Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Felhívás

  A cikk dátuma február 24th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Mellékelten megküldöm az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról készített miniszteri rendelet tervezetét.

  Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményét, szövegszerű módosító, kiegészítő javaslatait 2010. március 2-ig (kedd) 16,00 óráig a MEGOSZ titkárságára  megküldeni  szíveskedjenek.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • Erdészeti potenciál helyreállítása

  A cikk dátuma február 23rd, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Szövetségünk tervezi az erdészeti potenciál helyreállítása jogcím (jelenleg érvényben lévő támogatási rendelet mellékelve) méltánytalanul alacsony első kiviteli és pótlási támogatásának felemelését egységesen, legalább 800 euró/hektár mértékre, 10 fok alatti és 900 euró/hektár mértékre 10 fok feletti lejtésű területeken támogatási csoporttól függetlenül. Ezután  tervezünk újabb lépcsőben egy támogatási csoportonként differenciált második hullámos emelést is. A fenti támogatás módosítást alátámasztandó támogatási csoportonként kidolgoztuk a jelenlegi rendelet szerint adható alaptámogatások vonatkozásában a gyakorlatban használt egységárakat, amelyeket szintén mellékelünk.

  Kérjük és várjuk a tagságtól a leírtakkal kapcsolatos észrevételeket, módosítási javaslatokat, illetve a táblázatba foglalt egységárakkal kapcsolatos észrevételeket március 04-ig a MEGOSZ titkárságára.

  Köszönettel és üdvözlettel:

  Luzsi József

  elnök

 • FONTOS!!! legújabb hírek a kifizetésekről 2

  A cikk dátuma február 23rd, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az FVM-MEGOSZ megállapodásban foglaltak eddigi és várható teljesítéséről az MVH-tól az alábbi levélben kaptuk meg a legfrissebb információkat. Felhívjuk mindenki szíves figyelmét, hogy a levélben a helyszini ellenőrzött, a vis majorral és a kölcsönös megfeleltetéssel érintett kérelmek várható, előrehozott kifizetési időpontja is szerepel. Ugyancsak hírt kaptunk az erdészeti potenciál jogcím kifizetéséről, ami várhatóan márciusban megindul.
  Kérjük a Tagságtól továbbra is a kifizetésekkel kapcsolatos visszajelzéseket.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

  ________________________________

  Luzsi József részére
  elnök
  MEGOSZ

  Tisztelt Elnök Úr!

  Alábbi levelére válaszolva az erdészeti jogcímek kifizetési ütemezéséről a következő tájékoztatást adom Elnök Úr részére:

  Az NVT- forrásból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím esetében a mai nappal 2 934 db kérelem került kifizetésre. Az összes kérelemszám 3 945 db.

  A helyszíni ellenőrzött kérelmek száma 383 db. A vis majort benyújtott kérelmek száma 60 db. Kölcsönös megfeleltetéssel érintett kérelem 35 db. Ezen ügycsoportok ügyintézése és kifizetése áprilisban megkezdődik. Az elutasításra kerülő kérelmek határozatai szintén áprilisban megküldésre kerülnek az ügyfelek részére.

  Az ezen ügycsoportokon kívüli, még ki nem fizetett kérelmeket ezen a héten illetve a jövő héten az MVH kifizeti.

  EMVA-ból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben a mai nappal 878 db kérelem lett kifizetve, az összes kérelemszám 1 356 db.

  A 40 db helyszíni ellenőrzött ügyfél kérelmeinek a kifizetése illetve az elutasító határozatok postázása áprilisban fog megtörténni.

  A különbözetből adódó kérelmek ügyintézése folyamatos lesz, de lassabb ütemű, mint az NVT-re benyújtott kérelmek ügyintézése. Ezen kérelmek kifizetésének dinamikája hétről-hétre változni fog, hetente eltérő darabszámú kérelem kerül kifizetésre. Ezeknek a kérelmeknek a kifizetése március végére várható.

  Az Erdészeti potenciál jogcímben az eredeti februári határidőhöz képest egy hónap csúszás várható, a kifizetés márciusban megindul.

  Üdvözlettel:

  Margittai Miklós

  elnök

  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

   


  From: MEGOSZ [mailto:megosz@mail.datanet.hu]
  Sent: Tuesday, February 16, 2010 1:32 PM
  To: Szentes Judit
  Subject: További tájékoztatás kérése erdős jogcímek kifizetéseiről

  Margittai Miklós úrnak,
  elnök

  MVH

  Tisztelt Elnök Úr!

  Köszönettel megkaptam az FVM-MEGOSZ megállapodásban foglalt kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztatását. Szeretnénk megtudni azt is, hogy az egyes jogcímeken még hátralévő kifizetések milyen határidővel teljesülnek?
  Sok visszajelzésünk van ugyanis – értelemszerűen főként az NVT-s -, de  néhány  EMVA-ból  finanszírozott erdőtelepítési támogatás  elmaradásáról is a mai napi állás szerint. Szeretnénk téjékoztatást kérni az erdészeti potenciál helyreállítása jogcím kifizetéseinek várható határidejéről is.

  Köszönettel és üdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök
  MEGOSZ

 • Nagy mennyiségben felvásárolnánk kemény és lágy lombos energiafát.

  A cikk dátuma február 22nd, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Nagy mennyiségben felvásárolnánk kemény és lágy lombos energiafát.

  A felvásárlás, beszállítás feltételeit, részleteit egyéni megbeszélés, egyeztetés során tudjuk ismertetni.

  Érdeklődni a 06-30-540-6750 (Molnárné Vitális Anikó, Nanorb Kft.) telefonszámon, vagy az aniko@nanorb.hu e-mail címen lehet.

 • ISMÉTELT FIGYELEMFELHÍVÁS monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre

  A cikk dátuma február 19th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Ismételten felhívjuk a figyelmet az adatszolgáltatási kötelezettségre, amelynek részleteit az alábbiakban közöljük:

  Megjelent a 14/2010. (II. 01.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének főbb szabályairól.

  Csak azoknak a gazdálkodóknak kell most adatot szolgáltatniuk tavalyi tevékenységükről, akik valamely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA) köthető támogatást vettek igénybe, vagy jogerős határozattal rendelkeztek 2009 végéig.

  Kiemelkedő fontosságúak többek között a következők:

  –     mezőgazdasági földterületek első erdősítése,
  –     erdészeti potenciál helyreállítása,
  –     erdészeti géptámogatás,
  –     szaktanácsadás,
  –     energiaültetvények telepítése, stb.
  (Így tehát például a nemzeti, vagy területalapú támogatások, a Top-up nem tartozik ide, mert ezeket más forrásból fizetik.)

  Fontos tudni, hogy az idén az adatszolgáltatásra 2010. február 15. és március 16. között kerülhet sor és csakis elektronikus úton. (Eddig ez a dátum február 1.- március 1. volt, viszont 2011-től már február 1 és március 31. lesz.) Az elektronikus út pedig azt jelenti, hogy a gazdálkodónak az erre kialakított web-es felületen Ügyfélkapun keresztül kell adatait megadnia. Mivel ez a legtöbb esetben nehézségekbe ütközik, érdemes a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatához (GISZ) tartozó 202 tanácsadót megkeresni (további kiegészítő információkat nyújt a Magyar Agrárkamara mellékelt felhívása), akik rendelkeznek megfelelő irodával, informatikai kapcsolattal és természetesen az adatszolgáltatás mikéntjére is felkészültek.

  Felhívom a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatást elmulasztókat mulasztási bírsággal sújtják.

  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi József
  elnök

  Olvassa tovább »

 • Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről

  A cikk dátuma február 17th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!
  Mellékelten küldöm a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNY-ét az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről.
  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi József
  elnök

 • Tájékoztatás az erdészeti kifizetések állásáról!

  A cikk dátuma február 16th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!
  Az MVH elnökétől a mai napon az alábbi, az  FVM-MEGOSZ Megállapodásban foglalt erdészeti kifizetések jelenlegi állásáról tájékoztató levelet kaptuk. Számításaink szerint a K-1 és K-2, valamint az EMVA-s kifizetések vonatkozásában ez az ellenőrzés alá nem vont és egyeztetési problémákkal nem terhelt igények 90-100 %-ának, míg az NVT-s erdőtelepítési igények mintegy 73 %-ának kifizetését jelenti. Válaszlevelünkben kértük a még hátralévő kifizetésekre határidő megjelölését, továbbá az erdészeti pontenciál helyreállítása jogcím támogatásainak átutalására vonatkozó tájékoztatást is.
  Kérjük tagtársainkat, hogy továbbra is szíveskedjenek minket tájékoztatni a támogatások beérkezéséről, illetve azok elmaradásáról is.
  Erdészüdvözlettel:
  Luzsi József
  elnök

  ___________________________________________________________________
  Luzsi József részére
  MEGOSZ elnök
  Tisztelt Elnök Úr!
  Korábbi levelemben foglaltak szerint tájékoztatom Elnök Urat az MVH által felügyelt Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímek kifizetéseiről. A február 15-i halmozott kifizetések az alábbiak szerint alakultak.
  Az EMVA-ból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben a mai nappal 815 db kérelem került kifizetésre 1 014 363 623Ft összegben.
  Az NVT MgTe jogcímben 2 354 db kérelem lett kifizetve 3 509 823 338 Ft összegben.
  A nemzeti pénzek lenyitása szintén megtörtént. Erdő telepítés jogcímben 711 112 120 Ft, erdők felújítása                “de minimis” jogcímben  524 842 659 Ft került kifizetésre.
  Üdvözlettel:
  Margittai Miklós s.k.
  elnök

 • Felhívás az “Év erdésze” című versenyre

  A cikk dátuma február 16th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Szeretnénk tájékoztatni valamennyi érdeklődőt, hogy az idén is megrendezik az “Év erdésze” versenyt, amire 2010. május 28-29-én, Pécsen kerül sor.
  Az elmúlt években a versenyen már részt vett néhány magánerdős kolléga, de az idén szeretnénk egy teljes “MEGOSZ csapat”-tal indulni, ezért kérjük, hogy
  részvételi szándékukat a versenyre való felkészülés időben történő megkezdése és a jelentkezés benyújtása miatt minél előbb jelezzék Ágoston Gyula (Poplar Magán Erdészeti Kft.)
  műszaki vezető kollégánknak, aki a csapat vezetője és az ügyek koordinálója lesz, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  E-mail:         agostongyula@poplar.hu
  Mobil:          06-30-278-73-60
  Fax:             06-36-413-034

  A versennyel kapcsolatos valamennyi tudnivalóról az Országos Erdészeti Egyesület honlapján www.oee.hu a kezdő lap jobb felső sarkában található Eseménynaptáron belül az “Év Erdésze 2010.” linkre kattintva tájékozódhatunk. Itt nyitható meg a versenyszabályzat is.
  Kérjük és várjuk erdészkollégáink minél nagyobb számú jelenkezését a versenyre!

  Köszönettel és erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök

 • FONTOS-SÜRGŐS!!! Szakirányítás második körös egyeztetése

  A cikk dátuma február 12th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  A korábbi 109/2008-as FVM rendeletet felváltó erdészeti szakirányítási rendelet tervezettel kapcsolatban rendkívül sok módosító javaslatot kaptunk. Ezeket megpróbáltuk szintetizálni és a rendelet tervezet szövegében megjeleníteni, amit mellékelünk. Egy dologban valamennyi vélemény egyetértett, nevezetesen, hogy a tervezet rendkívüli módon felhigítja az erdészeti szakirányításban tevékenykedők körét, szellemiségében nagyon messze került az üzemvezetési központok támogatásának egykori alapgondolatától és nem az egységes, jól szervezett magánerdő gazdálkodás kialakítása felé hat. Éppen ezért a módosító javaslatok döntő többsége ezeket a problémákat igyekszik orvosolni, kiegészítve néhány olyan észrevétellel, amelyek a túlzott adminisztráció csökkentése és a kifizetések felgyorsítása felé hatnak reményeink szerint.

  Kérjük, hogy figyelmesen tekintsék át a tervezethez színessel tett kiegészítéseinket, módosításainkat és kérjük, hogy az azzal kapcsolatos észrevételeiket küldjék meg nekünk február 15-én (hétfőn) 12,00 óráig, egyfajta második körös egyeztetés keretében.
  Közreműködésüket, segítségüket előre is köszönve:

  Luzsi József
  elnök

 • FONTOS!!! Legfrissebb információk a kifizetésekről

  A cikk dátuma február 9th, 2010 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Az FVM-MEGOSZ Megállapodásban foglalt kifizetésekről a tegnapi és a mai napon az alábbi levélváltás történt az MVH-val. Az ország néhány megyéjéből már jelezték, hogy elkezdődtek a kifizetések, azonban minél több és pontos információra van szükségünk ebben a kérdéskörben.
  Kérjük ezért, hogy mindenki, akinek, akár az erdőtelepítések, akár a K-1, K-2 kifizetések vonatkozásában az MVH-tól pénz érkezett, szíveskedjen azt jelezni e-mailben, faxon vagy telefonon a MEGOSZ Titkárságának, megjelölve, hogy NVT-s, vagy EMVA-s erdőtelepítés, illetve K-1, K-2 determeinációs támogatásról van szó.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök
  ___________________________________

  Margittai Miklós úrnak,
  elnök

  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

  Tisztelt Elnök Úr!

  Ezúton szeretném jelezni, hogy a január 28-i keltezésű, e-mailban megküldött levelében vállaltak teljesítéséről a tagságunktól eddig még semmilyen pozitív visszajelzést nem kaptunk. Vonatkozik ez mind az erdőtelepítési (NVT, EMVA) jogcímre, mind a K-1, K-2 determinációs kifizetésekre.
  Továbbá, az Öntől kapott ígérettel szemben, az elmúlt hét során nem kaptunk sem írásban, sem szóban tájékoztatást a kifizetések állásáról az MVH-tól.

  Tisztelt Elnök Úr!

  Szeretnénk jelezni, hogy a 2009. december 9-i FVM-MEGOSZ megállapodásban foglaltak be nem tartása miatt előálló, szinte már kezelhetetlen helyzetért és annak várható következményeiért az FVM és az MVH lesz felelős.

  Válaszát várva, tisztelettel:

  Luzsi József
  elnök

  _____________________________________________
  Luzsi József részére
  MEGOSZ elnök

  Tisztelt Elnök Úr!

  A 2010. február 8. keltezésű levelére vonatkozóan megerősítem a korábbi levelemben leírtakat.

  Az EMVA-ból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben a kifizetés február második hetében megkezdődött és folyamatosan halad. A mai nappal 626 db kérelem került kifizetésre 645 609 007Ft összegben.
  Az NVT MgTe jogcímben az első utalás február 8-án megtörtént és a héten tömeges kifizetés várható. Eddig 356 db kérelem lett kifizetve 602 034 086 Ft összegben.
  A nemzeti pénzek lenyitása szintén megtörtént, az MVH számláján február 9-én várható a jóváírás. Ha ez a tervek szerint megvalósul, akkor az e heti kifizetésnek nem lesz akadálya.

  Elnök Úr részére ígéretem szerint az erdős jogcímek előrehaladásáról tájékoztatást fogok adni február 15-én.

  Üdvözlettel:

  Margittai Miklós s.k.
  elnök