Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Pályázati-támogatási lehetőségek az erdőgazdálkodásban

  A cikk dátuma február 22nd, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Az erdőgazdálkodás során az MgSzH Erdészeti Igazgatóság közreműködésével igénybe vehető támogatások, pályázatok két fő csoportra oszthatók:

  Európai Unió társfinanszírozásával, az EMVA alapból az Új Nemzeti Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások. 2008 előtt az EMOGA alapból, az előző programozási időszakra érvényes Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében megítélt támogatások kifuttatása még zajlik, erre a forrásra azonban értelemszerűen támogatási kérelmeket már nem, csak kifizetési kérelmet lehet benyújtani.

  Nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások, ahol az Új Nemzeti Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások szerepelnek, valamint az előző támogatási ciklus kifizetései zajlanak.

  A támogatásokkal kapcsolatos további információ:

  az illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

  a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (www.kormany.hu)

  a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu)

  A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a legtöbb támogatás esetében (lásd a részletes leírásnál) a kifizetési kérelmet az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani, az egységes kérelemről szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet szerint. A részletekről bővebb információt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu ) található az Elektronikus ügyintézés menüpont alatt, illetve érdeklődni lehet a 06/40-100-505-ös kék számon.

  Fontos továbbá, hogy a támogatási rendeletek a gazdálkodók javaslatai és a gyakorlati tapasztalatok alapján módosulhatnak, ezért javasoljuk az aktuális verziót minden kérelem benyújtása előtt alaposan áttanulmányozni. Az aktuális jogszabályok fellelhetők például a

  http://kozlony.magyarorszag.hu/, és https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

  internetes oldalakon.

  Az MVH minden támogatási jogcímhez, minden támogatási/kifizetési időszakra új közleményt bocsájt ki, melyben részletesen taglalja a benyújtás feltételeit. Ezek a közlemények azokat a részletesebb információkat taglalják, melyek segítik a gazdálkodókat a kérelembenyújtásban. Fontos azonban, hogy ezek a közlemények nem helyettesítik az aktuális rendeleteket, azok tartalmát is át kell tekinteni! Az MVH közlemények elérhetők az MVH honlapján a Közlemények menüpontban:
  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek

  Támogatási kérelemkezelésre és ügyintézésre vonatkozó általános jogszabályok

  A 2007. évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;
  A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;
  A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;
  A Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében a 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
  A Bizottság 2009. november 30-i 1122/2009/EK rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
  Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet.

  EU-s TÁMOGATÁSOK

  Évelő, lágyszárú energiaültetvények telepítése

  Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése

  Erdészeti potenciál helyreállítása

  Mezőgazdasági területek erdősítése (NVT MgTE)

  Mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA-ból finanszírozott)

  Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken

  Erdő-környezetvédelmi intézkedések

  Az erdő szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások

  Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények létesítése

  Az erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése

  EMVA szaktanácsadás

  NEMZETI TÁMOGATÁSOK

  Erdőtelepítésekre nemzeti hatáskörben nyújtott nemzeti támogatások kifuttatása (K-2).

  Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása (K-1)

  Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás

  Fiatal erdők állománynevelése Kidolgozás alatt!

  ————————————————————————————————————–

  EU-s TÁMOGATÁSOK

  Támogatás megnevezése:

  Évelő, lágyszárú energiaültetvények telepítése

  Indulás időpontja: 2007.

  Támogatási célterületek:

  lágyszárú energiaültetvények telepítése.

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
  október 1.- november 15. között

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  a lakóhely/székhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága.

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig az ügyfélkapun keresztül

  augusztus 1-31. között a megvalósított és a májusban lejelentett ültetvényekhez további elszámolások nyújthatók be

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  a papír alapú mellékleteket a lakhely/székhely szerint illetékes Megyei MVH Kirendeltségre

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  71/2007. (VII.27.) FVM rendelet és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése.

  Indulás időpontja: 2007.

  Támogatási célterületek:

  energiaültetvény telepítés

  termőre fordulásáig történő ápolás

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
  október 1. – november 15. között

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  lakóhely/székhely szerinti illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága.

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig az ügyfélkapun keresztül

  augusztus 1-31. között a megvalósított és a májusban lejelentett ültetvényekhez további elszámolások nyújthatók be

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  a papír alapú mellékleteket a lakhely/székhely szerint illetékes Megyei MVH Kirendeltségre

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Erdészeti potenciál helyreállítása

  Indulás időpontja: 2008.

  Támogatási célterületek:

  Alaptámogatás

  az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési,

  első kiviteli,

  pótlási,

  tőre vágási vagy sarjaztatási támogatás

  Kiegészítő támogatás

  bakhátak létesítése; vagy

  10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy

  15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  november 1.-november 30.

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága.

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig.

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes a lakóhely/székhely szerinti Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  32/2008. (III. 27.) FVM rendelet és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Mezőgazdasági területek erdősítése (NVT MgTE)

  Indulás időpontja: 2004.

  Támogatási célterületek:

  első kivitel

  alaptámogatás

  tervezés (talajvizsgálat, tervdokumentáció összeállítása),

  talaj-előkészítés

  szaporítóanyag beszerzés

  ültetés

  növényvédelmi munkálatok elvégzése

  célállománytípustól (fafajtól) függően a tőrevágás, egyszálra metszés, 20%-os természetes csemetepusztulás következtében szükségessé váló pótlás

  kiegészítő támogatás

  talajvédelem

  legelő állatok, vad és a taposási kár elleni védelem

  káros belvizek elleni védelem

  tűzkár elleni megelőző védelem

  ápolás

  erdőtelepítés miatti jövedelem kiesés pótlása

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  FIGYELEM! Erre a forrásra már nem nyújtható be támogatási kérelem! A támogatások kifuttatása zajlik, új támogatási jogcím az EMVA-ból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése.

  Támogatási kérelem benyújtásának helye: –

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes lakóhely/székhely szerinti Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA-ból finanszírozott).

  Indulás időpontja: 2007.

  Támogatási célterületek:

  első kivitel

  alaptámogatás

  kiegészítő támogatás

  10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése a talaj védelme céljából

  kerítés vagy villanypásztor létesítése a legelő állatok, vad- és taposási kár elleni védelem céljából

  bakhátak létesítése a káros belvizek elleni védelem céljából

  ápolás

  erdőtelepítés miatti jövedelem kiesés pótlása

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  május 1-jétől június 30-ig (MVH által kiadott formanyomtatványon).

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága.

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig.

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  Kapcsolódó adatok (2008-tól EMVA-val közösen):

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken.

  Indulás időpontja: 2010.

  Támogatási célterületek:

  mezőgazdasági területek több célú, alternatív hasznosítása legeltetési célú (hagyományos fás legelők) agrár-erdészeti rendszer kialakításával:

  fás legelők, mezővédő fasorok létrehozása energia- illetve hagyományos szántóföldi növénytermesztéssel

  tág hálózatú ipari fa előállítását célzó faállománnyal együtt

  továbbá erdei gyümölcs-, gyógynövény- valamint méztermelést szolgáló fás és lágyszárú növények termesztésével

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  május 1-június 30.

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig.

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, mellékletei és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Erdő-környezetvédelmi intézkedések

  Indulás időpontja: 2010.

  Támogatási célterületek:

  Agresszíven terjedő, idegenhonos fa,- cserje fajok visszaszorítása célprogram

  Szálaló erdőgazdálkodás célprogram

  Erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram

  Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram

  Speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport

  Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából célprogram

  Közjóléti rendeltetésű erdők fenntartása célprogram

  Erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram

  Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  október 1-31.

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Az erdő szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások

  Indulás időpontja: 2009.

  Támogatási célterületek:

  A szerkezetátalakítás megvalósítása:

  erdőállomány alatti erdősítéssel

  tarvágást követő fafajcserével

  fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel

  fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel

  állománykiegészítéssel

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  október 1-31.

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig.

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerintilletékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  139/2009. (X. 22.) FVM rendelet és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvény létesítése

  Indulás időpontja: 2007, illetve az új jogszabály alapján 2010

  Támogatási célterületek:

  faj/fajtaszerkezet-változtatása

  újratelepítése

  kiegészítő jellegű telepítés

  új telepítés

  termőre fordulásig történő ápolás

  öntözés

  öntözéskorszerűsítés

  támrendszer kiépítése

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
  március 1. és március 31. között

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:
  a 2010 előtt benyújtott támogatási kérelmek esetében az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig
  augusztus 1- 31. között a megvalósított és a májusban lejelentett ültetvényekhez további elszámolások nyújthatók be
  2011-től évente az egységes kérelem keretében, valamint augusztus 1-31. között a megvalósított és május hónapban az egységes kérelemben bejelentett ültetvényekre vonatkozóan lehet benyújtani

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  internetes benyújtás az ügyfélkapun át

  a papír alapú mellékleteket a lakhely/székhely szerint illetékes Megyei MVH Kirendeltségre

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Az erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése

  Indulás időpontja: 2008.

  Támogatási célterületek:

  gépbeszerzés.

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  2011-től március 1-31.

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  lakhely/székhely szerint illetékes Megyei MVH Kirendeltségre

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  2011 ben még nem nyílt meg támogatási időszak, a jogszabály módosítás alatt áll

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  lakhely/székhely szerint illetékes Megyei MVH Kirendeltség.

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet és annak módosításai –MÓDOSÍTÁS ALATT!

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  EMVA szaktanácsadás.

  Indulás időpontja: 2007.

  Támogatási célterületek:

  A Területi Szaktanácsadási Központ által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatás után vehető igénybe

  a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés

  a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása

  a gazdálkodás összteljesítményének javítása esetében

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  az adott évben hatályba lépő szerződésekre vonatkozóan

  január 1.-31. között

  május 1.-31. között

  szeptember 8. – október 8. között

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  Területi Szaktanácsadási Központ részére, aki továbbítja a TSzK székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségére.

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  január 1.- március 3. között

  április 1.-30. között

  július 1.-31. között

  október 1.-31. között

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  Területi Szaktanácsadási Központ részére, aki továbbítja a TSzK székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségére.

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  NEMZETI TÁMOGATÁSOK

  Támogatás megnevezése:

  Erdőtelepítésekre nemzeti hatáskörben nyújtott nemzeti támogatások kifuttatása (K-2).

  Indulás időpontja: 2007.

  Támogatási célterületek:

  2004. május 31-ig telepített erdőkre

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  november 15-től december 15-ig.

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül).

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  122/2007. (X. 19.) FVM rendelet és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása (K-1)

  Indulás időpontja: 2008.

  Támogatási célterületek:

  Az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőgazdálkodás során elvégzett tevékenységek:

  egyéves erdőfelújításokra vonatkozóan:

  természetes mageredetű erdőfelújítás, talaj-előkészítéssel együtt

  természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében

  mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt

  befejezett erdőfelújításokra vonatkozóan:

  természetes mageredetű erdőfelújítás

  természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében

  mesterséges erdőfelújítások

  tuskózás

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  november 15-től december 15-ig.

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül).

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet és annak módosításai

  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás

  Indulás időpontja: 2010.

  Támogatási célterületek:

  a támogatás célja a többségében nem állami tulajdonú erdőkben folytatott erdőgazdálkodás szakmai színvonalának emelése, az erdészeti szakirányítási tevékenység igénybevételének és gyakorlásának biztosítása

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  április 30-tól június 15-ig

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  lakhely/székhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet és annak módosításai
  *Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ————————————————————————————————————–

  Támogatás megnevezése:

  Fiatal erdők állománynevelése – KIDOLGOZÁS ALATT!

  Indulás időpontja: 2010.

  Támogatási célterületek:

  az erdősítés befejezését követő ötödik év végéig befejezett ápolásra

  az erdősítés befejezése utáni ötödik évet követő és az első gyérítést megelőző időszakban végzett tisztításra

  az erdőtervben tisztításra vagy törzskiválasztó gyérítésre tervezett erdőkben a törzsnyesésre

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  Támogatási kérelem benyújtásának helye:

  Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

  Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

  Kapcsolódó joganyag száma*:

  A rendelet* kidolgozás alatt áll, megjelenése 2010. -ben várható. Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

  vissza

  ——————————————————————————————-

  Leave a reply

  Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.