Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Tudósítás a zöld OT-ról

  A cikk dátuma március 27th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  A „zöldek” XXI. Országos Találkozóján jártunk

  Az idén Baján rendezték meg 2011. március 17-20. között a magyarországi Környezet- és Természetvédő Szervezetek XXI. Országos Találkozóját. A rendezvénynek az Eötvös József Főiskola adott otthont. A felvezető gazdag terepi programokat követően a plenáris ülésen Dr. Ángyán József a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára mutatta be Magyarország új 10 éves Vidékstratégiáját, amelynek társadalmi vitája rövidesen megkezdődik és várhatóan április végéig tart. Az ország minden részéből érkező hallgatóság nagy érdeklődéssel követte a teljesen új szemléletű, az élhető, munkahelyteremtő- és megtartó vidéket, az önellátás irányába elmozduló kis- és közepes vállalkozásokat, általában az emberléptékű vidék támogatását megfogalmazó stratégiát. Sajnos a több mint 1 órás előadás során az erdő, az erdők ügye egyáltalán nem került szóba még áttételesen sem. Ennek ellenére reméljük a társadalmi vitára bocsájtott teljes anyagban megfelelő súllyal szerepel majd ágazatunk. A plenáris ülés további részében több előadást hallhattuk a magyar EU elnökség és a természetvédelem kapcsolatáról, valamint a Nemzeti Civil Alap (NCA) jövőjéről, a civil szektort érintő változásokról. Ez utóbbiak keretében megtudhattuk, hogy a civil szférára fordítható már eddig is szűkös pályázati keret tovább csökken és a következő pályázati kiírás körül is vannak még bizonytalanságok.

  A következő napon zajló szekció ülések közül természetesen az Erdő szekción vettünk részt, amit Gyöngyössy Péter (Kerekerdő Alapítvány) és Deák József (Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete) vezetett le az alábbi témakörökben:

  1. Az erdőket érintő jogalkotás helyzetének áttekintése, civil sikerek értékelése
  2. Az erdészeti jogszabályok felülvizsgálata keretében várható erdőgazdálkodói törekvések értékelése
  3. A természetszerű erdőgazdálkodást elősegítő támogatási formák (erdő-környezetvédelmi és N2000 támogatások helyzete
  4. Társadalmi részvétel, civil érdekérvényesítés erdőügyekben, keretek, jogok, lehetőségek, eredmények
  5. Erdő és vad, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás: a természetszerű erdőgazdálkodás legnagyobb akadálya a túlszaporodott nagyvadállomány
  6. Fa tüzelésű hőerőművek hatása az erdőkre mecseki tapasztalatok alapján

  Az egyes pontok előtt Gyöngyössy Péter adott korrekt, tárgyszerű felvezetést. Az Erdőtörvénnyel kapcsolatos első két pontban a kapcsolódó előadást is ő tartotta meg. A támogatások témakörében Lapos Tamás főosztályvezető-helyettes (VM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály) szakszerű ismertetőjét hallgathattuk meg. Gálhidy László a WWF erdészeti programvezetője a védett erdőkben zajló erdőgazdálkodás, nemzeti parkok, klímaváltozás témakörökben adott tájékoztatást, míg Vincze Csilla a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője „A fatüzelésű hőerőművek hatása az erdőkre a mecseki tapasztalatok alapján” címmel tartott vetített képes előadást.Az egyes pontokat követő beszélgetést és vitát is a konstruktív hangnem és a problémák megoldására való törekvés jellemezte. A szekcióülésen elhangzottak alapján állásfoglalás készül, amelynek végleges formáját rövidesen közzéteszik az OT honlapján is. Az általunk látott állásfoglalás tervezetben mindenesetre több elfogadhatónak és vállalhatónak tűnő pontot is találtunk. Ezért érdeklődéssel várjuk a végleges változatot, amit a jelen tájékoztató folytatásaként szintén közreadunk majd. A szekcióülés után rövid egyeztetést tartottunk a civil természetvédelem és a magán erdőgazdálkodás közösen felvállalható további feladatairól, mint például a természetvédelmi korlátozások ellentételezésének kérdése, vagy a közös az erdő Natura 2000 és az Erdő környezetvédelmi kifizetések jogcímek népszerűsítése, a témában szervezendő tájékoztatók, oktatások ügyében.

  Összességében a korábbi zöld találkozókon tapasztaltakhoz képest komoly elmozdulást érzünk az érdemi közös párbeszéd felé és ezért arra buzdítunk minden erdészeti szövetséget és egyesületet, hogy a következő hasonló rendezvényeken lehetőség szerint ők is képviseltessék magukat.

  Dr. Sárvári János
  Dr. Somogyvári Vilmos
  MEGOSZ

   

 • MVH-s tájékoztatás k-1 és K-2 determinációs kifizetések tervezett üteméről

  A cikk dátuma március 27th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  A MEGOSZ levélben fordult az MVH illetékes osztályához, mert Szövetségünkhöz számtalan bejelentés érkezett azzal kapcsolatosan, hogya mai napig sem történtek meg:

  • ” Az Erdőtelepítés, erdőszerkezet átalakítás, fásítás (2004. május 31. előtt megkezdett erdőtelepítések)”,

  illetve

  • “Az Erdőfelújítás” determinációs kifizetései, vagyis az un. K-1.és  K-2. kifizetések.

  Ezen tavalyi kifizetési kötelezettségeket a Kormány – a 2010. éviműszaki átvételek alapján – 2011. év elejére vállalta. Annak érdekében, hogy az érintett erdőtulajdonosokat és gazdálkodókat aktuális információkkal lássuk el és megnyugtathassuk, kértük az MVHtájékoztatásáta fenti két determináció kifizetésének állásáról, illetve befejezésének végső határidejéről.

  Rövid időn belül megkaptuk a választ, amit az alábbiakban teszünkközzé, kérve mások  tájékoztatását is:

  Kérésének megfelelően szíves tájékoztatásul közlöm, hogy a 2010. évi műszaki átvételek alapján elkészített, a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívülhelyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet, illetve az erdőkfelújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatási intézkedésekre vonatkozó, a2010 szeptemberében az illetékes erdészeti igazgatóságokhoz benyújtott támogatási kérelmeket az MVH 2011. március első napjaiban kapta meg azerdészeti hatóságtól. A támogatási kérelmek feldolgozását megkezdtük, de – mivel a jelenlegi időszakban számos más támogatási intézkedés kapcsán is bírálati időszak van (sertés és baromfi állatjóléti támogatások, anyakecske-tartás támogatás, az elmúlt évben forráshiány miatt elutasított kérelmek újrafeldolgozása az állatbetegségekmegelőzéséhez nyújtott támogatások kapcsán, stb.) – az ügyintézés lezárását egyelőre nem tudjuk teljes bizonyossággal előrejelezni, reálisan legkorábbi időpontként április végét tudjuk megjelölni. (Az előrehaladás üteméről ugyanakkor a jövőben is be tudunk majd számolni.) Amint sikerült a kérelem-bírálatot lezárni, úgy a támogatás kifizetése a rendelkezésre bocsátandó forrás összegétől és az összeg megérkezésétől függ. Biztosítom ugyanakkor T. Elnök Urat arról, hogy Hivatalunk mindent meg tesz annak érdekében, hogy az érintettek a jogos támogatási összeget mielőbb kézhez kapják.

  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi Józsefelnök