkor lehet lóval és kerékpárral közlekedni a magánerdőkben, ha az erdő tulajdonosa nem jelzi egyértelműen, hogy az adott erdő magánkézben van.

  Azt, hogy ezen ” megfelelő jelzés” pontosan mit jelent, arra a MEGOSZ hivatalos jogmagyarázatot, álláspontot kér majd. Addig is tervezzük egy olyan országos, egységes megjelenésű tájékoztató tábla kivitelezésének megindítását, amit a jogalkotó elfogad és amit nagy mennyiségben állítanánk elő a  magánerdő tulajdonosokhoz való kedvezményes eljuttatás céljából országszerte.

   Kérjük, ha a törvénymódosítással kapcsolatban kérdések, problémák merülnek fel, keressék Szövetségünket bizalommal!

   A törvénymódosítás teljes szövege az alábbi linkre kattintva érhető el:

   http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13101.pdf

   Erdészüdvözlettel:

   Luzsi József

  elnök

 • Tűzgyújtási tilalom több megyében

  A cikk dátuma június 22nd, 2013 admin Nincs hozzászólás

  A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás miatt 2013. június 21-étől Bács-Kiskun megye és Győr-Moson-Sopron megyeerdőterületein és annak környezetében – különösen a parlag- és legelő területekkel határos erdőkben, valamint a fenyvesekben – fokozott tűzveszély alakult ki. Ezért az illetékes kormányhivatalok a megyék erdőterületein, az erdő és fásítások kétszáz méteres körzetében tűzgyújtási tilalmat rendeltek el.

  A tilalom idején tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag- és gazégetést.

  Az illetékes kormányhivatalok felhívják a közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy az égő cigarettát, más dohányneműt ne dobják el, mert ez fokozott tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

  Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.

  Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

  A tűzgyújtási tilalmat elrendelő határozat a NÉBIH oldalán olvasható.

 • Tisztelt Őrségi Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  A cikk dátuma június 22nd, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Őrségi Nemzeti  Park megkezdte a Vas megyében kijelölt Natura 2000 területek fenntartási és fejlesztési terveinek elkészítését az alábbi levél szerint. Kérünk minden érintett tulajdonost, gazdálkodót, hogy területei vonatkozásában tanulmányozza át a mellékleteket és az egyes területeknél megadott határidőkig írásos véleményüket küldjék meg a Kerekerdő Alapítványnak a

  kerekerdo@invitel.hu

  e-mail címére, vagy az alábbiakban megadott postai címre:

  Kerekerdő Alapítvány

  9700 Szombathely Kőszegi u. 3.

  Kérjük, hogy véleményüknek ne csak írásban adjanak hangot, hanem az Alapítvány által ígért, a tervezéssel kapcsolatos szakmai fórumokon is minél nagyobb számban vegyenek részt és képviseljék a magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók érdekeit.

  Mellékletek:

  Közlemény

  N2000 háttér

  N2000_HRSZ_Muvag_Szektor kiküldésre

  területek leírása

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

   

 • MVH közlemény az EKV és az Erdőszerkezet átalakításhoz nyújtandó támogatás igényléséről

  A cikk dátuma június 18th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Megjelent az MVH 75. számú Hírlevele, melyet az alábbi linkre kattintva tudnak megnyitni:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_75_szam_20130617_1038483

  Kiemelten felhívjuk a figyelmüket a

  95/2013. (VI.11.) számú MVH Közleményre, mely az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás igényléséről

  http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952013

  illetve a

  9/2013. (VI.11.) számú MVH Közleményre, mely az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről  szól.

  http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk942013

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • MVH 74. Hírlevele, Erdészeti potenciál

  A cikk dátuma június 15th, 2013 admin Nincs hozzászólás
  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az alábbi linkre kattintva olvashatják az MVH legfrissebb hírlevelét:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_74_szam_20130611_1038356

  Külön felhívjuk figyelmüket a 90/2013. (VI.04.) számú MVH Közleményre, mely az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről szól (mellékelve).
  Az alábbi linkre kattintva részletesen tájékozódhatnak a támogatási kérelemmel kapcsolatban, melyet 2013. június 9. – 2013. június 30-ig lehet benyújtani postai úton.

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk902013

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • FONTOS!!! Erdők látogatásának korlátozása árvízveszély miatt

  A cikk dátuma június 10th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

  Hasonlóan másik most megjelenő hírünkhöz, a NÉBIH-től is kaptunk tájékoztató levelet az erdők látogatásának korlátozási lehetőségeiről a fennálló árvízveszély miatt.
  Kérjük a mellékelt levél áttanulmányozását az érintett területeken gazdálkodóktól és az abban foglaltak figyelembe vételét a konkrét esetek kapcsán.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • FONTOS!!SÜRGŐS!!! Erdőgazdálkodók körében felmerülő árvízkárok

  A cikk dátuma június 10th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

  A Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztályának vezetője a mellékelt levélben tájékoztatja az erdőgazdálkodókat az esetlegesen felmerülő árvízkárok megfelelő kompenzációja érdekében teendő lépésekről. Kérjük az érintetteket szíveskedjenek áttanulmányozni a levélben foglaltakat és annak megfelelően eljárni a árvíz bekövetkezésekor, illetvez azt követően. A felmerülő károk bemutatásában, kommunikációjában a MEGOSZ szívesen segít, ha megfelelő írásos anyaggal kísért kép, vagy mozgókép anyagot juttatnak el hozzánk.

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Tisztelt Erdész Kollégák!

  A cikk dátuma június 10th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, Zambó Péter úr azzal a megtisztelő felkéréssel fordult hozzánk mellékelt levelében,  hogy az idei Év Erdésze Versenyen a magánerdő-gazdálkodásban dolgozó szakemberek is minél nagyobb számban vegyenek részt.
  Kérem ezért, hogy az idén minél többen jelentkezzünk felkészült, magánerdőben dolgozó erdésztechnikusokkal a rangos versenyre, amellyel kapcsolatban valamennyi fontos tudnivaló (versenykiírás, nevezési lap és versenyszabályzat) letölthető a www.oee.hu honlapról.

  http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/_everdesze

  További segítséget kívánunk adni azzal, hogy a versenyen részt venni szándékozók nyugodtan forduljanak Ágoston Gyula kollégánkhoz (arterierdesz@gmail.com, mobil:06-30-216-57-97), aki évek óta rendszeres és sikeres résztvevője ennek a versenynek és tapasztalatait, tanácsait szívesen megosztja a jelentkezőkkel.
  Kérjük, hogy az OEE-nél legkésőbb 2013. július 1-ig megtett nevezésükről egyidejűleg a MEGOSZ-t is tájékoztatni szíveskedjenek a versenyző nevének és munkahelyének megadásával.
  Mindenkit kérünk és buzdítunk arra, hogy a magánerdő jó hírnevét öregbítsük minél több felkészült erdésztechnikus kolléga indításával.

  Köszönettel és erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök