Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Erdészeti szakszemélyzet egyenruhájával kapcsolatos miniszteri közlemény

  A cikk dátuma január 15th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az alábbi levél kíséretében megkaptuk az erdészeti szakszemélyzet egyenruhájával kapcsolatos miniszteri közlemény tervezetét véleményezésre, melyet mellékelek.

  szakszemélyzet ruha

  egyenruha tervezet (3)

  A 71/2010 (V.13.) FVM rendelet 2. számú melléklete (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a kötelezően előírt egyenruházat és kiegészítő jelzéseinek felsorolását. Az egyenruházat részletes műszaki tartalmáról e rendelet alapján a miniszternek közleményt kell kiadnia.
  Kérem, hogy észrevételeit, szövegszerű módosító, kiegészítő javaslatait legkésőbb 2011. január 18-án 16,00 óráig a MEGOSZ Titkárságának megküldeni szíveskedjenek.

  Köszönettel:

  Luzsi József
  elnök
  ______________________________________________________________

  Ügyiratszám:  EHVF/ 57 /2011.
  Tárgy: erdészeti szakszemélyzet egyenruhájával kapcsolatos miniszteri közlemény

  Melléklet: 1 pld. tervezet

  Kapják:
  Zambó Péter
  elnök
  OEE
  Dr. Náhlik András
  dékán
  Nyugat-Magyarországi Egyetem
  Erdőmérnöki Kar
  Horváth Ferenc
  elnök
  FAGOSZ
  Wisnovszky Károly
  igazgató
  MgSzH-Központ, Erdészeti Igazgatóság
  Baranyay László
  elnök-vezérigazgató
  Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
  Dr. Sárvári János
  ügyvezető-elnök
  MEGOSZ

  Tisztelt Uram!

  Az egyenruha viselésének kötelezettségét az erdészeti szakszemélyzet, illetve az erdészeti hatóság részére az erdőtörvény előírja. Az erdészeti szakszemélyzet őrzési tevékenysége során jogosult az erdőben tartózkodó személyt személyazonosságának igazolására felszólítani, az erdőt veszélyeztető vagy károsító jogellenes cselekmény elkövetésének észlelése során jogosult az elkövetővel szemben kényszerítő intézkedést alkalmazni. Az egyenruha viselés szabályainak meghatározása elsősorban e közhatalmi jellegű
  intézkedések hatékonyságának biztosítása miatt szükséges.
  Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól,
  valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010 (V.13.) FVM rendelet 2. számú melléklete (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a kötelezően előírt egyenruházat és kiegészítő jelzéseinek felsorolását. Az egyenruházat részletes műszaki tartalmáról e rendelet alapján a miniszternek közleményt kell kiadnia.
  Tisztelettel kérjük, hogy a műszaki tartalom meghatározásához a miniszteri közlemény tervezetével kapcsolatban 2011. január 20-ig véleményt adni és azt az
  attila.tothzsiga@vm.gov.hu<mailto:attila.tothzsiga@vm.gov.hu> címre
  elektronikus úton is eljuttatni szíveskedjen.
  Kérjük, hogy állásfoglalását olyan konkrét szövegszerű javaslattal szíveskedjen megküldeni, amely a közleménybe közvetlenül beépíthető.
  Segítő közreműködését előre is köszönjük!

  Budapest, 2011 január 11.
  Üdvözlettel
  Vajai László
  főosztályvezető

 • Fa vagy fű? Ez itt a kérdés…(Forestpress)

  A cikk dátuma január 8th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  A megújuló energiaforrások, és ezen belül a biomassza felhasználása egyre elterjedtebb világszerte. Azonban a tüzelőanyag tekintetében még most is sok a kérdés. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a fásszárú növények elégetése fűtéstechnikailag kevésbé káros, míg az energiafüvek körül sok még a megoldandó probléma.

  Az utóbbi időben mindinkább előtérbe került több, a megújuló energia témaköréhez kapcsolódó kérdés. Ezen belül sok szó esik a biomasszáról is, illetve annak alapanyagáról. Az általában elfogadott mezőgazdasági hulladékok mellett vajon a fásszárú, vagy lágyszárú energianövények felhasználása a hatékonyabb?

  “Azokban az országokban természetesen, ahol jelentős az erdővagyon, nagy hagyománya van a fára alapozott energiatermelésnek. Ahol kevesebb az erdő, ott más éghető növényekkel próbálkoznak: energiafűvel, szalmával, vagy éppen az élelmiszerek alapanyagául szolgáló növények melléktermékeivel” – mondta Terbe Zoltán, a Magyar Megújuló Energia Szövetség főtitkára.

  Persze abban az esetben, ha az élelmiszeriparhoz köthető a tüzelőanyag-termelés, például a szalma esetében, akkor sajnos az élelmiszerpiacnak kell alárendelni azt. Ha például az alacsony felvásárlási ár miatt nem termel senki búzát, akkor nem keletkezik megfelelő mennyiségű szalma, tehát vagy a piacról vásárol drágább szalmát, vagy leállítja az energiatermelést a termelő. A mezőgazdasági melléktermékek mellett szóba jöhetnek azok a lágyszárú energianövények is, amelyeket kifejezetten hő és villamos energia előállítására termesztenek. Számos olyan tudományos kísérletet végeztek ezen a területen, amely a felszínre hozta az energiafüvek hátrányait is.

  Az eddigi tapasztalatok szerint ugyanis az energiafű égetése során olyan üvegszerű lerakódások keletkeznek a kazánok tűzterében, amelyek jelentősen csökkentik a hatásfokot, illetve a kazánokat le is kell állítani, hogy ezeket a lerakódásokat el lehessen távolítani. Egy nagyobb ipari méretű kazán esetében ez a légkalapácsos megoldást jelenti. Talán ez az oka annak, hogy az oly ígéretesnek tűnő energiafű elterjedése megtorpant. Több próbálkozás volt a lágyszárú növények pellettálásával is, azonban a fenti problémát ez sem oldotta meg. “A tapasztalatok szerint a lágyszárú növények égetése során ráadásul arányaiban több hamu is keletkezik, mint ugyanolyan mennyiségű fa elégetésekor, illetve a füstgázemisszió is kedvezőtlenebb paraméterekkel zajlik, mint a fásszárú növények égetésekor” – teszi hozzá Terbe.

  Persze a fa esetében itt is akadnak még megoldandó feladatok. Így például energiatermelésre csak az egyéb célra nem hasznosítható fa jöhet számításba: az erdei hulladék, a faipari hulladék, és a napjainkban egyre inkább elterjedő, energetikai célra termelt fa. “Energiaerdőket elsősorban oda érdemes telepíteni, ahol a talaj nem túl jó minőségű, és ezáltal az élelmiszer-termelés nem gazdaságos, vagy csak szerény jövedelmet biztosíthat a gazdák számára” – vélekedik Terbe

  A faaprítékkal, esetleg fapellettel működő kazánok széles skálája áll ma már rendelkezésünkre, de komoly ágazattá is válhat a magyarországi kazánpiac is, hiszen egyre több hazai gyártó próbálkozik ilyen típusú kazánok gyártásával.

  A tapasztalatok azt mutatják, hogy kellő tisztaságú és alacsony nedvességtartalmú fával már hatékonyan megoldható az energiatermelés. Természetesen ha nagyobb méretekben gondolkodunk, akkor biztosítani kell a megfelelő mennyiségű és minőségű fa előállítását is. A fa égetése területén megszerzett tüzeléstechnikai tapasztalatok, és az ezeket jól adaptáló, korszerű kazánkonstrukciók napjainkban már lehetővé teszik azt, hogy jó hatásfokkal, alacsony emisszióval, kis hamutartalommal állítsanak elő energiát fából.

  Forrás: Hír6

 • Új erdészeti igazgatás 2011-től!

  A cikk dátuma január 8th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Tájékoztatásul mellékeljük a Forestpress híranyagát az új erdészeti igazgatásról:

  ERDÉSZETI-IGAZGATÁSRÓL-TÁJÉKOZTATÁS-01.07.

  Üdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Csemete eladó!

  A cikk dátuma január 7th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Túrkesztáni – Puszta szíl 1 éves csemete nagy tételben eladó

  Felhasználható:
  – élősövénynek,
  – ártér és útfásításhoz,
  – erdőtelepítésnél felújításnál elegyfának,
  – vadásztársaságok számára vadbúvó illetve vadrágó fafajként
  – vörösiszappal károsított területek rekultivációs erdősítéséhez (ebben az esetben árengedmény!!!)

  Érdeklődni: Domokos Gergely, Ebes – Csemetekert Mobil: 06 30 526 9026 vagy 06 52 366 014

 • Felhívás

  A cikk dátuma január 7th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent a vidékfejlesztési miniszter rendelet tervezete, melyet mellékelünk:

  Gombák gyűjtése

  “az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtésére, feldolgozására, forgalomba hozatalára vonatkozó minőségi, élelmiszerbiztonsági és ellenőrzési szabályokról”.

  Kérem, hogy szövegszerű módosító javaslataikat a MEGOSZ titkárságra legkésőbb 2011.január 07-én 10.00 óráig megküldeni szíveskedjenek.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Felhívás

  A cikk dátuma január 7th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Figyelem! Fontos módosításokkal megjelent a M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  2010. évi 202. szám 32199 oldalán a vidékfejlesztési miniszter 46/2010.(XII.31.) VM rendelete, ami két erdészeti jogcímet érint:
  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az*  agrár-erdészeti rendszerek*  mezőgazdasági
  földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV.16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a*mezőgazdasági területek erdősítéséhez*  nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról.

  VM rendelet

  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi József
  elnök