Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Erdészeti Géptámogatást Elnyertek Figyelmébe!

  A cikk dátuma január 27th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  MVH 20/2012. számú Közleménye

  Szíves tájékoztatásul mellékelten küldöm a fenti számú MVH Közleményt az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet kiegészítéséről a korábbi, a MEGOSZ honlapra 2012. január 14-én felkerült, MVH-s tájékoztatónkban már részletesen szóltunk. A rendelet 36/E §-a megoldást kínál a korábban géptámogatást benyújtott azon ügyfeleknek, akik támogatási kérelmüket 20101 június 01-30. között adták be és még nem nyújtották be első  kifizetési kérelmüket.
  Az MVH-s határozat részletes eligazítást nyújt a támogatás kifizetésének igényléséről. Kérjük tanulmányozzák át figyelmesen!

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • MEGOSZ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM KÉRELMEINEK KITÖLTÉSÉHEZ!

  A cikk dátuma január 26th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatás Iránt Érdeklődők!

  A 2012.évi magánerdős közfoglalkoztatási program kérelmeinek benyújtási határideje,február 10.
  Kérjük, akiknek a Kérelem kitöltésével kapcsolatban segítségre van szükségük, azok keressék bizalommal kollégánkat, Berényi Gyulát a 06-30/461-83-75 mobilszámon, vagy a berenyigy@erti.hu e-mail címen.
  Ha valaki személyes konzultációt kér a kitöltéssel kapcsolatban a MEGOSZ titkárságán, arra is lehetőséget biztosítunk előzetes időpont egyeztetés alapján.
  Továbbra is várjuk a MEGOSZ titkárságára (megosz@mail.datanet.hu, 06-1-391-42-90) a programmal kapcsolatos megválaszolatlan vagy nyitott kérdéseket, amelyekre a válaszokat minisztériumi egyeztetést követően a szokásos módon kör e-mailben megküldünk és a honlapon is közzétesszük.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • FONTOS KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A 2012. ÉVI MAGÁNERDŐS KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL!

  A cikk dátuma január 25th, 2012 admin Nincs hozzászólás
  Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatási Programban Résztvevők! 

  A 2012. évi közfoglalkoztatással kapcsolatban több kérdést is kaptunk, amelyeket az alábbiakban foglaltunk össze.
  A Belügyminisztérium illetékesétől kapott válaszok reméljük sokat segítenek a Kérelmek benyújtásában.
  Előre kell bocsájtanunk, hogy míg tavaly közfoglalkoztatási pályázatot kellett készíteni, amellyel kapcsolatban több konkrét előírással, megkötéssel is találkoztak a pályázók, addig a mostani Kérelemnél ezek javarészt hiányoznak. Általánosságban a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásról a 375/2010. (XII. 31.) kormányrendelet van érvényben, ezért javasoljuk mindenkinek ennek a rövid jogszabálynak az áttanulmányozását a Kérelem benyújtása előtt.
  A rendelet az alábbi linken érhető el:
  http://www.complex.hu/jr/gen/ hjegy_doc.cgi?docid=A1000375.KOR

  A feltett konkrét kérdések és a válaszok az alábbiak:

  1. Minimum hány főt kell alkalmazni? (tavaly a második kiírásban 5 fő volt a minimális létszám, ami magánerdősök számára jó és kezelhető létszámlimit volt).
  Válasz: nincs megkötve, de legalább 5 fő ajánlott.

  2. Hány hónap a program minimális időtartama?
  Válasz: Minimum 2 hónap, maximum 12 hónap. Ebben az évben 2012. december 31-ig tarthat legkésőbb a program.

  3. Elkezdhető-e a program később is, mint március 01-e, például április 01-vel, és ha igen, akkor ez esetben is február 10-ig kell benyújtani a Kérelmet?
  Válasz: Igen, a program később is elkezdhető, mint március 01., de ebben az esetben is legkésőbb 2012. február 10-ig kell benyújtani a Kérelmet.

  4. Kötelező-e a képzés és ha igen, akkor a közfoglalkoztatottak hány %-át kell beiskolázni?
  Válasz: A képzés vállalása mindenkinek hangsúlyozottan ajánlott, a teljes létszám 20 %-áig, de legalább 1-2 fő esetében.

  5. Mennyi a kötelező önrész? (10 %, mint tavaly?)
  Válasz: Nincs megkötés, de egy bizonyos önrész, főleg az eszközbeszerzéseknél mindenképp ajánlott.

  6. Azok esetében, akik tavaly elvégezték a motorfűrészes tanfolyamot, azokat segédmunkás, vagy szakmunkás kategóriába  besorolva lehet-e alkalmazni?
  Válasz: A Munkaügyi Központok rövidesen tájékoztatást kapnak erről, de valószínűleg csak akkor sorolható szakmunkás kategóriába az illető,
  ha középfokú végzettsége és szakirányú végzettsége is van.

  7. Előírás-e az idén, hogy a felvett közfoglalkoztatottak egy bizonyos hányada nemcsak regisztrált munkanélküli, hanem “bérpótlós” regisztrált munkanélküli legyen?
  Válasz: Ajánlott, hogy a “bérpótlós” (ma foglalkoztatást helyettesítő támogatás/FHT/=a tavalyi BPJ-vel) regisztrált munkanélküliek tegyék ki a
  közfoglalkoztatottak zömét, de természetesen csak akkor, ha az adott térségben megfelelő számban vannak ilyenek. Ha nincsenek, akkor lehet szélsőséges
  esetben csak tisztán regisztrált munkanélkülieket alkalmazni.

  8. A Kérelem első oldalán felül a “program megnevezése” rovatba milyen szöveget kell írni?
  Válasz: nincs előírva, de a javasolt szöveg: “Magánerdős közfoglalkoztatási program”

  9. A Kérelem 12. oldal 14. és 15. pontjában nincsen megadva a két hivatkozott kormányrendelet száma.
  Válasz: A két itt jelölt kormányrendelet még nem jelent meg, ezért ha ez nem változik a benyújtásig, akkor üresen kell hagyni ezt a helyet a Nyilatkozatok kitöltésekor.

  *Felhívjuk mindenki szíves figyelmét, hogy a Kérelmek benyújtásakor az első lap jobb felső sarkába írják be és adják meg erdőgazdálkodói kódjukat a következő formátumban:

  “Erdőgazdálkodói kód:……..”
  Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kérelem 5. oldalának alján a megjegyzésben szereplő közfoglalkoztatási garantált bér nem 93.000, hanem 92.000,- Ft! Kérjük a táblázatok kitöltésénél

  ezzel szíveskedjenek számolni!*

  Köszönettel és üdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • ÚJRAINDUL A MAGÁNERDŐS KÖZFOGLALKOZTATÁS. A 2012. évi magánerdészeti közfoglalkoztatási kérelem benyújtása.

  A cikk dátuma január 20th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  A 2011. évi magánerdős közfoglalkoztatási program sikeresen lezárult. Mint azt 2011. december 09-i körlevelünkben és a honlapunkra december 10-én felkerült híranyagban is jeleztük, több, de nem alapvető változás is lesz az idei köz-foglalkoztatási programban, aminek irányítása a Nemzetgazdasági Minisz-tériumtól a Belügyminisztériumhoz került. A MEGOSZ többször folytatott személyes és írásbeli egyeztetést a BM-mel és ennek köszönhetően lehetőség nyílik egyrészt a tavalyi magánerdős közfoglalkoztatási tevékenységi körök jelentős részének megőrzésére – egyes esetekben bővítésére (a támogatható tevékenységek listáját emlékeztetőül mellékeljük:( Tevékenységek köre) -, illetve a magánszektor számára a sajátosságainkat figyelembe vevő menetrend kialakításával az idei programok megindítására. Ezt nagy sikerként könyveljük el és reméljük, hogy az idén még többen nyújtanak be kérelmet és alkalmaznak növekvő számban közfoglalkoztatottakat.
  A 2012. évi magánerdészeti közfoglalkoztatási  kérelem benyújtásához szük-séges  tudnivalók a következők: 

  – Az idei közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos teendőket, azok menetrendjét és az ehhez kapcsolódó kiegészítő információkat részletesen és pontosan leírva megtalálják a mellékelt belügyminisztériumi levélben (Tájékoztatás 01.18.). Kérem, mindenekelőtt ezt olvassák át figyelmesen!
  – Mellékeljük a fenti levél szerinti kérelem benyújtáshoz szükséges dokumen-tumokat, amelyek a következők:

  Kérjük, hogy a tájékoztató levél alapján a megadott mellékletekkel nyújtsák be kérelmüket az illetékes megyei/fővárosi  munkaügyi központokhoz legkésőbb 2012. február 10-én 12,00 óráig!

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelmekkel és a támogatásokkal kapcsolatos kérdésekben az illetékes munkaügyi központokat, a  közvetítéssel, létszámigénnyel kapcsolatban pedig az illetékes munkaügyi kirendeltségeket keressék, ők adnak teljes körű tájékoztatást, segítséget ezekben az ügyekben. A  munkaügyi központok és a munkaügyi kirendeltségek elérhetősége ahttp://nfsz.munka.hu/engine.aspx.page=full_KOZOS_Munkaugyi_kozpontok_adatai
  linkre kattintva található meg.
  Amennyiben   a fenti szervek valamilyen oknál fogva nem tudnak a felvetődő kérdésekre megnyugtató választ adni, úgy kérjük, keressenek meg a problémával minket, a MEGOSZ titkárságát és mi összegyűjtve a vitás kérdéseket, a Belügyminisztériumon keresztül megszerezzük a választ, majd közöljük a kérdés feltevővel. A leggyakrabban felvetődő típusproblémákról pedig folyamatos tájékoztatást nyújtunk majd kör e-mailek és a MEGOSZ honlapja segítségével. 

  Kérjük szíveskedjenek a fentiekről a környezetükben élő, a magánerdős közfoglalkoztatás iránt potenciálisan érdeklődő erdőgazdálkodókat is tájékoztatni!
  A MEGOSZ a maga részéről a jövőben is mindent megtesz a magánerdős közfoglalkoztatás sikeres, zökkenőmentes működéséért, amiben kérjük továbbra is szíves együttműködésüket!

  Köszönettel és üdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök
  Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
  H-1021 Budapest, Budakeszi út 91.
  Tel.: 061-391-42-90
  Fax: 061-391-42-99
  Mobil: 06-30/455-22-61
  megosz@mail.datanet.hu

 • A Kossuth Rádió műsorán az erdészeti szakirányítás támogatásának elmaradása

  A cikk dátuma január 20th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Közel fél órát szentelt a Kossuth Rádió 2012. január 17-én délelőtt az erdészeti szakirányítás témakörének. A műsor felvezetőjében ismertették azokat az adatokat és tényeket, amelyek bizonyítják a korábban erdészeti integrátori, majd erdészeti szakirányítási rendszer elmúlt 10 évének sikeres és hatékony működését, továbbá a 2011 és 2012. évi teljes támogatás elvonás várható következményeit. A műsorban interjú hangzott el Poór Péter és Borkó Károly erdőgazdálkodókkal, illetve Dobos Arnold szakirányítóval. A stúdióbeszélgetés két résztvevője Mocz András a MEGOSZ alelnöke és Lapos Tamás a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettese voltak. A beszélgetésbe telefonon bekapcsolódott Lomniczi Gergely az OEE főtitkára. A műsor során sajnos nem került közelebb a megoldáshoz a szakirányítás finanszírozásának kérdése. Abban viszont valamennyi megszólaló egyetértett, hogy az erdészeti szakirányításra feltétlenül szükség van és támogatásának hiánya komoly működési zavarokat okozhat a magánerdő gazdálkodásban. Az erdőgazdálkodók megerősítették, hogy a magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók zömét kitevő kistulajdonosok különösen nehéz helyzetbe kerülnek, hiszen a jogosult erdészeti szakszemélyzet alkalmazását, az Erdőtörvény által előírt feladatok ellátását saját zsebből nem lesznek képesek megfinanszírozni.

  A műsor során azért jó hír is elhangzott a minisztérium illetékesének szájából. Lapos Tamás ugyanis ígéretet tett arra, hogy a MEGOSZ részéről már évek óta szorgalmazott és a magánerdősök által nagyon várt Erdő-Natura kompenzációs és a Fiatal erdők állománynevelése (befejezett ápolás, tisztítás, nyesés) jogcímek ez év februárjában végre megnyitásra kerülnek.

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

  MEGOSZ

   

 • FONTOS! SÜRGŐS! Újabb MVH tájékoztatás a I. és II. tengelyes erdészeti jogcímeinek határozathozatalairól és kifizetéseiről

  A cikk dátuma január 14th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az ÚMVP I. és II. tengelyes erdészeti jogcímeivel kapcsolatos újabb érdeklődésünkre az MVH-tól gyors választ kaptunk, aminek lényegét az alábbiakban közöljük és ajánljuk a tagság szíves figyelmébe.

  II. tengely:
  Erdő-környezetvédelmi jogcím:
  Az Erdő Környezetvédelmi (EKV) jogcím kérelmek támogatási határozatainakgenerálása és a gazdálkodók felé történő kipostázása előreláthatóan március első felében megtörténik majd.Az elutasított kérelmekről hamarabb,már februárban kézhez fogják venni elutasító határozataikat a pályázók.
  Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a célprogramban vállalt tevékenységet a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségre kezdhetik meg az erdőgazdálkodók. Ez egyfajta opció, kockáztatni nem kötelező, a vállalt kötelezettség elvégzésével megvárható a támogatási határozat közlése, megelőzve ezzel a felesleges  munkát és pénzt, egy esetleges elutasító határozat születése esetén.
  Fontos továbbá, hogy a rendelet a vállalt kötelezettségek elvégzését követő első kifizetési kérelem benyújtására a támogatási határozat közlésétől számított második kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig ad lehetőséget.
  Ez azt jelenti, hogy az erdőgazdálkodóknak a támogatási határozat közlését követően két naptári év áll rendelkezésükre, hogy támogatott kérelem esetén a kötelezettség elvégzését követően kifizetési igényüket jelezzék az MVH felé.
  Természetesen idén is, mint eddig minden évben, kifizetési igényüket a gazdálkodók a támogatási határozat iratazonosítójának hiányában is megtehetik. Az egységes kérelem benyújtó felülete erre lehetőséget ad.
  Felhívjuk a figyelmet, hogy a kifizetési kérelem benyújtható a megfellebbezett támogatási határozat birtokában is, felülvizsgálat esetén a kifizetési kérelem a módosított támogatási határozat alapján kerül elbírálásra.

  Mezőgazdasági területek első erdősítése:
  Az NVT-s erdőtelepítési kérelmekkel kapcsolatban a korábbi tájékoztatónkban jelzett, még ki nem fizetett kérelmeket (részben a helyszíni ellenőrzéssel érintett ügyek, részben egyes bonyolultabb esetek) az MVH április közepéig igyekszik lezárni.
  Az EMVA forrásból finanszírozott erdőtelepítésekkel kapcsolatban a kifizetési kérelmek támogatási összegeinek utalása a tervek szerint februárban megkezdésre kerül, a támogatási kérelmek határozatait pedig a Minisztérium forrás allokációját követően azonnal eljuttatják a pályázóknak.

  I. tengely
  Erdészeti géptámogatások:
  A második körös erdészeti géptámogatások első kifizetés kérelmeinek rövidített, 9 hónapos benyújtási határidejének feloldására vonatkozóan az MVH-tól az alábbi tájékoztatást kaptuk, ami szerint a probléma a jelzett 36/E kiegészítő paragrafussal megnyugtatóan megoldódni látszik:.

  “Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.(IV.17)FVM rendelet és az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 124/2011. (XII. 21.) VM rendelet 2011. december 22. napjával hatályba lépett módosítása alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet   (a továbbiakban: Vhr.) kiegészült a 36/E. §-sal, amely ekként rendelkezik:

  “36/E. § Mentesül a 24. § (1) bekezdésben foglaltak alól azon ügyfél, aki az Európai Mezőgazdasági Vidék- fejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet alapján 2010. június 1. és 2010. június 30. között nyújtotta be támogatási kérelmét.”

  A Vhr. 24. § (1) bekezdése értelmében “az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.”

  A fenti jogszabályi módosulás alapján tehát e jogcím keretében azon ügyfelek, akik támogatási kérelmüket 2010. június 1. és 2010. június 30. között nyújtották be, mentesülnek a 9 hónapos kifizetési kérelem benyújtási kötelezettség alól.
  A Vhr. 24. § (2) bekezdését az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2011. (III. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: 17/2011. (III. 4.) VM rendelet) 2011. március 5. napi hatállyal módosította, s akként rendelkezett, hogy “Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell az e rendelet 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezett- séget teljesíteni.” A Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontja szerint e bekezdést  hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell.”
  Tekintettel e jogszabályi rendelkezésekre a 2011. március 5. napja előtt jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával, míg a 2011. március 05. napja után jogerős támogatási határozatok esetében a 80%-ával kötelesek elszámolni. Azonban a jogcímben 2011. március 05. napja után csak jogorvoslati eljárásban került sor határozathozatalra.”

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök


 • UMVPMB tájékoztató 2011

  A cikk dátuma január 9th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2011. decemberi változásairól, előrehaladásáról szóló, a Monitoring Bizottság által összeállított anyagot.

  UMVPMB_tajekoztato_2011


  Különösen felhívom figyelmüket a II. tengelyben található erdészeti jogcímekkel kapcsolatos rövidesen várható pozitív változásokra, új rendeletekre, illetve rendelet módosításokra. Természetesen ezek megjelenéséről  is tájékoztatjuk majd a tagságot.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Meghívó

  A cikk dátuma január 3rd, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Szíves tájékoztatásul küldünk egy Meghívót a Kínai Császárfával
  kapcsolatos január 10-i budapesti rendezvényre.

  Ha bővebb információs anyagokra van szükségük,  akkor a www.sunwo.eu weboldalon olvashatnak róla, illetve ott elérhetőségeik is megtalálhatók.

  A rendezvény iránt érdeklődők a Meghívóban szereplő címeken jelezhetik részvételi szándékukat.

  Erdészüdvözlettel:

  Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Pályázat mezőgazdasági utak felújítására

  A cikk dátuma január 3rd, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Január 1-től lehet pályázni a mezőgazdasági utak felújítására, az alábbi, a VM honlapján található tudósítás szerint.

  Hárommilliárd forintos pályázatot hirdet a Vidékfejlesztési Minisztérium mezőgazdasági utak építésére, felújítására. A hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a. Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők és önkormányzatok nyújthatnak be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2012. január 1-31. között.

  Az elmúlt nyolc év kormányzati időszakában nem helyeztek megfelelő hangsúlyt a külterületi földutak fejlesztésére, aminek következménye az utak állagának romlása. A rossz minőségű utak miatt jelentős veszteségek keletkeznek a mezőgazdasági termelésben, magasabbá vált a termelés önköltsége. A Vidékfejlesztési Minisztérium a földutak helyreállítását az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásaiból kívánja támogatni.

  Az ÚMVP-ből korábban is lehetett támogatást igényelni mezőgazdasági utak fejlesztésére, de csak burkolt utak építésére, felújítására vagy bővítésére. Ezek a beruházások magas önerőt igényeltek, és sok gazdálkodó anyagi lehetőségeit meghaladták. A Vidékfejlesztési Minisztérium lehetővé tette, hogy 2012-től alacsonyabb beruházási igényű, a természetbe illő, környezetbarát földutak építésére, felújítására is lehessen forrást kérni.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök