Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Valószínűleg mégsem lehet majd a magánerdőkben bárhol lovagolni, vagy kerékpározni!

  A cikk dátuma május 30th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok!

  Sokunk előtt ismert, hogy a hatályos Erdőtörvény módosításának terve már hosszú hónapok óta napirenden van és ez a módosítás az erdők szabad bejárhatóságának biztosítása érdekében lehetővé kívánta tenni a lóval, esetleg kerékpárral is az erdőben való teljesen szabad közlekedést. Az ez irányú módosító javaslatokkal kapcsolatban a MEGOSZ számtalan egyeztetésen, tárgyaláson, személyes megbeszélésen és – több esetben az erdészeti társszervezetekkel karöltve – írott formában is kifejtette ellenvéleményét. A valamennyi erdőben történő teljesen szabad lovaglásra és kerékpározásra irányuló javaslat azonban mégis a Parlament elé került, de szerencsére azzal kapcsolatban az illetékes bizottság, az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága módosító javaslatot tett, amely a Parlament honlapján olvasható T/10680/17. szám alatt, illetve mellékelve is megtalálható, vagy megnyitható az alábbi linkre kattintva:

  http://www.parlament.hu/irom39/10680/10680-0017.pdf

  A fenti bizottsági javaslat indoklása egyértelműen leszögezi, hogy: “A magánerdő szabad bejárhatósága az erdészeti feltáró hálózat részein kívül nem lehetséges, kivéve azt az esetet, ha az erdő tulajdonosa az erdő tulajdoni jellegét megfelelően nem jelezte.”

  Ez a szabályozás egyértelmű előrelépést jelent a magántulajdon védelmében a korábbi elképzeléshez képest, ami a magántulajdonú erdőkben az úthálózattól függetlenül is mindenhol szabaddá kívánta tenni a lóval, illetve a későbbiekben kerékpárral is, a mozgást.

  A törvényjavaslat várhatóan június 3-án vagy 10-én kerül Parlament elé végszavazásra. A MEGOSZ ezt követően haladéktalanul tisztázni fogja mit jelent a magántulajdon “megfelelő jelzése” , illetve melyek az ehhez szükséges eszközök.

  Ezúton is szeretnénk megköszönni minden érintettnek a közreműködést, szakmai támogatást, illetve az illetékes bizottságnak a szakmai és jogérzékeny hozzáállását a törvény tervezett módosításához.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József

  elnök

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • FONTOS!!!SÜRGŐS! Az Erdő-Natura kötelező képzésekkel kapcsolatos hasznos tudnivalók!

  A cikk dátuma május 25th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Pályázók!

   Mivel nagyon sok kérdést kaptunk az erdő-Natura pályázatokhoz kapcsolódó kötelező képzésekről, a legfontosabb tudnivalókról a következőkben tájékoztatjuk az érintett magánerdő gazdálkodókat.

   A képzéseket a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) szervezi 37 képzőszervezetének segítségével, országosan. Fontos tudnivaló, hogy mindenkit, aki részben vagy egészben jóváhagyó határozatot kap/kapott, tértivevényes levélben értesítenek a lakóhelyéhez legközelebb eső tanfolyamok helyéről és idejéről, tájékoztatást kap a legfontosabb tudnivalókról és jelentkezési lapot is talál a borítékban. Ezúton is szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy minél előbb töltsék ki és küldjék vissza a jelentkezési lapot, mivel az egy oktató által tartott képzésen maximum 35 fő vehet részt és ezért a szervezőknek előre ismerniük kell a jelentkezők számát, hogy tudják hány oktatóra lesz szükség az adott helyszínen és időpontban. Az első tanfolyamok június közepe-vége felé indulnak. Aki az 1 napos (7 órás) képzésen részt vesz és kitölti a tesztlapot, az igazolást kap arról, hogy sikeresen elvégezte a tanfolyamot, eleget tett a támogatási rendeletben előírt kötelezettségének.

   Figyelem!!! A pályázók lakóhelyéhez közeli képzések augusztus 15-ig lezajlanak. Ezt követően már csak néhány pótlólagosan kiírt országos képzés zajlik le, de ezeknek is le kell zárulni legkésőbb 2013. december 31-ig!

   Kérjük, hogy a fenti határidőket mindenki vegye figyelembe! Természetesen valamennyi képzési helyszín és időpont a NAKVI és a MEGOSZ honlapján is elérhető lesz, továbbá – az eddigieknek megfelelően – most is rendelkezésére állunk a pályázóknak a felmerülő kérdések megválaszolásában.

   Erdészüdvözlettel:

   MEGOSZ
 • Hogyan nyújtsuk be az erdő-Natura egységes kérelmünket?

  A cikk dátuma május 22nd, 2013 admin Nincs hozzászólás

  A MEGOSZ már a 2004. évi Natura területek kijelölését követően indítványozta, hogy a korlátozások miatti elmaradt haszon és árbevétel kiesés kompenzálására kaphassanak a magyarországi magánerdő tulajdonosok a mintegy 200 ezer hektár Natura-2000 hálózatba kijelölt erdőterületen támogatást. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások végül 2011-12-ben eredményre vezettek és tavaly áprilisban megjelent a Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012.(IV.27.) számú rendelet, ami ma is érvényes és elérhető a
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200041.VM&celpara=#xcelparam
  linkre kattintva. Ezúton köszönjük a VM, az MVH, az MgSzH és a természetvédelem illetékeseinek, civil szervezeteinek ennek érdekében kifejtett munkáját!
  A rendelet értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan naturás magánerdő gazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel (benyújtott erdőterv kérelemmel), gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és a támogatási határozat kézhezvételét követő 10 hónapon belül részt vesz a Natura-2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzések valamelyikén. A legkisebb támogatható terület 1 hektár. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig (!) igényelhető. Ugyanakkor ez az időpont majdnem 1 hónappal, június 10-ig meghosszabbítható, mivel ekkor is befogadják az erre irányuló kérelmeket, igaz, hogy egyre csökkenő (1 % csökkenés munkanaponként) támogatási hányaddal. Továbbá, aki május 15-ig benyújtja az egységes kérelmet, az június 02-ig szankciómentesen módosíthatja az abban foglalt adatokat.
  A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 11-67 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik az érintett erdők korának és fafajösszetételének függvényében.

  Kérjük, hogy minden arra jogosult nyújtsa be támogatási kérelmét május 15-ig és terjessze ennek a lehetőségnek a hírét környezetében azon jogosultak között is, akik tavaly még nem nyújtottak be Natura kérelmet!

  Mi a teendő, ha most nyújtok be először erdő-Natura támogatásra egységes kérelmet?

  Ha meg akarom tudni, hogy van-e naturás erdőrészletem és ismerem annak blokkazonosítóját, akkor a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete 4.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében, a NATURA 2000 erdőterületek fizikai blokkazonosító szerint meghatározott, 2012/2013. gazdálkodási évben érvényes jegyzéke az alábbi linket megnyitva olvasható:
  http://umvp.kormany.hu/download/5/78/60000/IHk_2013_031_%28III_28%29_IHkozlemeny_mell%C3%A9klet_blokk.pdf

  1.    Amennyiben van támogatható naturás erdőterületünk, de még nincs bejelentett erdőgazdálkodója (nem működő magánerdő), akkor ezt a bejelentést a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál minél előbb meg kell tenni előzetes telefonos időpont egyeztetéssel. Az Erdészeti Igazgatóságok országos listája az elérhetőségekkel itt található: http://www.nebih.gov.hu//elerhetosegek

  2.    Amennyiben van bejelentett erdőgazdálkodónk az adott erdőre vonatkozóan, akkor szintén az illetékes erdészeti igazgatóság megkeresésével ellenőrizhetjük, hogy van-e az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervünk. Ha nincs, akkor haladéktalanul kérelmezzük az erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv készítését az erdészeti hatóságtól (illetékes erdészeti igazgatóságtól), csak ezután nyújtsunk be támogatási kérelmet.
  3.    Ezt követően forduljunk segítségért a legközelebbi falugazdászhoz, nemzeti agrárgazdasági kamarai tanácsadóhoz http://umvp.agrarkamara.hu/Tan%C3%A1csad%C3%B3k/tabid/55/Default.aspx vagy erdészeti szakirányítóhoz a lakóhelyünk közelében, aki segít a támogatási kérelem benyújtásában és – ha szükséges – az azt megelőző jogosultság megszerzésében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.

  Mint említettük, az egységes kérelmek szankciómentes benyújtására 2013. május 15-ig van lehetőség, amiről az MVH tájékoztat honlapjának aktuális rovatában
  http://www.mvh.gov.hu/, míg az egységes kérelmek benyújtásáról további részletek a
  66/2013 (IV.10) számú MVH közleményben olvashatók az alábbi linken: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk662013 Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy ugyan csökkenő támogatási mértékre, de egészen június 10-ig lehetőség van a kérelmek pótlólagos benyújtására!

  Azoknak is érdemes hivatalosan megkezdeni területükön az erdőgazdálkodást, akik az elhúzódó adminisztráció miatt esetleg idén már nem tudják benyújtani kérelmüket, mert a támogatások lehívására reményeink szerint a jövőben is lehetőség lesz és akkor is alapfeltétel marad, hogy az erdőrészletnek legyen bejelentett erdőgazdálkodója.

  A MEGOSZ valamennyi kérelmezőnek támogatást, folyamatos információt szeretne nyújtani, ezért, ha a Natura jogcímmel kapcsolatban bárkinek kérdése van, hívja a 06-1-391-42-90 számot munkaidőben, küldjön e-mailt címünkre (megosz@mail.datanet.hu), vagy érdeklődjön munkaidőn túl, akár hétvégén is a 06-30-455-22-61 mobilszámon.

  Eredményes kérelembenyújtást kívánva, erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • 2013. évi EMVA mezőgazdasági területek erdősítése támogatás

  A cikk dátuma május 14th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

   Megjelent a 79/2013. (V.7.) számú MVH közlemény, mely alapján 2013. május 1-június 30. között benyújthatók az EMVA mezőgazdasági területek erdősítése jogcím támogatási kérelmei. A kérelmeket az erdőrészlet fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

  KÉRJÜK AZ ERDŐT TELEPÍTENI SZÁNDÉKOZÓKAT, HOGY ÉLJENEK AZ EZÉVI BENYÚJTÁS LEHETŐSÉGÉVEL, MIVEL A 2014-ES, ÁTMENETI UNIÓS KEZDŐ KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN NEM BIZTOS, HOGY MEGNYITJÁK EZT A JOGCÍMET!

  A hivatalos MVH közlemény és az összes kapcsolódó letölthető dokumentum az alábbi linkre kattintva érhető el az MVH honlapján:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk792013

   Erdészüdvözlettel:

   Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • Megkezdte az MVH az ERDŐFELÚJÍTÁSI és ERDŐTELEPÍTÉSI támogatások utalását!

  A cikk dátuma május 7th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megkezdte az erdőfelújítási, valamint az erdőtelepítési támogatások utalását!

  Köszönhetően annak, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a jogos támogatási igények egészének kifizetéséhez elegendő forrást biztosított, az idén nem kell keretkimerülés miatt elutasítani egy kérelmezőt sem. Az erdők felújításának (de minimis) támogatására 91 millió forintot, míg az erdőtelepítési támogatásra 182 millió forintot kapnak az erdőgazdálkodók. Azok a gazdálkodók számíthatnak most támogatásra, akik az illetékes erdészeti hatósághoz 2012. november 15. és december 15. között kérelmet nyújtottak be, és az erdészeti hatóság adatszolgáltatása, továbbá a jogszabályban foglalt egyéb feltételek alapján támogatási jogosultságot szereztek.

  Az MVH 71. számú hírlevelét az alábbi linkre kattintva tudják olvasni:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_71_szam_20130506_1037331

  A közlemények közül külön felhívom figyelmüket az alábbiakra:

   Módosultak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó rendeletek

  Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet és az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet alapján módosultak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó rendeletek.

  – Módosult a 2013. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló MVH Közlemény:

  Megjelent a 71/2013. (IV.23.) számú MVH Közlemény a 2013. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 66/2013. (IV.10.) számú MVH Közlemény módosításáról. A módosítás a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatást igénylők által papír alapon benyújtandó dokumentumokat érinti, továbbá pontosításra került az elsődleges képviselet bejelentésére vonatkozó tájékoztatás. A Közlemény módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

  – 74/2013. (V.02.) számú MVH Közlemény

  A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatás kifizetésének igényléséről.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

   

 • Az erdő-Natura kérelmek benyújtóinak köre nem változott!

  A cikk dátuma május 1st, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Mivel több megkeresést is kaptunk ez ügyben, a félreértések tisztázása érdekében, szeretnénk egyértelművé tenni, hogy az idén is ugyanaz a kör nyújthat be egységes kérelmet az erdő-Natura jogcímre, akik tavaly is jogosultak voltak erre, vagyis az erdőgazdálkodók. Az erdő-Natura támogatási rendelet erdőgazdálkodókra vonatkozó megváltozott szövegrésze csak pontosítást szolgált, de nem jelent változást az elmúlt évihez képest. A módosítással csupán a jogcím EU Bizottság általi jóváhagyását tették lehetővé, de a jogcím rendelet alapján – csakúgy mint az előző évben -továbbra is lehetőség van az erdőtulajdonosok által az erdőtörvény alapján kötelezően megbízott (ezáltal a tulajdonosokat képviselő) erdőgazdálkodók támogatására.

  Erdészüdvözlettel:

  MEGOSZ