Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Kell-e majd információs táblákat kihelyezni a Fiatal erdők ápolása jogcímmel érintett tevékenységek erdőrészleteiben?

  A cikk dátuma május 24th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  A fenti kérdés felvetődött a május 18-i Közgyűlésen, amire most kaptunk választ az alábbiak szerint:

  Az 1974/2006 EK rendelet szerint: 6. melléklet 2.2 A kedvezményezett felelőssége:

  “Amennyiben a vidékfejlesztési program szerinti műveletek eredménye-képpen olyan beruházást hajtanak végre, amelynek teljes költsége meghaladja az 50 000 eurót, a kedvezményezettnek magyarázó táblát kell elhelyeznie. ”

  Tehát, csak a fentiekben megadott, mintegy 15 millió forintot elnyerő pályázatokra vonatkozik majd ez az előírás, a “kisebb” pályázatokra nem.

  Erdészüdvözlettel:

  Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • FELHÍVÁS magánerdő tulajdonosokhoz!!

  A cikk dátuma május 24th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  A MEGOSZ 18-i Közgyűlését követően Bodor László tagtársunktól az alábbi felhívást kaptuk, amelyet ezúton tisztelettel megköszönünk és közzéteszünk honlapunkon.
  FELHÍVÁS!!

  Tisztelt Magán Erdőtulajdonos Társaim!

  Szövetségünk, a MEGOSZ idei közgyűlésén meggyőződtem arról, hogy a magán erdőgazdálkodás támogatására kiadott jogszabályok és keretösszegeik meghatározásánál, szervezetünk választott vezetőségének döntő szerepe volt.

  Az erdőtelepítések, a fiatal erdők ápolása, a NATURA 2000 hálózatba sorolt erdők támogatása, erdőpotenciál helyreállítása stb. érdekében folytatott munkájuk számunkra kedvező pénzbeli, vissza nem térítendő forrásokat nyújtottak és nyújtanak a jövőben.

  A közgyűlésen az is egyértelművé vált, hogy a mai társadalmi viszonyok között a magánerdő érdekeit saját magunknak kell megvédeni, helyettünk azt nem teszi senki. Az országban körülbelül 400 000 magánerdő tulajdonos van. Ha mindannyian tömörülünk a szövetségünkbe, szavunkat kormányzati szinten is meghallgatják!

  Az említett támogatási pénzek felvétele után a magán erdőtulajdonos becsületbeli ügye, hogy évi 3. 000 Ft tagdíj befizetéssel a MEGOSZ tagja legyen, ezzel erősítve szövetségünket.

  Ha nem tette eddig, lépjen be a szövetségbe, hogy a magán erdeinket szebbé, értékesebbé tehessük magunk, unokáink és nemzetünk javára!

  Bodor László

  magán-erdőtulajdonos

   

 • HELYESBÍTÉS Honlap javítás!

  A cikk dátuma május 23rd, 2012 admin Nincs hozzászólás

  “Helyesbítés!

  A MEGOSZ honlapjára “Összefoglaló tájékoztató az erdészeti jogcímek….,” címmel május 18-án felkerült hírben elérhető előadási anyagban egy téves információ található, nevezetesen a 12. oldal alján olvasható határidő nem augusztus 1-31., hanem helyesen augusztus 1-december 31.
  Mellékeljük a helyes  előadási anyagot és kérjük az információ szíves figyelembe vételét!

  Erdészüdvözlettel:

  Sárvári János
  ügyvezető elnök”

 • FONTOS változás a közfoglalkoztatotti munkaszerződésekkel kapcsolatban!

  A cikk dátuma május 21st, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatók!

  Felhívjuk mindenki szíves figyelmét, hogy a közfoglalkoztatottakkal kötött
  munkaszerződéseket ki kell egészíteniük azzal, hogy a munkaszerződés a két fél között (Munkaadó és Munkavállaló között) közfoglalkoztatási jogviszony keretében jött létre.
  Mostantól kezdve, ha valaki új dolgozót vesz fel, szintén nem munka-szerződéssel kell foglalkoztatni, hanem közfoglalkoztatási jogviszony keretében!
  Kérjük, szíveskedjenek a fentieket betartani és a változásra mások figyelmét is felhívni!

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • A vidékfejlesztési program egyes intézkedéseiről szóló tájékoztató

  A cikk dátuma május 15th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Mellékelten megküldöm a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedéseiről szóló tájékoztató-t, amely a 2012. április 1.- 30. közötti időszak előrehaladását mutatja be.

  Tisztelettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Segédlet a Naturás kérelmek kitöltéséhez, felvetődött kérdések és válaszok Natura 2000,erdőnevelési beavatkozások, illetve erdőszerkezet átalakítási jogcímekkel kapcsolatban

  A cikk dátuma május 10th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Szövetségünk számos kérdést kapott és válaszolt meg a különböző
  erdészeti jogcímekkel kapcsolatban. Most segítségként  az alábbiakban
  közöljük ezeket.
  _
  Erdő Natura:_
  1. Segédlet az erdő Natura “Egységes Kérelmek” benyújtásához, a felület
  kitöltéséhez, azaz hogyan és mit kell kitölteni az “Egységes Kérelem”
  benyújtásakor a számítógép által felkínált felületen?
  A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával (blokkazonosító), valamint a községhatár, erdőtag, erdőrészlet azonosítójának megadásával kell teljesíteni. A felületen az 5-ös adatblokkban az “EMVA erdős jogcímek” kipipálása után csak a 6-os és a 7-es adatblokkokat kell kitölteni a fent említett adatokkal. Mennyiséget, támogatási határozat iratazonosítóját, táblaadatot nem kell megadni, ezért táblarajz sem kell, így további adatblokk kitöltésére nincs szükség ezen jogcím igénylésénél.
  További kérdés esetén hívja a_  06-30-330-2347_agrárkamarás telefonszámot.

  2. Melyik lista alapján döntik el a kérelmek elbíráláskor, hogy az adott erdőterület valóban a Natura hálózat része és így jogosult támogatásra?
  Mérvadó a blokkazonosítós lista, (a 40/2012. (04.27.) IH közlemény), ami az alábbi linken érhető el, mert csak az abban foglalt erdőrészletekre fogadnak majd el erdő naturás kérelmeket:
  http://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=5&type=401&year=2012#!DocumentBrowse
  _
  Erdőnevelési beavatkozások_  (befejezett ápolás, tisztítás, nyesés) jogcímnél a számlán feltüntetett nettó, vagy a bruttó összeg 50 %-át lehet megigényelni támogatásként?
  Aki ÁFA visszaigénylésre jogosult, annak a nettót veszik figyelembe, mert hiszen visszakapja az ÁFA-t, aki pedig nem visszaigénylős, annak a bruttót támogatják. A nettó összegeket kell feltüntetni, és azt, hogy
  ÁFA visszaigénylő-e a kérelmező, vagy sem.

  Milyen adatokat kell megadni a kérelemnél az _Erdőszerkezet átalakítási_ jogcímnél?
  ENTB (erdőszerkezet átalakítás) esetén:
  –          községhatár
  –          tag
  –          részlet
  –          mennyiség mezőt csak akkor kell tölteni, hogyha RÉSZ
  erdőrészleten valósított meg ENTB-ba), bb), bc) célprogramok esetében
  –          jogcím-célprogram
  –         részterületnél kell TÁBLARAJZOT készíteni, az idén először!
  Vagyis ennél a jogcímnél csak részerdőrészletnél kell területadat, naturánál pedig (lásd az 1. pontban leírtakat) nem kell.

  Sikeres pályázást és kérelembenyújtást kívánunk és folyamatosan állunk továbbra is az érdeklődők rendelkezésére!

  Erdészüdvözlettel:

  Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • MEGOSZ 2012. ÉVI KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA!

  A cikk dátuma május 9th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  MEGOSZ HÍRLEVÉL

 • Megjelent az MVH 39. számú hírlevele

  A cikk dátuma május 9th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Szíves tájékoztatásul az alábbiakban küldjük az MVH 39. sz. Hírlevelét.
  Külön is felhívjuk szíves figyelmüket az Egységes kérelmek beadásával kapcsolatos információkra, illetve arra, hogy az MVH Központi Ügyfélszolgálata az Egységes Kérelem beadásával kapcsolatos kérdésekben
  *2012. május 3. és május 15. között* hosszabbított munkaidővel áll az ügyfelek rendelkezésére;
  *minden nap 8.00-17.00 között* fogadja a hívásokat a*(1) 374-3603, illetve a (1) 374-3604 *telefonszámokon.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József

  elnök

 • Megjelent az Erdészeti potenciál, az Erdõ-környezetvédelmi intézkedések és az Erdõszerkezet átalakítás jogcímek módosító rendelete!!

  A cikk dátuma május 7th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Jelentõs egységár emelések az erdõkárok enyhítésére és az
  erdõ-környezetvédelmi kifizetések alcímeire!
  Megjelent a 44/2012. (V.3.) VM rendelet, ami többek között rendelkezik:
  1. Az “Erdészeti potenciál helyreállítása intézkedés támogatási összegeinek jelentõs, több mint 2,5-szeres (!) emelésérõl, vagyis például az eddig igénybe vehetõ 873 Eurós hektáronkénti maximális támogatás mértékét 2365 Euro/hektárra növeli.
  2. Az “Erdõ-környezetvédelmi” jogcím esetében pedig a támogatási
  összegek átlagosan 40 %-os (!) megemelésérõl,
  3. a “Közjóléti célú erdõk fenntartása” célprogramnál arról, hogy már nem csak a  korábbi lehatárolt erdõállományok részesülhetnek támogatásban, hanem például az akácerdõk is, hiszen közjóléti létesítmények itt is találhatók,végezetül
  4. az “Erdõszerkezet átalakítás” intézkedés keretében már nem feltétel,
  hogy a tarvágás a támogatási kérelem benyújtása elõtt megtörténjen, így
  jelentõsen csökken a pályázók kockázatvállalása!

  Az errõl szóló részletesebb ÚMVP MB Irányító Hatóság által kiadott
  közleményt a
  http://www.kormany.hu/download/9/5b/80000/43-2012%20IH%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf#!DocumentBrowse
  linken olvashatják,
  míg a rendelet szövege a:
  http://www.magyarkozlony.hu/
  linken letölthetõ és a Magyar Közlöny 53. számának 8904-8937. oldalán
  olvasható.

  A fenti módosításokat a MEGOSZ hosszú idõ óta szorgalmazta, többet maga
  kezdeményezett, ezért  külön is nagy öröm számunkra,
  hogy a Fiatal erdõk ápolása és az Erdõ-Natura jogcímek megnyitását
  követõen ezek a magánerdõ szempontjából rendkívül pozitív változások is
  életbe léptek. Külön köszönet illeti a szakmai és jogszabályalkotó stábot!
  Kérjük mindenki figyelmesen tanulmányozza át a megjelent rendeletet és
  minél többen pályázzanak, éljenek a bõvülõ lehetõségekkel!

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

  Dr. Sárvári János
  ügyvezetõ alelnök

 • TOVÁBBI SEGÉDLET NATURÁS ERDŐTERÜLETEK BEAZONOSÍTÁSÁHOZ!

  A cikk dátuma május 4th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Mivel többen jelezték, hogy a naturás erdőterületek beazonosításához nem mindenki tudja használni a korábbi segédletünkben megküldött  blokklistát,

  http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401&year=2012#!DocumentBrowse

  ezért az alábbiakban adunk még két további lehetőséget, amivel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az ott szerzett információk csak jó támpontot nyújtanak a kérelem beadásához, mivel a bírálatot az MVH nem ennek a térképnek, listának a felhasználásával végzi majd. Tehát, ha az adott erdőrészletre vonatkozóan tag, erdőrészlet adatok (pl. Tereske 14/B) szerint akarunk keresni, akkor a

  http://erdoterkep.mgszh.gov.hu linken

  az erdőrészlet adatait megadva. a megjelenő területre kétszer rákattintva a térkép alatti táblázatban láthatjuk, hogy Natura hálózatba tartozik e  erdőrészletünk. Ha település és helyrajzi szám adatunk van, akkor a

  http://natura.2000.hu/doc/MK_10_072_I.pdf

  alatt kereshetünk rá a Naturába kijelölt területek adatbázisában.

  Erdészüdvözlettel:

  Sárvári János
  ügyvezetõ elnök