Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Tagtoborzó

  A cikk dátuma október 28th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  MEGOSZ tagtoborzó Kecskeméten:

 • Szarvasgomba vadászat

  A cikk dátuma október 26th, 2010 admin Nincs hozzászólás


  MommoHDSzarvasgomba

 • Felhívás!

  A cikk dátuma október 26th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Felhívom a figyelmet, hogy természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdészeti potenciál helyreállításának támogatására mód nyílik a 32/2008.(III.27.) FVM rendeletaz Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló rendelet alapján.

  A támogatási kérelmet egy példányban a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon, a természeti katasztrófával sújtott erdőrészlet szerintiterületileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani a természeti katasztrófa bekövetkeztének éve utáni két naptári éven belül.

  A támogatási kérelmeket 2010. november 1-30. között kell benyújtani.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József

  elnök

   
  
 • Már csak néhány napig lehet pályázni!

  A cikk dátuma október 25th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Ismételten felhívom a figyelmet az MVH  három erdészeti jogcím KÖZLEMÉNYÉRE, amelyekre már csak 2010. 10.31-ig lehet pályázni.
  Kérek mindenkit, hogy ragadja meg az alkalmat és pályázzon, ha módja van rá, mert a le nem kötött támogatási keretet  átcsoportosíthatják.
  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE az “erdőszerkezet átalakításához” nyújtandó támogatás igényléséről

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1532010

  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 152/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE az “erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez” nyújtandó támogatás igényléséről

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1522010

  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE  az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó “képzések” tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről.

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1512010

  A pályázatok és mellékletei letölthetők az MVH honlapjáról.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Energiaültetvény-telepítési pályázat – csak 2011-ben?

  A cikk dátuma október 23rd, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatással kapcsolatban rendkívül nagy az érdeklődés.

  A támogatás célja, hogy:

  – a mezőgazdasági területeken sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítésével hozzájáruljon az élelmiszer-termékpályák stabilizálásához a nem élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel

  – alternatív, a termőhelyi adottságokhoz igazodó kultúraválasztási lehetőséget biztosítson

  – mérsékelje a szél- és vízerózió, illetve belvizek okozta károkat

  – az energetikai célú faanyag biztosításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben való használatának elterjesztéséhez

  – mérsékelje az erdészeti potenciál túlzott energetikai célú használatára irányuló nyomást

  – a betakarítási, telepítési műveletekkel foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a vidéken élő, alacsony képzettségű munkaerő részére és hozzájáruljon a vidéki lakosság életszínvonalának javításához.

  Eddig négy alkalommal került sor a pályázat meghirdetésére.

  Értesüléseink szerint a 2013. december 31-ig megvalósuló ÚMVP hét éves időtartamának jelenleg a felénél tart, amelyre vonatkozóan az ÚMVP félidőben történő kiértékelésének meg kell történnie. Mivel négy alkalommal már meghirdetésre került a jogcím és a félidei kiértékelés még folyamatban van, a jogcím következő megnyitásának időpontja 2011-re eshet.

  Forrás: PályázatiHírek

 • Örökerdő 9

  A cikk dátuma október 22nd, 2010 admin Nincs hozzászólás

 • Erdők helyett gabonatáblák

  A cikk dátuma október 22nd, 2010 admin Nincs hozzászólás

  2010.10.20. – A telepítési támogatás mértéke és rendszere miatt szinte alig létesülnek új magánerdők a megyében. A gazdák inkább a gyorsabban jövedelmező mezőgazdasági termelést választják a hosszú távon megtérülő erdőtelepítés helyett
  A szakember szerint sikertörténet kezdődött 2004-ben, aminek eredményeként évi 18-20 ezer hektár erdőt telepítettek hazánkban. Miként azt Szabó Vendel, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének(MEGOSZ) Mórichidán élő alelnöke elmondta: három évvel később központi intézkedések hatására – például 70 százalékkal csökkentették az egységárakat – a gazdák telepítési kedve drasztikusan alábbhagyott, a korábbiakhoz képest 10 százalékra csökkent.
  – Érthető ez a reakció, hiszen a telepítési támogatás megváltozott mértéke és rendszere miatt a gazdálkodókmeggondolták, hogy belevágjanak-e ekkora volumenű beruházásba, amit ráadásul hosszú távú megtérüléssel, előre kellett finanszírozniuk. Az időközben kimagaslóan jó gabonaárak pedig arra ösztönözték őket, hogy ne váltsanak művelési ágat – mondjuk szántóról, rétről erdőre -, hiszen az addig gazdaságtalan területeken is jövedelmező lett számukra a termelés. A helyzetet jól érzékelteti, hogy a megyében jelenleg egy helyen, Fertőszentmiklóson adtak be pályázatot egy hektár erdő telepítésére – említette Szabó Vendel.
  A MEGOSZ alelnöke szerint hiába lett a támogatás ismét a hat évvel ezelőtti szintnek megfelelő, egyelőre ez sem fogja erősíteni a telepítési kedvet
  – A gazdák most három ütemben kapják a forrásokat. Az első, az úgynevezett kivitelezési támogatás az erdő létesítését szolgálja, ami, ha banki hitelt vesz igénybe a telepítő, nemhogy az utolsó fillérig elfogy, hanem elegendő sem lesz. A másik az utófinanszírozott ápolási támogatás, amit a harmadik és az ötödik évben kap a telepítő, holott igazából az első évben lenne rá szüksége, hogy ápolni tudja a kultúrát, ami anélkül nem megfelelően növekszik, sőt, bizonyos időjárási körülmények között kipusztulhat.
  A harmadik ütem pedig az egész támogatási összeg több mint felét jelentő jövedelempótló támogatás. Nagyságrendekkel magasabb támogatás jelentene ösztönzést, illetve módosítani kellene a jelenlegi folyósítási rendszeren is, annál is inkább, mert a kisalföldi homoktájakon hosszú távon az erdőművelés jelentene megoldást -hangsúlyozta Szabó Vendel, a MEGOSZ alelnöke.

  Kisalföld

  GÜLCH CSABA

 • Erdészeti Nyílt Nap előadásaiból válogatva

  A cikk dátuma október 21st, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Luzsi József MEGOSZ elnök előadása

  Támba Miklós előadása

 • Erdészeti Nyílt Nap volt a Parlamentben október 8-án

  A cikk dátuma október 16th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  A parlamenti Erdészeti Nyílt Nap nagy ünnepe volt az erdővel, fával foglalkozóknak. Sok fontos megállapítás és javaslat hangzott el, melyekre a közeljövő jogalkotása, gazdálkodása, a szakmai érdekek érvényesítése terén építeni lehet.

  A FATÁJ 2010-09-22 cikkben tettük közzé az Erdészeti Nyílt Nap programját. Az esemény annak menetrendje szerint és jelentős érdeklődés mellett zajlott le. Egyben az idei Erdők Hete eseménysorozat kezdetét is jelentette.


  Olvassa tovább »

 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2010. (X. 11.) számú KÖZLEMÉNYE

  A cikk dátuma október 14th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2010. (X. 11.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről szóló 151/2010 (X.01.) MVH Közlemény módosításáról, amelyet csatolunk.

  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi József elnök