Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló rendelet tervezet!

  A cikk dátuma April 25th, 2012 admin Nincs hozzászólás
  Tisztelt MEGOSZ Tagok! 

  A Vidékfejlesztési Minisztérium az alábbi tájékoztatása szerint az erdő-Natura rendelet napokon belül, várhatóan április 27-én megjelenik.
  Mellékeljük a kihirdetésre tervezett rendelet szövegét és kérjük, hogy minden érintett kezdje meg az egységes kérelem benyújtásához szükséges elő-készületeket. A rendelet megjelenését követően részletes tájékoztatást teszünk közzé a MEGOSZ honlapján.

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök
  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

  ______________________________ ____________

  Tisztelt Címzettek!

  Értesítem Önöket, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból mai nappal megérkezett a kihirdetési engedély az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló rendelet tervezetre vonatkozólag.
  Tekintettel arra, hogy a rendelet legkorábban a pénteki Magyar Közlönyben tud megjelenni, az annak végrehajtásában, illetve alkalmazásában érintettek elõzetes tájékoztatását tartjuk szükségesnek, ezért mellékelten megküldöm a kihirdetési engedélyt kapott tervezet szövegét.

  Segítõ közremûködésüket kérjük a támogatási kérelmek benyújtási feltételeinek mielõbbi biztosítása, valamint a potenciális kedvezményezettek
  minél szélesebb körû tájékoztatása érdekében, hangsúlyozva, hogy az nem a végleges szöveg, de tartalmi változás már nem várható.

  Üdvözlettel:

  Galambos Annamária
  osztályvezetõ

   


 • Valétálás!

  A cikk dátuma April 25th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Jó szerencsét!

  Az idei évben május 5-én lesz Sopronban a Valétálás, amikor a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki, Faipari mérnöki és Közgazdaság-tudományi Karának végzős hallgatói elbúcsúznak az egyetemtől és a várostól.
  Az ünnepség 19.00-kor kezdődik az egyetem főépülete előtt (Bajcsy-Zs. u. 4.), ahol a valétálók búcsút vesznek az akadémiától, a tanároktól és az alsóbb évesektől, majd fáklyás menettel, nótaszó kíséretében vonulnak át(a Fő tér és a Tűztorony felújítása miatt) a Deák térre,ahol elköszönnek a várostól.
  A Deák téren a polgármester búcsú szavai után a tárogató jelzi az ünnepség végét – persze még csak ezután kezdődik a Valétabál!
  A valétálás Selmecbányáról, a magyarországi bányászati- kohászati- és erdészeti felsőoktatás bölcsőjéből eredeztethető, maga a “Valete!” latin szó, jelentése Éljetek boldogan!
  Már Selmecbányán is ezzel a jókívánsággal engedték útjukra a végző-söket.

  Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

  A valétáló évfolyam nevében
  Koren Bence a. Precíz
  V. erdőmérnök hallgató

 • FONTOS! Fiatal erdők ápolásával kapcsolatos kérdések és válaszok!

  A cikk dátuma April 25th, 2012 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  A MEGOSZ a fiatal erdők ápolása nemrég megnyílt és májusban pályázható jogcímmel kapcsolatban több kérdést is kapott a tagságtól, amelyet össze-gyűjtve továbbítottunk az illetékesek felé. Most kaptuk meg a válaszokat, amelyek sokat segíthetnek a támogatási rendelet pontos értelmezésében
  és a jogcím által támogatott tevékenységek pontos, előírásszerű adminisztrációjában.

  Az alábbiakban közzétesszük az általunk feltett kérdéseket és az azokra kapott válaszokat:

  1.      Egy ugyanazon erdõrészletre – ha van elegendõ forrás 2012-ben és 2013-ban is – igényelhetõ-e különbözõ tevékenységekre támogatás?
  Például egy 2010-ben befejezett 5 éves nemesnyáras felújításra, lehet-e 2012. májusában befejezett ápolásra, míg 2013 februárjában nyesésre támogatási kérelmet benyújtani?
  Vagyis mit ért a rendeletalkotó egy támogatási idõszakon, melyen belül egy részletre csak egyszer lehet támogatást igényelni. Reméljük, hogy egy naptári évet.
  *Amennyiben az adott erdõrészlet megfelel a jogszabályi elõírásoknak, lehetséges, hogy mindkét évben támogatást kapjon a leírt célprogramokkal.
  *
  2.      Jogosulatlan támogatás igénylésnek minõsül-e az a benyújtott támogatási igény, mely VIS MAIOR miatt nem került, nem kerülhetett elvégzésre?
  *Amennyiben vis maior esemény miatt nem került végrehajtásra a beruházás, az igénylés nem minõsül jogosulatlan támogatási igénylésnek.
  *

  3.      Befejezett ápolás esetében – pl. nemesnyárasnál – szankcionálásra, azaz támogatás visszavonására kerül-e sor, ha befejezett ápolásként a területen gépi sorközápolást végez az erdõgazdálkodó és az elvégzés bejelentését követõ ellenõrzési idõszak végén az ellenõr a fák sorában – ahol nem lehet tárcsázni – a megengedettnél magasabb növényzetet talál?

  *A kérdés pontos megválaszolása további egyeztetést igényel.*

  4. A 8. § (5) bekezdésben leírt pénzügyi tervnek minimálisnak mit kell tartalmaznia, vannak-e esetleg formai elõírások is?

  *A pénzügyi terv MVH formanyomtatványon kerülhet csak benyújtásra. Az ügyfelek részletes kitöltési útmutatót kapnak mellé*.

  5.      A 10. § (4) bekezdésében “a munka elvégzését igazoló kiadásigazoló bizonylat” az adott tevékenységre vonatkozó számlán kívül mi lehet még?
  *Beruházásos jogcímek esetében elfogadható:*
  23/2007 19§ (3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a mûvelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített és – a Technikai Segítségnyújtás intézkedés kivételével – pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok igazolnak.
  Ez a gyakorlatban számlákat, pénztárbizonylatokat, és esetleg postai csekkeket takar. Beleférhet még eljáró hatóság határozatban megállapított díja.
  Minden bizonylat kapcsán be kell küldeni a teljesítést igazoló bizonylatot is. (átutalás esetén a számla kivonatot)

  6.      A 11. § (1) bekezdésben leírt jogosulatlan részvétel esetén milyen szankciók várhatók azon felül, hogy az adott erdõrészletre vonatkozóan részben, vagy egészben nem fizetnek támogatást?

  *A jogosulatlan részvétel leírását a 2007 évi XVII tv.69. § tartalmazza.*

  Jelen jogcím esetében a 11§ (1) bekezdés leírását úgy kell értelmezni, hogy ha az ügyfél 20 napon túl nyújtja be a KK-t, és erre az ügyintézés, ellenõrzés során fény derül akkor adott erdõrészletre nem jár kifizetés. Ha a “nem fizetés” miatt a támogatási határozatban megítélt támogatás 80 vagy 50%-ánál kisebb összeg kerülhet kifizetésre, akkor további jogkövetkezmény kerül megállapításra. Ha 50-80 % közötti a teljesítés, akkor szankció kerül megállapításra, ha 50 % alatti akkor pedig a 23/2007 FVM rendelet 35 § (1) bekezdés alapján a kérelmet el kell utasítani, a támogatási jogosultságot meg kell szüntetni, és az ügyfelet 3 évre ki kell zárni a támogatásból.

  Reméljük, hogy a fenti információkkal segíteni tudtuk a jogcímen található támogatás minél teljesebb körű igénybevételét, lehívását.

  Erdészüdvözlettel:

  Sárvári János
  ügyvezető elnök