Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Jogsegély

  Szakértői feladatok ellátása

   

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

  Nagy Imre erdőmérnök, igazságügyi szakértő a MEGOSZ-szal megkötött megbízási szerződés alapján Szövetségünk tagjainak részére általános felvilágosítást és szakmai tanácsadást nyújt a következő témakörökben:

  Erdészeti szaporítóanyag termesztés

  Erdővédelem, erdei károkozások, környezeti károkozás, erdőtalajban, faállományban      és erdészeti létesítményekben okozott károk

  Erdőhasználat és fakitermelés, termelés és eredményének értékelése, elszámolási viták    gazdasági jellegű megalapozása

  Erdő- és kárértékelés, erdőforgalmazás pénzügyi megalapozása, megtérülés          vizsgálatok, vagyonérték és hitelfedezeti érték számítások

  Erdőgazdálkodási ökonómia, a szűkített és általános költségek vizsgálata, mértékük        indokoltsága, az osztatlan közös tulajdonban az erdőgazdálkodói közreműködés     pénzügyi értékelése

  Erdészeti környezetvédelmi hatásvizsgálat és felülvizsgálat

  Erdei vadkár értékelése, vadkár megelőzés, egyszerűsített, jegyzői közreműködéses,       nem-peres és bírósági szakban lévő eljárásokban (mennyiségi és minőségi kárformák        értékelése folyamatos készletű fiatalosokban és idős állományokban, a kéreg         hántáskár érvényesíthetősége)

  A fentieket érintő erdészeti szakmai problémák megnyugtató rendezésével kapcsolatosan szakértőnk ingyenes tanácsadást ad fél órát meg nem haladó időtartamban, illetve a MEGOSZ tagjai által, vagy velük szemben a jövőben indítandó peres és nem peres eljárásokban – a tagok által adott külön megbízási szerződés alapján – erdészeti tárgykörben szakvéleményt készít.

  Kérjük a tagságot, hogy kérdéseikkel forduljanak bizalommal közvetlenül Nagy Imréhez az alábbi elérhetőségeken:

  Telefon: 06-30/383-49-37

  E-mail: nagipa@freemail.hu

  www.igazsagugyiszakerto.net

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

  Ingyenes jogsegély

   

  Tisztelt Erdőgazdálkodók!

  Ügyvédi Irodánk a MEGOSZ-szal megkötött megbízási szerződés alapján a tagok részére általános jogi felvilágosítást és tanácsadást nyújt. Kérem, hogy amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal hozzánk:

   Dr. Sipos Attila 70/265-9197 általános tanácsadás

  Dévényiné Dr. Bertók Katalin 70/424-8673 vadkáros ügyek

   Amennyiben esetlegesen nem lennénk elérthetőek, úgy kérjük, hogy a 42/310-166-os telefonszámon Irodánkban hagyjanak üzenetet, vagy kérdésüket írásban tegyék fel apostmaster@siposmoskovits.t-online.hu elektronikus elérhetőségen.

   Amennyiben konkrét ügy ellátásában kell segítséget nyújtani, úgy irodánk a mindenkori aktuális díjszabás szerint áll az Erdőgazdálkodók rendelkezésére.

  Dr. Sipos Attila