Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Örökerdő 11

  A cikk dátuma november 24th, 2010 admin Nincs hozzászólás

 • Felhívás

  A cikk dátuma november 19th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az alábbi levél kíséretében megkaptuk a Natura 2000 erdő intézkedés tervezetét, melyet mellékelten megküldök.

  Kérem, hogy észrevételeit, módosító, szövegszerű javaslatait legkésőbb 2010. november 29-én (hétfő) 12,00 óráig  a MEGOSZ Titkárságának megküldeni szíveskedjenek.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József

  elnök

  Natura 2000_ERDŐTÁM_2010 11 08

  Tisztelt Címzettek!

  Elkészült a Natura 2000 erdő intézkedés tervezete, amellyel – ha vezetői döntés születik róla – az ÚMVP módosítását kezdeményezzük.
  Annak érdekében, hogy a következő Monitoring Bizottsági ülésen szavazásra bocsáthassuk a tervezetet, november 25-ig le kell adnunk a Bizottság napirendjének módosítását.
  A napirend módosítása előtt azonban kívánatosnak tartjuk, hogy az érintettek megismerhessék és elfogadják az intézkedéstevezet tartalmát.

  A fentiek érdekében 2010. november 23-án (kedden) 13:00 órakor egyeztetést tartunk.
  A helyszínről hamarosan tájékoztatást küldünk.

  Üdvözlettel:

  Soltész Lajos
  erdészeti referens
  [cid:959264609@19112010-2F64]

  Vidékfejlesztési Minisztérium
  Agrárfejlesztési Főosztály

  1055 Budapest, Kossuth tér 11.
  telefon: (06-1)301-4523
  e-mail: lajos.soltesz@vm.gov.hu

 • Az Európai Magánerdő Tulajdonosok Szövetségének 2010. évi jelentése

  A cikk dátuma november 13th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  A CEPF november elején közzétette idei éves jelentését, melyben áttekinti mindazon témákat, melyek fontosak az EU magánerdő tulajdonosainak.

  A 2010. évi CEPF Éves Jelentés az év legfontosabb szakmapolitikai eseményeit tekinti át illetve a szervezet ezekkel kapcsolatos ténykedését. A globális klímaváltozást és a biodiverzitást érintő tárgyalásokban az erdőgazdálkodók erősen jelen vannak. Számos EU kezdeményezésnek van hatása az erdészeti szektorra. A CEPF tagjaival együtt keresi a lehetőségeket és megoldásokat hogy a jövendő akciókat EU és nemzeti szinten is befolyásolni tudja.

  Ez a kiadvány gyors, de alapos áttekintést ad a CEPF munkájáról.

  A 28 oldalas kiadvány rövid kivonata az alábbi.

  Kiemelt témák

  Az erdészeti politika új ösvényei

  EU vita új erdészeti politikai eszközről. Ennek lényege aa 2010. márciusában a Bizottság által közzétett Zöld könyv az erdők védelméről és az erdészeti információról. (1998-ban jelent meg az EU erdészeti stratégiája, majd annak végrehajtására az Erdészeti akcióterv. Bár az EU alapokmánya nem fogalmaz meg erdészeti politikát, egyre több olyan EU joganyag van, melyeknek hatása van az erdőgazdálkodásra.) A Zöld könyv elvezethet az európai erdészeti politika eszközéhez.

  Forest Europe (Európaerdő) és a joghatással bíró erdészeti egyezmény. A MCPFE (Európai erdők védelme miniszteri konferencia) kapta ezt az új nevét: Forest Europe (Európaerdő). Innét indult a kezdeményezés a LBA (legally binding agreement = joghatással bíró egyezmény) létrehozására. Ezt a CEPF más szervezetekkel együtt erősen támogatja.

  Biodiverzitás a fókuszban

  A biodiverzitás nemzetközi éve és az EU 2010 utáni biodiverzitási víziója. 2010-et az ENSZ tette a biodiverzitás évévé, valamint az EU készíti a 2010 utánra szóló biodiverzitási stratégiáját. A családi erdőgazdaságok jelentősen hozzájárulnak a biodiverzitás fennmaradásához, invesztálnak ebbe. A területek felhagyása, a semmit tevés nem válasz a kérdésre. a biodiverzitás védelme az embereken múlik. A szabályokat sokkal egyszerűbbekké kell tenni kivitelezhetőségük érdekében.

  A Natura 2000 hálózat fejlődése. Nagy vállalkozás lesz a Natura 200 pénzügyi rendszerének felülvizsgálata. A Bizottság egy közleményen dolgozik, amely 2011. első felében jelenik majd meg. A mostani “integrált megközelítés” nem megfelelő, finanszírozása enyhén szólva is visszafogott, megújítása sürgető. A tárgyalások a 2014-2020. időszakra már megkezdődtek. E folyamatban az érintettek az eredmény érdekében részt kell venniük. EU szinten a Natura 2000 hálózat mintegy 30%-a erdő. A legfontosabb a leendő kompenzációs rendszer. Az adminisztratív gátak lebontásához az EU és nemzeti előírásokat a lehető legegyszerűbbé kell tenni. Az erdőtulajdonosokat partneri alapon be kell vonni e folyamatba, figyelembe véve tulajdonosi jogaikat, valamint a tulajdonlási szakértelmüket és gazdálkodási tapasztalataikat.

  A klímaváltozás kihívásai

  Az erdőgazdálkodók erősen jelen vannak a klíma vitákban. A COP15, a 2009. évi koppenhágai konferencia nem vezetett politikai megállapodáshoz. Az EU 2020-ra ambiciózus célokat tűzött maga elé. (ÜHG -20%, a -30% lehetőségét is nyitva hagyva.) Tárgyalások folynak az erdők szerepének, valamint a kitermelt fa e rendszerben figyelembe vételéről, amit a CEPF erősen támogat.

  A biomassza vezető szerepe a megújuló célok elérésében. 2009. júniusában lépett hatályba az EU RES irányelve (promotion of energy from renewable sources = a megújuló forrásokból termelt energia promóciója), mely szerint el kell érni, hogy az EU energiafogyasztásának 20%-át megújulókból fedezze. Várhatóan ennek többsége fából fog származni. A tagállamok elkészítik Megújuló energia akciótervüket. A biomasszával kapcsolatos joghatással bíró követelményrendszert a CEPF több más szervezettel együtt elutasította, de ennek veszélye még nem teljesen múlt el. A növekvő faigény nem veszélyezteti Európa erdeit, a tartamossági követelmények teljesíthetőek.

  A CEPF partner a MICROFUEL projectben. Ennek célja olyan kereskedelmi célú pirolízises prototípus üzem létrehozása, amely az erdei apadékot használja fel. 110 ilyen üzemmel 1400 új vidéki munkahely hozható létre. A projectet az EU 7. keretprogramja finanszírozza.) [7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration (FP7)]

  Átmenet a zöld gazdaságba

  Az EU Bizottsága 2010. márciusában jelentette meg az EU stratégiája 2020-ig anyagot. Az erdőtulajdonosoknak minden lehetőséget meg kell ragadniuk, hogy hasznot húzzanak ezen új megközelítésből, az EU szénsemleges, tartamos gazdaságának megvalósításából.

  További témák

  Vidékfejlesztés

  Nemrég kezdődtek a közös agrárpolitika (KAP) 2013. utáni időszakára vonatkozó tárgyalások. Most a vidékfejlesztés EU szinten a KAP forrásainak 10%-át teszi ki, nemzeti szinten gyakran ennél is kevesebb.

  A CEPF részt vesz a NEWFOREX projectben, melynek célja, hogy az erdők társadalmi szolgáltatásait ne csak nevesíteni, de pénzben mérve számszerűsíteni is lehessen. A project futamideje 4 év.

  Fakereskedelem és fabeszerzés

  A megfelelő gondossági szabályok a fakereskedelemben. Cél a küzdelem az illegális fakitermelés és az illegális forrásból fabeszerzés ellen. A tárgyalások évek óta folynak, aminek kerete az EU FLEGT Akcióterv. Az eredmények egyelőre korlátozottak. A CEPF szerint a rendeletnek (tervezet) számos negatív hatása lenne az erdőtulajdonosokra. A tervezet legújabb változata is nagyon szigorú szabályokat léptetne életbe.

  Erdőtanúsítási rendszerek. A tanúsított fa iránti igény folyamatosan nő. A kereslet még mindig főleg a b2b piacon (tehát nem a végfelhasználói, fogyasztó piacon) jelentkezik, de Európában és Észak-Amerikában a nagyközönség figyelme is egyre élénkebb e téren. A CEPF hosszú távú kapcsolatban van a PEFC-cel, mint a kisebb erdőtulajdonosok számára kedvezőbb rendszerrel. Hiteles és költség-hatékony erdőtanúsítási rendszerre van szükség.

  Erdeinkkel kapcsolatos kockázatok és veszélyek

  Az EU növény-egészségügyi rezsimje védelmi intézkedéseket működtet és vezet be a növényekre és növényi termékekre veszélyes organizmusok ellen. Ezen előírások jelentősége egyre nagyobb az erdőkkel és a fatermékekkel kapcsolatban. A felülvizsgálatok után az új növény-egészségügyi stratégia várhatóan 2012-ben lép be.

  Az EU 7. Keretprogramja finanszírozza a FIRESMART projektet, amely 2010. február 1-én indult. A cél a nem kívánt erdőtüzek megelőzése. A projectben a CEPF 8 tagja vesz részt, 2 évig tart.

  Az EU Erdészeti Akciótervének felülvizsgálata, 2010-11. munkaprogram [EU Forest Action Plan (FAP)]

  Ez az erdővel kapcsolatos legfőbb koordináló eszköz az EU-ban. Az Erdészeti Stratégiára építve 18 akciót tartalmaz, melyek 4 fő célhoz kapcsolódnak. Az Erdészeti állandó bizottság [Standing Forestry Committee (SFC)], amely a FAP végrehajtását koordinálja, most fogadta el a 2010-2011-re vonatkozó munkaprogramját.

  Az EU FAP 2011. utáni folytatásáról és az EU Erdészeti Stratégia megújításáról komoly viták várhatóak. Ehhez figyelembe kell majd venni a Zöld Könyvvel kapcsolatos konzultációk, valamint a FAP félidei kiértékelésének eredményét. Ez jó alkalom lesz az EU erdészeti ügyeivel kapcsolatban a jövőbe tekintéshez.

  2011. az erdők nemzetközi éve

  2011-ben számos esemény fogja a figyelmet az erdőkre irányítani. Figyelemre méltó, hogy 2010. a biodiverzitás, 2011. pedig az erdők éve. A CEPF készük e kivételes lehetőség kihasználására, hogy a nagyközönség figyelmét az erdőkre és az erdőtulajdonosokra irányítsa. A fő témák:

  – Az erdők sokirányú értékei

  – Tartamos erdőgazdálkodás a gyakorlatban

  – Erdők az embereknek

  – Erdők a mindennapjainkban

  Kommunikáció és képviselet

  A CEPF e téren még szorosabban igyekszik együtt dolgozni az EU Bizottság testületeivel, igyekszik tájékoztatni az EU parlamenti képviselőket, még szilárdabbá teszi a családi erdő partnerséget, valamint igyekszik elérni a nagyközönséget is üzeneteivel.

  Változások Közép- és Kelet-Európában

  A térség számos országában van már magánerdő tulajdonosi szervezet, bár ezek funkciói nem teljesen azonosak. Albániában, Makedóniában, Bulgáriában, Horvátországban és Koszovóban már működnek erdőtulajdonosi szervezetek, de Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban még alakulóban vannak. Romániában egy új szövetség van kialakulóban. Lengyelországban a létező regionális szövetségek keresik a nemzeti szövetség létrehozásának lehetőségét. Mindegyikkel kapcsolatban általános probléma, hogy az erdőtulajdonosoknak csak is hányadát képviselik e szervezetek. Az esetek többségében nem tudnak teljes idős szakembereket alkalmazni. E tényezők hátráltatják, hogy az európai erdészetpolitikai ügyekkel is foglalkozzanak, valamint csatlakozzanak a CEPF-hez.

  Szervezet

  A CEPF-nek 27 tagja van, köztük a magyar MEGOSZ.

  A CEPF elnöke: Christer Segerstéen Svédországból.

  A kivonatot készítette: Mőcsényi Miklós

  E kivonat eredetije megjelent a FATÁJ-online faipari-erdészeti szaklapban 2010. 11. 09-én.

 • Örökerdő 10

  A cikk dátuma november 11th, 2010 admin Nincs hozzászólás

 • Dunaker Kft.hirdetése

  A cikk dátuma november 9th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  A legmagasabb napi áron, gyors fizetéssel folyamatosan vásárolunk fenyő rostfát.

  (Erdeifenyő és feketefenyő vegyesen,Vastagság: 6 cm-től fölfelé. Hosszúság: 2-3-4 m.)

  Ha rendelkezik a keresett faanyaggal, kérjük, az alábbi elérhetőségeinken lépjen velünk kapcsolatba.

  Dunaker Kft.

  T: 82-463-292

  F: 82-462-016

  dunaker@dunaker.hu

  A legmagasabb napi áron, gyors fizetéssel folyamatosan vásárolunk kemény és lágy lombos rostfát.

  Fafajok: bükk, gyertyán, cser, tölgy, nyár, éger, nyír, hárs, szil, juhar, stb.

  Vastagság: 6 cm-től fölfelé. Hosszúság: 2-3-4-6 m.

  Ha rendelkezik a keresett faanyaggal, kérjük, az alábbi elérhetőségeinken lépjen velünk kapcsolatba.

  Dunaker Kft.

  T: 82-463-292

  F: 82-462-016

  dunaker@dunaker.hu

 • Támogatási kérelem

  A cikk dátuma november 9th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Felhívjuk mindenkinek a szíves figyelmét arra, hogy megjelent a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 161/2010. (X. 29.) számú KÖZLEMÉNYE  az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről, amelyet az alábbi helyről letölthetnek.

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1612010

  A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2010. november 1 – november 30.

  A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.

  A közlemény és mellékletei letölthetők az MVH honlapjáról.

 • ÚMVP LEADER program átalakításáról szóló vitaanyag

  A cikk dátuma november 9th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Szakirányítók!

  Az ÚMVP LEADER program átalakításáról szóló vitaanyagot csatoltan véleményezésre megküldöm.

  LEADER

  Kérek mindenkit, aki a programban érdekelt véleményét, észrevételét 2010.11.20-ig a titkárságra megküldeni szíveskedjék.

  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi József
  elnök

 • EKV képzés!

  A cikk dátuma november 9th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az erdő környezetvédelmi kifizetések jogcím támogatások igénybevételének feltétele az “EKV képzésen” való részvétel, amelyet a másodikkifizetési kérelem benyújtásáig kell teljesíteni.
  A Vidékfejlesztési Minisztérium útján az alábbi tájékoztatást kaptuk atovábbképzést szervező intézettől, amelyben további kérdés felmerüléseesetén a közvetlen megkeresésüket javasolták.

  Kérünk minden érdekeltet,  hogy szíveskedjenek jelezni, ha a mellékelt tájékoztatás szerinti képzéseken való részvétel valamely kérelmezőnek hátráltatja a második kifizetési kérelmének a benyújtását,
  és jelezzék, hogy azt a képzések – kifizetési kérelmek milyen időrendbeli szervezésével lehetne megoldani. Ezeket a visszajelzéseket, probléma felvetéseket továbbítani fogjuk a VM Erdészeti, Halászati
  és Vadászati Főosztálya felé.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

  ________________________________
  Néhány mondatban összefoglalom, hogy működik jelenleg a kötelező képzések lebonyolítása, az eddigi gyakorlat szerint:

  A képzésre kötelezettek listáját Intézetünk az MVH által átadott adatbázisban kapja meg. Ezt követően a listában szereplők, általunk országos szinten szétosztásra kerülnek a kiválasztásra került ÚMVP
  Képző Szervezetek között. EKV kapcsán mostanában kaptunk listát, az előkészítési munkák jelenleg zajlanak (a folyamat miatt írtam le).

  A Képző Szervezetek értesítik ki a képzésre kötelezetteket az adott képzés időpontjáról, helyszínéről, tulajdonképpen az egész képzés szervezés és a hozzá kapcsolódó adminisztráció a Képzők feladata.
  Ezek alapján EKV képzések várhatóan jövő év elején indulnak.

  A Képző Szervezetek listáját és egyes képzések indulási időpontját honlapunkon keresztül is elérheti az érdeklődő:
  www.vkszi.hu/Szaktanácsadás/ÚMVP<http://www.vkszi.hu/Szaktanácsadás/ÚMVP> támogatott képzések listája – itt képzésre és Képző Szervezetre is rá lehet keresni.
  www.vkszi.hu/Szaktanácsadás/Képző<http://www.vkszi.hu/Szaktanácsadás/Képző> Szervezetek katalógusa/Képző Szervezetek listája – itt a Képző Szervezetek listája található

  Amennyiben  érdeklődés van a jövő év eleji kezdést lehet prognosztizálni, emellett Osztályunk (Továbbképzési és Koordinációs Osztály: Szabados Tamás, Ungi Szilvia és én) természetesen az érdeklődők rendelkezésére áll,
  kérjük közvetlenül keressenek minket.

  Üdvözlettel:

  Artim Katalin
  projektvezető

  FVM- VKSZI VfSzI
  Továbbképzési és Koordinációs Osztály
  1012 Budapest, Attila u. 93.
  Tel: +36 1/464 7734
  Fax: +36 1/463 0390
  e-mail: artimk@vkszi.hu
  www.vkszi.hu