Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • SAJTÓKÖZLEMÉNY: A MAGÁNERDŐ ÉLNI AKAR!

  A cikk dátuma november 25th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Az ország erdőterületének közel felét kitevő, mintegy ötszázezer erdőtulajdonost reprezentáló magánerdőkben tevékenykedő erdészeti szakirányítói hálózat végveszélybe került. A működő magánerdők, közel kétharmadát lefedő, mintegy 2000 bejelentett szakirányítót számláló országos struktúra feladata, hogy a magánerdő egyfajta falugazdász hálózataként biztosítsa a gondjaikra bízott erdőterületek védelmét, a tulajdonosok szakmai tájékoztatását, érdekeik képviseletét a legkülönfélébb hatósági ügyekben, levegye vállukról a számukra általában teljesíthetetlen adminisztrációs terheket, segítse és garantálja a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartamos, többcélú, a társadalmi elvárásoknak is megfelelő erdőgazdálkodást, elősegítse az uniós pályázatok kezelésén keresztül a magánerdők fejlesztését szolgáló támogatások lehívását és szervezze a magánerdős közfoglalkoztatási programot. A jelenlegi Erdőtörvény által kötelezően előírt feladatok elvégzéséért az erdészeti szakirányítók legutóbb 2010-ben részesültek területalapú támogatásban, azóta – közel egy éve – ellenszolgáltatás nélkül végzik feladatukat. Támogatásuk sem idén, sem a jövő évi költségvetésben nem biztosított, bár ennek jogosságát a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága sem kérdőjelezi meg. A hálózat széthullása esetén a kis területű, elaprózott erdők tulajdonosai, gazdálkodói nem lesznek majd képesek erdeiket az Erdőtörvény előírásai szerint tartamosan, a társadalmi elvárások szerint kezelni, hiszen nem tudnak önerőből erdészeti szakirányítókat alkalmazni és munkájukat megfizetni. Így a kis erdőtulajdonok tízezrei válnak majd ismét működőképtelenné és a magánerdő visszasüllyed a privatizáció utáni időszakban tapasztalható rendezetlen állapotába. Hasonló lesz a helyzet a vidékfejlesztés uniós társfinanszírozott erdészeti jogcímeinél is, hiszen a rendkívül bonyolult adminisztrációs és szakmai feladatoknak csak a szakirányítók támogatásával tudnak megfelelni a pályázók. Az idén indult mintegy 1000 fővel a magánerdőkben is a közfoglalkoztatási program, elismerve a magánerdők közcélú szerepét. Ennek a programnak is meghatározó szereplői a szakirányítók, akiknek a munkája nélkül az eredményes folytatás nehezen képzelhető el.

  A hálózat fenntartása nagyságrendekkel kevesebbe kerülne, mint az összeomlásából származó nemzetgazdaságot ért kár, kieső jövedelem, elmaradó adóbevételek.

  Most, a költségvetési tárgyalások hajrájában már csak a képviselőkön múlik, hogy támogatni kívánják-e az ország területének 10 %-át borító magánerdőket és a közel félmillió erdőtulajdonost. Jelenleg ugyanis a Vidékfejlesztési Minisztérium közel 190 milliárd forintos költségvetéséből az erdészetet, a fenntartható erdőgazdálkodást alig 53 millió(!!!!) forinttal tervezik finanszírozni.

   

  Kapcsolattartók:

  Dr. Sárvári János ügyvezető elnök: 06-30-455-22-61

  Mocz András alelnök: 06-30-929-58-33

  megosz@mail.datanet.hu

   

 • Állásajánlat budapesti FAO irodában erdőmérnök részére!

  A cikk dátuma november 25th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Erdőmérnököt keres egy év gyakorlattal, nagyon jó angol tudással, számítógép ismerettel a Vidékfejlesztési Minisztérium a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Irodájába.
  2012. január 1-től 2 év, mely 2 évvel meghosszabbítható.
  Fizetés: bruttó 300.000 Ft/hónap. *Jelentkezés: 2011. december 6-ig!*

 • Lábon álló tölgy erdőt ….

  A cikk dátuma november 25th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  A Weizter Parkett magyarországi fűrészüzeme vágásérett lábon álló tölgy erdőt vásárol. Érdeklődni lehet: Gróf Lászlónál 06/30-670-41-00

 • Rendkívüli erdészeti szakirányítói értekezlet összehívása

  A cikk dátuma november 14th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdős Szakirányító és Közfoglalkoztató Társaim!

  Legutóbbi híradásunk még arról szólt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes államtitkárának határozott ígéretét bírjuk arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi erdészeti szakirányítás támogatását a szaktárca biztosítja. Sajnos azonban a jelenlegi helyzet szerint sem az idei, sem a jövő évi költségvetésben erre nem szánnak egyetlen forintot sem! Tudomásunk szerint ugyan az eredeti 2012. évi költségvetésben ott szerepelt a 900 millió forintos keretigény, azonban ezt az egyeztetések során kihúzták. A MEGOSZ valamennyi fórumon és minden fontos döntéshozónál eljárt és ma is lobbyzik a szükséges összeg átcsoportosítással, vagy pótforrásból történő biztosítása érdekében, de eddig csak újabb ígéreteket kaptunk.

  Mivel – ismerve a költségvetés helyzetét és az annak módosítására tett eddigi kísérletek kudarcait – nem sok esélyt látunk sem az idei, sem a jövő évi szakirányítás nemzeti forrásból történő finanszírozására, a kialakult válságos helyzetben rendkívüli szakirányítói értekezletet hívunk össze

  2011. november 22-én (kedden) 10,00 órára

  az Erdészeti Információs Központ Nagytermébe (1021 Budapest, Budakeszi út 91.).

  Döntenünk kell az erdészeti szakirányítás jövőjéről, a kialakult helyzetben megteendő lépésekről, végiggondolva azok következményeit is. Nagyon kérünk mindenkit, hogy tekintettel a téma fontosságára, minél többen jöjjenek el, hiszen itt már nemcsak az erdészeti szakirányítás, de a vidékfejlesztési jogcímek további sorsa, az erdészeti közfoglalkoztatás folytatása, a magánerdők közjóléti, védelmi funkcióinak jövőbeni biztosítása, általában a magyar magánerdő gazdálkodás jövője, további működése a tét!

  1. Értekezletünk első részében rövid tájékoztatót adunk a 2012. évi magánerdészeti közfoglalkoztatás folytatásáról (a jövő évi benyújtandó kérelmek várható tartalmára vonatkozó anyagot mindenki megtalálja a MEGOSZ honlapján (www.megosz.org), amit kérünk, szíveskedjenek áttanulmányozni és az azzal kapcsolatos kérdéseket az értekezleten feltenni).

  2. A második napirendi pont keretében az erdészeti szakirányítás aktuális helyzetét és az ezzel kapcsolatos megteendő lépéseket vitatnánk meg.

  3. Ezt követően az Egyebek napirendi pont keretében a további felvetődő kérdéseket, problémákat tárgyalnánk meg.

  Kérem még egyszer, hogy lehetőség szerint mindenki jöjjön el, mert nagy szükségünk van egy széles körben megvitatott és elfogadott programra és cselekvési tervre!

  Budapest, 2011. november 14.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi Jȯzsef

   

   

 • Közfoglalkoztatás

  A cikk dátuma november 14th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdészeti Közfoglalkoztatók!

  Ezúton is jelezzük, hogy 2012. évben nem pályázatot, hanem kérelmet kell benyújtani magánerdős közfoglalkoztatási programindításához.
  Mellékeljük ennek a kérelemnek a várható tartalmát azzal a kéréssel, hogy szíveskedjenek azt figyelmesen áttanulmányozni, és ha kérdésük,
  észrevételük van a leírtakhoz, akkor szíveskedjenek azt vagy közvetlenül feltenni a november 22-i erdészeti szakirányítói értekezleten, vagy november 22-ig szíveskedjenek azt írásban megküldeni nekünk. Egyébként, amint látható,  a kérelem nagyon sok elemében hasonlít az idei benyújtott pályázatokhoz.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Tájékoztatás

  A cikk dátuma november 11th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent a 98/2011.(X. 28.) VM rendelet *

  *http://www.homokhatsag-leader.hu/Document/Hirek/20111102_mk.pdf*

  ami kibővíti idén a támogatási kérelmek benyújtásának határidejét az erdőkörnyezetvédelmi (10 §) és az erdőszerkezet átalakítási (11 §) _jogcímeknél november 30-ig az alábbiak szerint:

  Az EMVA-ból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet <http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124500.570706>, valamint az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet <http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124620.570712>ben*foglalt támogatási kérelmek beadási határideje a következőképpen módosult:

  A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a *2011. évben október 1. és november 30. között*, ezt követően a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig minden év október 1. és október 31. között lehet benyújtani.

  Erdészüdvözlettel.

  Luzsi József
  elnök

 • Közlemény

  A cikk dátuma november 11th, 2011 admin Nincs hozzászólás
  Tisztelt MEGOSZ Tagok! 

  Mellékelten megküldöm az ÚMVP egyes intézkedéseiről szóló tájékoztató-t, amely a 2011. október 1. – 31. közötti időszak előrehaladását mutatja be.

  Megjelent a 166/2011. (X.21.) MVH Közlemény az erdészeti
  potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről, mely az alábbi linkről letölthető:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/ MVHPortal/default/mainmenu/ kozlemenyek/mvhk1662011

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Tájékoztató

  A cikk dátuma november 11th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Mellékelten megküldöm az ÚMVP egyes intézkedéseiről szóló tájékoztatót, amely a 2011. október 1. – 31. közötti időszak előrehaladását mutatja be.

  Megjelent a 166/2011. (X.21.) MVH Közlemény az erdészeti
  potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről, mely az alábbi linkről letölthető:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1662011

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Az Országos Erdő Tanács 5. ülése (Forestpress)

  A cikk dátuma november 7th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  2011. november 6. – Az Országos Erdő Tanács 2011. október 24.-én tartotta 5. ülését A miniszteriális tanácsadó testület ülésén az első napirendi pont keretében prof dr. Varga Szabolcs számolt be az erdészeti továbbképzések Nyugat-magyarországi Egyetem által tervezett koncepciójáról. Előadásában kiemelte, hogy az erdészeti ágazatban dolgozók szakmai továbbképzése rendkívül fontos az élethosszig való tanulás érdekében, ezért a továbbképzésre rendszeresen és minden szinten szükség van. Az Országos Erdő Tanács tagjai egyetértettek abban, hogy a közelmúltban az erdészeti hatóság által elindított közigazgatási jellegű továbbképzés mellett elengedhetetlenül fontos és szükséges a szakmai továbbképzés rendszerének bővítése. A Tanács határozatot hozott arról, hogy a képzésre vonatkozóan prof. dr. Varga Szabolcs az érdekképviseleti és szakmai szervezeteket bevonva dolgozza ki az erdészeti ismeretekre vonatkozó továbbképzések témaköreit, tematikáját, amelyet egy későbbi időpontban a Tanácsban vitára lehet bocsátani.

  Második napirendi pontként a testület olyan témát tárgyalt, amely már legalább 150 éve vitatott az erdészeti és vadászati lapok hasábjain. Az erdő és vadgazdálkodás összehangolásával kapcsolatos vitaindító anyagot prof. dr. Náhlik András tárta a tagok elé. A két ágazat között feszülő problémák a vadkár, ill. vadkártérítés körül csúcsosodnak ki. Alapvető gond, hogy a megbízható állománybecslési adatok gyűjtésére nincs megfelelő módszer, nem határozható meg egyértelműen egy terület vadeltartó, vagy vadtűrő képessége, ennek hiányában pedig csak nagy bizonytalansággal tervezhetőek meg az egyes földhasználati tevékenységek. A megoldás egyik fontos eleme a nagyvadállomány területenként differenciált csökkentése lehet, de ezt a tevékenységet nem kampányszerűen, és főleg nem fiktív adatokra építve, hanem minél több fontos szakmai érvet (pl. vadkár mennyisége, helyes korosztályviszonyok beállítása, stb.) figyelembe véve kell végezni. A vizsgálatok arra utalnak, hogy helyes korosztályi szabályozással, jóval kisebb vadállomány fenntartása mellett, éppen a trófeák jobb minőségén és a vadkár mértékének csökkenésén keresztül magasabb jövedelem érhető el. Az előadó kiemelte, hogy az előrelépéshez elsősorban meg kell erősíteni a földtulajdonosi közösségek jogi státuszát, továbbá meg kell oldani a gazdasági célú vadgazdálkodás és a rekreációs célú vadászat szétválasztását. Vadgazdálkodást csak gazdasági társaság végezhessen. Az előadást követő komoly vita eredményeképpen prof. dr. Náhlik András vállalta, hogy az elhangzott véleményeket összefoglalva összeállít egy olyan állásfoglalást, amely a Tanács jóváhagyását követően az erdőgazdálkodásért felelős miniszter asztalára tehető.

  A testületi ülés 3. napirendi pontjának keretében – amelynek előadója Lapos Tamás volt – a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Osztályának beszámolója hangzott el a Nemzeti Erdőprogram 2010. évi végrehajtásáról. Az előadás keretében a szakember felkérte a tagságot, hogy a páneurópai joghatással bíró erdőegyezmény első, Genfben megtartásra kerülő tárgyalási fordulójára az erdészeti osztály által kidolgozott mandátum tervezetet véleményezzék, és azt juttassák vissza a Tanács titkárságára.
  Lapos Tamás az elkövetkező időszak jogalkotási feladatai között legfontosabbként említette a 2012. évi körzeti erdőterv rendelet, valamint az átalakítási és szálalási terv készítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet megalkotását.

  Az ülés utolsó programjaként a Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztályának beszámolója hangzott el, amelynek témája a Nemzeti Vidékstratégia erdészeti vonatkozásai voltak. Az előadást a főosztály képviseletében meghívott előadóként Kontur Tamás tartotta.
  Beszámolójában sorra vette azokat a pontokat, amelyekben az ágazat legfontosabb stratégiai irányait jelölték ki. Az erdészettel kapcsolatos törekvések az agrárgazdasági szakterületen belül fogalmazódnak meg. A vidékstratégia külön nevesítve tartalmazza a Nemzeti Erdőprogramot, amelynek működtetése a gazdálkodás hatékonyságának és az erdők többcélú hasznosításának kiterjesztését szolgálja. A tervekben megjelenik az erdőtelepítések ütemének növelése, nagyobb hangsúlyt fektetve az őshonos illetve a tájba illeszkedő fajok alkalmazására, az erdők közjóléti berendezéseinek és szerepének kiteljesítése, valamint az erdei melléktermékek gyűjtésének és feldolgozásának fokozása. A program kiemelten foglalkozik, az eddig műveletlen területek gazdálkodásba vonásának ösztönzésével illetve a gazdálkodást megnehezítő, osztatlan közös tulajdonú erdők helyzetének rendezésével, ugyanakkor komoly figyelmet fordít az erdészeti szakirányítói rendszer megerősítésére is.
  A stratégia véglegesítéséhez – amely várhatóan 2011. év végéig megtörténik– a főosztály továbbra is számít az erdészeti szakmai és érdekképviseleti szervezetek együttműködésére.

 • ERDÉSZETI SZAKSZEMÉLYZETI TOVÁBBKÉPZÉSEK

  A cikk dátuma november 4th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Letölthető előadás anyagok
  Az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet részére kötelező továbbképzések egyes előadásai elektronikusan elérhetőek és letölthetőek az MgSzH Erdészeti Igazgatóság honlapján keresztül az alábbi logora kattintva.