Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • MEGHÍVÓ a MEGOSZ 2011. évi Közgyűlésére

  A cikk dátuma április 28th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Értesítem, hogy a MEGOSZ következő Közgyűlését az Elnökség

  2011. május 05-én (csütörtökön) 11:00 órára

  hívja össze az Erdészeti Információs Központ tanácstermében (1021 Budapest, Budakeszi út 91.).

  Napirend:

   

  1. Elnökségi beszámoló a 2010. évről (Luzsi József)
  2. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2010. évről (Bodor Dezső Károly)
  3. A 2010. évi mérleg elfogadása (előterjesztő: Luzsi József)
  4. 2011. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János)
  5. Lehetséges alternatívák a tagdíjak módosítására (Szabó Vendel)
  6. Egyebek

  Az Elnökség határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel 2011. május 05-én 11 óra 30 percre hívja össze, azonos helyszínre.                 A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

  A jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül várjuk írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat esetleges újabb napirendi pontokra a MEGOSZ titkárságán.

  Budapest, 2011. április 28.

  Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

   

   

  Luzsi József

  elnök

   

   

 • FONTOS! MVH-s erdészeti jogcímekkel kapcsolatos közlemények

  A cikk dátuma április 28th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent két fontos Közlemény az MVH honlapján:

  1., A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal számú 74/2011. (IV. 29.) MVH Közlemény

  *az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről*

  Jelen közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

  A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:

  *2011. május 1. és június 30. között.*

  A Közlemény az alábbi helyről letölthető:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk742011

  2.,A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

  számú 73/2011. (IV. 29.) MVH Közlemény
  *a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről*

  Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénylésének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII 17.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet), mely az EMVA-ból finanszírozott, a mező-gazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

  A támogatási kérelem benyújtásának ideje:*2011. május 1. – június 30.
  *
  A Közlemény letölthető:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk732011

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. évi… törvény-tervezete a vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdaság kamarákról

  A cikk dátuma április 27th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. évi… törvény-tervezete a vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági
  kamarákról, melyet az alábbi linkre kattintva tölthetnek le, illetve olvashatnak el.

  http://www.kormany.hu/download/f/43/30000/kamarai%20tv%20%20honlapra.pdf#!DocumentBrowse

  A téma fontosságára való tekintettel, kérünk mindenkit, hogy azt figyelmesen tanulmányozzák és észrevételeiket, szövegszerű
  módosító javaslataikat 2011. május 15-ig
  az agrarkamaraitv@vm.gov.hu-ra e-mail címre küldjék meg.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • FONTOS!!! MÉGIS LESZ SZAKIRÁNYÍTÓI TÁMOGATÁS AZ IDÉN!

  A cikk dátuma április 22nd, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Mint az eddigi tájékoztatásokból kiderült, az idei költségvetésben az erdészeti szakirányítás támogatására nem terveztek felhasználható keretet. A MEGOSZ mindent megtett annak érdekében, hogy a szakirányítói hálózat ne hulljon darabokra és finanszírozása az ismert gazdasági nehézségek ellenére is megoldódjon. Ezért a legkülönbözőbb fórumokon és döntéshozói szinteken megkerestük az illetékeseket – itt szeretnénk megköszönni az ebben a folyamatban résztvevő tagtársaink segítségét -, de határozott ígéretet nem kaptunk. Ekkor a társszervezetekkel (OEE, FAGOSZ, MERSZ) közös levélben a vidékfejlesztési miniszterhez fordultunk kérésünkkel. Ezt követően, hogy a levélben foglaltakat szóbeli indoklással, kiegészítéssel is megtámogassuk, Répászky Miklós tagtársunk a négy aláíró szervezet megbízásából eljárt a szakminisztériumnál és a közelmúltban találkozott Kardeván Endre államtitkár úrral.

  A megbeszélés során határozott ígéretet kapott az erdészeti ügyekben illetékes államtitkártól, hogy az erdészeti szakirányításra a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírást követően még ebben az évben a 2010 évihez hasonló szinten támogatást fog biztosítani!

  Ezt az ígéretet a magánerdő gazdálkodás rendkívüli  sikereként értékelhetjük és ezúton is szeretnénk köszönetet mondanitársszervezeteink: az Országos Erdészeti Egyesület, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, a Magyar Erdőgazda Szövetség vezetőségének és tagságának támogatásukért. Külön hálás köszönetünket fejezzük ki Répászky Miklós erdészeti szakirányítónak az ügy érdekében kifejtett rendkívül hathatós segítségéért.

  Arra kérünk valamennyi erdészeti szakirányítót, hogy a fentiek ismeretében a tavalyihoz hasonlóan folytassák az idén is szakmai tevékenységüket. Kérjük, hogy a vidékfejlesztési erdészeti jogcímek és a magánerdészeti közfoglalkoztatással kapcsolatban ugyanolyan körültekintéssel és alapossággal végezzék munkájukat, mint az erdőtörvény által előírt feladatok elvégzésénél annak érdekében, hogy így is demonstráljuk az erdészeti szakirányítás nélkülözhetetlen eleme a magyar magánerdő gazdálkodásnak és érdemes a támogatásra.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József

  elnök

  MEGOSZ

   

 • Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció vitaanyaga

  A cikk dátuma április 18th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Vidékstratégiai Koncepciójának – 2020 II. (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégiai alapvetések) bővített vitaanyaga is, amelyet az alábbi helyről lehet letölteni.
  http://www.kormany.hu/download/a/20/30000/nvs_koncepcioi_alapvetesek_vitaanyag_20110408.pdf

  A csatolt vitairatban az alábbi helyeken szerepel az erdő:

  pont            oldal

  -3.1.1.             5.
  -3.1.2.            6.
  -4.1.4.            21.
  -4.2.2.            30.
  -4.2.2.            31.
  -4.2.3.            32.
  -4.4.                35.
  -6.1.4.            39.
  -6.3.1.            40.
  -6.3.1.            41.
  -6.3.4.  3x      45.
  -7.11.            51.
  -7.1.2.            51.
  -7.1.3.    3x    52.
  -7.4.2.            59.
  -7.4.3.            59.
  -7.12.12.        63. Nemzeti Erdőstratégia!
  -7.6.2.            67.
  -8.1.6.            75.
  -2.tábl.            79.
  2.ábra
  A VM országjárást és vitafórumot szervez a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia megismertetésére.
  A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia vitafórumainak helyszínei:
  a.. Sárospatak időpont: április 28.
  b.. Kecskemét időpont: május 05.
  c.. Hajdúböszörmény időpont: május 12.
  d.. Budapest időpont: május 18.
  e.. Szekszárd időpont: május 19.
  f.. Mosonmagyaróvár időpont: május vége
  (Vidékfejlesztési Minisztérium)

  Kérek mindenkit, ha módja van vegyen részt a lakhelyéhez legközelebb eső vitafórumon és hozzászólásával hangsúlyozza ki az erdők szerepét a klímaváltozás mérséklésében,
  a levegő szénmegkötésében, a megújuló energiatermelésben, a munkahelyteremtésben és általában a vidékfejlesztésben.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök
  MEGOSZ

 • Meghívó lengyelországi tanulmányútra

  A cikk dátuma április 12th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Erdőgazdálkodók!

  Tavaly ősszel a CGPI Kft. Poznanban, a lengyel digitális faátlaló elektronikájának és szoftverének kifejlesztésért egy arany medál díjat, ennek kapcsán szorosabb együttműködés kezdődött el a Lengyel állami erdészetet kiszolgáló informatikai beszállítókkal.
  Újabb két éves fejlesztési együttműködés került aláírásra a lengyel Codimex és a CGPI Kft. között.
  Lengyelországban 15 éve folyik az informatika fejlesztése az erdőgazdálkodásban, harmadik generációs szoftver bevezetésén dolgoznak, ami leváltja a már négy éve működő PDA-n futó alkalmazást és támogatja a digitális mérőeszközök bevezetését az informatikai rendszerben.

  Szeretnénk a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézettel közösen meghívni a téma iránt érdeklődőket, május 18-20 között tartandó tanulmányútra – A fahasználat informatikai segítése Lengyelországban – amelyen a lengyelországi alkalmazott (fahasználatot segítő) informatikai rendszerbe nyerhetünk betekintést. Nem egy új fejlesztés bevezetésének tapasztalatairól, hanem az üzemeltetésről, a logisztikáról, és az elektronikus fakereskedelemről kaphatunk új ismereteket a lengyel erdészeti kollégáktól, mint felhasználói, mint fejlesztői szintről.

  Ukrajnában 2011 évtől kezdik el az ukrán állami erdészet informatikai rendszerének bevezetését, amelyben versenyben van a lengyel erdészeti rendszer is, ezért láthatunk egy előadást az alapoktól induló rendszerbevezetésről is.

  Az együttműködés keretében egy magyar nyelvre fordított szoftver verzió is készül, amit szintén ezen a tanulmányi úton kerül először bemutatásra.

  Üdvözlettel,

  Tóth Béla Ákos
  kereskedelmi igazgató
  CGP Instruments
  Szent László u. 180.
  1135 Budapest
  HUNGARY
  Mobil: +36 20 9192496
  Tel: +36 1 2398167
  Fax: +36 1 2397826
  Email: toth.bela.akos@cgpi.hu
  Web: www.atlalo.hu

 • Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció – 2020 vitaanyaga

  A cikk dátuma április 11th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció – 2020 vitaanyaga (I.agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégiai tézisek), amelyet csatoltunk, illetve az alábbi helyről letölthetnek.

  http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/a-videk-elni-akar-indul-a-10-eves-videkstrategia-tarsadalmi-vitaja

  Kérek minden Tagtársat, hogy tanulmányozza át a vitairatot és módosító javaslatát, kiegészítő véleményét küldje meg legkésőbb_*2011. április 28-ig*_  a MEGOSZ titkárságára.
  A Nemzeti Vidékstratégia Koncepciót egy országos ismertető körúton is bemutatják.
  Ezúton kérek mindenkit, hogy a térségükben megrendezendő ismertető előadáson lehetőség szerint vegyenek részt és felszólalásukkal segítsék elő, hogy a vitaanyagban az erdő nagyobb hangsúllyal szerepeljen.

  Segítségül jelezzük, hogy a csatolt vitairatban az alábbi helyeken szerepel az erdő.:

  -2.2.2. fejezetben, 7. oldalon

  -2.3 fejezetben, 8.oldalon

  -2.3 fejezetben , 9. oldalon

  -4.1.4. fejezetben, 11. oldalon

  -4.3.1. fejezetben, 13. oldalon (a természetvédelem területén részben)

  -4.3.4 fejezetben, 16. oldalon

  -5.8.3 fejezet, 2. táblázat

  -mellékletek, 2. ábra

  Rendkívül fontos, hogy az elkövetkező 10 év vidékfejlesztési stratégiájában az erdő, mint a vidékfejlesztés egyik legfontosabb eleme, a klímaváltozás elleni küzdelem fontos eszköze, az élhető vidék
  megteremtője, az új munkahelyek létrehozója, a megújuló energia felhasználás fontos bázisa megfelelő súllyal szerepeljen. Az előbb ismertetett funkciók ugyanis szinte tökéletesen egybeesnek a Közös
  Agrár Politika 2013 utáni uniós prioritásaival, ezért is kell, hogy kiemelt szerepet kapjanak az erdők a magyar vidékfejlesztés stratégiai elképzelései között is.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Kérdőív

  A cikk dátuma április 11th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Szövetségünket megkereste az alábbi levél kíséretével Vígh Andrea, a NYME Termőhelyismerettani Intézeti Tanszékének diplomatervezője.
  Kérem Önöket, akinek módja van, nyújtsanak segítséget a  kérdőív kitöltésével.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök
  __________________________________

  Tisztelt Dr. Sárvári János!

  A Nyugat-magyarországi Egyetem Termőhelyismerettani Intézeti Tanszékének diploma-tervezőjeként keresem meg Önt kérésemmel.

  A tanszék munkáját és a diplomamunkámat segítené, ha minél több erdőgazdálkodó (magánerdő gazdálkodó és integrátor) kitöltené a termőhelyfeltárásról, oktatásról, és kutatásról szóló internetes kérdőívet.

  A kérdőív kitöltése anonim, és körülbelül 15 percet igényel.
  A következő helyen érhető el:
  www.kerdoivem.hu/kerdoiv/411645074/

  Megoldható lenne, hogy a link elérhető legyen a MEGOSZ honlapjáról (www.megosz.org) a magán erdő gazdálkodók és az integrátorok számára ?

  Köszönettel:

  Vígh Andrea Márta
  Nyugat-magyarországi Egyetem
  ötödéves erdőmérnök hallgató

 • Tisztelt Magánerdészeti Közfoglalkoztatási Programban Résztvevők!

  A cikk dátuma április 8th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Szíves tájékoztatásul és esetleges felhasználásra mellékelten küldünk két munkaszerződés mintát (egy rövidebb, 4 hónapost és egy teljes, 9 hónapos időszakra szólót) , amelyek véleményünk szerint képesek kezelni az esős időszakokból adódó esetleges állásidő problematikáját is.

  MUNKASZERZŐDÉS minta 4 hónapos

  MUNKASZERZŐDÉS minta 9 hónapra

  A MEGOSZ a továbbiakban is folyamatosan támogatja és segíti a magánerdészeti közfoglalkoztatási programot.

  Keressenek minket bizalommal!

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Tisztelt Magánerdészeti Közfoglalkoztatási Pályázatban Résztvevők!

  A cikk dátuma április 6th, 2011 admin Nincs hozzászólás
  Örömmel közöljük, hogy megszületett a miniszteri döntés a magánerdészeti közfoglalkoztatási pályázatokkal kapcsolatban, amelynek eredményét mellékeljük.
  A nyertes pályázókat napokon belül megkeresik az illetékes munkaügyi központok a szerződéskötések ügyében, illetve tájékoztatják őket a további tennivalókról. Ugyanakkor ha ezt az időt is rövidnek találják a nyertes pályázók maguk is kezdeményezhetik a szerződéskötést azoknál a megyei munka-ügyi központoknál, ahol a pályázatot benyújtották.
  A MEGOSZ a továbbiakban is áll a pályázók rendelkezésére. Kérdéseikkel a jövőben is hívják bizalommal Berényi Gyulát a 06-30-83-30-463 mobil számon.

  Gratulálunk a nyertes pályázóknak!

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök