Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • MEGHÍVÓ A MEGOSZ 2013. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE !

  A cikk dátuma április 25th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Értesítem Önöket, hogy a MEGOSZ 2013. Közgyűlését az Elnökség 2013. május 10-én (pénteken) 11 órára hívja össze az Erdészeti Információs Központ tanácstermében (1021 Budapest, Budakeszi út 91.) az alábbi napirendi pontokkal:

  Napirend:

  1. Elnökségi beszámoló a 2012. évről (Luzsi József)

  2. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2012. évről (Bodor Dezső Károly)

  3. A 2012. évi mérleg elfogadása (előterjesztő: Luzsi József)

  2012 évi mérleg

  4. A 2013. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János)

  5. Egyebek

  Jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül várjuk írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat esetleges újabb napirendi pontokra a MEGOSZ titkárságán.

  A Közgyűlést követően, előreláthatólag 13,00 órai kezdettel erdészeti fórumot tartunk, amelyen Lapos Tamás a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Halászati és Vadászati Főosztályának főosztályvezető-helyettese a magánerdő gazdálkodással kapcsolatos aktuális kérdésekről, míg

  Regős János, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal osztályvezetője az erdészeti vidékfejlesztési jogcímek helyzetéről ad tájékoztatást, amit fórumbeszélgetés, konzultáció követ az előadók részvételével.

  Aktuális híreinket a Meghívó hátoldalán található MEGOSZ Hírlevél-ben olvashatják.

  Szeretettel várjuk valamennyi tagtársunkat a Közgyűlésre és a délutáni programra!

  Tagtársi üdvözlettel az elnökség nevében:

  Luzsi József
  elnök”

   

   

 • Tisztelt MEGOSZ Tagok! Hogyan nyújtsuk be az erdő-Natura egységes kérelmünket?

  A cikk dátuma április 22nd, 2013 admin Nincs hozzászólás

  A MEGOSZ már a 2004. évi Natura területek kijelölését követően indítványozta, hogy a korlátozások miatti elmaradt haszon és árbevétel kiesés kompenzálására kaphassanak a magyarországi magánerdő tulajdonosok a mintegy 200 ezer hektár Natura-2000 hálózatba kijelölt erdőterületen támogatást. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások végül 2011-12-ben eredményre vezettek és tavaly áprilisban megjelent a Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012.(IV.27.) számú rendelet, ami ma is érvényes és elérhető a
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200041.VM&celpara=#xcelparam
  linkre kattintva. Ezúton köszönjük a VM, az MVH, az MgSzH és a természetvédelem illetékeseinek, civil szervezeteinek ennek érdekében kifejtett munkáját!
  A rendelet értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan naturás magánerdő gazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel (benyújtott erdőterv kérelemmel), gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és a támogatási határozat kézhezvételét követő 10 hónapon belül részt vesz a Natura-2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzések valamelyikén. A legkisebb támogatható terület 1 hektár. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig (!) igényelhető. Ugyanakkor ez az időpont majdnem 1 hónappal, június 10-ig meghosszabbítható, mivel ekkor is befogadják az erre irányuló kérelmeket, igaz, hogy egyre csökkenő (1 % csökkenés munkanaponként) támogatási hányaddal. Továbbá, aki május 15-ig benyújtja az egységes kérelmet, az június 02-ig szankciómentesen módosíthatja az abban foglalt adatokat.
  A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 11-67 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik az érintett erdők korának és fafajösszetételének függvényében.

  Kérjük, hogy minden arra jogosult nyújtsa be támogatási kérelmét május 15-ig és terjessze ennek a lehetőségnek a hírét környezetében azon jogosultak között is, akik tavaly még nem nyújtottak be Natura kérelmet!

  Mi a teendő, ha most nyújtok be először erdő-Natura támogatásra egységes kérelmet?

  Ha meg akarom tudni, hogy van-e naturás erdőrészletem és ismerem annak blokkazonosítóját, akkor a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete 4.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében, a NATURA 2000 erdőterületek fizikai blokkazonosító szerint meghatározott, 2012/2013. gazdálkodási évben érvényes jegyzéke az alábbi linket megnyitva olvasható:
  http://umvp.kormany.hu/download/5/78/60000/IHk_2013_031_%28III_28%29_IHkozlemeny_mell%C3%A9klet_blokk.pdf

  1.    Amennyiben van támogatható naturás erdőterületünk, de még nincs bejelentett erdőgazdálkodója (nem működő magánerdő), akkor ezt a bejelentést a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál minél előbb meg kell tenni előzetes telefonos időpont egyeztetéssel. Az Erdészeti Igazgatóságok országos listája az elérhetőségekkel itt található: http://www.nebih.gov.hu//elerhetosegek

  2.    Amennyiben van bejelentett erdőgazdálkodónk az adott erdőre vonatkozóan, akkor szintén az illetékes erdészeti igazgatóság megkeresésével ellenőrizhetjük, hogy van-e az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervünk. Ha nincs, akkor haladéktalanul kérelmezzük az erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv készítését az erdészeti hatóságtól (illetékes erdészeti igazgatóságtól), csak ezután nyújtsunk be támogatási kérelmet.
  3.    Ezt követően forduljunk segítségért a legközelebbi falugazdászhoz, nemzeti agrárgazdasági kamarai tanácsadóhoz http://umvp.agrarkamara.hu/Tan%C3%A1csad%C3%B3k/tabid/55/Default.aspx vagy erdészeti szakirányítóhoz a lakóhelyünk közelében, aki segít a támogatási kérelem benyújtásában és – ha szükséges – az azt megelőző jogosultság megszerzésében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.

  Mint említettük, az egységes kérelmek szankciómentes benyújtására 2013. május 15-ig van lehetőség, amiről az MVH tájékoztat honlapjának aktuális rovatában
  http://www.mvh.gov.hu/, míg az egységes kérelmek benyújtásáról további részletek a
  66/2013 (IV.10) számú MVH közleményben olvashatók az alábbi linken: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk662013 Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy ugyan csökkenő támogatási mértékre, de egészen június 10-ig lehetőség van a kérelmek pótlólagos benyújtására!

  Azoknak is érdemes hivatalosan megkezdeni területükön az erdőgazdálkodást, akik az elhúzódó adminisztráció miatt esetleg idén már nem tudják benyújtani kérelmüket, mert a támogatások lehívására reményeink szerint a jövőben is lehetőség lesz és akkor is alapfeltétel marad, hogy az erdőrészletnek legyen bejelentett erdőgazdálkodója.

  A MEGOSZ valamennyi kérelmezőnek támogatást, folyamatos információt szeretne nyújtani, ezért, ha a Natura jogcímmel kapcsolatban bárkinek kérdése van, hívja a 06-1-391-42-90 számot munkaidőben, küldjön e-mailt címünkre (megosz@mail.datanet.hu), vagy érdeklődjön munkaidőn túl, akár hétvégén is a 06-30-455-22-61 mobilszámon.

  Eredményes kérelembenyújtást kívánva, erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Indul a 2013. évi egységes kérelmek beadása!

  A cikk dátuma április 18th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Április 10-től nyílik lehetőség a legtöbb gazdálkodót érintő, egységes területalapú támogatás, valamint további 25 jogcímen elérhető támogatás igénybevételéhez szükséges egységes kérelem benyújtására.

  Az egységes kérelmeket elektronikus úton, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján lévő „e-Egységes kérelem” menüponton keresztül, ügyfélkapus bejelentkezés után lehet kitölteni és beadni.

   A benyújtás határideje a jogszabály alapján 2013. május 15. Aki május 15. után nyújtja be kérelmét, annak már munkanaponként egy százalékkal csökken az elfogadott támogatási összege. A jogszabály szerint 2013. június 9. – mivel ez idén munkaszüneti napra esik, így ez a dátum június 10. – után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

   A kérelmeken módosítást szankciómentesen a jogszabály szerint május 31-ig – idén június 2-ig – lehet végezni, ezután – június 10-ig – viszont már a támogatási összeg csökkentésével jár a módosítás.

   A beadással kapcsolatban felmerült kérdésekkel telefonon az MVH ügyfélszolgálatához a 06-1/374-3603, 06-1-/374-3604 telefonszámokon, elektronikusan a honlapon található „Kérdések / Kérdés feltevése” menüponton keresztül lehet fordulni, melyre a Hivatal munkatársai rövid időn belül válaszolnak.

   Az egységes kérelem benyújtásáról további részletek a 66/2013 (IV.10.) számú MVH Közleményben olvashatók, ennek mellékletei az alábbi linken érhetők el:

   http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk662013

   Javasoljuk az egységes kérelem minél korábbi kitöltését és benyújtását, mivel így csökkenthető a benyújtási időszak végi, intenzíven terhelt időszak miatti hibák előfordulásának kockázata.

   Erdészüdvözlettel:

   Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • FONTOS! SÜRGŐS!!! Kezdődnek az erdő-Natura kifizetések, már benyújthatók az idei kérelmek!

  A cikk dátuma április 12th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Kezdődnek az erdő-Natura kifizetések, már benyújthatók az idei kérelmek!

   A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) nagy örömmel tudatja az érintett magánerdő gazdálkodókkal, hogy az erdő-Natura jogcím notifikációs eljárása sikerrel lezárult és így elhárult az utolsó akadály is a tavaly benyújtott kérelmek alapján történő kifizetések elől. Így – az MVH előzetes tájékoztatása alapján –  a részben, vagy egészben támogatható kérelmek kifizetései 2013. májusának első felében várhatók!

  Ugyanakkor április 10-ével megnyílt a lehetőség a 2013. évi egységes kérelmek benyújtására, amiről az MVH tájékoztat honlapjának aktuális rovatában.

  http://www.mvh.gov.hu/, míg az egységes kérelmek benyújtásáról további részletek a

  66/2013 (IV.10) számú MVH közleményben olvashatók az alábbi linken: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk662013

   Mint tavaly is hírül adtuk, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012.(IV.27.) VM rendelet alapján a magánterületen található Natura erdők gazdálkodói egyszerűen igénybe vehető, területalapú, vissza nem térítendő kompenzációs támogatásban részesülhetnek felmerülő költségeik és jövedelem kiesésük, ellentételezése céljából. A rendelet értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan naturás magánerdő gazdálkodó* jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel, gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és a jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó határozat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül részt vesz a Natura 2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett kötelező képzésen. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig igényelhető. A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 12-69 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik. A MEGOSZ honlapján (www.megosz.org) az egyes Natura területek beazonosításához és az igények bejelentéséhez szükséges információkat, tennivalókat rövidesen közzéteszi és folyamatosan tájékoztatást ad az érdeklődőknek az ezzel kapcsolatos tudnivalókról.

  Kérjük, hogy mindenki, akinek naturás magánerdeje van, éljen az idén is a lehetőséggel, nyújtsa be kérelmét a helyi falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók segítségét igénybe véve és terjessze lakóhelyén, munkahelyi környezetében ennek a rendkívül kedvező támogatási lehetőségnek a hírét!

   

  Erdészüdvözlettel:

   Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

  MEGOSZ

   

  *erdőgazdálkodó: az erdő tulajdonosának, vagy tulajdonosai társulásainak képviselője, akit az erdészeti hatóság az Evt.17 § (1) és (6)-(7) bekezdései szerint erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vesz.

 • Tájékoztató a kötelező képzésekkel kapcsolatban

  A cikk dátuma április 9th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az Agrárkamarától kapott információk alapján szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy a különböző jogcímek vonatkozásában a Nemzeti Agrárszaktanácsadási-, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) a héten kapta meg a listát az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) a képzésre kötelezett ügyfelekről.

  A lista 1-2 héten belül feldolgozásra kerül és a képzések szervezésének függvényében a képzésre kötelezettek levélben értesítést kapnak az őket érintő képzésről (időpont, helyszín, stb…)

  Azonban az értesítéstől függetlenül az ügyfélnek saját érdekében ajánlott a NAKVI honlapján tájékozódni az alábbi linken található ÚMVP Képző Szervezeteknél,

  http://www.vkszi.hu/umvpkepzes/t_publikus_kepzo.php

  hogy (hol, mikor, milyen) képzés van szervezés alatt, mert nem csak a levélben kiértesített helyen és időben vehetnek részt a képzésen, hanem az ügyfél számára leginkább megfelelő helyszínen és időpontban is.

  Legalább 5 fő jelentkezése szükséges egy képzés szervezésének megindításához, ezért is fontos a személyes érdeklődés, hogy a Képző Szervezet tudjon az igényről (ez főként azokra vonatkozik akik már kaptak korábban értesítést, de valamilyen ok miatt eddig nem vettek részt a kötelező képzésen).

   

  Jelenleg a NATURA 2000 erdős jogcímek kötelező képzése van soron, melynek tananyaga most készül, úgyhogy hamarosan küldeni fogják az érintetteknek a tájékoztató levelet.

   

  Fontos tudni, hogy a képzésen való részvételről szóló igazolásnak az utolsó kifizetési kérelem beadásakor rendelkezésre kell állnia, illetve a kötelező képzésen való részvétel elmulasztásából eredő joghátrány alól mentesség nem igényelhető.

   

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • TV-műsor a fenntartható erdőgazdálkodásról ( Fatáj online )

  A cikk dátuma április 2nd, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Nagyon érdekes beszélgetéssel készült az OzoneNetwork TV Egyenlítő című műsora. Horváth Kitti természetvédelmi mérnök a Nyugat-magyarországi Egyetemről, Spingár Péter erdőmérnök, osztályvezető a SEFAG Zrt-től és Mőcsényi Miklós faipari mérnök, a FAGOSZ főtitkára beszélt a fenntartható erdőgazdálkodásról, a PEFC-ről, FSC-ről és az EUTR-ről.

  A közel egy órányi műsor itt is megtekinthető.

 • „Erdőtelepítési” projekt hatalmas kérdőjelekkel (ForestPress)

  A cikk dátuma április 2nd, 2013 admin Nincs hozzászólás

  2013. április 2. – Miközben az erdészek védekezni kénytelenek egy, a szakmát ért nemtelen sajtótámadás ellen, rivális szervezetek éppen sikerpecsenyéjüket igyekeznek sütögetni a hazai médiában. Amint arról korábban mi is beszámoltunk, a MillionTreesProject és a globalo-zöldszervezet hazai kirendeltsége a http://www.milliontreesproject.com/#landing_page honlapon büszkén hirdeti, hogy:
  „Idén tavasszal első magyarországi erdőtelepítési projektünkben vehetsz részt, melynek keretében a fokozottan védett Nagyszénászugi erdő tájrehabilitációján dolgozunk.”
  A teljesen örömtelinek és érdekesnek tűnő kezdeményezést jobban szemügyre véve, számos kényes kérdés merül fel.
  Az első mindjárt az „erdőtelepítés” fogalma. Mit értenek ezen? Ahol ugyanis most egy fokozottan védett erdő áll, ott semmilyen módon nem lehet erdőt telepíteni, legfeljebb felújítani. Az pedig egészen más „tészta”: Az erdők felújítási kötelezettségét ugyanis törvény írja elő! Ha tehát erdőfelújításról van szó, akkor azt nem a közcélú vagy jótékony cselekedetként végezzük, hanem mert így kell tenni. Nem csak a törvény miatt, hanem a tartamos erdőgazdálkodás évszázados alapelve miatt. (Amit a globalo-zöldszervezetnek is illene ismernie.)
  Amikor ezt végezzük, csak annyit teszünk, hogy meggátoljuk az erdőterület csökkenését, de a korábbi állapothoz képest egyetlen négyzetcentiméterrel sem keletkezik több erdő. Ezért nem hívjuk erdőtelepítésnek.

  A projekt során 20 ezer csemetét próbálnak elültetni az érintett területen.
  Ezzel kapcsolatban az a nagy kérdés, hogy milyen hálózatban?
  Csemetékhez illő tőtávolsággal vagy a felnőtt, végleges méretű fák térbeli igényét figyelembe véve? Mindkettő gondokat vet fel. A mennyiség a csemetékhez illő hálózatra utal, ez esetben viszont pár év múlva maga az erdész (vagy a globalo-zöldszervezet szakértője) fogja az első tisztítás során kivágni a kis fácskák jelentős részét!
  Nem túl szép dolog a globalo-zöldszervezettől, hogy azt „elfelejtették” közölni a kedves célközönséggel, a szponzorok pénzéből ültetett fák túlnyomó többségére ez a sors vár még mielőtt elérnék végleges méretüket. (De természetesen amennyiben nem vágják ki, akkor is elpusztul fény és tápanyag hiányában az elültetett faegyedek nagy része, ami a térbeli adottságokból, biológiai törvényszerűségekből következik: ahol elfér 20 ezer csemete, ott nincs hely ugyanennyi faóriás számára.)
  A másik lehetőség az volna, ha eleve „véghasználati” hálózatban ültetnék, ami persze több okból is lehetetlen: egyrészt a feltételezhető erdőtervi előírás, másrészt a kezelhetetlen erdőápolási igény miatt, harmadrészt, mert nem is nézne ki erdőnek az első 50 évben, amit így ültetnek, negyedszer pedig az óriási területigényből következően.
  Végül érdemes kiszámolni, mennyit is hozhat a szervezőknek ez az akció?
  Támogatónként ezer forintot kérnek a programban való részvételért, azaz:
  20 ezer fa x 1000 Ft = 20 millió forint… Nem rossz. Mondhatni, ügyes! No comment.

  Komment: Lám, lám, az erdészek miért nem ügyesek? Hány millió csemetét ültetünk egy évben? Szorozzuk meg 1000 Ft-al.