Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • A MAGÁNERDŐ KÖZJÓLÉTI SZEREPÉNEK SZÉP PÉLDÁJA Erdészeti erdei iskola és pihenőház avatás Somogyszobon

  A cikk dátuma július 31st, 2012 admin Nincs hozzászólás

  A Mocz és Társa Magán Erdészeti Kft. 2012. július 20-án egy rájuk jellemzően kiváló szervezésű ünnepség keretében adta át a somogyszobi magánerdős Erdei Iskolát és a megújult, kibővített pihenőházát. Az Európai Unió által támogatott beruházást Soltész Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára nyitotta meg. Köszöntő beszédet mondott Eller János, Somogyszob polgármestere. Mocz András ügyvezető igazgató köszöntőjében aláhúzta a fiatalság természettel, környezetünkkel kapcsolatos nevelésének fontosságát és reményét fejezte ki, hogy a most átadásra kerülő objektum ennek egyik fő bázisa lesz a térségben. A köszöntők után a vendégek megtekintették az erdei iskola igényesen, esztétikusan, korszerűen és célszerűen kialakított épületét, valamint a Somogyszob határában található átalakított és kibővített pihenőházat, ami ebben az állapotában már nagyobb csoportok, rendezvények, konferenciák fogadására, megtartására is alkalmassá vált.

  A magánerdő közjóléti, közcélú szerepe folyamatosan növekszik és ezt már a társadalom is pontosan érzékeli, mint ahogy ezt a legutóbbi Múzeumok Éjszakája felmérése igazolta. Ennek a mindannyiunk számára rendkívül fontos fejlődésnek egy meghatározó mérföldkövét tette le a Mocz és Társa Magán Erdészeti Kft. az új objektumok megépítésével és átadásával.

  Sok sikert kívánunk további munkájukhoz!

  Dr. Sárvári János

 • Erdészeti géppark fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése

  A cikk dátuma július 30th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Felhívjuk szíves figyelemüket, hogy pár napja jelent meg a 108/2012. (VII.20.)MVH közleménye az _*erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről*_. A közleményhez számos dokumentum kapcsolódik, mely letölthető az alábbi linkre kattintva:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1082012

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • MÁR FOLYAMATOSAN BENYÚJTHATÓAK A FIATAL ERDŐK ÁLLOMÁNYNEVELÉSE JOGCÍM KIFIZETÉSI KÉRELMEI!

  A cikk dátuma július 25th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Örömmel tájékoztatjuk a gazdálkodókat, hogy megjelent a 77/2012. (VI. 20.) számú MVH Közlemény
  <http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok/MVHJogcimKeresoPortletWindow?tamogatas_id=1000170&mutat=T%C3%A1mogat%C3%A1s%2Br%C3%A9szletei&tartalom_id=1032199>
  a fiatal erdők állománynevelésének kifizetési kérelmeihez kapcsolódóan.

  A támogatási rendelet alapján az ügyfelek kötelezettek a kifizetési kérelem benyújtásra a tevékenység elvégzését követően legkésőbb a 20. napon akkor is, ha még nincs támogatási határozatuk.
  Így két eset lehetséges:
  – ha az ügyfél még nem rendelkezik jogerős támogatási határozattal, a kifizetési kérelem postára adásának napján akkor a beküldött számlákat a hiányzó támogatási határozat iratazonosító miatt nem lehet elutasítani!
  – ha az ügyfél már rendelkezik jogerős támogatási határozattal a kifizetési kérelem postára adásának napján, akkor viszont a beküldött számlán fel kell tüntetni a támogatási határozat iratazonosítóját.

  A közlemény elérhető az MVH honlapján. (www.mvh.gov.hu)

  Kérjük, hogy az információt minél szélesebb körben terjesszék!

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Erdőtörvény módosító javaslatok összegyűjtése

  A cikk dátuma július 24th, 2012 admin Nincs hozzászólás
  Tisztelt MEGOSZ Tagok!A jelenleg hatályos Erdőtörvény megjelenését követően 2010 nyarán felkérést kaptunk a minisztériumból az Erdőtövénnyel kapcsolatos módosító javaslat megtételére. Ennek a MEGOSZ és a MERSZ közösen eleget téve az alábbi kísérőlevéllel 2010. szeptember 30-án megküldték a mellékelt javaslatot , amire eddig nem kaptunk érdemi választ. Az Erdőtörvény módosítása ismét napirenden van, ezért szeretnénk összegyűjteni az időközben megjelent jogszabályi változások és a gyakorlati tapasztalatok fényében a magánerdősök véleményét és konkrét szövegszerű véleményét a 2009 . évi Erdőtörvénnyel kapcsolatban.
  Fentiek alapján kérjük, hogy konkrét javaslataikat legkésőbb _*2012. szeptember 15-ig*_ szíveskedjenek megküldeni a MEGOSZ titkárságára.

  Köszönettel és üdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

  ______________________________________________________

  Vidékfejlesztési Minisztérium

  Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály

  Tárgy: MEGOSZ-MERSZ Erdőtörvény felülvizsgálati javaslata

  Tisztelt Főosztályvezető Úr!

  Hivatkozással az erdészeti jogszabályok felülvizsgálata tárgyában Főosztályuktól kapott, augusztus 05-i keltezésű, illetve az abban foglalt határidőt szeptember 30-ra módosító, augusztus 27-i elektronikus levelükre, a hatályos (XXXVII/2009.) Erdőtörvénnyel és az ahhoz csatlakozó végrehajtási rendeletekkel kapcsolatban, az alábbi választ adjuk.

  A felhívás nyomán a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) és a Magyar Erdőgazda Szövetség (MERSZ), mint a magánerdő gazdálkodás legfontosabb szakmai szövetségei és érdekképviseletei, a jelenleg hatályos Erdőtörvény módosítására a Kormányprogramnak az adminisztráció egyszerűsítésére, a munkahelyek teremtésére, a gazdálkodás működőképességére és az élhető vidék fejlesztésére vonatkozó irányelveit messzemenőkig figyelembe vevő véleményt alakítottak ki. Úgy véljük, hogy a jogszabály felülvizsgálati folyamat eredményeként megújításra kerülő törvénynek a hatósági, tudományos, természetvédelmi, stb. szempontokon túl elsősorban az erdőtulajdonosi, erdőgazdálkodói, tehát az erdővel nap, mint nap foglalkozó, az erdőből élő erdőgazdasági gyakorlat elvárásait, zökkenőmentes működését kell szolgálnia.

  Mivel a leendő módosított Erdőtörvény alapvetően meghatározza majd a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeleteket, ezért az aláíró szervezetek azt javasolják, hogy azok konkrét kidolgozására csak az Erdőtörvény felülvizsgálati folyamatának befejezése, a törvény módosítása után kerüljön sor.

  Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a mellékelt törvényszövegben található módosító javaslatok túlnyomó többsége egybevág — egy korábbi közös egyeztetés eredményeként – más erdészeti szakmai szövetségek és egyesületek véleményével. A MEGOSZ és a MERSZ által ettől eltérően javasoltak markánsan a 8. §-t érintő szövegmódosításban érhetők tetten és megtételüket alapvetően az állami erdőkbe beékelődő területek
  cserével történő kiváltása, a birtokegyesítés és a birtokkoncentráció szükségességének gondolata vezérelte olyan szövegmegfogalmazásban, hogy az sem a magán- sem az állami érdekek csorbítását nem jelenti. Az általunk javasolt értékarányos cserék nem csupán a fenti célokat szolgálnák eredményesen, hanem lehetőséget teremtenének az állam számára a magánkézben lévő védett területek állami tulajdonba kerülésére nem
  kisajátítási eljárás, nem a területek megvásárlása, hanem egyszerű cseréje útján. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk kérni – a magánerdőkben tapasztalható rendkívüli birtok-elaprózódás lassítására – szíves intézkedésüket az örökösödéssel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok módosítására (ösztönözve, hogy egy hagyatéki eljárásban lehetőleg csak egy fő juthasson az erdőtulajdonhoz).

  Az Erdőtörvényen és a kapcsolódó végrehajtási rendeleteken kívül megküldött jogszabályokat külön levél kíséretében fogjuk véleményezni.

  Kérjük a fentiek alapján javaslataink szíves figyelembe vételét az Erdőtörvény módosításának előkészítésekor.

  Tisztelettel:

  Luzsi József  sk.                                     Telegdy Pál   sk.
  elnök                                                           elnök
  MEGOSZ                                                  MERSZ

   

 • MVH 47. hírlevele

  A cikk dátuma július 24th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Mellékelten megküldöm az  MVH 47. hírlevelét, melyet az alábbi linkre kattintva olvashatnak.

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_47_szam_20120723_1032264

  Külön figyelmükbe ajánlom

  A 108/2012 közleményt, mely
  “Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  (Határidő: a kifizetési kérelmet 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig, postai úton lehet benyújtani.) és a 106/2012 közleményt, mely
  “A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  (Határidő: a kifizetési kérelmet 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig, postai úton lehet benyújtani.” ) szól.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • A Vidékfejlesztési Minisztérium heti hírlevele 2012-07-23

  A cikk dátuma július 24th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Huszonháromszorosára nőtt a magyar export Kínába <http://hirlevel.kormany.hu/url/9543/57988>

  2012. július 23.
  A kormány már októberben megkezdi a különleges tejtámogatások kifizetését <http://hirlevel.kormany.hu/url/9544/57988>

  2012. július 23.

  Kimentjük a termőföldet a biznisz világából <http://hirlevel.kormany.hu/url/9545/57988>
  2012. július 23.
  Szeptember 1-jén hatályba léphet a magyar termék rendelet <http://hirlevel.kormany.hu/url/9546/57988>

  2012. július 20.

  Háborítatlan völgy, visszaszerzett védett földek <http://hirlevel.kormany.hu/url/9547/57988>

  2012. július 19.
  Megjelenhet a magyar termék rendelet <http://hirlevel.kormany.hu/url/9548/57988>

  2012. július 19.
  “Székely kerekasztal” a Vidékfejlesztési Minisztériumban <http://hirlevel.kormany.hu/url/9549/57988>

  2012. július 18.

  Ősztől indulhat a lovaglás oktatás az iskolákban <http://hirlevel.kormany.hu/url/9550/57988>

  2012. július 18.
  Az állattartókat segítő javaslatokat dolgoz ki a vidékfejlesztési tárca <http://hirlevel.kormany.hu/url/9551/57988>

  2012. július 18.
  Magyar dinnyét árulnak a Tescoban is <http://hirlevel.kormany.hu/url/9552/57988>

  2012. július 18.
  A görögdinnye ellenőrzés a tisztességes termelőt és kereskedőt is védi <http://hirlevel.kormany.hu/url/9553/57988>

  2012. július 18.
  Jövőre minden eddiginél több támogatást kapnak a gazdák <http://hirlevel.kormany.hu/url/9554/57988>

  2012. július 17.
  Sikeres a Tanyafejlesztési Program <http://hirlevel.kormany.hu/url/9555/57988>

  2012. július 17.
  Sikeres parlagi sas mentés a Hortobágyi Nemzeti Parkban <http://hirlevel.kormany.hu/url/9556/57988>

  2012. július 17.
  Könnyebben juthatnak támogatáshoz a borászati mellékterméket lepárló üzemek <http://hirlevel.kormany.hu/url/9557/57988>

  2012. július 17.
  Új államtitkár a Vidékfejlesztési Minisztériumban <http://hirlevel.kormany.hu/url/9558/57988>

  2012. július 17.
  Újabb haszonbérleteket adott át a miniszter <http://hirlevel.kormany.hu/url/9559/57988>

 • NVT-s ERDŐTELEPÍTŐK FIGYELEM!

  A cikk dátuma július 19th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Erdőtelepítők!

  Kérjük figyelmesen tanulmányozzák át a NÉBIH mellékelt közleményének teljes szövegét, mivel fontos és megszívlelendő információkat, tanácsokat tartalmaz az NVT-s erdőtelepítések befejezésére vonatkozóan!

  Erdészüdvözlettel:

  Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Vadászati törvény módosítása

  A cikk dátuma július 18th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az Országos Magyar Vadászkamarától az alábbi levél kíséretében megkaptuk az Országos Magyar Vadászati Védegylettel közösen kialakított szempontjaikat a hatályos vadászati törvény módosításához.
  Az előbb említett szempontokat és annak kísérő levelét mellékeljük azzal a kéréssel, hogy az abban foglaltakkal, illetve a vadászati törvény módosításával kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket szíveskedjenek legkésőbb 2012. szeptember 15-ig a MEGOSZ titkárságára eljuttatni.
  Kérem, hogy minél többen tiszteljenek meg véleményükkel, hiszen rendkívül fontos, a magánerdő gazdálkodást számos ponton érintő társtörvényről van szó!

  Köszönettel és erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ___________________________

  2012.07.10. 15:16 keltezéssel, Országos Magyar Vadászkamara írta:

  Az Országos Erdészeti Egyesület és a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége elnöke részére

  SZÉKHELYÉN

  Tisztelt Elnök Úr!

  Az OMVV és az OMVK Elnökségének, illetve Választmányának és Közgyûlésének döntése értelmében a lehetõ legszélesebb körû konzultációt kell folytatni a vadászati törvény módosítását illetõen. A konzultáció célja, hogy kerüljön felszínre és lásson napvilágot minden olyan építõ gondolat és javaslat, mely elsõsorban a vad érdekét szolgáló, idõtálló vadászati törvény megalkotását segíti elõ.
  Fentiek értelmében tisztelettel kérem Elnök Urat, hogy a Védegylet és a Kamara vezetõinek levele , valamint a mellékletben megadott szempontok figyelembevételével szakértõik közre-mûködésével, segítsék elõ egy idõtálló vadászati törvény létrehozását.

  Véleményüket, javaslataikat legkésõbb 2012.szeptember végéig szíveskedjenek az OMVV, illetve OMVK központjába, 1027 Budapest, Medve u. 34-40. címre megküldeni.

  Üdvözlettel:

  Pechtol János

  fõtitkár

 • A Vidékfejlesztési Minisztérium heti hírlevele

  A cikk dátuma július 18th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  2012. július 9-16.

  Mától pályázhatnak a fiatal gazdák! <http://hirlevel.kormany.hu/url/9383/57988>

  2012. július 16.

  A vártnak megfelelő mennyiségű étkezési búza lesz az idén <http://hirlevel.kormany.hu/url/9384/57988>

  2012. július 13.

  A magyar dinnye fogyasztása mellett kampányol Budai Gyula <http://hirlevel.kormany.hu/url/9385/57988>

  2012. július 13.

  Mintegy 120 millió forintos pályázat génmegőrzésre <http://hirlevel.kormany.hu/url/9386/57988>

  2012. július 13.

  Fazekas Sándor benyújtotta az új földtörvény tervezetét az Országgyűlésnek <http://hirlevel.kormany.hu/url/9387/57988>

  2012. július 12.

  Elfogadta az Országgyűlés az agrárkamarai törvényt <http://hirlevel.kormany.hu/url/9388/57988>

  2012. július 12.

  Elfogadta az Országgyűlés az állatorvosi kamaráról szóló törvényt <http://hirlevel.kormany.hu/url/9389/57988>

  2012. július 12.

  Feloldották az országos tűzgyújtási tilalmat <http://hirlevel.kormany.hu/url/9390/57988>

  2012. július 12.

  A kormány elkülönített 157 milliárd forintot a gazdáknak <http://hirlevel.kormany.hu/url/9391/57988>

  2012. július 12.

  Biztosított az ország kenyere <http://hirlevel.kormany.hu/url/9392/57988>

  2012. július 12.

  Bővülhetnek az üzleti kapcsolatok hazánk és Kína közöttc <http://hirlevel.kormany.hu/url/9393/57988>

  2012. július 11.

  Megalakulhat a Mura-Dráva-Duna bioszféra-rezervátum <http://hirlevel.kormany.hu/url/9394/57988>

  2012. július 11.

  Már lehet pályázni a Magyar Tájdíjra <http://hirlevel.kormany.hu/url/9395/57988>

  2012. július 11.

  Általános de minimis támogatást kapnak 2012-ben a szárított takarmány-feldolgozók <http://hirlevel.kormany.hu/url/9396/57988>

  2012. július 11.

  Víz világkonferenciát rendezne Magyarország <http://hirlevel.kormany.hu/url/9397/57988>

  2012. július 11.

  Egyhangúlag fogadta el az Országgyűlés a bortörvény módosítását <http://hirlevel.kormany.hu/url/9398/57988>

  2012. július 10.

  Gubacsdarázs fenyegeti a szelídgesztenyefákat <http://hirlevel.kormany.hu/url/9399/57988>

  2012. július 10.

  Elfogadta az Országgyűlés a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozásról szóló törvényt <http://hirlevel.kormany.hu/url/9400/57988>

  2012. július 9.

  Augusztustól a forgalomba hozott bor mennyiségéhez igazodik az engedélyezés díja <http://hirlevel.kormany.hu/url/9401/57988>

  2012. július 9.

  Mától lehet beadni a Tanyaprogram pályázatait <http://hirlevel.kormany.hu/url/9402/57988>

  2012. július 9.

  Egyeztetés a Professzorok Batthyány Körével a földtörvényről <http://hirlevel.kormany.hu/url/9403/57988>

  2012. július 9.

  Akcióterv a parlagfű elleni védekezéshez <http://hirlevel.kormany.hu/url/9404/57988>

  2012. július 9.

  A magyar ponty segítheti a tengeri halak megmentését <http://hirlevel.kormany.hu/url/9405/57988>

  2012. július 16.

  Újabb haszonbérleteket adott át a miniszter <http://hirlevel.kormany.hu/url/9406/57988>

  2012. július 16.

  Amennyiben a jövőben nem szeretne több hírlevelet kapni, ide kattintva <http://hirlevel.kormany.hu/unsubscribe/ec9110bf3176243bbaba3e623909dc2a/a7218f6d2005236dcae855936f656b3c> iratkozhat le.                Technikai ajánlások <http://hirlevel.kormany.hu/url/9407/57988>
  Honlaptérkép <http://hirlevel.kormany.hu/url/9408/57988>
  GYIK <http://hirlevel.kormany.hu/url/9409/57988>
  Impresszum <http://hirlevel.kormany.hu/url/9410/57988>

 • MVH hírlevél 46. szám

  A cikk dátuma július 18th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Figyelmükbe ajánlom az MVH 46. számú hírlevelét, melyet az alábbi linkre kattintva tudnak megnyitni:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_46_szam

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök