Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • A 2009. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség határideje 2010. március 22-én 24.00 órára módosult

  A cikk dátuma március 18th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!
  A 2009. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség határideje 2010. március 22-én  24.00 órára módosult az 28/2010.(III.16)  MVH KÖLEMÉNYE szerint, amelyet az alábbiakban megtekinthetnek.
  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi József
  elnök
  ________________________________________

  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
  28/2010. (III.16.) számú
  KÖZLEMÉNYE
  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szóló 20/2010. (II. 12.) számú MVH Közlemény módosításáról
  I. A Közlemény célja
  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szóló 20/2010. (II. 12.) számú MVH Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosítása az alábbiak szerint.
  II. Módosuló rendelkezések
  A Közlemény III. – 2009. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatás határideje – fejezete helyébe a következő szöveg lép:
  „Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból támogatott ügyfél az ÚMVP Irányító Hatóságának 8/2010. (III. 11.) számú közleménye és a HOP Irányító Hatóságának 3/2010. (III. 16.) számú közleménye alapján – az Ügyfélkapu előre nem várt technikai leállása miatt, mely vis maior esetnek minősül az adatszolgáltatás szempontjából – a 2009. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének 2010. március 22-én 24.00 óráig köteles eleget tenni.”
  A Közlemény IV. – 2008. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatás pótlása – fejezet első bekezdése helyébe – az ÚMVP Irányító Hatóságának 8/2010. (III. 11.) számú közleménye alapján – a következő szöveg lép:
  „Ha az ügyfél a 2008. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szerinti 2009. évi webes felületen történő adatszolgáltatás határidejének meghosszabbításáról szóló 43/2009. (IV. 07.) számú MVH Közleménye által előírt benyújtási időszakban nem tett eleget, akkor az adatszolgáltatást 2010. március 22-én 24.00 óráig kell benyújtania.” 2
  III. A Közlemény hatálya
  Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba. A közlemény jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
  Budapest, 2010. március 16.
  Margittai Miklós

 • Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2010. (III.17.) számú KÖZLEMÉNYE

  A cikk dátuma március 18th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!
  Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2010. (III.17.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről, amelyet csatoltunk.
  Figyelem! A támogatási kérelmek beadási határideje: 2010. 03. 22.!

  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi József
  elnök

 • Fontos felhívás

  A cikk dátuma március 18th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az FVM-MEGOSZ Megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatban levelet írtunk az MVH Elnökének, amire a szintén alábbiakban található választ kaptuk. Kérünk valamennyi MEGOSZ tagot, hogy akik a válaszlevélben leírtakkal szemben még nem kapták meg az NVT-s és EMVA-s erdőtelepítési támogatásukat valamennyi helyszíni ellenőrzéssel nem érintett területükre, azok a határozatszám és az MVH által jóváhagyott összeg megjelölésével küldjék meg jogos kifizetési igényüket a MEGOSZ titkárságának. A beérkezett adatokat továbbítani fogjuk az MVH-nak, kérve a konkrét területekre vonatkozó visszajelzésüket.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök
  ________________________________________________________________________

  Luzsi József részére
  MEGOSZ elnök

  Tisztelt Elnök Úr!

  Alábbi levelére vonatkozóan tájékoztatom Elnök urat az erdészeti jogcímek kifizetéseiről:

  Az NVT forrásból finanszírozott Mezőgazdasági Területek Erdősítése jogcímben 3948 db kérelemből 3042 kérelem van kifizetve, 4 702 188 111 Ft összegben.
  EMVA-ból finanszírozott Mezőgazdasági Területek Erdősítése jogcímben 1361 db kérelemből 985 került kifizetésre, 1 394 640 755 Ft összegben.
  Az összes helyszíni ellenőrzéssel nem érintett kérelmet mindkét jogcímben kifizettük. Az MVH az ígéret szerinti március eleji kifizetést teljesítette.

  A kettő közötti különbség a más jogcímben ellenőrzéssel érintett kérelmek, a le nem zárt keresztellenőrzéssel érintett kérelmek, ill. a keresztellenőrzés keretében csökkentett területi eltéréssel érintett kérelmek és az elutasítások. Ezek megoldása folyamatosan történik. Ezeken túlmenően egyedi ügyek elbírálása van vissza, ilyen pl. elhalálozás esete.

  Erdészeti potenciál jogcímre 52 db kifizetési kérelem érkezett be. Nem látjuk akadályát annak, hogy az ígéretünk szerinti március végi kifizetések megkezdődhessenek a jogcímben.

  Üdvözlettel:

  Margittai Miklós s.k.
  MVH elnök

  —————————————————————————————————————————————————————-

  Margittai Miklós úrnak,
  elnök

  MVH

  Tisztelt Elnök Úr!

  Reagálni szeretnék legutóbbi, március 03-i az erdészeti jogcímek kifizetésének helyzetéről tájékoztató e-mailjére.

  1. Az NVT-s forrásból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím esetében az Ön által adott tájékoztatás szerint 3.030 db kérelmet fizettek ki, ami az ellenőrzött, a vis majorral és a kölcsönös megfeleltetéssel érintett kérelmek számával csökkentett összes kérelemnek (3.467 db) mindössze a 87 %-a. Ehhez képest Elnök Úr február 22-i levelében azt jelezte, hogy a “még ki nem fizetett kérelmeket ezen a héten, illetve a jövő héten /vagyis legkésőbb március 5-ig/ az MVH kifizeti”. Ehhez képest az Önök által leírt március 03-i állapot még mindig 437 ki nem fizetett kérelmet mutat.

  2. Hasonló képpen végigszámolva az EMVA-ból finanszírozott mezőgazdasági területek első erdősítése kérelmeket, az látható, hogy a március 03-i állapot szerint 413 nem ellenőrzött kérelem még mindig nincs kifizetve és az is látható, hogy február 22. és március 03. között mindössze 25 kérelem átutalása történt meg. Természetesen Ön február 22-i levelében jelezte, hogy a kifizetések dinamikája hétről-hétre változni fog, de – figyelembe véve az NVT-nél tapasztalható fenti elmaradást is – nehezen képzelhető el, hogy március végére maradéktalanul teljesülni fognak ezek a hátralékos kifizetések is.

  3. Nincs még semmilyen visszajelzésünk az Erdészeti potenciál jogcím márciusi kifizetéseinek megindulásáról sem.

  Tisztelt Elnök Úr!

  Kérjük szíves tájékoztatását a fentiekben felvetett problémákkal kapcsolatban.

  Erdész üdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök
  _________________________________________________________________

  Szentes Judit írta:
  Luzsi József részére
  elnök
  MEGOSZ

  Tisztelt Elnök Úr!

  Az erdészeti jogcímek kifizetésének helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom Elnök Úr részére:

  Az NVT- forrásból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím esetében a mai nappal 3 030 db kérelem került kifizetésre mintegy 4 661 343 000 Ft összegben.

  EMVA-ból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben a mai nappal 903 db kérelem lett kifizetve 1 205 847 557 Ft összegben.

  A tájékoztatás késése miatt szíves elnézését kérem.

  Üdvözlettel:

  Margittai Miklós s.k.
  elnök
  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal