Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • *MEGJELENT A MAGÁNERDÉSZETI KÖZFOGLALKOZTATÁS PÁLYÁZATA* Benyújtási határidő: 2011. március 11.

  A cikk dátuma február 25th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  A MEGOSZ évek óta tartó erőfeszítéseit végre siker koronázta és nagy örömünkre megjelent a Pályázati felhívás az országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/5. – magán erdőgazdálkodók számára.
  A nyílt pályázat anyagait, vagyis a pályázati kiírást, dokumentációt és a pontozási rendszert mellékeljük,

  Pályázati kiírás

  Pályázati dokumentáció

  Pontrendszer

  illetve az könnyen letölthető a *www.munka.hu *honlap kezdőlapjáról.
  A program a magánerdőkben is elvégezhető közcélú tevékenységek széles körét érinti, jelentős mértékű támogatást nyújt és annak igényléséhez csupán 10 % saját forrás meglétét írja elő.
  A MEGOSZ nemcsak ötletgazdája volt a magánerdészeti közfoglalkoztatás gondolatának, hanem a jövőben is folyamatosan nyomon kíséri, segíti a program pályázatainak megírását, azok szakmai megvalósítását, egységes adminisztrációjuk biztosítását, megteremtve a napi kapcsolattartást és információáramlást a pályázók és az illetékes hatóságok között.
  *Kérjük, hogy minél többen pályázzanak a magánerdészeti közfoglalkoztatásra és információért, segítségért forduljanak bizalommal a MEGOSZ-hoz a következő elérhetőségek bármelyikén:
  **06-1-391-42-90, fax: 06-1-391-42-99, e-mail: megosz@mail.datanet.hu
  *
  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Döntött a kormány az Agrár Széchenyi Kártya bevezetéséről

  A cikk dátuma február 25th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  A MEGOSZ kérése mégis meghallgatásra talált!!

  A MEGOSZ 2010 őszén a médiából értesült arról, hogy várhatóan a mezőgazdasági vállalkozók is igényelhetnek Széchenyi kártyát gazdálkodásuk segítésére, fejlesztésére,
  ezért a hitelkonstrukció kedvezményezettjei sorába kértük felvenni az erdőgazdálkodás területén tevékenykedő vállalkozásokat is. Kérésünk meghallgatásra talált.
  A kormány a hazai agrárgazdasági szereplők pénzügyi helyzetének javítása érdekében, valamint a gazdasági válság és az elemi károk által leginkább sújtott őstermelők,
  családi gazdaságok megsegítéséért kiterjesztette a Széchenyi Kártya Programot az agrárágazatban működő kis- és középvállalkozásokra is.
  Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel az agrárágazat egészét felöleli (mezőgazdasági termelés, – feldolgozás, – forgalmazás valamint vadászat, halászat, erdészet).

  Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a tervek szerint 2011. első félévében indul.

  Bővebb információt a mellékletben olvashatnak.

  Széchenyi kártya

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Pályázati-támogatási lehetőségek az erdőgazdálkodásban

  A cikk dátuma február 22nd, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Az erdőgazdálkodás során az MgSzH Erdészeti Igazgatóság közreműködésével igénybe vehető támogatások, pályázatok két fő csoportra oszthatók:

  Európai Unió társfinanszírozásával, az EMVA alapból az Új Nemzeti Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások. 2008 előtt az EMOGA alapból, az előző programozási időszakra érvényes Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében megítélt támogatások kifuttatása még zajlik, erre a forrásra azonban értelemszerűen támogatási kérelmeket már nem, csak kifizetési kérelmet lehet benyújtani.
  Olvassa tovább »

 • Felhívás

  A cikk dátuma február 22nd, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 11/2011. (II. 18.) VM rendelete az Európai Mező-gazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet módosításáról.

  Rendelet

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József elnök

 • Temetni kell az erdészeti szakirányítást? (Új Néplap)

  A cikk dátuma február 21st, 2011 admin Nincs hozzászólás

  2011. február 17. – HÁLÓZAT

  Idén a támogatásra a központi költségvetés nem különített el forrást A mintegy 400 ezer magánerdő-tulajdonos érdekében levelet küld a vidékfejlesztési miniszternek Luzsi József, a Magánerdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) elnöke, amelyben kéri az erdészeti szakirányítás nemzeti támogatásának visszaállítását. Mint megtudtuk, a magánerdő gazdák népes táborát több mint négyszáz szakirányító gardírozta, bonyolította például a támogatásokat, a falugazdász-hálózathoz hasonlóan. Ehhez pedig a költségvetés tavaly egymilliárd forint hozzájárulást biztosított, ami a rendszer fenntartási költségeinek körülbelül 40 százalékát fedezte. Idén viszont erre a célra a központi büdzsé nem különített el forrást—Ennek hiányában összeomlik az egy évtizede jól működő rendszer—summázta a szolnoki szakember, utalva arra, hogy ami egyszer tönkrement, azt jellemzően többszörös áron lehet újraindítani. Kérdésként hozzátette: mi lesz így az erdők közcélú szerepével, a vidékfejlesztési jog címek kínálta uniós támogatások kihasználásával, a vidék népességmegtartó képességével?
  Luzsi József jelezte azt is, a hónap végére összehívta az ország összes erdészeti szakirányítóját, hogy megvitassák a további tennivalókat arra az esetre, ha a tanács-adói hálózat végleg állami hozzájárulás nélkül maradna.   L. Z.

 • MVH: Indul a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás!

  A cikk dátuma február 15th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  MVH: Indul a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás!

  2011. február 15-től egy hónap áll az agrártámogatást kapott gazdálkodók rendelkezésére, hogy teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségüket.
  Az adatszolgáltatás kiterjed minden az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és Halászati Operatív Program (HOP) keretében meghirdetett támogatási formára és csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
  Az E-monitoring benyújtása 38 ezer gazdát érint és a korábbi évekhez hasonlóan interneten, Ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon.
  Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az “Elektronikus ügyintézés” menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat.
  Az adatszolgáltatás elvégezhető meghatalmazott útján is, ám fontos, hogy ebben az esetben a meghatalmazást kinyomtatva, papír alapon is el kell juttatni az MVH illetékes kirendeltségére.
  A meghatalmazás kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes, amennyiben valaki elveszítette, elfelejtette, a “G946” nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat.
  A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról is.
  A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtásával egyidejűleg érdemes postára adni.
  A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgálata, a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók nyújtanak segítséget.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Levél a Miniszternek a szén-dioxid kvóták ügyében

  A cikk dátuma február 3rd, 2011 admin Nincs hozzászólás

  A MEGOSZ az elsők közt hangoztatta, hogy a szén-dioxid kvóta bevételek egy részét az erdőkre kell visszaforgatni. Ennek a véleményünknek több konferencián, szakmai fórumon és sajtónyilatkozatban is hangot adtunk. A közelmúltban pedig a témában illetékes miniszterhez fordultunk levelünkkel, amelyet az alábbiakban adunk közre:

  Dr. Fellegi Tamás úrnak,

  miniszter

  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

  Tisztelt Miniszter Úr!

  A közelmúltban nyilatkozott egy képviselői kérdésre válaszolva a Parlamentben a szén-dioxid kvóták eladásából származó várható bevételekről. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk Miniszter Úr figyelmét felhívni és szíves segítségét kérni a várható kvótabevételek felhasználásának egyik rendkívül fontos, kézenfekvő és a klímavédelmet, valamint az ország közjóléti céljait egyaránt szolgáló módjáról.

  Magyarországon ma több mint 2 millió hektár erdő van, ami az ország több mint 20 évnyi(!) szén-dioxid kibocsájtásában található szénmennyiséget képes megkötni és tárolni. Talán kézzelfoghatóbb, ha azt mondjuk, hogy az erdők Magyarországon hektáronként és évente átlagosan mintegy 2-2,5 tonna szenet képesek megkötni és ennek 15-20 %-át az élőfa készletükben tartósan tárolni. Hazánk erdei tehát nettó szén-dioxid elnyelők, s az évente elnyelt nettó mennyiség 4 millió tonna körül mozog.

  Éppen ezért az erdész szakmának és a több százezer magán erdőtulajdonosnak, a tudomány által is alátámasztott álláspontja az, hogy a magyarországi szén-dioxid kvótából származó bevételek egy részét az erdőkre kell fordítani. A vonatkozó jogszabályok értelmében a befolyt összeget olyan „zöld beruházásokra” és a „nyelők fenntartására, fejlesztésére” kell felhasználni, amelyek csökkentik a légköri szén mennyiségét akár annak lekötése, akár a légszennyezés csökkentése révén. Úgy gondoljuk, hogy az oly fontos panelprogram és más kibocsájtást csökkentő projektek mellett van egy olyan természeti erőforrás a kezünkben, amelynek komoly mérhető, kézzelfogható hatása van a klímaváltozás és a légköri szennyezőanyag kibocsájtás mérséklése terén, ez pedig az erdő. Éppen ezért az így befolyó pénzt – stratégiai céllal – arra a folyamatra kellene fordítani, amelyből valójában származik. Azaz az erdő nyújtotta szén-dioxid nyelő szolgáltatás folyamatos honorálására, az erdők természetességi állapot szempontú, gazdasági versenyképességének javítására.

  A fent leírtakat támasztja alá és indokolja az új Erdőtörvény 3. §-ának (1) bekezdése is, amely kimondja, hogy „az erdők bármely immateriális szolgáltatásából származó állami bevételt a külön jogszabályban meghatározott részletes feltételek szerint az erdők fenntartására, gyarapítására és védelmére kell fordítani.”

  Az állam tehát – eleget téve a törvényi előírásnak – a szén-dioxid kvóta erdészeti ágazatra eső részének az ágazaton belüli szabályozott elosztásával, a piac törvényszerűségeit kihasználva juttathatná érvényre hosszú távú erdészeti, természet- és klímavédelmi politikáját. Amennyiben a nettó elnyelt szén-dioxid után ágazatunk megkapná annak kvótaellenértékét, az a mai európai egységárakon (EUA) számítva kb. 60 millió Eurónak, azaz 16,5 milliárd forintnak felelne meg.

  Azt azonban látnunk kell, hogy megfelelő döntéshozói akarat nélkül az erdészeti ágazat nem számíthat áttörésre ebben a kérdésben. Éppen ezért kérjük Miniszter Úr szíves segítségét és támogatását annak érdekében, hogy az ország szén-dioxid kvótabevételeinek egy részét az erdőkre lehessen visszaforgatni a leírtak alapján. Természetesen a fentiekben vázolt jogos kérés részletes, tudományos alaposságú kifejtéséhez, indoklásához úgy is, mint a közel félmillió magánerdő tulajdonos érdekeit képviselő legnagyobb szakmai szövetség, bármikor készséggel állunk a tárca rendelkezésére.

  Szíves válaszát várva, tisztelettel:

  Budapest, 2011. január 28.

  Luzsi József

  elnök

 • Monitoring rendelet módosítása

  A cikk dátuma február 3rd, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent a Vidékfejlesztési Miniszter 8/2011. (I. 31.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
  nyújtandó vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi   közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosítása, amelyet csatoltunk.

  monitoring rendelet módosítás

  Felhívom a figyelmet arra, hogy 2011-ben is kötelező az adatszolgáltatás mindazoknak, akik ÚMVP-s jogcímre beadott pályázatra határozatot kaptak, illetve  szerződést kötöttek.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök