Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Egy nap Luzsi József MEGOSZ-elnökkel (ForestPress)

  A cikk dátuma March 2nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  ForestPress fotók

  2015. február 25. – Luzsi József az indián mokaszinjáról, a húszmilliárdos elvonásról, a pályázatok és jogszabályok egyszerűsítéséről, a magánerdő működőképességéről, a fák diszkriminációjáról, és hogy megbeszélték-e a fák növekedésének ütemét a természettel.A MEGOSZ elnökét elkísértem egy napjára, amikor nem elnök volt, hanem „főnök”. Magánerdeinek gazdája és gazdálkodója.

  Kőtelekre tartunk Luzsi József vállalkozásainak központjába. A község felé közelítve az út mindkét oldalán végeláthatatlan víz, akár a tenger. Vízben állnak a még betakarítatlan napraforgótáblák. Ebből sem lesz étolaj, legföljebb terített asztal az ég madarainak, ugyanis hónapok óta nem lehet géppel rámenni a táblákra.


  Felhajtunk a gátra, amihez külön engedély kell a Vízügytől. Ahhoz is, hogy a nehézgépjárművek behajtva az ártérre, keresztezzék. A töltés vízoldalán, lenn a „mélyben” egy ember mozdul. Ismerős, mondhatni kolléga: Nagy Imre vállalkozó. Hozzánk készül, megbeszélik a főnökkel a teendőket. A töltés mentett oldala közelében köztes rakodó. Az ártéri állapotok, a fél méteres sár miatt ide kell kihordani mindent. Itt darabolják, dolgozzák fel a faanyagot. A rakodóról kikanyarodik előbb egy forwarder, nem mai gyerek már, de megbirkózik a marasztaló dagonyával. A sárcsapdában csúszkálva átvergődik a legmélyebb részeken. Ezt követi egy monumentális KrAZ tehergépkocsi, még a szovjet időkből itt feledve.

  Az interjú itt folytatódik……kattints!

   

 • FONTOS! Megjelent az EKÁER rendelet!

  A cikk dátuma March 2nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

  A mai napon megjelent a Magyar Közlöny 23. számában a nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II.27.)számú rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről, melyet az alábbi linkre kattintva tudnak megnyitni és letölteni:

  http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15023.pdf

  A rendszer működéséről, fontosabb tudnivalókról a FATÁJ honlapon olvashatnak is hasznos információkat:

  http://www.fataj.hu/2015/02/275/201502275_Ekaer2.php

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

 • FONTOS! Sürgős! Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank több pénzintézetet érintő döntéseivel kapcsolatos teendőkről

  A cikk dátuma March 2nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a BRB Buda Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-7/2015. számú végzés), a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-6/2015. számú végzés), a Dél-Dunántúli Takarék Bank ZRT. (N-JÉ-I-4/2015. számú végzés) és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-5//2015. számú végzés) (a továbbiakban: pénzintézetek) engedélyeinek korlátozása és felfüggesztése miatt azon ügyfelek részére nem teljesíthet kifizetést, akik a felsorolt pénzintézeteknél rendelkeznek MVH-hoz bejelentett fizetési számlaszámmal. Az utalások újraindítása érdekében szükséges teendőkről a Hivatal az alábbi tájékoztatást adja:

  A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) határozatai alapján (feltételesen) visszavonta illetve korlátozta a felsorolt pénzintézetek számára kiadott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyeket és egyidejűleg az esetleges végelszámolás vagy felszámolás kezdő időpontjáig felügyeleti biztosként kirendelte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) (a továbbiakban: Nkft.) azzal, hogy az irányadó jogszabályi előírások alapján a pénzintézeteknél a felügyeleti biztosi teendőket az Nkft. által kijelölt két felügyeleti biztos látja el.

  Az MNB döntései alapján az MVH az esedékes kifizetéseket a pénzintézetek ügyfelei részére mindaddig nem teljesíti, amíg azok új fizetési számlaszámot nem jelentenek be.

  A fentiekre figyelemmel az MVH kéri valamennyi érintett ügyfelét, aki az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe az érintett pénzintézeteknél vezetett fizetési számlaszámot jelentett be, hogy egy másik pénzintézetnél nyisson új fizetési számlát és az új fizetési számlaszámot jelentse be a lenti formanyomtatványok egyikén.

  A természetes személyek (magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók) a G1010-01-es nyomtatványon, nem természetes személyek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01-es nyomtatványon jelenthetik be új fizetési számlaszámukat! A fizetési számlaszám módosítását a nyomtatványok kitöltésével – személyesen, vagy postai úton – kell bejelenteni az MVH bármely szervezeti egységénél.

  Az adatok módosítására irányuló kérelmek formanyomtatványait a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 1. számú, illetve 2. számú melléklete tartalmazza, amelyek az alábbi linkekre kattintva közvetlenül is elérhetőek.

  G1010-01 Nyomtatvány

   G1020-01 Nyomtatvány

  Különösen felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a kérelemhez csatolni kell az ügyfél azonosításához szükséges adatokat tartalmazó, az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi, az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot tartalmazó nyilatkozatát.

  A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a pénzintézetekkel – az ügyfél és a pénzintézet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő – az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített fizetési számlaszámra vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: banki megállapodás) kötöttek. Amennyiben ezen ügyfelek a fizetési számlaszámukat meg kívánják változtatni, arra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a banki megállapodás az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerből való törléséhez a pénzintézet helyett a felügyeleti biztos (vagy a későbbiekben kirendelt felszámoló vagy végelszámoló) hozzájárul.

  Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem formanyomtatványát A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 8. számú melléklete tartalmazza, amely az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető.

   G1031 Nyomtatvány

  (Forrás: NAK)

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  ügyvezető elnök

   

 • Összefoglaló az „SOS! Bajban az erdő” tematikus napról

  A cikk dátuma March 2nd, 2015 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Olyan gazdag volt a nap, amilyen gazdag az erdő – ezekkel a szavakkal összegezte a közmédia S.O.S. Bajban az erdő! című tematikus napját Zambó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke vasárnap este a Duna csatornán. A tematikus napon a közmédia a tavaly decemberi ónos eső okozta károk helyreállítását célzó társadalmi szolidaritást állította a középpontba. A nézők megtudhatták többek között, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük vagy hogy milyen technikai eszközöket használnak az erdészek. A károk mértékének elemzésén túl kiderült az is, hogy milyen feladatokat kell még elvégezniük az erdők teljes rehabilitációjának az érdekében és szó volt arról is, hogy a fenntartható fejlődés szempontjából milyen fontos szerepe van az erdőgazdálkodásnak.
  Zambó Péter köszönetet mondott Áder János köztársasági elnöknek, akinek a felhívására a tematikus nap létrejött. Megköszönte a műsorkészítők munkáját is, akik a nap folyamán bemutatták az erdészek tevékenységét, valamint az erdőgazdálkodást. Az erdészeti egyesület elnöke köszönetet mondott annak a több mint 31 ezer telefonálónak is, aki hétfő óta hívta vagy SMS-t küldött a 13600-as adományvonalra és ezzel 250 forinttal járult hozzá egy-egy facsemete ültetéséhez. Úgy fogalmazott, hogy a telefonálók szolidaritásukkal, a kis- és nagyvállalatok felajánlásaikkal hitet tettek ez erdészek munkája mellett.
  Zambó Péter beszélt arról is, hogy az OOE jelszavai közé tartozik a szakértelem és az összetartozás. “Azt hiszem a mai nap erről a két szóról is szólt. Az ország lakossága, az több tízezer ember megmutatta, hogy mellettünk áll, segíti munkákat és ugyanúgy szeretik az erdőt mint mi” – hangsúlyozta az elnök. Hozzátette: az év folyamán a nagyobb környezetvédelmi események alkalmával szeretnék bemutatni azt, hogy mit tettek a decemberi jégkárok felszámolása érdekében és milyen fejlesztéseket hajtottak végre. A tavaly decemberi ónos eső következtében mintegy 50 ezer hektár erdőt borított be napokon keresztül 5-8 centiméter vastagságban a jég, több tonna súly rakódott rá egy-egy fára. A jég okozta kár a leglátogatottabb erdőterületeket – például a Gerecsét, a Vértest, a Pilist, a Börzsönyt, a Mátrát, a Bükköt, a Zemplént – érintette. A szélsőséges időjárás 30-40 év munkáját tette tönkre, így a károkat is csak többéves munkával, jelentős civil összefogással lehet helyrehozni.
  Aki segíteni szeretne az erdők rehabilitációjában, azok egészen az év végéig a 13600-as telefonszámot tárcsázhatják. Itt a kicsengés után a 90-es számot kell megadni, SMS-ben pedig a 90-es számot kell a 13600-as telefonszámra küldeni, ezzel hívásonként és SMS-enként 250 forint támogatást juttatnak az Országos Erdészeti Egyesületen keresztül a károsodott erdők helyreállítására. A vonalat a Magyar Telekom, a Telenor, a Vodafone és az Invitel mobil- és vezetékes hálózatáról érhetik el a magyarországi előfizetéssel rendelkezők. Az egyesület facsemeték ültetésére, turisztikai berendezések pótlására fordítja a befolyó összeget.
  (Forrás: MTI)

  Erdészüdvözlettel:
  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök