Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • MVH 53.számú hírlevele

  A cikk dátuma október 30th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Tájékoztatásul küldöm az MVH legújabb hírlevelét, melyet az alábbi linkre kattintva tudnak megnyitni:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_53_szam_20121029_1033575

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Fwd: Fontos – Sürgős!!! Fiatal erdők állománynevelése, illetve géptámogatással kapcsolatos EMVA 26/2007-es és a 25/2012-es miniszteri rendelet-tervezetek véleményezése

  A cikk dátuma október 26th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Mellékelten  megküldjük az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdõk állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosításáról készített VM rendelet tervezetét.

  hatásvizsgálat_önálló 20120917

  HATASVIZSGALAT_ERDO_20120913

  Előterjesztés EMVA 26. 2007 és a 25. 2012. rendeletek módosításához

  EMVA 26.2007 és 25. 2012 rendeletek módosítása közigazgatási egyeztetésre 10. 25.

  Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos észrevételeiket, módosító javaslataikat legkésõbb 2012. október 30-ig szíveskedjenek megküldeni a MEGOSZ Titkárságára.

  Köszönettel és erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezetõ elnök

 • Fontos!!! Minisztériumi közlemény az Erdőtelepítés, szerkezetátalakítás, fásítás nemzeti jogcímek determinációjának kifizetésével kapcsolatban

  A cikk dátuma október 26th, 2012 admin Nincs hozzászólás
  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok, Gazdálkodók!

  A Vidékfejlesztési Miniszter Közleményt adott ki az egykori “Erdőtelepítés erdőszerkezet-átalakítás, fásítás” nemzeti jogcímek determinációinak részleges kifizetésével kapcsolatban, ami az alábbi kapcsolóra kattintva nyitható meg:

  http://www.kormany.hu/download/1/04/b0000/Miniszteri%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny%20erd%C5%91telep%C3%ADt%C3%A9s%202012.pdf#!DocumentBrowse
  http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#!DocumentBrowse

  Sajnos a közlemény szerint az idén is több, mint 70 millió Ft jogos igényt nem tudnak forráshiányra való hivatkozással kielégíteni. Felhívjuk mindazok figyelmét, akik a benyújtás sorrendjét figyelembe vevő minisztériumi
  döntés miatt nem jutottak az idén támogatáshoz, hogy megismételt igényüket, minél gyorsabban, lehetőleg már 2012. november 15-én nyújtsák be!

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • FONTOS! SÜRGŐS! MVH közlemény a most pályázható erdészeti potenciál, az erdő-környezetvédelem és az erdőszerkezet átalakítás jogcímekről

  A cikk dátuma október 19th, 2012 admin Nincs hozzászólás
  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Felhívjuk mindenki szíves figyelmét, hogy három rendkívül fontos erdészeti jogcím nyitva áll és pályázható jelen pillanatban is!

  Ezek közül az  “Erdőszerkezet átalakítási” jogcímre 2012. október 01-31. között nyújtható be támogatási kérelem, míg az “Erdészeti potenciál helyreállítása” és
  az “Erdő-környezetvédelmi intézkedések” jogcímekre 2012. október .01-november 30. között.
  Ez utóbbi két jogcím támogatási egységárait az idén jelentősen megemelték és mindhárom jogcím támogatáshoz jutását egyszerűsítették.

  Mellékelem mind a három jogcím vonatkozásában az ezzel kapcsolatos részletes MVH-s tájékoztató anyagokat azzal a kéréssel, hogy mindenki maximálisan vegye igénybe az itt felkínált pályázati lehetőséget, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy az erdészeti jogcímeken
  rendelkezésre álló kereteket maximálisan kihasználjuk!!!

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Meghívó az október 24-i somogyszobi rendezvényre

  A cikk dátuma október 16th, 2012 admin Nincs hozzászólás
  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok, Gazdálkodók, Erdészeti Szakirányítók!Tisztelettel meghívjuk Önt a 2012. október 24-én (szerdán) Somogyszobon a  Mocz és Társa Magánerdészet Kft rendezvénytermében (térkép mellékelve) délelőtt 9 órai kezdettel megrendezésre kerülő rendezvényünkre, amelynek fő témája az PEFC erdőtanúsítási rendszer tervezett bevezetése a magyar magánerdőkben. A résztvevők fontos és aktuális információkat kaphatnak az erdészeti igazgatás aktuális kérdéseiről, illetve az erdészeti jogcímek várható változásairól a 2014-2020 évek időszakában. A félórás előadások után ugyanannyi időt szánunk a témákkal kapcsolatos kérdésekre és válaszokra. A rendezvény házigazdája Mocz és Társa Magánerdészet Kft.A rendezvény programja:

  9:00-10:00    Szabó József igazgató (Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága): Erdészeti igazgatás a Dél-Dunántúlon.

  10.00-11:00    Dr. Schiberna Endre intézetigazgató – Horváth Kitti doktorandusz (NymE-EMK-EVGI):
  A PEFC tanúsítás bevezetése a magyar magánerdőkben

  11:00-11:15    Kávé szünet

  11:15-12:15    Dr. Sárvári János ügyvezető elnök (MEGOSZ): A vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek várható változásai a 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban

  12:15-12:35    Jócsák Attila erőgép kereskedelmi vezető (VALKON-2007 Kft.): A VALKON-2007 Kft. és tevékenysége bemutatása

  12:35-13:00    Bodor László műszaki manager (STIHL Kft.): A STIHL Kft. és tevékenysége bemutatása

  13:00-13:10    Zárszó

  13:10-14:00    Ebédszünet, szendvics ebéd

  14:00-15:00    Gépbemutatók (VALKON-2007 Kft., STIHL Kft.)

  Tisztelettel várunk és hívunk minden érdeklődőt a rendezvényre!
  Részvételi díj: 2000Ft/fő (helyszínen fizetendő)
  Kérjük, szíveskedjenek részvételi szándékukról előre tájékoztatni bennünket az alábbi telefonszámokon(+3630/5303-272, 0682/445-00), vagy e-mail címen (moczerdeszet@moczerdeszet.hu).

  Moczné Szabó Erika                                Dr. Sárvári János

   ügyvezető igazgató                                   ügyvezető elnök
   Mocz és Társa Magánerdészet  Kft.           MEGOSZ
 • FONTOS!!! Tájékoztatás az idei erdőtelepítési pályázatok őszi határozataival kapcsolatban

  A cikk dátuma október 16th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Erdőgazdálkodók!

  Többen jelezték, hogy a közelmúltban olyan határozatokat kaptak idén benyújtott erdőtelepítési pályázatukkal kapcsolatban, amelyben a jövedelempótló támogatások nulla területtel és támogatási értékkel szerepeltek.
  Az  MVH tájékoztatása szerint ez nem újkeletű jelenség, hiszen minden évben igyekeznek a benyújtott támogatási kérelmekre a határozatokat minél előbb kipostázni, hogy az őszi telepítéseket ezzel ne akadályozzák.
  Ezek azonban még csak a részben jóváhagyó határozatok.
  A jövedelempótló támogatások megítélésének feltétele az erdőtelepítési támogatási kérelem évében benyújtott területalapú támogatási kérelem tárgyában hozott véghatározat jogerőre emelkedése, ami a vonatkozó EU jogszabályi előírások alapján a támogatási kérelem benyújtásának évét követően, 2013. januárjában történhet meg legkorábban.
  A területalapú támogatási kérelem tárgyában hozott véghatározatok jogerőre emelkedését követően minden mezőgazdasági területek erdősítése támogatási kérelem saját hatáskörben felülvizsgálatra kerül, ahol a véghatározatok alapján megállapítást nyer végleges jövedelempótló támogatás összege és szükség esetén a támogatási határozatok saját hatáskörben módosításra kerülnek. A jövedelempótló támogatás forrásjóváhagyását követően azonnal postázásra kerülnek a módosított támogatási határozatok melynek dátuma előreláthatólag 2013 március.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • FONTOS! Az MVH közleménye az Erdő-környezetvédelmi jogcímmel kapcsolatban

  A cikk dátuma október 16th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok! Tisztelt Erdő-környezetvédelmi jogcímben érintett Erdőgazdálkodók!

  Az MVH honlapján megjelent az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló 150/2012. (IX. 21.) MVH közlemény módosításáról szóló 158/2012. (X.11.) MVH közlemény.
  A több alcímet érintő módosítások igen fontosak. Jelezzük, hogy  a közlemény melléklete a természetkímélő anyagmozgatás célprogram esetén benyújtandó formanyomtatvány is, amelynek
  kötelező használatára külön is felhívjuk a figyelmet.

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1582012

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Az erdei iskolázás kanossza járása (OzoneNetwork TV)

  A cikk dátuma október 15th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  2012. október 15. – A bajok akkor kezdődtek, amikor az ezredforduló tájékán összehívtak egy tárcaközi egyeztetést erdei iskola ügyben. A „kihívó” az akkori Művelődésügyi Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium magát illetékesnek érző főosztályai voltak. Az FVM akkori Erdészeti Hivatalának illetékesei viszont nem képviseltették magukat valamilyen adminisztratív hibára hivatkozva. Emiatt a tárca – és ezzel az erdészeti vonal – kimaradt az országos erdei iskolázás főáramából.
  Az erdészek azonban nem jöttek zavarba, szakmai tapasztalatokkal rendelkeztek, infrastruktúrájuk volt, iskolák pedig jelentkeztek, mondhatni versengve. A szekér tehát ment „magától”.
  De mi is az erdei iskola, az erdészeti erdei iskola és az erdőpedagógia?

  Image     Image

  Ezekre kérdésekre keresik a válaszokat az OzoneNetwork TV Egyenlítő című műsorában a meghívott szakemberek: Lomniczi Gergely erdőmérnök, főtitkár, Országos Erdészeti Egyesület, Szabó Lajos erdőmérnök, szakosztálytitkár, Országos Erdészeti Egyesület, Schiberna Endre Phd., erdőmérnök, intézetigazgató, NymE és Schaub Gáborné, erdőpedagógus, Pilisi Parkerdő Zrt.
  Az adás október 16-án, (kedden) este 23 órakor kezdődik.

   

  Forestpress után

 • PONTOSÍTÁS az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésével kapcsolatban

  A cikk dátuma október 12th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Erdészeti Szakirányítók, Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága a következő előírt szakszemélyzeti továbbképzést
  2012. november 26-27-én (hétfő-kedd) 9 órai kezdettel tartja a Vidékfejlesztési Minisztérium Színháztermében.

  “Az oktatás a jogosult besorolással nyilvántartott, de korábban tanfolyamot mulasztóknak, valamint a 2 év szakmai gyakorlatot elért, illetve a közeljövőben elérő és a jogosult státuszt kérő szakszemélyzetnek lett meghirdetve.

  Vagyis nem kell részt vennie annak a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek, aki a képzést 2011-2012 folyamán már teljesítették!!”

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • FONTOS!!! Szakszemélyzet továbbképzéséről értesítés!

  A cikk dátuma október 11th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Erdészeti Szakirányítók, Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet!

  A NÉBIH Erdészeti Igazgatósága a következő előírt szakszemélyzeti továbbképzést 2012. november 26-27-én (hétfő-kedd) 9 órai kezdettel
  tartja a Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében.
  Mellékelem az ezzel kapcsolatos NÉBIH által kiadott tájékoztatást :

  http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/

  erdeszeti_igazgatosag/erdeszet_szakteruletek/erdeszeti_szakszemelyzetnek/

  helyszinek_idopontok_nevsorok

  Kérem, hogy valamennyi jogosult erdészeti szakszemélyzet jelentkezzen be
  és teljesítse a továbbképzést, mivel ez a jogosul erdészeti szakszemélyzetként való nyilvántartás előfeltétele.

  Erdészüdvözlettel

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök