Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Tájékoztatás az erdészeti jogcímek kifizetéseivel, határozathozatalaival kapcsolatban!

  A cikk dátuma december 23rd, 2011 admin Nincs hozzászólás

  A MEGOSZ tagok irányából megfogalmazódó kérdések alapján a közelmúltban megkerestük az MVH-t és információt kértünk a II. tengelyes erdészeti jogcímek kifizetéseivel, határozat hozatalaival kapcsolatban.

  A választ a mai napon kaptuk meg és lényegét az alábbiakban foglaljuk össze:

  A 2011. évi kifizetési kérelmek ügyintézését és a kifizetését az MVH két erdős jogcím esetében megkezdte.

  1. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT-s erdőtelepítések) alapján megvalósuló mezőgazdasági területek erdősítése támogatási jogcímre benyújtott 4224 kifizetési kérelem közül 3371 kérelem került utalványozásra!

  2. Az EMVA-ból finanszírozott agrárerdészeti rendszerek jogcímre benyújtott 22 db kifizetési kérelemből 10 kérelem került kifizetésre.

  Az eddig kifizetett támogatás a két jogcímet érintően 2011. gazdasági évre meghaladja a 3,5 Mrd Ft-ot.

  A többi erdészeti jogcím esetében, a mezőgazdasági területek első erdősítése, erdő környezetvédelem, erdészeti potenciál támogatások kifizetése 2012. január 20-tól várhatóak és legkésőbb április 30-ig be is fejeződnek.

  Az említett jogcímek kifizetését a területet és az ügyfeleket érintő ellenőrzések hátráltatják.

  Részletezve: a területet érintő ellenőrzéseknél figyelik, hogy a kifizetési kérelmekben megjelölt erdősítéssel érintett parcella területe és a blokkban lévő többi területalapú támogatások területének összege nem haladja-e meg az adott blokkban igényelhető támogatható terület mértékét.

  További ellenőrzést jelent, a kölcsönös megfeleltetés betartása. A közvetlen kifizetések és bizonyos vidékfejlesztési támogatások kedvezményezettjeként nyilvántartott mezőgazdasági termelőket az ellenőrzési rendszer követelményein keresztül ösztönzi kívánják arra, hogy a tevékenységükre vonatkozó kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályokat betartsák.Ha az ellenőrzés meg nem felelést tapasztal, akkor a szankció mértéke az ügyfél által benyújtott, a kölcsönös megfeleltetés hatálya alá tartozó jogcímek vonatkozásában, minden kérelemre hatással van. Azonban ahhoz, hogy a megállapítást kifizetés kövesse, az ügyintézés menetének meg kell várnia a kölcsönös megfeleltetés döntésének jogerőre emelkedését is.

  Sajnos ezen komplex ellenőrzések nem minden esetben zárulnak le a kifizetési kérelem benyújtásának évében, de az MVH – a tájékoztatás szerint – azon van, hogy a fent említett legkésőbbi határidőig minden termelő, gazdálkodó a támogatásához hozzájusson.

  Erdészüdvözettel:

  Sárvári János

  MEGOSZ

   

   

 • ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

  A cikk dátuma december 14th, 2011 admin Nincs hozzászólás
  Minden kedves tagtársunknak, erdőtulajdonosnak,
  erdőgazdálkodónak, valamennyi partnerünknek 

  ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT   ÉS
  BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József            Dr. Sárvári János
  elnök                           ügyvezető elnök

 • MVH hírlevél 23. szám

  A cikk dátuma december 14th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Ön a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 2011. évi 23. számát olvassa.
  Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit gyűjtöttük össze. Korábbi hírleveleinket itt olvashatja.

   

 • Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatás Iránt Érdeklődő MEGOSZ Tagok!

  A cikk dátuma december 10th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy az idei pályázók döntő többsége szinte 100 %-a azt jelezte, hogy 2012-ben is legalább az idei létszámmal folytatni tervezi a programot. Ugyanakkor reméljük, hogy sok új közfoglalkoztatóis belép jövőre a magánerdős programba.
  Ezért annak érdekében, hogy a következő évi munka minél gyorsabban és zökkenőmentesen beindulhasson, a következő menetrend betartását javasoljuk:

  1. 2012. januárjának első felében mindenki keresse meg a székhelye szerint illetékes Munkaügyi Központot és ott egyeztessen személyesen a benyújtandó kérelem- mel, illetve a foglalkoztatni tervezett dolgozók személyével kapcsolatban

  2. Ennek alapján mihamarabb jelentsék be munkaerőigényüket ugyanezen Munkaügyi Központnál.

  3. Mindezek figyelembe vételével készítsék el és nyújtsák be (2012.február 01-nél nem hamarabb) közfoglalkoztatási kérelmüket. A benyújtandó Kérelem űrlapjait és mellékleteit mellékelem.  A benyújtás kezdetének pontos időpontjáról időben értesítést fogunk küldeni.

  4. Ezt követően várhatóan legalább 2 hét lesz az elbírálás ideje, majd értesítik a kérelmet benyújtókat a döntésről.

  5. Ezek után, várhatóan február második felében megtörténhetnek a hatósági szerződés kötések és elkezdődhetnek a programok.

  A magánerdészeti közfoglalkoztatás keretében támogatható tevékenységek a következők lehetnek majd:

  Az erdő közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok keretében:

  * Vágástakarítás, ha annak dokumentált célja a szociális tűzifaprogramon keresztül a rászorultak tüzelőanyaghoz juttatása(figyelembe véve a tűzifa igénylésének módját, árképzésének feltételeit)

  * Árvíz levonulásának szabad biztosítását szolgáló erdőgazdálkodási tevékenység
  * Közjóléti eszközök kihelyezése, felújítása, karbantartása
  * Erdészeti feltáró utak karbantartása
  * Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területeken aparlagfű és más gyomnövények irtása

  Továbbá:

  * A természeti károkat szenvedett erdőterületetek rehabilitációja
  * Erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölése, karbantartása
  * Határjelek és környezetének karbantartása
  * Tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátása
  * Kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása
  * Az erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítása.

  Kérjük szíveskedjenek mindezekről a környezetükben élő, a magánerdős közfoglalkoztatás iránt potenciálisan érdeklődő erdőgazdálkodókat is tájékoztatni.
  Természetesen a MEGOSZ, ahogy eddig is, folyamatosan nyomon kíséri az eseményeket, arról tájékoztatást ad, összegyűjti az esetleges kérdéseket és segítséget nyújt a kérelmek kitöltésénél.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök