Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • MEGOSZ NAGYRENDEZVÉNY ABÁDSZALÓKON „MAGÁNERDŐVEL A VÁLSÁG ELLEN”

  A cikk dátuma October 8th, 2009 admin Nincs hozzászólás

  (Az itt következő cikk fényképekkel illusztrált változata az Erdészeti Lapok következő

  számában nyomtatott formában is megjelenik.)

  Ezen mottó jegyében tartotta meg 2009. szeptember 26-án a MEGOSZ éves nagyrendezvényét Abádszalók mellett. A házigazda a POPLAR Magán Erdészet Kft. volt, aminek munkatársai igencsak kitettek magukért a rendkívül jó hangulatú, sok résztvevőt vonzó, színes és tartalmas programokat nyújtó rendezvényen.  A nap folyamán három egymást követő esemény zajlott le. Elsőként a MEGOSZ Nagyrendezvény, amelyet a „Magánerdővel a válság ellen” című, az Erdészeti Tudományos Intézet szervezésében megvalósuló konferencia követett, majd a közös ebéd befejeztével terepi program keretében az ártéri erdőstársulásokat és gépbemutatót tekinthetett meg a több mint 300 érdeklődő. Az egyes rendezvények közötti szünetekben is gondoskodtak programról a szervezők. Így a vendégek megtekinthették az Abádszalóki Hubertus vadásztársaság fácántelepét és színvonalas STIHL bemutatón vehettek részt. A korábbi évekhez képest jelentősen nőtt a jelentkezők száma és ezen belül is örvendetes volt a tény, hogy a délutáni és esti programokon az összes résztvevő zöme, több mint kétharmada kitartott. Külön öröm volt, hogy a Mezőgazdasági Bizottság, az FVM tárca, a szakhatóság és a társszervezetek magas szinten képviseltették magukat, Erdélyből, valamint Ausztriából is több vendég érkezett és nagyon szép számban képviselték magukat az ország minden szegletéből a magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók.

  A MEGOSZ Nagyrendezvény első köszöntőjét Luzsi József, a Szövetség elnöke tartotta.  Beszédében külön kiemelte a gazdasági válság erdőgazdálkodásra gyakorolt rendkívüli hatását és azt, hogy ennek következményeként a magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók napjainkban a túlélésért is küzdenek. Ráadásul a nemzeti támogatások egyre csökkennek, miközben az uniós támogatási jogcímek megindulása, kifizetése igen lassú. A továbblépéshez elsőként új jogszabályi keretek szükségesek, amelyek között külön is méltatta az új Erdőtörvényt. Egyben kérte a szakhatóságtól, hogy minél pontosabban határozzák meg az erdőben elvégzendő feladatokat és ne csak a törvény betartására kötelezzék a tulajdonosokat, de szakmai tudásukkal segítsék is munkájukat. A kiváló minőségű szakmai munka a második olyan kitörési pont, amit az erdészeti szakirányítók és a művezetési központok tudnak garantálni, akik egyben a magánerdő-gazdálkodók falugazdász hálózatát is jelentik. Ennek fenntartása és a nemzeti költségvetésben történő támogatása a magánerdő számára létkérdés! Harmadsorban kiemelte, hogy a korábbi erdőfenntartási járulékrendszer kifuttatását az FVM tárca garantálta és tudomása szerint az idei kifizetések forrása biztosított. A kibontakozás negyedik pillérét alkothatják az uniós erdészeti jogcímek, amelyekkel kapcsolatban azonban rendkívül sok probléma, késedelmes határozathozatal és kifizetés teszi bizonytalanná a mindennapi gazdálkodás kiszámíthatóságát. Külön kiemelte az indítandó jogcímek közül az állománynevelési feladatok mielőbbi megindításának szükségességét. Elmondta, ha az általa vázolt négy problémakörben megoldást és támogatást kapunk a Minisztériumtól és a Szakhatóságtól, akkor a magánerdősök cserébe a közcéloknak megfelelő eredményes gazdálkodást tudják felajánlani. Mint mondta: „A magánerdő-gazdálkodás helyzetének megoldása saját kezünkben van, de az említett segítségek nélkül az eredményességet nem tudjuk garantálni”. Majd jó munkát és kiszámíthatóbb jövőt kívánt mindenkinek.

  Végezetül megköszönte a házigazdáknak, Molnár Lászlónak és Ágoston Gyulának, valamint a POPLAR Magán Erdészet Kft. valamennyi munkatársának a rendezvény kitűnő előkészítését, Répászky Miklósnak a térség ismert és elismert szakirányítójának az előkészítésben és lebonyolításban nyújtott önzetlen segítségét, valamint a MEGOSZ titkárságának, Dr. Sárvári Jánosnak, Dr. Somogyvári Vilmosnak és Tomka Kornéliának a szervezésben végzett munkáját.

  Sirman Ferenc az FVM szakállamtitkára tolmácsolta Gráf József miniszter üdvözletét és köszönetet mondott a magánerdősöknek az egyre magasabb színvonalon végzett tevékenységükért.  Emlékeztetett arra az Erdőtörvény módosítását az erdővel kapcsolatos megváltozott társadalmi igények mellett az is indokolta, hogy a szakhatóság és a magánerdő gazdálkodók között megfelelő együttműködés alakult ki az elmúlt évek során. Így vált lehetővé a magánerdőkkel kapcsolatos szigorú törvényi szabályozás bizonyos pontokon történő enyhítése is.

  Ezt követően ismertette az ÚMVP keretében az erdészeti jogcímekkel kapcsolatos aktualitásokat. Az erdészeti gépbeszerzésekről elmondta, hogy a rendelkezésre álló keret megemelésével a benyújtott pályázatok közül 126-ot fogadtak el, mintegy 3,8 milliárd forint értékben. 2010-ben újabb pályázat kiírását ebben a témakörben nem tervezik. Az ÚMVP II. tengelyében három jogcím nyílt meg: az erdőtelepítés, az erdészeti pontenciál helyreállítása az erdőket ért abiotikus károk enyhítésére, valamint az agrárerdészeti rendszerek támogatása. Ez év októberében megnyíló új jogcím az erdő környezetvédelmi kifizetések, amelynek 9 alfejezete lesz és a rendelkezésre álló keret (23,7 milliárd Ft) 170 ezer hektár magánerdőben nyújt támogatási lehetőséget a természet közeli erdőgazdálkodás megvalósítására. Kihangsúlyozta, hogy ezt nem természetvédelmi korlátozásokkal, hanem önként vállalt és támogatott magas színvonalú szakmai munkával kell megvalósítani! Újabb, rövidesen megnyíló jogcím az erdők szerkezetátalakítása, ami várhatóan október-novemberben kerül kiírásra.

  Az úgynevezett erdő-Natura jogcímet eddig nem hirdették meg, mivel nem sikerült a támogatási feltételek kérdésében a megegyezést tető alá hozni az erdőgazdálkodók és a zöld civilek között. Kiemelte, hogy a Natura 2000 területek korlátozásait az erdészeti hatóság írja majd elő, de a rendelkezésre álló támogatási lehetőségek függvényében! Éppen ezért a jogcím mielőbbi beindítása mindannyiunk érdeke, s egyben az is, hogy a támogatás igénylése egyszerűsített formában történjen.

  Sirman Ferenc ezt követően áttért a nemzeti támogatások ismertetésére. Az erdészeti közcélú feladatokon belül az úgynevezett erdészeti szakirányítási támogatások, ha csökkentett mértékben is, de az idén már kifizetésre kerültek. Az erdőtelepítés, erdőfelújítás determinációjára 275 millió forint áll rendelkezésre, aminek kifizetése ez év végéig várható. Sajnálatosnak nevezte, hogy az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1 %-ából az erdőkre adható támogatási lehetőség megszűnt, de mint jelezte, széles körű összefogással megpróbálják ezt a lehetőséget újra biztosítani az adófizetők számára.

  A 2010. évi nemzeti költségvetésről az FVM szakállamtitkára röviden csak azt jelezte, hogy a rendelkezésre álló 1,3 milliárd forint jelen pillanatban az erdőfelújítások és erdőtelepítések determinációjánál szerepel. Ugyanakkor az erdészeti támogatásokat a Nemzeti Erdő Program címszó alatt szeretnék külön soron szerepeltetni. A meglévő keretek ily módon történő felosztása még nem végleges, arról szakmai egyeztetések folynak és önálló képviselői indítványok készülnek.

  Az FVM képviselőjének beszéde után Molnár László a POPLAR Magán Erdészet Kft. ügyvezetője, a MEGOSZ alelnöke, a rendezvény házigazdája köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a programok összeállításánál igyekeztek igazodni a napi aktualitásokhoz és  egy lehetséges alternatívát megismertetni a jelenlévőkkel a fa energetikai hasznosításának bemutatásával.

  A MEGOSZ elnöksége 2004-ben Rimler Pál díjat alapított, amelyet évente egy alkalommal, adományoz a magánerdő gazdálkodás fejlesztése terén kifejtett rendkívüli érdemek elismeréseként. A MEGOSZ elnöksége az emlékérmet 2009. évben Virágh János erdész-technikusnak, a MEGOSZ egykori alelnökének ítélte oda. A kitüntetett szakmai életútját és az indoklást Dr. Sárvári János a MEGOSZ ügyvezető elnöke ismertette.

  Virágh János 1944. július 18-án született Cegléden, földművelő családból.

  A Szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban, 1965-ben fejezte be tanulmányaimat jó eredménnyel és kezdte meg a munkát beosztott erdészként a Kiskunsági Állami Erdőgazdaság Kelebiai Erdészetnél. 1967. március 1-től áthelyezték az ERTI Kecskeméti Állomására 1970. július 15-ig.

  1968-ban megnősült, két gyermeke van.

  1970. július 16-án került a Nagykunsági Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Kunszentmártoni Erdészetéhez kerületvezető erdész beosztásba.

  1973. július 16-án helyezték át a Ceglédi Erdészethez a Mikebudai csemetekertbe. 1979-80-ban megszerezte a Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában az erdészeti növényvédő technikusi oklevelet kiváló eredménnyel. 1976. év elejétől főerdészként dolgozott, az Erdészeti Üzem fele területén erdőművelés, fakitermelés és szállítás tartozott irányítása alá. 1980-tól az erdőművelési ágazatot irányította 1993. év végéig, az utolsó évben mint erdészet vezető-helyettes.

  Az állami szektorban eltöltött időszak alatt az erdészeti üzemeknél megnevelt több tízmillió csemetét és első kivitelű erdősítést irányítása alatt 3800 hektár területen végeztek el.

  1993-ban, szinte a semmiből kezdte el a magángazdálkodást. Sok nehézséget legyőzve és rengeteg munkával érte el a Család, hogy mind inkább ismertté és elfogadottá váltak a magán erdő tulajdonosok és gazdálkodók körében. Felesége, Fia és munkatársai segítségével ma már 1750 hektár területen gazdálkodnak, a szakirányított terület pedig eléri a 3300 hektárt. Erdészetük komplett szolgáltatást végez az erdősítéstől a fakitermelésig. 17 év alatt megneveltek 15,3 millió csemetét és 3215 hektár erdősítés kiviteleztek, aminek a 83 %-a erdőtelepítés volt. Sok munkája mellett már egy évtizede aktívan részt vesz a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetség munkájában, az elmúlt időszakban a tagsági kapcsolatok, a tagság bővítésével és az erdészeti szaktanácsadás ügyével megbízott alelnökként. Ez alatt az időszak alatt fáradhatatlanul szervezett és a rengeteg társadalmi munka eredményeként alelnöksége időszakában a MEGOSZ tagsága megháromszorozódott, ismertsége jelentősen megnőtt, becsülete lett a szakma előtt.

  2003-ban megkapta a Pro Silva magyar erdőkért kitüntetést, ami sok energiát adott és ad is a további munkájához.

  Úgy tartja, hogy szerencsés ember, hisz Családjával együtt azt csinálhatja, amire feltette az egész életét.

  A díjat Luzsi József, a MEGOSZ elnöke adta át.

  Ezt követően a MEGOSZ, a rendezvénynek otthont adó Abádszalóki Hubertus Vadásztársaságot tiszteletbeli tagjává fogadta. Az erről szóló oklevelet és a Szövetség ajándékát Luzsi József a MEGOSZ elnöke adta át Simon Károlynak a Vadásztársaság elnökének.

  Rövid kávészünet után a „MAGÁNERDŐVEL A VÁLSÁG ELLEN” című konferencia került lebonyolításra az Erdészeti Tudományos Intézet szervezésében. A konferencia levezető elnöke, az ERTI főigazgatója, Phd. Dr. Borovics Attila volt. A rendezvény keretében az alábbi előadások hangzottak el:

  Dr. Nagy Dániel főosztályvezető FVM – Lapos Tamás főosztályvezető-helyettes FVM – Kiss János igazgató, MgSZH Debreceni Erdészeti Igazgatóság : Az új erdőtörvény és végrehajtási rendelete.

  Biró Tamás főosztályvezető-helyettes, FVM: A mezőgazdasági eredetű megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép.

  Ali Tamás igazgatóhelyettes, MgSzH Központi Erdészeti Igazgatóság: A magánerdőket érintő Uniós és nemzeti támogatások.

  Phd. Dr. Borovics Attila főigazgató, ERTI: A hazai nemesítés szerepe az energetikai faültetvényekben és az erdőtelepítésekben.

  Prof. Dr. Lett Béla egyetemi tanár, igazgató EVGI – Phd. Dr. Schiberna Endre egyetemi docens EVGI: A magán-erdőgazdálkodás teljesítménye és a PEFC tanúsítás lehetőségei Magyarországon.

  Magyari  Csaba ügyvezető,  Afforest Kft.: Nyár energia-ültetvények – a gyakorlati megvalósítás eddigi tapasztalatai.

  Molnár Lajos ügyvezető, Bonus Bt.: Fás szárú növények energetikai hasznosítása. Biomassza fűtőrendszerek bemutatása.

  Johann Feigl ügyvezető treeeco GmbH (Ausztria): A biomassza alapú hőtermelés

  útja és fejlődése Ausztriában, a kezdetektől napjainkig.

  Ágoston Gyula műszaki vezető, POPLAR Magán Erdészet Kft: A POPLAR Magán Erdészet Kft bemutatása.

  A jelenlévők nagy érdeklődésével kísért előadások anyagát egy kiadványban jelentették meg a szervezők, amit a regisztráció során mindenki kézhez kapott, ugyanakkor bárki számára megtekinthetők és letölthetők a MEGOSZ honlapján www.megosz.org.

  A jóízűen elfogyasztott ebéd után még több mint 230-an voltak kíváncsiak a délutáni terepi programra, amelynek keretében ártéri erdőtársulások megtekintése, aprítógépek bemutatója, valamint VALKON gépbemutató szerepelt és amelynek rövid ismertetőjét az alábbiakban adjuk közre:

  A Tisza-tó jelenlegi állapota 1968 évben lett kialakítva. Erdészeti vonatkozása: 280 000 brm3 élőfakészlet került „kitermelésre”, melynek jelentős része az árasztás miatt feldolgozatlanul „bent maradt”. A mezőgazdasági üzemek részbeni kártalanítása után a külső területek gyengébb mezőgazdasági területein megindult az erdőtelepítés. A mai napig nemzeti erdőtelepítést a tíz Tisza-tó környéki településen együttesen 1 700 ha-on kiviteleztek.

  A bemutató környezetében Kisköre, Pély községhatárban erdőgazdálkodók:

  Magánerdők:              Kisköre Ebt, Tiszaburai MG. Szövetkezet tagsága

  Magyar Állam:                       Egererdő Zrt, VIZIG Szolnok, Hortobágyi NP. Debrecen

  Erdőgazdálkodási szolgáltatók:         Lányi Pál erdészeti vállalkozó Kisköre, Poplár Magán Erdészet Kft, Abádszalóki Magán Erdészeti Kft

  A bemutatók a Kiskörei Ebt üzemi területen 31 A erdőrészben voltak, mely erdő a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet egyben Natura 2000 természetvédelemre kényszerutasítással kijelölt terület. A korlátozások miatt a nagy hozamú nemesnyáras célállományú erdőket őshonos fafajra kell lecserélni. Ez évente (!) 32 000 Ft/ha jövedelem kiesést, valamint a térbeni és időbeni korlátozások 20-40 % többletköltséget eredményeznek!

  1. bemutató hely

  Tuskó kiemelés

  KOMATSU PC250 láncos kotró kiemelés

  • Tuskó hasítás

  KOBELCO láncos kotró Jenz R900 roppantó fejjel

  • Kiközelítés

  Mezőgazdasági vontató+ önürítős pótkocsi (FLIEGL)

  • Vágástéri hulladék aprítása

  FORESTERI  aprító erőforrás FENDT favorit 926

  • Választékok kiközelítése

  Valmet kihordó pótkocsi Valtra N111eh

  Kesla 10HD + Patu 305T

   

  2. bemutató hely

  • Aljnövényzet zúzása, hátrahagyott elhanyagolt területek karbantartása

  Valtra T191Htraktor Seppi Midiforst DT 225

   

  3. bemutató hely

   

  Tuskó aprítás JENZ 660 aprítóval

  Fásszárú energia ültevény betakarítógép bemutatása CLASS Jaguár 860

  Mivel a szervezők jól gazdálkodtak az idővel, meglepetés programként a résztvevők megtekintették a Kiskörei Vizi Erőművet is.

   

  A gazdag program lezárásaként igen jó hangulatú, baráti vacsora következett, amelynek végén a rendezvény lebonyolítói MEGOSZ emblémával díszített tortával kedveskedtek Luzsi Józsefnek, a Szövetség elnökének 50. születésnapja alkalmából.

   

  Dr. Sárvári János

  MEGOSZ

   

  Leave a reply

  You must be logged in to post a comment.