Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

  A cikk dátuma április 28th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Korábbi előrejelzésünknek megfelelően megjelent a 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 2010. 04. hó 27-én az FVM honlapján. A támogatási kérelmet május 01- június 15. között lehet benyújtani. A rendeletet mellékeljük és mindenkinek eredményes pályázást kívánunk!

  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi József
  elnök
  Olvassa tovább »

 • Felhívás

  A cikk dátuma április 26th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  A 2010. április 22-i, MEGOSZ által szervezett Erdészeti Fórumon elhangzottak alapján kezdeményezni szeretnénk két, már korábban megnyílt és érvényben lévő rendelettel szabályozott erdészeti jogcím módosítását. Az Erdőszerkezet átalakítási és az Erdő környezetvédelmi jogcímek megváltoztatását alapvetően nem szakmai szempontból tartjuk szükségesnek, hanem inkább az előírások, a kapcsolódó adminisztráció egyszerűsítése és a támogatható erdőrészletek körének egyértelmű bővítése céljából. Természetesen ez utóbbi módosításokat szakmailag kell alátámasztani. Ezen túlmenően a rendeletekben foglaltakkal kapcsolatos bárminemű módosítást, javaslatot is befogadunk.
  Kérjük ezért a fentiek alapján szíveskedjenek a két mellékelten megküldött rendelethez megtenni konkrét, szövegszerű, módosító javaslataikat vagy a szövegben, vagy pontos jogszabályhely hivatkozással, rövid indoklással kiegészítve és azt 2010. április 28-án (szerdán) délelőtt 10,00 óráig a MEGOSZ Titkárságának megküldeni a javaslatok összegzése, egységesítése és a minisztériumba történő felterjesztése céljából.

  Köszönettel és erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Földalatti gombák gyűjtése

  A cikk dátuma április 26th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Most kaptuk meg az FVM Jogi Főosztályától a földalatti gombák gyűjtésére vonatkozó szabályokról szóló FVM rendelet-tervezetét véleményezésre, melyet mellékelek.

  Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos szövegszerű, módosító észrevételeit, javaslatait 2010. április 28-án 15,00 óráig a MEGOSZ titkárságára megküldeni szíveskedjenek.

  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi József
  elnök
  _______________________________


  FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

  MINISZTÉRIUM

  JOGI FŐOSZTÁLY

  1860 Budapest

  301-4000 Fax: 302-0408

  Ügyiratszám: XIX/264/6/2010.


  Tisztelt Cím!

  Mellékelten megküldöm – elektronikus úton – a földalatti gombák gyűjtésére vonatkozó szabályokról szóló FVM rendelet tervezetét.

  Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményéről a szakállamtitkár aláírásával Sirman Ferenc szakállamtitkár urat

  2010. április 29-ig tájékoztatni szíveskedjék.

  Kérem, hogy a válaszborítékot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztálya részére címezzék. Válaszukat faxon is fogadjuk a 301-4629 számon, és a Tamas.Velez@fvm.gov.hu e-mail címen.

  Budapest, 2010. április 26.

  Tisztelettel:

  dr. Kis Norbert

 • Tájékoztató a MEGOSZ Közgyűléséről és az elmúlt évben végzett munkáról

  A cikk dátuma április 23rd, 2010 admin Nincs hozzászólás

  A MEGOSZ 2010. április 22-i Közgyűlése 62 fő részvételével lezajlott. A Közgyűlés elfogadta a 2009. évi tevékenységről szóló elnöki beszámolót, a Felügyelő Bizottság beszámolóját, a 2009. évi mérleget és a 2010. évi költségvetési tervet. Annak érdekében, hogy a tagság minél szélesebb körben tájékozódjon a MEGOSZ elmúlt évi munkájáról, az alábbiakban közzétesszük az erről készült beszámolót.

  Olvassa tovább »

 • Erdészeti szakszemélyzet…..

  A cikk dátuma április 22nd, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  A mai napon megkaptuk véleményezésre az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból történő törlésének, tevékenységének, továbbképzésének részletes szabályairól és az erdészeti szolgálati szabályzatról szóló FVM rendelet tervezetet, amelyet mellékelek.
  Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, konkrét szövegszerű módosító javaslatok formájában, indoklással 2010. április 28. (szerda) 14 óráig szíveskedjenek megküldeni a MEGOSZ Titkárságnak.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök
  MEGOSZ

 • Erdészeti szakirányítási rendelet

  A cikk dátuma április 22nd, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az FVM honlapján, megjelent az erdészeti szakirányítási rendelet, amelyet 2010. április 20-án küldtek meg a Magyar Közlönyben történő kihírdetésre. A megjelenést követő harmadik napon lép hatályba és támogatást igényelni 2010. június 15-ig lehet majd ennek keretében. A rendelet szövegét mellékelten megküldjük és  eredményes pályázást kívánunk mindenkinek!
  Természetesen a rendelet tényleges megjelenéséről  is tájékoztatjuk majd a tagságot.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Elmaradt kifizetési kérelmek pótlólagos felterjesztése

  A cikk dátuma április 19th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Információink szerint előkészítés alatt van a 34/2010.(IV.9.) FVM rendelet módosítása, amelynek keretében lehetőség nyílik majd az erdőtelepítési támogatásokkal kapcsolatos 2009. évi egységes kérelem benyújtásakor elmaradt kifizetési kérelmek pótlólagos felterjesztésére várhatóan még 2010. május hó folyamán. Amint az új rendelet megjelenik, tájékoztatni fogjuk arról Tagságunkat, de kérjük Önök is figyeljék az illetékes honlapokon megjelenő híreket!

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • 2010 évre még lehet szaktanácsadási szerződést kötni 2010. május 1-31 között!!!

  A cikk dátuma április 19th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  2010 évre még lehet szaktanácsadási szerződést kötni 2010. május 1-31 között!!!

  Aki még nem igényelt 3 alkalommal szaktanácsadási támogatást és még nem használta ki az 1500 eurós támogatást, annak van ismét lehetősége erre, mert jogszabály-változások történtek. Erdőgazdálkodók esetében arra kell figyelni, hogy ne legyen átfedés az üzemvezetési támogatás és a szaktanácsadási támogatás között. Január 31-ig volt lehetőség szerződések kötésére, illetve 2010. május 1-31-ig nyílik újra lehetőség 2010. évre vonatkozóan.

  A részletes információt a melléklet tartalmazza.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József elnök

 • Közös Agrárpolitika (KAP) 2013 után

  A cikk dátuma április 19th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Megosz Tagok!

  A minisztériumból megkaptuk az Európai Bizottság felhívását a Közös Agrárpolitika (KAP) 2013 után témakörben indított nyílvános vitában történő részvételre. A felhívást mellékelem és kérem, hogy minél többen szóljanak hozzá a számunkra is oly fontos témakörhöz az anyagban megadott internetes honlapon.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József elnök

 • Tájékoztatás

  A cikk dátuma április 16th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az alábbi közleményt a kifizetések meggyorsítása miatt adta ki az MVH, tehát minden kifizetési kérelmet beadó gazdálkodó számára hasznos információ.!!

  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2010. (IV. 13.) MVH KÖZLEMÉNYE

  a számlakibocsátásra kötelezett ügyfél (adóalany) számlakibocsátási kötelezettségének MVH

  általi átvállalása esetén alkalmazandó számlázási mód szabályairól

  A fenti közleményt a kifizetések meggyorsítása miatt adta ki az MVH

  A számlakibocsátási kötelezettség átvállalásának célja, hogy felgyorsítsa azon kifizetési

  folyamatokat, ahol a kifizetés előfeltétele az ügyfél által kiállított hibátlan számla MVH-hoz történő

  beérkezése. Mivel a Közlemény alapján kötendő megállapodás szerint készített számlát az MVH már

  a számla általa történt kiállításának napján hibátlannak és beérkezettnek tekinti, ezért az ügyfelet

  megillető kifizetés teljesítésére rövidebb határidő alatt kerülhet sor, mintha a számlát az ügyfélnek

  utólag, egy kitöltési tájékoztató alapján, postai úton – esetleg hiánypótlást követően – kellene

  megküldenie az MVH részére.

  A linkre kattintva tanulmányozható a közlemény.

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk542010

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József

  elnök