Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • FONTOS! Információk az erdő-környezetvédelem, erdőszerkezet átalakítás, erdészeti potenciál, szaktanácsadás és a vis maior bejelentésekkel kapcsolatban az MVH 51. számú hírlevelében!

  A cikk dátuma szeptember 25th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az alábbi linkre kattintva olvashatják az MVH legújabb hírlevelét, ami fontos információkat tartalmaz a támogatásigénylés vonatkozásában az erdő-környezetvédelem, erdőszerkezet átalakítás és erdészeti potenciál jogcímekről, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a támogatás kifizetésének igényléséről és a vis maior bejelentésekről.

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_51_szam_20120924_1033082
  Tehát külön is felhívjuk szíves figyelmüket az alábbi közleményekre és az abban foglaltak betartására:

  – a 150/2012. (IX. 21.) számú MVH Közleményre, mely az *erd ő-környezetvédelmi intézkedések**hez* nyújtandó támogatás igényléséről szól.
  A támogatási kérelmet 2012. október 1. – 2012. november 30. között elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

  – a 149/2012. (IX. 21.) MVH Közleményre, mely az *erdőszerkezet átalakításához* nyújtandó támogatás igényléséről szól.
  A támogatási kérelmet 2012. október 1. – 2012. október 31. között elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

  – a 148/2012. (IX.20.) számú MVH Közleményre, mely a *szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez* nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szól.
  A kifizetési kérelmet 2012. november 1-jétől 2012. november 15-ig lehet benyújtani postai úton.

  – a 145/2012. (IX. 13.) MVH Közleményre, mely az *erdészeti potenciál helyreállítására *nyújtandó támogatás igényléséről szól.
  A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak 2012. október 1. – november 30.

  – Tájékoztató a *vis maior bejelentésekkel* kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról
  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elháríthatatlan külső okként (vis maiorként) ismer el olyan különleges körülményt, cselekményt vagy eseményt,
  amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.

  Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket az alábbi linken elérhető híradásra, ami a korábbi erdészeti géptámogatások pályázóit is érinti:

  2012. augusztus 1. és 2012. december 31. között folyamatosan nyújthatók be kifizetési kérelmek egyes EMVA-ból társfinanszírozott jogcímek esetén

  2012. augusztus 1-jén nyílt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
  társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb időszaka.

  Érdemes a jelzett MVH Közleményben található valamennyi rendeletmódosítást részletesen áttanulmányozni, mivel azok a mezőgazdasági és erdészeti jogcímek széles körét érintik!

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Szélsőséges időjárás: száradnak a hazai erdők

  A cikk dátuma szeptember 23rd, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Száradnak a hazai erdők, az idei csemeték nagy része rosszul viselte a forró nyarat. Az erdészeteknek olyan fajokat keresniük, amelyek jól tűrik az egyre szélsőségesebb körülményeket is.

  A csemeték közül leginkább a gyertyánt viselte meg a hosszú ideig tartó aszály, a cser és a tölgy jobban tűrte a szárazságot. A klímaváltozás hatását hamar megérzik az erdők, és a legnagyobb kérdés, milyen csemeték kerüljenek a régi fák helyére. Burján Endre, a Mecsek Erdő Zrt. erdőgazdálkodási osztályvezetője elmondta, kérdés, hogy erre fel lehet-e egyáltalán készülni. Olyan fajtákra lenne szükség, amelyek jól tűrik a szárazságot.

  Ha váltásról van szó, elsőbbséget élveznek az őshonos fajok, de számítani lehet a szárazságtűrő akácra, mondta Lomniczi Gergely, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára. Hozzátette, várható, hogy a szélsőséges időjárási körülmények eluralkodása esetén megnő az ilyen jellegű fafajok térnyerése, illetve áthelyeződnek a mostani erdőterületek, olyan helyekre is kerülnek majd szélsőséges időjárást tűri fafajok, ahol eddig nem volt szükség a telepítésükre.

  Már a mostani erdőfelújításoknál is érdemes szem előtt tartani, hogy a vegyes, elegyes állomány mindig ellenállóbb, fogalmazott a főtitkár.

  Forrás: Kossuth Rádió, Krónika | 2012. szeptember 23. vasárnap 11:42 |

 • Tisztelt Fiatal Erdők Ápolása Jogcímre Pályázó Erdőgazdálkodók!

  A cikk dátuma szeptember 21st, 2012 admin Nincs hozzászólás
  Többen jelezték nekünk, azok közül, akik a Fiatal erdők ápolása támogatási rendelet által lehetővé tett legkorábbi időpontban már kifizetési kérelmet nyújtottak be, hogy az MVH-tól sorban kapják a felfüggesztési határozatokat. Ezúton is szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy a felfüggesztő határozatok csupán annyit jelentenek, hogy a pályázat elbírálásáig, a támogatási határozat jogerőre emelkedéséig az azt megelőzően beérkezett kifizetési kérelmek felfüggesztésre kerülnek az adminisztratív (KET) előírások betartása miatt. Várják meg tehát a támogatási határozatot, mert abból értesülhetnek a pályázatuk elbírálásával kapcsolatos MVH-s döntésről.
  A határozatokat valamennyi pályázó legkésőbb ez év végéig megkapja. Természetesen a kifizetési kérelmek továbbra is folyamatosan benyújthatók.
  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • MEGOSZ 2012. évi Nagyrendezvénye

  A cikk dátuma szeptember 4th, 2012 admin Nincs hozzászólás
  Mint korábban jeleztük, a MEGOSZ 2012. évi Nagyrendezvényét szeptember 28-án (pénteken) Napkoron tartjuk meg, ami egyben
  a “XVI. Erdők Hete” rendezvénysorozat megnyitója is.
  Mellékelten csatoljuk a rendezvény Meghívó-ját és regisztrációs lap-ját.

  Minden érdeklődőt szeretettel  várunk!

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • FONTOS!!! SZAKTANÁCSADÁSI szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások FVM rendelet módosításának véleményezése

  A cikk dátuma szeptember 1st, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Mellékelten véleményezés céljából megküldöm az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
  nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló VM rendelet átdolgozott tervezetét.
  Kérem, hogy a NEM NYILVÁNOS tervezettel kapcsolatos írásos észrevételeit, kiegészítő módosító javaslatait 2012. szeptember 6-án (csütörtök) 15:00 óráig
  a MEGOSZ titkárságának megküldeni szíveskedjenek.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • VM/JF/2166/3/2012. közigazgatási egyeztetés

  A cikk dátuma szeptember 1st, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Mellékelten véleményezés céljából megküldöm az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 08.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés tervezetét.

  Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet módosítással érintett mellékleteit külön csatolmány tartalmazza.
  A rendelet térképes mellékleteit – méretük miatt – az alábbi web szerverről tölthetők le a megadott felhasználónév és jelszó beírásával:

  cím: https://www2.kvvm.hu/mollify/
  felhasználónév: natura2000
  jelszó: Nat2k2012

  Mellékletek: Natura mód előterjesztés_KÖZIG

  Hatásvizsgálati lap_Natura mód

  Hrsz. mellékletek

  Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos írásos észrevételeit, kiegészítő, módosító javaslatait 2012. szeptember 6-ig a MEGOSZ Titkárságnak megküldeni szíveskedjenek.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • GAZDAnet Program

  A cikk dátuma szeptember 1st, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Szíves tájékoztatásul mellékelten küldjük a GAZDANET programmal kapcsolatos híradást.
  A programban tudomásunk szerint erdőgazdálkodók is részt vehetnek.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Tűzgyújtási tilalom feloldása

  A cikk dátuma szeptember 1st, 2012 admin Nincs hozzászólás

  A Vidékfejlesztési Minisztérium azonnali hatállyal feloldotta a tűzgyújtási tilalmat.  A megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által elrendelt tiltások továbbra is érvényben vannak.
  A minisztérium felhívja a lakosság és a kirándulók figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalommal nem érintett erdőkben tüzet gyújtani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig minden esetben gondoskodni kell eloltásáról.
  A tárca felhívja továbbá figyelmet arra, hogy az erdőn kívüli területeken történő avar, gyom illetve növényi hulladék égetésénél is minden esetben fokozott figyelemmel kell eljárni, mert a tűz felügyelet nélkül könnyen továbbterjedhet és súlyos károkkal járó közvetlen tűzeset forrása lehet.