Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • MEGHÍVÓ a MEGOSZ 2011. évi Közgyűlésére

  A cikk dátuma April 28th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Értesítem, hogy a MEGOSZ következő Közgyűlését az Elnökség

  2011. május 05-én (csütörtökön) 11:00 órára

  hívja össze az Erdészeti Információs Központ tanácstermében (1021 Budapest, Budakeszi út 91.).

  Napirend:

   

  1. Elnökségi beszámoló a 2010. évről (Luzsi József)
  2. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2010. évről (Bodor Dezső Károly)
  3. A 2010. évi mérleg elfogadása (előterjesztő: Luzsi József)
  4. 2011. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János)
  5. Lehetséges alternatívák a tagdíjak módosítására (Szabó Vendel)
  6. Egyebek

  Az Elnökség határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel 2011. május 05-én 11 óra 30 percre hívja össze, azonos helyszínre.                 A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

  A jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül várjuk írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat esetleges újabb napirendi pontokra a MEGOSZ titkárságán.

  Budapest, 2011. április 28.

  Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

   

   

  Luzsi József

  elnök

   

   

 • FONTOS! MVH-s erdészeti jogcímekkel kapcsolatos közlemények

  A cikk dátuma April 28th, 2011 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent két fontos Közlemény az MVH honlapján:

  1., A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal számú 74/2011. (IV. 29.) MVH Közlemény

  *az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről*

  Jelen közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

  A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:

  *2011. május 1. és június 30. között.*

  A Közlemény az alábbi helyről letölthető:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk742011

  2.,A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

  számú 73/2011. (IV. 29.) MVH Közlemény
  *a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről*

  Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénylésének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII 17.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet), mely az EMVA-ból finanszírozott, a mező-gazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

  A támogatási kérelem benyújtásának ideje:*2011. május 1. – június 30.
  *
  A Közlemény letölthető:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk732011

  Erdészüdvözlettel:

  Luzsi József
  elnök